30 Sekund Do Dwunastej (340) ”Rosja v. USA?”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Z każdym mijającym tygodniem, z każdym dniem coraz więcej detali wskazuje na nadchodzący konflikt Rosji nie tylko z Ukrainą, ale również z innymi krajami. Zgodnie z raportem CNN Rosja żąda wycofania zagranicznych sił zbrojnych i zagranicznego sprzętu militarnego z dwu krajów: Bułgarii i Rumunii. Zdaje się, że nawet USA jest w stanie poważnego kryzysu z Rosją. Rosja transportuje sprzęt militarny nie tylko w pobliże granic z Ukrainą – zgodnie z pogróżką/skargą W. Putina („Ponieważ Pentagon/NATO instaluje różne formy broni wzdłuż rosyjskich granic, może Rosja powinna umieścić militarny sprzęt bliżej granic USA?”), ale i na Kubie. Obecny kryzys jest poważniejszy od czasu kryzysu rakietowego na Kubie podczas rządów prezydenta J.F.  Kennedy w październiku  1962 r.

Niektórzy przewidywali wybuch III Wojny Światowej na okres między 2024-2025 rokiem. Obecnie nawet niektórzy biurokraci FEMA przypuszczają, że te wydarzenia zostały przyśpieszone ze względu na obecny stan świata. Dziwnym zbiegiem okoliczności nawet Planeta X, Nibiru czy Planeta 9 –  jakkolwiek by jej nie nazwać – ma swoje miejsce w ogólnym scenariuszu nadchodzących wydarzeń, poza planami Arabii Saudyjskiej, NWO, Antychrysta, Watykanu, Egiptu (10-letni kontrakt na gaz ziemny z Izraelem z 2018 r.) oraz powracającego bożka RA (poprzez manipulację DNA?), Chin i innych aktorów.

J. Biden i jego syn Hunter są jednymi z głównych bohaterów pogłębiającego się z każdym dniem międzynarodowego kryzysu, mimo że są oni tylko mniej znacznymi pionkami w większej, rozwijającej się grze globalistów wprowadzających w życie (przygotowywany przez wiele dziesięcioleci) scenariusz Nowego Porządku Świata (ang. New World Order lub w skrócie NWO). Izrael również będzie reprezentowany w realiach Nowego Porządku Świata poprzez finansowe elity rodzin Rotszyldów, Rokefellerów, H. Kissingera,

G. Sorosa – wszystkich, którzy pociągają niewidzialne sznureczki kontrolujące politycznych liderów całego świata w celu zrealizowania agendy Nowego Porządku Świata (NWO).

W tym schemacie Hunter i jego ojciec, Joe Biden uzyskują wielkie łapówki w celu sforsowania narracji o potrzebie wojny z Rosją, jaka (przedwcześnie według globalistów/strategów) grozi Ameryce. Dotyczy to ugody w sprawie rurociągu gazowego North Stream II między Rosją a Niemcami. Zgodnie z przeciekami  bezpośrednio z Rosji, Joe i Hunter uzyskują te łapówki za każdą stopę sześcienną gazu, która NIE jest przesłana przez rurociąg North Stream II, ponieważ istnieją pogłoski, że dostarczony do Niemiec i dalej na zachód Europy w tym rurociągu gaz sprzedawany jest i przesyłany z powrotem do Ukrainy przez „jednego z członków NATO” (!) w czasie, gdy Rosja obcięła bezpośrednie dostawy gazu na Ukrainę o 50% (ze 100mil. M³ do 50 mil. M³ dziennie). Powiązania klanu Bidenów z Ukrainą są powszechnie znane (skandal z firmą olejową Burizma). Mafia Bidenów chętnie wykonuje brudną robotę oraz w tym procesie przygotowuje grunt do globalnej wojny. W. Putin jest przekonany, że J. Biden wkłada rękę do niewłaściwego „słoika z ciastkami”.

Początkiem wojny ma być atak na Izrael (posiadający bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Leviatan, do którego W. Putin nie uzyskał dostępu w 2005 r.) przez Iran, który tylko szuka okazji do inwazji na Izrael. Sytuacja jest tym bardziej niebezpieczna, że Iran posiada technologię maskowania (niewidzialności), którą posiadają tylko 4 kraje na świecie: USA, Rosja, Chiny i Iran. Iran zdobył tą technologię od Chin. Technologia ta została zrealizowana pierwszy raz 28 października 1943 r. w porcie Philadelphia, w stanie Pensylwanii, gdzie cały statek USS Aldridge zniknął na kilka minut i pojawił się w innym punkcie geograficznym. Ta technologia jest w ciągłym procesie udoskonalania i jest używana w systemach rakietowych. Nikt nie jest w stanie takich rakiet obserwować, śledzić czy tropić. Dlatego Izrael nie mógł wytłumaczyć upadku irańskiej rakiety w pobliżu nuklearnego ośrodka Demona, podobnie irańskie pociski wystrzelone w odwecie za zamach na gen. Q. Soleimani (3 stycznia 2020 r.) nie były zatrzymane w amerykańskiej bazie w Iranie. Świadczą o tym też zniszczone pola naftowe Arabii Saudyjskiej, gdy rebelianci Houthi wystrzelili rakiety z użyciem tej samej technologii.

Najbardziej typowym i naturalnym okresem wszczęcia wojny jest zima, gdy nagły brak dostawy gazu ziemnego jest odczuwalny najbardzsiej dotkliwie. Jest możliwe, że może się to wydarzyć w każdej chwili, czego globaliści nie mogą się doczekać. Z drugiej strony, ponieważ do końca zimy pozostało zaledwie 1-1.5 miesiąca, prawdopodobnym początkiem realizacji tego scenariusza może być np. grudzień 2022 r. Wszystko może się zmienić, temperamenty mogą przygasnąć, możliwe, że obecny czas nie jest najbardziej właściwy…

Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowo narodzonych, z Ducha wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s