30 Sekund Do Dwunastej (344) ”10 Minut Sławy”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Zgodnie z jedną z ostatnich analiz wydawnictwa Jeruzalem Post, ponieważ świat znajduje się w głębokim kryzysie, Izrael „musi podjąć nadzwyczajne kroki dyplomatyczne”. Z długiej analizy wynika, że lokalni politycy są podekscytowani wizytą Premiera Izraela, N. Bennetta do Moskwy w Rosji, gdzie spotkał się z Prezydentem Rosji, W. Putinem w sprawie konfliktu z Ukrainą. Pomimo wzrastającej rangi Izraela w świecie międzynarodowej polityki należy zauważyć, że jest to również potrzebne ogniwo w łańcuchu wydarzeń zmierzających do wypełnienia proroctw o Czasach Ostatecznych i w końcowym rozrachunku może wcale nie być pozytywne dla tego kraju ani dla Premiera N. Bennetta. Jednak „…ponieważ Izrael stał się poważnym graczem światowym, wiąże się z tym poważna odpowiedzialność. Poprzez sobotnią podróż N. Bennetta Izrael został umieszczony na mapie międzynarodowej dyplomacji. Jest niesłychane, że podróż Premiera Izraela, który przestrzega święto Sabatu, nastąpiła właśnie w dniu Sabatu, przez co została podkreślona ważność tej wizyty” – donosi izraelskie wydawnictwo.

Z drugiej strony święto Sabaru jest podstawą kodu moralnego Izraela. Wszyscy to wiedzą. Ktokolwiek ma coś do czynienia z Żytami, to rozumie. Dlatego nie jest to dobra rzecz, że Premier N. Bennett zrobił to w dniu Sabatu. Dla N. Bennetta zrobienie tego w szabat nie jest dobrą rzeczą. Wszyscy zobaczą w nim słabość i szybko zauważą, że nie chce sprostać własnemu kodeksowi moralnemu. Dlatego będą to wykorzystywać. Jeśli pozostanie premierem, powiedzą: mamy kogoś, kto nie ma moralności i jest gotów porzucić jedną z głównych zasad judaizmu. Sabat i obrzezanie są dwiema głównymi zasadami. Premier N. Bennett porzucił jedną z nich dla politycznego zysku. Myślał, że dobrze czyni, ale jest odwrotnie. Jest on również „pod Prawem”. Ludzie, którzy nie są w Chrystusie (zwłaszcza Żydzi, którzy odrzucili Chrystusa) podlegają Prawu Mojżesza. Byli pod Prawem Mojżeszowym przez ostatnie 2000 lat i dotyczą ich przekleństwa 28 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa za nieprzyjęcie Chrystusa. Premier Izraela, N. Bennett jest związany tym Prawem, zgodnie z przesłaniem Księgi Jakuba. Jakub był Żydem, który wierzył w Chrystusa. Jako taki opisywał rzeczy zakonu w przeciwieństwie do łaski Chrystusa. Powiedział on: „Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie”. (List Jakuba 2:10) Premier N. Bennett zrobił coś złego na kilku poziomach, aby zdobyć 10 minut sławy i w końcu za to zapłaci. Musi przyjść do Chrystusa i otrzymać przebaczenie złamania prawa, ale jednocześnie zrujnował zajmowane stanowisko Premiera Izraela z powodu tego, co zrobił i dlatego może być wkrótce odsunięty od władzy, jak to się zdarzyło innym politykom Izraela.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s