30 Sekund Do Dwunastej (145) “Problem Iranu, Rosji, USA, Europy I Izraela”

W lutym 2018 r. dwie ciężarówki z kilku tonami dokumentacji ściśle tajnego programu nuklearnego zostały przeszmuglowane z Teheranu w Iranie do Azerbejdżanu. Stamtąd drogą lotniczą i morską zostały przetransportowane do Izraela. W odpowiedzi, w sobotę dnia 9 lutego, 2018 r. z irańskiej militarnej bazy w okolicach Damaszku, w Syrii został wysłany dron szpiegowski do Izraela […]

30 Sekund Do Dwunastej (144) Powiązania Między Dalekim A Bliskim Wschodem

Dosłownie kilka godzin po zaprzysiężeniu, nowy Sekretarz Stanu USA, M. Pompeo udał się z wizytą dyplomatyczną do Arabii Saudyjskiej, a następnie do Izraela. Oczywistym powodem w kręgach politycznych jest, że Izrael i Arabia Saudyjska komunikują się ze sobą za pośrednictwem USA. W centrum tych rozmów jest kwestia Iranu. Jest to znamienne zwłaszcza w obliczu szokujących […]

30 Sekund Do Dwunastej (143) “…Ponieważ Nie Jesteście Ze Świata”

W którym kraju na świecie rozstrzelano publicznie w kilkunastu miastach 80 ludzi w listopadzie 2013 r. między innymi za „kryminalny” akt posiadania Pisma Świętego? W Północnej Korei. Dlaczego ta informacja jest z powrotem przedmiotem dyskusji w amerykańskich mediach w bieżących tygodniach? Wydaje się to być rezultatem cynizmu biurokratów „Państwa W Państwie” w USA (ang. Deep […]

30 Sekund Do Dwunastej (142) “Życie I Pokój”

W USA jednym z największych skandali bieżących tygodni jest formalny pozew sądowy przeciwko rządowi Rosji, Kampanii Wyborczej D. Trumpa oraz WikiLeaks przez biurokratów Demokratycznego Komitetu Narodowego (ang. Democratic National Committee, w skrócie DNC). Po ponad rocznych jeszcze niezakończonych dochodzeniach w sprawie domniemanej współpracy Kampanii Wyborczej Prezydenta D. Trumpa z Rosjanami, które do dzisiaj nie przyniosły […]

30 Sekund Do Dwunastej (140) “Pozakulisowe Walki O Wpływy”

Zgodnie z doniesieniami Al-Jarida, wydawnictwa Kuwejtu, irańskie siły zbrojne spodziewają się ataku izraelsko-amerykańskiego i dlatego Iran przygotowuje się finansowo, podczas gdy irańska waluta „real” upada w ostatnich dniach. Cały Bliski Wschód zdaje się przygotowywać na wielkie wydarzenia. Ani Izrael, ani USA nie udostępniają żadnych konkretnych informacji. Możemy tylko spekulować, na podstawie spotkań różnych dygnitarzy, że […]

30 Sekund Do Dwunastej (139) “8 Reguł Alińskiego”

Trzy główne, dotyczące Izraela proroctwa biblijne rozgrywają się na naszych oczach. Są nimi Proroctwo 17 rozdziału ks. Izajasza dotyczące takiego zniszczenia Damaszku w Syrii, że już nigdy nie będzie zamieszkane. Następnym jest stolica Izraela, Jerozolima, która w obecnych Czasach Ostatecznych stała się obsesją całego świata zgodnie z proroctwem 12 rozdziału ks. Zachariasza. Proroctwo to dotyczy […]

30 Sekund Do Dwunastej (138) “Jak Szybko Nastąpi III Wojna Światowa?”

Jedynym obecnie otwartym pytaniem jest: jak szybko nastąpi wojna na Bliskim Wschodzie? Do wojny przygotowują się Arabi wielu krajów (Syria, Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Jemen, Jordan i wiele innych); przygotowują się Turcja, Rosja,  różne kraje Afryki oraz Izrael. W dniu 15 marca izraelskie wydawnictwo ArutzSheva raportowało w artykule p.t. „IDF przygotowuje się na wojnę”, że: […]

30 Sekund Do Dwunastej (137) “Przychodzę Wkrótce”

Obserwując bieżące wydarzenia na arenie międzynarodowej odnosi się wrażenie, że jest jakaś siła, która je przyśpiesza i niemal zmusza światowych liderów do szybkiego działania oraz do gwałtownych poczynań, uderzeń w czasie, gdy przysłowiowe „…żelazo jest gorące”. W tym kontekście pojawia się dodatkowe pytanie: dlaczego biblijne proroctwa zmierzają szybkimi krokami do przodu? Ani w sferze politycznych […]

30 Sekund Do Dwunastej (136) “Chrześcijanie v. Izrael”

W wielu chrześcijańskich kościołach na całym świecie tak niewiele mówi się o biblijnych proroctwach, a zwłaszcza o powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. Można wyliczyć kilka powodów, między innymi: 1. Ponieważ pastorzy kościołów protestanckich oraz kler kościołów katolickich i ortodoksyjnych nie rozumie biblijnych proroctw, 2. Ponieważ nie chcą urazić słuchaczy, 3. Ponieważ nie chcą ich wystraszyć, […]

30 Sekund Do Dwunastej (135) “Plany Globalistów”

Minęły zaledwie trzy generacje od czasu, gdy Noe wyszedł z Arki. Prawnukiem Noego był Nemrod. Stał się on pierwszym globalistą oraz pierwszym dyktatorem świata ze stolicą w Babilonie. Dzisiejsza Europa powiela doświadczenia Babilonu do tego stopnia, że budynek Europejskiej Wspólnoty jest w formie niedokończonej wieży Babel z czasów Nemroda. Globaliści naszych czasów ulegli szokowi, gdy […]

