30 Sekund Do Dwunastej (341) ”Strzeż Się Szpitala W USA”

Jest powszechną tajemnicą, że w Chinach istnieje i prosperuje nielegalny system handlu ludzkimi organami (nerki, wątroba, serce, itd.). Ponieważ jest wiele ludzi chorujących na całym świecie, którzy mają wiele pieniędzy, dlatego wszędzie jest zapotrzebowanie na drogocenne organy. Sprawcy tego nieprawdopodobnego zła pozornie zwyciężają bezkarnie. Dopóki nie zbliżymy się do Boga, nie możemy widzieć końca tego zła i zrozumieć, dlaczego Pan zezwala, by zdegenerowani bezbożnicy prosperowali. Są możliwe co najmniej 3 rodzaje reakcji: złość, obawa lub litość, która prowadzi Chrześcijan do modlitwy o ich opamiętanie, ponieważ Bóg ma ostatnie słowo w odniesieniu do tego procederu. W ostatecznym rozrachunku posiadanie perspektywy Wieczności jest jedyną nadzieją w realiach najbliższej przyszłości na okręgu ziemi. Głównym celem w prezentacji następujących faktów jest przybliżenie nas do Boga oraz rozszerzenie punktu widzenia do perspektywy trwającej wiecznie.

To, co dzieje się w USA  – nie w Chinach, ale w USA (!) – jest gorsze od tego, co wielu wyobraża sobie, że jest możliwie. Zgodnie z raportami dochodzącymi z różnych regionów kraju lokalne szpitale nie tylko zabijają ludzi, ale robią to w celu sprzedaży ich narządów. Przykładowy (jest ich wiele) raport z dnia 19 stycznia 2022 r. opublikowany przez dziennikarza S. Peters ma tytuł: „Informant: Szpitale Zabijają Z Powodu Organów. Jest to Absolutne Zło I Zbrodnia Przeciwko Ludzkości”. W telewizyjnym wywiadzie S. Peters z anonimowym (z wiadomych powodów) pracownikiem szpitala (pielęgniarka) w Kalifornii, która twierdzi, że obserwuje ten sam

System Medyczny W USA

tok wydarzeń (wzorzec, szablon, prawidło) za każdym razem, raz po raz. Nowemu pacjentowi aplikuje się potężną dawkę (jedynego w USA formalnie zaaprobowanego przez rządową agencję FDA, śmiercionośnego medykamentu powodującego między innymi: ostre uszkodzenie nerek, wstrząs septyczny organizmu oraz wielonarządową niewydolność) Remdesivir oraz inne śmiertelne środki medyczne (np. Vancomycin) szkodliwe dla nerek. Pacjenci nigdy nie otrzymują wystarczającego odżywiania doustnie/dożylnie, nie stosuje się rozpylaczy (nebulizer) ułatwiających oddychanie/wchłanianie medycznych substancji, nie stosuje się antybiotyków. Pacjenci umierają, aby „lekarze” mogli w pośpiechu wyrwać im funkcjonujące narządy jako od domniemanych „dawców”. Zgodnie z jednym z raportów narządy jednego z takich dawców były sprzedane na kwotę ponad $50 milionów(!). Należy zauważyć, że takie same powody i motywy są podstawą aborcji w późnym stadium rozwoju płodu.

W innym wywiadzie telewizyjnym o tytule: „Dr Byrn – oszałamiająca dyskusja z jednym z założycieli, wynalazców lecznictwa Neonatal-Perinatal”. W tym raporcie z 2017 r. lekarz ujawnia wynalazek śmierci mózgu w celu pozyskiwania narządów” człowieka. Powiedział on między innymi: „Zbierają narządy ludzi, którzy w jakiś sposób są przytomni, ale po prostu nie mogą się porozumieć. Podają im środki paraliżujące, gdy zabierają narządy, aby się nie poruszali i nie skręcali w konwulsjach. Ich tętno i ciśnienie krwi wzrasta gwałtownie, co jest odpowiedzią organizmu na ból, ale nie mogą wykazać, że odczuwają ból.  Wynaleźli więc śmierć mózgu, aby głównie dostać się do narządów, ale także po to, aby nie marnować pieniędzy na utrzymywanie ludzi, którzy będą dalej żyć jakiś czas i nie umrą z powodu wyrwanych im narządów. Indukowana (sztucznie wywołana) śmierć mózgu jest wymaganym środkiem/sposobem na uzyskanie narządów. Ten proces nie różni się od tego, co ‘lekarze’ robili w Niemczech przed i podczas II Wojny Światowej. Wtedy były to w Niemczech dokładnie takie same eksperymenty i procesy. Wszystko to można znaleźć w artykułach Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego (AMA). W latach 1919 i 1920 lekarze w Niemczech pisali do AMA, informując, co robią lekarze w Niemczech. To było przed czasami Hitlera. Pod wieloma względami to, co dzieje się obecnie w USA, jest bardzo podobne do tego, co działo się wtedy w Niemczech i dopiero II Wojna Światowa powstrzymała tych lekarzy. Po wojnie wszystkie akta zostały wysłane do Rosjan, a Amerykanie  sprowadzili niemieckich lekarzy do USA (tajna ‘Operacja Spinacz’)”.

W dalszej części tego szokującego, telewizyjnego raportu dowiadujemy się, że: „nie możesz pobrać żadnych narządów ze zwłok. Każdy przeszczepiony narząd jest zdrowym organem, a zdrowe narządy można otrzymać tylko od żywych osób. Formalnie nie słyszysz tego, co ci mówię. Czyje organy chcą? Chcą organów od niektórych dzieci, ale zwłaszcza od osób w wieku 16-30 lat, których życie jest z jakiegoś powodu zagrożone. Jeśli są nieprzytomni i podłączeni do respiratora, lekarze dostaną pożądane narządy.

Przykładowy wentylator

Po pobraniu organów nie można ich przywrócić do życia dlatego lekarze zwykle przekonują ich rodziny: ‘Cóż, twoja córka/syn chciałby zrobić coś dobrego w jakiś sposób; tym sposobem coś dobrego wychodzi z tej tragedii’. Zabierają respirator na 10 minut, a gdy pacjent zademonstruje, że potrafi zaczerpnąć oddech, staje się to sygnałem do wycięcia organów w czasie, gdy nie ma respiratora”.

Wentylatory są masowo używane w szpitalach z powodu „plan-demii” COVID. Z powodu zmienionych procesów i protokółów medycznych strzeż się więc szpitala w USA. Ta amoralna rzeczywistość jest rezultatem sił ciemności, które opętały ludzi i w ostatecznym rozrachunku, w swej sprawiedliwości Bóg im tego nie przepuści. Wierzący Chrystusowi mają podstawową instrukcję: „trwaj/wytrwaj cierpliwie, a Ja zachowam cię w godzinie próby”. (Oczywista aluzja do porwania kościoła). Kluczowymi słowami Pisma Świętego są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowo narodzonych, z Ducha wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s