30 Sekund Do Dwunastej (243) „Lwy Na Ulicach”

W czwartek dnia 26 marca 2020 r. odbyła się kolejna konferencja krajów G20. Miejscem konferencji miała być Arabia Saudyjska. Jednak, z powodu zagrożenia „pandemią” Koronowirusa, konfeerencja była zrealizowana za pomocą internetu. Nie było delegacji, kamer, grupowych zdjęć, poufnych (szeptanych) indywidualnych spotkań, bogatych posiłków i toastów honorowych w ciągu tradycyjnie dwudniowego zjazdu światowych liderów.

Przewodniczącym specjalnej konferencji G20 był król Arabii Saudyjskiej, Salman, który – rozpoczynając telekonferencję – powiedział między innymi: „Obecny kryzys ludzkości wymaga globalnej reakcji.  

                       G20 virtual4     G20 virtual 1              G20 virtual 2

Świat oczekuje, że się zjednoczymy i będziemy kooperować oraz stawimy czoło temu wyzwaniu”. Do walki z pandemią Koronowirusa światowi liderzy z pomocą IMF, WHO oraz centralnych banków uruchomili kwotę $4.8 tryliona w celu: „…kontrataku socjalnych, ekonomicznych i finansowych konsekwencji [rozszerzającej się] pandemii” – zgodnie z oficjalnym raportem. Uczestnikami tej konferencji byli również przedstawiciele międzynarodowych organizacji: ONZ, IMF, IMFC, WB, WBG, WTO, DAC, WHO, ASAN, EU, ECB, EC, AU, NPAD, FSB, ILO, OECD, APEC.

Dzień wcześniej, dnia 25 marca 2020 r. Senat zatwierdził program największej w historii USA pomocy finansowej w kwocie ponad $2.2 tryliona w celu zredukowania skutków oraz walki z Koronowirusem. Ulgi podatkowe, nisko-procentowe pożyczki dla małych i wielkich biznesów, dotacje szpitali, linii lotniczych i innych biznesów oraz dodatkowe fundusze dla różnych stanów i miast, jak również jednorazowe bezpośrednie wpłaty w kwocie $1200.00 na osobę oraz $500.00 na dziecko dla biednej i średniej klasy w USA.

Demokraci: C. Schumer (Senat) oraz N. Pelosi (Congress) – lwy pożerające Amerykę – nie nie zapomnieli o podwyżkach swoich własnych płac (dodatkowe $25 milionów. Ponieważ w Kongresie pracuje obecnie 430 ludzi to podwyżka wynosi $58 140.00 na każdego kongresmana. Minimalne zarobki kongresmanów są w kwocie $174 000.00, a więc podwyżka $58 140.00 jest podwyżką o 33.41%. Niewiarygodne, ale prawdziwe złodziejstwo na masową skalę!) oraz „Świńszczyzny” (ang. „pork”), tj. wszystkie dodatkowe programy, które nie mają nic wspólnego z głównym powodem tego prawa, tj. walki ze skutkami „pandemii” Koronowirusa: $100 milionów dla NASA, $20 miliardów dla Amerykańskiej Poczty, $300 milionów dla Funduszu Sztuk Pięknych, $30 miliardów dla Departamentu Szkolnictwa, $300 milionów dla publicznego systemu transmisyjnego i telekomunikacji, $500 milionów dla muzeów i bibliotek, $720 milionów dla federalnej agencji podatkowej IRS, $25 milionów na koszty czyszczenia budynku Kongresu, $7.5 miliona dla Instytutu Smitsonian, $35 milionów dla sztuk scenicznych przy Centrum JFK, $315 milionów dla Federalnej Agencji Programów Dyplomatycznych, $95 milionów dla Agencji Międzynarodowego Rozwoju, $300 milionów dla Agencji Międzynarodowej Pomocy W Katastrofach, $300 milionów dla Pomocy Imigrantom I Uchodźcom, $13 milionów dla Uniwersytetu Howard, $90 milionów dla Korpusu Pokoju, $9 milionów na różne wydatki Senatu, $1 miliard na rekonstrukcje Linii Lotniczych, $492 miliony dla linii kolejowych Amtrac, $130 milionów na potrzeby mieszkaniowe ludzi z chorobą AIDS (ta grupa stanowi około 1% ogólnej populacji USA), $1.5 miliarda na potrzeby mieszkaniowe rodowitych Indian Ameryki, $5 milionów dla Planned Parenthood (aborcje), $9.5 miliarda na potrzeby Wyższej Edukacji i wiele, wiele innych programów socjalnych.

Tymczasem liczba zakażeń Koronowirusem w USA przekroczyła dane z Chin (w dalszym ciągu na poziomie poniżej 82 000) i wynosiła w dniu 26 marca 2020 r. 86 000. Z powodu tego wirusa w USA straciło życie 1296 osób, w tym jedno dziecko poniżej 15 roku życia. Do tego momentu w Polsce zanotowano 1221 przypadków oraz 16 zgonów z tego powodu.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia jest częste mycie rąk oraz częste picie wody. Innym jest „dobrowolna kwarantanna” w ścianach swego mieszkania/domu. W celu wyegzekwowania tego wymogu we Włoszech wysyła się oddziały specjalne policji z miotaczami ognia. Z Chin dochodzą zdjęcia i filmy, na których kadry spawaczy zaspawają główne wejścia wielomieszkaniowych budynków. W ten sposób rzeczywiście nikt ani nie wejdzie, ani nie wyjdzie z budynku. Kontrola populacji jest 100% pewna.