30 Sekund Do Dwunastej (134) “Sytuacja W Syrii”

Zgodnie z jednym z raportów w amerykańskich mediach chrześcijańskich jeden z gubernatorów, który w 2008 r. był również kandydatem na stanowisko prezydenta USA, M. Huckabee przez ostatnie 45 lat podróżował niemal rok rocznie do Izraela. Zauważył on stale postępującą islamizację tego kraju. Jako przykład; w ubiegłych latach mógł swobodnie zwiedzać miejsce urodzenia Chrystusa, miasto Betlejem. […]

30 Sekund Do Dwunastej (132) “Wojny Przeciw ‘Wyznawcom Księgi'”

Pismo Święte mówi, że w Czasach Ostatecznych Izrael będzie zaatakowany przez koalicję wrogich sąsiadów. Nie jest to żadna tajemnica, że Iran realizuje nieoficjalną politykę, którą można najkrócej wyrazić słowami sloganów, jakich najbardziej liberalne i komunistyczne media na całym świecie nie są w stanie zatuszować: „Śmierć Ameryce, Śmierć Izraelowi”. W sobotę dnia 9 lutego, 2018 r. […]

30 Sekund Do Dwunastej (131) “Skandale Większe Od Watergate”

Zgodnie z wydawnictwem fronda.pl, polsko-izraelski prawnik, Uri Huppert mieszkający w Izraelu powiedział: „Myśmy przecież nie byli Węgrami, Rumunami, Słowakami, Austriakami, Ukraińcami, Litwinami, Łotyszami, Francuzami, czy innymi narodami, które współpracowały z Hitlerem. Dodatkowo mało kto na świecie wie, iż przedwojenną Polskę zamieszkiwały liczne mniejszości narodowe. [Podobnie] mamy w Izraelu 20 proc. Arabów. Jeżeli ktoś zostanie zamordowany […]

30 Sekund Do Dwunastej (130) “Dwie Balistyczne Pomyłki”

W amerykańskich mediach była zaledwie lakoniczna wzmianka o panice na Hawajach, gdy ktoś przycisnął guzik alarmowy z powodu nadlatującego pocisku balistycznego. Oficjalnie mówi się, że był to fałszywy alarm. Trzy dni później podobne wydarzenie miało miejsce w Japonii. O tym amerykańskie media milczą kompletnie. Ponieważ ten drugi raport sugeruje, że rzeczywiście coś w powietrzu zaczyna […]

30 Sekund Do Dwunastej (129) “Osaczony Z Każdej Strony”

Jest wiele ludzi, którzy zajmują się biblijnymi proroctwami profesjonalnie. Znacznie mniej jest tych, którzy usiłują znaleźć powiązanie biblijnych proroctw z aktualnymi wydarzeniami w obecnych realiach geopolitycznych świata. A jest to dodatkowym znakiem naszych czasów, że wydarzenia, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie ściśle łączą się z proroctwami Nowego i Starego Testamentu Pisma Świętego. Jest ciekawe, że wiele […]

30 Sekund Do Dwunastej (128) “Znak Iranu”

Bardzo rzadko amerykańskie media raportują wydarzenia, które mają biblijne znaczenie. Takimi są protesty milionów ludzi w Iranie. Jest to niewygodne zjawisko zarówno dla rządu Iranu, jak i dla Rosji, która przygotowuje napad (możliwe jest, że będzie to nuklearny atak) na Izrael. Zgodnie z wydawnictwem, The Times Of Izrael z dnia 5 stycznia 2018 r.: „Iran […]

30 Sekund Do Dwunastej (127) “Sens Rezolucji ONZ A/ES-10/l.22”

Nie wiem, czy było to intencją ONZ, ale tekst definiujący rezolucję potępiającą USA za uznanie Jerozolimy za stolicę państwa Izraela brzmi następująco: „Zgromadzenie Ogólne […] kierując się celami i zasadami Ustaw Narodów Zjednoczonych potwierdza, że wszelkie decyzje i działania, które zmierzają do zmiany charakteru, statusu lub układu demograficznego Świętego Miasta Jerozolimy nie mają skutku prawnego, […]

30 Sekund Do Dwunastej (126) “Prawo Wielkiego Ucisku”

Wygląda na to, że tzw. „Palestyńczycy”, a bardziej poprawnie Arabii zamieszkujący i okupujący terytoria Izraela będą musieli wreszcie wziąć się do normalnej pracy. Dotychczasowy system finansowy gwarantował mordercom oraz ich rodzinom dożywotnie emerytury za zbrodnie dokonane na Izraelitach. To było pod patronatem międzynarodowych organizacji UNWRA, UNESCO, wielu krajów, zwłaszcza muzułmańskich oraz administracji Watykanu. Według raportu […]

30 Sekund Do Dwunastej (125) “Będziemy Pamiętać Ten Głos…”

Prezydent D. Trump miał cel zlikwidować 2 regulaminy na każdy nowy regulamin wprowadzony w życie. Według najnowszych statystyk aktualny stosunek z ostatnich 11 miesięcy wynosi 22 do 1. To oznacza, że zlikwidowano 1500 regulaminów rządowych oraz wprowadzono w życie około 70. Droga do uproszczenia sytemów w USA jest jednak długa, ponieważ obecnie istnieje ponad 185 […]