30 Sekund Do Dwunastej (339) ”Covid Na Antarktydzie”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa) 

Zgodnie z raportem wydawnictwa  Blaze Media z dnia 2 stycznia 2022 r. na Antarktydzie(!) szaleje plan-demiia COVID. W najbardziej odludnionym zakątku świata, wśród potrójnie zaszczepionej, wielokrotnie testowanej populacji 25 pracowników naukowej Polarnej Stacji Księżny Elżbiety zachorowało 16 osób (64% personelu). W militarnej bazie Chile na Antarktydzie z 44 pracowników zachorowało 36 (82% populacji). Wszyscy, którzy chcą partycypować w „badaniach naukowych” na Antarktydzie, muszą być wielokrotnie zaszczepieni, muszą przechodzić wielokrotne testy PCR, są poddani przymusowej 10-dniowej kwarantannie. Jest w istocie szokujące i paradoksalne, że w tak ściśle kontrolowanej populacji oraz w tak odizolowanym punkcie okręgu ziemi podobne statystyki są nie tylko możliwe, ale rzeczywiste!

W USA skompromitowana agencja CDC i żąda, by każda osoba w wieku 5 lat lub więcej była zaszczepiona – możliwe, że populacja tego kraju umiera zbyt wolno i globaliści usiłują przyśpieszyć cały proces. Podobnie jak w Izraelu i innych krajach podwójne ani potrójne szczepienie nie wystarcza. Z rządowych agencji wyłaniają się co kilka dni lub tygodni nowe powody ponownych szczepień już nie co 6, ale co 4 i co 3 miesiące. Należy tylko powtórzyć: tylko doszczętnie skorumpowani lub skołowaceni ludzie dobrowolnie ciągle twierdzą, że jest to zwykła choroba, a nie oczywisty, dwustopniowy, militarny atak bronią biologiczną: wyprodukowana w laboratorium  i uwolniona  w 2019 r. „choroba” COVID (w jej różnych formach i odmianach) oraz szczepienia.

Zgodnie z raportem Main St. Gazette z dnia 1 stycznia 2022 r. Republikanie (47 Senatorów oraz 136 reprezentantów w Kongresie USA) walczą z biurokratami Białego Domu w Sądzie Najwyższym w celu zatrzymania nielegalnego wymagania (ang. mandate) przymusowych szczepień przez Agencję OSHA korporacjom zatrudniającym 100 pracowników lub więcej.

Okupujący Biały Dom „prezydent” J. Biden, który „jakimś cudem wygrał” wybory z powodu 81 milionów głosujących na niego wyborców (10 milionów(!) więcej niż znacznie bardziej popularny kandydat B. H. Obama), po pierwszym roku katastrofalnych dla USA rządów ma wskaźnik akceptacji w ilości zaledwie 33% ogólnej populacji kraju. Wśród Demokratów odrzuca go ponad 57% oraz 75% niezależnych wyborców. W każdej dziedzinie: ekonomii, środków przeciw „plan-demii”, katastrofalnej inflacji (prawie 9.7% w stosunku rocznym, zgodnie z ostatnim raportem PPI z dnia 13 Stycznia 2022 r.), kryzysu edukacji ochrony granic państwa i wielu innych J. Biden oraz K. Haris nie wykazują żadnej kompetencji, oraz nie mają publicznego zaufania z powodu wielu kryzysów, które własnoręcznie zainicjowali oraz w dalszym ciągu tworzą nowe. Jednym z nich jest „Prawo Głosowania Johna Lewisa” (ang. John Lewis Voting Rights Act), który N. Pelosi, C. Schumer usiłują jak najszybciej przeciągnąć przez Kongres i Senat tylko w jednym celu, aby umożliwić „legalne kanciarstwo” w nadchodzących lokalnych wyborach w 2022 r. „Za wszelką cenę musimy znaleźć sposób zatwierdzenia tego aktu” – powiedział J. Biden, ponieważ jest powszechnie wiadomo, że Demokraci nie wygrają obecnych wyborów bez oszustwa, bez kanciarstwa.

W tym samym czasie w USA ujawniane są publicznie dokumenty potwierdzające przypuszczenia, że A. Fauci (dyrektor agencji federalnych NIH i NAIAD) jest w istocie kryminalistą odpowiedzialnym za miliony uśmierconych ludzi na całym świecie z powodu stworzenia i dystrybucji „plan-demii” COVID. Amerykańska agencja rządowa DARPA odrzuciła aplikację EkoHealth Aliance (kolaboranta z NIH i NAIAD) w sprawie badań nad wzmocnieniem funkcji (ang. Gain of Function – GoF) wirusów. Pod przysięgą A. Fauci (doctor) zeznawał w Kongresie USA, że badania te nie mają nic wspólnego ze wzmocnieniem funkcji wirusów.  Zachowanie NIH i NAIAD wraz z zaangażowaniem firmy farmaceutycznej Pfizer w laboratorium w Wuhan stawia dr A. Fauci w centrum globalnej kabały, nastawionej na niebezpieczne badania i jeśli coś pójdzie nie tak, wykorzystującej te badania z przygotowanymi szczepionkami mRNA. No cóż, coś poszło nie tak i nadal się nie udaje. Po pierwsze, świadomie wykorzystując badania GoF, które wiązały się z wysokim ryzykiem wykładniczo rozszerzającej się infekcji, a po drugie, przepychając eksperymentalne „szczepionki” wyrządzające znacznie więcej szkód niż dobra, Wielka Farmacja i Wielki Rząd, które przekonały masy do masowych, wielokrotnych „szczepień”, są ich jedynymi zwolennikami (nie bez powodu). Biorąc pod uwagę powyższe fakty, być może nadszedł czas, aby zagłębić się i dowiedzieć się, jakie są prawdziwe powody, dla których dr Fauci (w tym cała agencja w rządzie USA), a także Big Pharma wraz z innymi uczestnikami – wydaje się – zaplanowali i zrealizowali największe nadużycia medyczne w historii świata (= wieeeelkie $,$$$,$$$,$$$,$$$ lądujące w prywatnych kieszeniach wybranych globalistów, agencji rządowych i innych instytucji).

W stanie Waszyngton przedłożona została ustawa (WAC-246-100-040), na mocy której lokalne jednostki rządowe mają prawo aresztować i uwięzić na praktycznie nieokreślony czas całe rodziny, które nie poddadzą się przymusowym szczepieniom. Dotyczy to również wczasowiczów, którzy znajdą się chwilowo w granicach tego tyranicznego stanu.

Zaszczepieni Amerykanie zarażają się wariantami COVID-19 równie często, a nawet częściej niż nieszczepieni. Nie ma dowodów na to, że eksperymentalne „szczepienia” pomagają zapobiegać infekcjom. W rzeczywistości mogą je powodować. Ponadto ukrywane są niebezpieczne skutki uboczne szczepionki COVID-19. W szczepionkach, a także przymusowym internowaniu nieszczepionych, nie chodzi o ochronę ludzi. Chodzi o stworzenie kasty niewolników. Chodzi o władzę i kontrolę.

Te wszystkie szczegóły prowadzą do jednego ogólnego celu: wprowadzenia ogólno-światowego systemu zwanego Nowy Porządek Świata (ang. New World Order), depopulacji (z około 8 miliardów do 0.5 miliarda ludzi) oraz totalnej, utopijnej kontroli pozostałej części ludzkości. Cele, które były przepowiedziane na kartach Pisma Świętego. Jezus, odchodząc z ziemi, powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowo narodzonych, z Ducha wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s