30 Sekund Do Dwunastej (213) “O Roku Sabatowym”

Między 4 a 24 października 2014 r., na podstawie książek Jonatana Cahn oraz innych źródeł przedstawiłem w czterech referatach zagadnienie okresu „Szmita” (Roku Sabatowego). W największym skrócie: co siedem lat następuje rok Szmita. Po upływie 7 siedmioletnich okresów Szmita następuje Rok Jubileuszowy w Izraelu. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ okres Szmita jest częścią większej rzeczywistości, […]

30 Sekund Do Dwunastej (212) „Biblijne Święta – 1”

  Na szczycie Góry Synaj Bóg dał Mojżeszowi daty i szczegóły obrzędów siedmiu Świąt Pańskich. Są to: 1. Święto Wyjścia (ang. Passover), 2. Święto Przaśników lub inaczej Święto Nie Kwaszonego Chleba (ang. Unlevened Bread), 3. Święta Pierwocin (ang. First Fruits), 4. Zielone Świątki (ang. Pentecostal), 5. Święto Trąb (ang. Trumpets), 6. Święto Pokuty (ang. Atonement) […]

30 Sekund Do Dwunastej (211) “Europa Oczekuje Antychrysta”

Imigranci z Afryki, którzy są do dzisiaj transportowani na łodziach, płacą szmuglerom za podróż przez Morze Śródziemne. Włoska mafia otrzymuje swoją „dolę” za dowiezienie ich do brzegów Włoch. Istnieje cały system przepływu funduszy z powodu masowej migracji do Europy. Tacy ludzie jak G. Soros robią krocie na potężnej fali migracji, podczas gdy coraz częściej słyszy […]

30 Sekund Do Dwunastej (210) “Europa Bliżej Antychrysta”

Żydowski fizyk, Albert Einstein żyjący w Niemczech powiedział: „Mniejszościowa – klasa panujących ma szkolnictwo, prasę oraz często i Kościół pod kontrolą. To jej pozwala organizować i popychać emocje mas i w ten sposób tworzyć z nich narzędzie dla swoich celów”. I jest to prawda zwłaszcza w odniesieniu do międzynarodowych karteli banków, przemysłowców, kompanii ubezpieczeniowych i […]

30 Sekund Do Dwunastej (209) “Znak Krzyża”

Każdego roku obchodzimy święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanoce. Podczas pierwszego święta czcimy narodziny wyjątkowej Istoty wszechświata. Podczas drugiego wspominamy fakty ukrzyżowania, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa. Święta te nie mają stałej daty jak np. Święto Bożego Narodzenia, które jest ustalone na konkretną, niezmienną datę 24 grudnia. Święta Wielkanocne są ruchome, ponieważ według reguł Soboru Nicejskiego […]

30 Sekund Do Dwunastej (208) „Sensacyjna Przyszłość Wierzących”

W obecnych Czasach Ostatecznych żaden człowiek nie może iść przez życie w pozycji neutralnej. Każda osoba w coś wierzy. Nawet ateista. Wierzący Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba są szczególnie wyróżnieni, ponieważ Bóg ma plan na całe życie każdego z nas. Można ten plan nazwać: „Sensacyjna Przyszłość Wierzącego”. Jeśli Chrystus jest Twoim Zbawicielem, wiesz, że nie […]

30 Sekund Do Dwunastej (207) “Ostatnie Słowo”

Dla wielu ludzi jest obecnie szokiem, inni wkrótce będą w głębokim szoku, gdy dla wszystkich stanie się oczywiste, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba będzie mieć ostatnie słowo z powodu naszej wypaczonej rzeczywistości. Słowa mają wartość, mają znaczenie. Jest oczywiste dla wielu obserwatorów, że obecne przepychanki między Iranem a USA prowadzą w specyficznym kierunku. Amerykański […]

30 Sekund Do Dwunastej (206) “Ewangelia W Akronimach”

Jest powszechnie znana zabawa w akronimy. Bierzemy pierwsze litery kilku wyrazów, ustawiamy po kolei i otrzymujemy nowy wyraz, który ma jakieś nowe znaczenie. W Piśmie Świętym szuka się „zakodowanych” informacji nawet z wykorzystaniem komputerów. Liczy się pojedyncze litery tekstu biblijnego, aby odcyfrować dodatkowe „podteksty” i „sekrety”. W ten sposób w różnych urywkach tekstu biblijnego znaleziono/odcyfrowano […]

30 Sekund Do Dwunastej (205) “Porwanie Kościoła”

 Jest publiczną tajemnicą, że żyjemy w Czasach Ostatecznych. Najwięcej proroctw związanych z czasami ostatecznymi, z końcem obecnego świata jest w Objawieniu Świętego Jana. W Piśmie Świętym jest 66 ksiąg w dwu częściach: Stary i Nowy Testament. Jest to zagadkowe oraz zaskakujące, że tylko w jednej, ostatniej księdze Biblii (w Apokalipsie Jana)  jest zawarte specjalne błogosławieństwo. […]

30 Sekund Do Dwunastej (204) “Spełnione, Nie Spełnione Proroctwa”

Zgodnie z bardzo kontrowersyjnymi wierzeniami naukowców, w obrębie widzialnego wszechświata może istnieć  od 1.2 do 3 X10²³ (120-300 sekstylionów) gwiazd. W tym samym obrębie widzialnego wszechświata istnieje 10⁷⁸ do 10⁸² atomów. Dla naszej dyskusji bardzo ważne będą liczby wskazujące mnożnik „do potęgi”. Liczba „potęgi” 23 reprezentuje 23 zera po 10. Liczba „potęgi” 78 oraz 82 […]