Lions In Russia

„Najbardziej humorystycznym (czarny humor) rozwiązaniem jest metoda W. Putina. Nie jest jasne, gdzie to miało miejsce, ale zdjęcie jest dowodem wypuszczenia około 500 lwów na ulice miasta w celu upewnienia się, że populacja miasta pozostanie w domach”. Aktualne zdjęcie pochodzi z Południowej Afryki, z RPA, a cała informacja jest „kaczką dziennikarską” (ang. Fake News).

Zgodnie z raportem ABC News z dnia 21 lutego 2020 r., bazowanym na danych z CDC (Centers For Disease Control And Prevention) w USA, z powodu „zwykłej” grypy (ang. influenza) w sezonie od 1 października 2019 r. do 15 lutego 2020 r. w USA zarażonych było 38 milionów ludzi (11.58% populacji), 390 000 ludzi wymagało opieki szpitalnej (0.12% populacji) oraz straciło życie 23 000 osób (0.007% populacji), w tym 149 dzieci.

Czy można mieć jakieś wątpliwości na temat całej afery wokół Koronawirusa? Ludzie uwierzyli w całą „fikcję” (ludzie chorują i umierają) zaprezentowaną przez światową mafię globalistów. Co roku mamy podobne dane na temat zachorowań i śmierci z powodu grypy (35-60 tysięcy zgonów tylko w USA). Koronawirus jest może bardziej niebezpieczny, ale mieści się w normie. Nawet jeśli w najbliższych tygodniach umrze parę czy paręnaście tysięcy ludzi, będą to tragiczne, ale typowe coroczne dane! Nie ma w tym nic takiego, aby zamrozić życie miliardów ludzi na ziemi! Jest natomiast agenda: Nowy Porządek Świata, na który przygotowywana jest cała nasza cywilizacja. Porządek pod kontrolą Antychrysta.

Dnia 3 marca 2020 r. w moim blogu nr 239 pt. „Obawy Demokratów” stwierdziłem: „Jest dla wielu obserwatorów tych wydarzeń i faktów oczywiste, że nie są one tylko naturalnym zbiegiem okoliczności, ale są precyzyjnie planowaną i zrealizowaną we właściwym miejscu i właściwym czasie epidemią koronawirusa”. Dodajmy, jest to wszystko planowane i realizowane przez globalistów – agentów sił ciemności, co jest przepowiedziane i opisane na kartach Pisma Świętego. W Apokalipsie Jana czytamy: „I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć. Piekło szło za nim. Dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem, głodem i zarazą i przez dzikie zwierzęta”. (Apokalipsa Jana 6:8). Czy osiągnęliśmy ten punkt historii świata? Nie wiem, jednak z drugiej strony „pandemia” Koronowirusa według niektórych uczonych ma potencjał likwidacji ¼ populacji świata. Natomiast w Psalmie 91 czytamy: „Kto mieszka pod osłoną Najwyższego; kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ‘Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy”. (Psalm 91:1-3) Warto przeczytać cały psalm, ale jest jedno kluczowe wyrażenie na początku tego psalmu: „Kto mieszka pod osłoną Najwyższego”. Innymi słowy, należy się upewnić, że mieszkasz pod osłoną Najwyższego.

Trzy główne myśli Pisma Świętego można wyrazić słowami:

1. człowiek jest oddzielony od Boga,

2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz

3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia

– te wszystkie fakty mają konsekwencje. Jest to niezmiernie ważne; problem oddzielenia człowieka od Boga został rozwiązany nie przez człowieka. Został rozwiązany przez Boga! Jest to wyjątkowa idea, ponieważ w żadnym innym systemie religii świata nie jest znana. Co więcej, kości liderów wszystkich religii świata od Buddyzmu do Islamu spoczywają w ich grobach. Jedyny pusty grób jest to grób Chrystusa.

W naszym obecnym stanie; w stanie grzechu ciągle oddzielającego nas od naszego Stwórcy, kochającego Boga-Ojca:

1. Najpierw musimy zauważyć, że mamy problem, grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga w wieczności w przeciwieństwie do Bożej łaski!

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA [powtarzam] MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). Jezus był ukrzyżowany z dwu łotrami, bandytami. Jeden z nich ze swego krzyża urągał Chrystusowi. I zginął na krzyżu oraz zginął na wieczność. Drugi z nich dostąpił zbawienia w tak krytycznym momencie swego życia, pomimo że wisząc na krzyżu obok Chrystusa, już nie miał czasu na „poprawienie” swojego losu np. przez uczynki. Jego sytuacja wyraźnie obrazuje Bożą Łaskę, która w każdej chwili jest osiągalna przez każdego, kto jak łotr na krzyżu – zawoła: „Wspomnij na mnie, Panie…”. I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie.

Konsekwencje decyzji ujawniają się nie tylko w obecnym życiu, ale pozostają na wieczność. Zauważmy, na minuty przed śmiercią Chrystus temu łotrowi nie powiedział, np.: „Musisz odpokutować w czyśćcu np. 1500 lat, a potem zobaczymy…”. Chrystus mu powiedział: „Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju”. Rozmowa ta jest zarejestrowana w Ew. Łukasza 23:40-43. Jeśli Jezus gwarantował łotrowi na krzyżu raj natychmiastowo, to czy tobie będzie stwarzać utrudnienia w przyjęciu zbawienia, gdy o to poprosisz? Absolutnie nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. Następnie, w Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.                     

4. Ostatnia część drogi do zbawienia według Listu do Rzymian dotyczy tego, co wynika ze zbawienia. List do Rzymian 5:1 ma wspaniałe przesłanie: „Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Przez Jezusa Chrystusa możemy przeżywać z Bogiem relację pełną pokoju. List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za nasze grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego!

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez opisane wyżej przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcij

One thought on “30 Sekund Do Dwunastej (243) „Lwy Na Ulicach”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s