30 Sekund Do Dwunastej (203) “USA Kontra Iran”

Zgodnie z biblijnymi proroctwami co najmniej 2/3 populacji świata zginie w Czasach Ostatecznych. Dlatego wiele ludzi zastanawia się, co się stanie z Ameryką? Jedni twierdzą, że USA można rozpoznać w tych proroctwach jako „Wielki Babylon” wskazując, że w Apokalipsie Jana mówi się o symbolu „młodych lwów” oraz orła. Narodowym symbolem USA jest orzeł. Inni twierdzą, […]

30 Sekund Do Dwunastej (202) “Nowe Formy Broni Masowej Zagłady”

Około 2000 lat temu wierzący Chrystusowi w mieście Tesaloniki martwili się, że powtórne przyjście Chrystusa już nastąpiło, a oni tego nawet nie zauważyli. Dlatego Apostoł Paweł napisał im list wyjaśniający. W końcowym, piątym rozdziale tego listu Ap. Paweł pisze: „Gdy będą mówić: ‘Pokój i bezpieczeństwo’, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę […]

30 Sekund Do Dwunastej (201) “Czy Jesteś Gotowy?”

Jest oczywiste dla wielu obserwatorów bieżących wydarzeń geopolitycznych w odniesieniu do biblijnych proroctw, że cała nasza rzeczywistość może się drastycznie zmienić w błyskawicznym tempie. To twierdzenie bazowano na specyficznych wersetach Pisma Świętego dotyczących powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. W nich mamy wyrażenia, które wskazują na Jego powrót szybko, nagle oraz niespodziewanie; np. w Ew. Mateusza […]

30 Sekund Do Dwunastej (200) “Ostatnie Pokolenie”

Jest bardzo ciekawy tekst w Dziejach Apostolskich 17:10-11. Brzmi on, cytuję: „Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia, niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają”.   […]

30 Sekund Do Dwunastej (199) “kazanie Na Górze”

Kazanie na Górze jest jednym z najważniejszych fragmentów Ewangelii Mateusza (5,1 – 7,28). Według tradycji odbyło się ono na wzgórzu, które znajduje się na północnym brzegu Jeziora Genezaret, nieopodal miejscowości Kafarnaum. Szacuje się, że miało ono miejsce około 30 r. nowej ery. Kazanie rozpoczyna się od dziewięciu błogosławieństw, w których Chrystus błogosławi: 1. ubogich w […]

30 Sekund Do Dwunastej (198) “Palestyna”

Siły ciemności za wszelką cenę usiłują zniszczyć Izrael, ponieważ pojednanie człowieka z Bogiem przyszło przez ten wybrany naród. Historia Izraela jest częścią epicznych wydarzeń całego wszechświata. Odwiecznych zmagań między istotami stworzonymi, a ich Stworzycielem. Ludzkość stworzona była „…na obraz i podobieństwo Boże…” ze szczególnym przywilejem, tj. z prawem wybierania; prawem autonomicznej decyzji. Na przestrzeni historii […]

30 Sekund Do Dwunastej (197) “Bramy Do Piekła”

Zacznijmy dobrze znanym cytatem: „…Ja ci też mówię: ty jest Piotr, a na tej opoce zbuduję mój kościół, którego bramy piekielne nie przemogą…”. Dla wielu może to być szokiem, że jesteśmy na progu lub usilnie staramy się otworzyć bramy piekielne. Siły ciemności skwapliwie nam w tym pomagają oraz wzmagają atak przeciwko ludzkości. Dlatego coraz więcej […]

30 Sekund Do Dwunastej (196) “Abraham”

Abraham (hebr. אַבְרָהָם) był synem Teraha (hebr. תֶּרַח‎). Urodził się w haldejskim mieście Ur. Jego ojciec był w biznesie tworzenia bożków z kamienia oraz drzewa. Sprzedawcą tych bożków był Abram. W przeciwieństwie do swego ojca nie wierzył w moc bożków, które sprzedawał. Ze starożytnego tekstu Apokalipsy Abrahama dowiadujemy się, że w swoim dojrzałym życiu szukał […]

30 Sekund Do Dwunastej (195) “Barbarzyńcy”

Niewiele ludzi wie, że A. Hitler na początku nie planował Holokaustu. 21 października 2015 r. wydawnictwo The Jerusalem Post opublikowało raport zatytułowany: „Palestyński mufti przekonał Hitlera do masakrowania europejskich Żydów” – zgodnie z wypowiedzią Premiera B. Netanyahu. Zgodnie z jednym z przemówień Premiera, Hitler chciał jedynie wygnać Żydów z Europy. Jednak tzw. palestyński lider zmienił […]

30 Sekund Do Dwunastej (194) “Byłeś Tam..?”

Słowa murzyńskiej pieśni religijnej brzmią: Byłeś tam, gdy na krzyżu zmarł mój Pan..? Byłeś tam, czy słyszałeś gwoździ zgrzyt..? Byłeś tam, gdy przebili Jego bok..? Byłeś tam, gdy Go kładli w ciemny grób..? Byłeś tam, kiedy zgasł słoneczny blask..? – ach , czasem mą duszą wstrząsa drżenie, drżenie, drżenie… Byłeś tam, gdy na krzyżu zmarł […]