O Nas

Michael Hamil pochodzi z Krakowa, gdzie zdobył wykształcenie muzyczne i gdzie kierował zespołami muzycznymi w kościołach ewangelicznych. W Stanach Zjednoczonych studiował kompozycję i dyrygenturę w Moody Bible Institute. Od wczesnych lat 80-tych usługuje swym talentem muzycznym w kościołach polskich i amerykańskich na terenie Chicago i okolic. Jest wszechstronnym instrumentalistą, dyrektorem muzycznym, nauczycielem (fortepian, gitara, fagot) w Schaumburg Music Academy od 02-2017 do dzisiaj, Dyrektorem Artystycznym i dyrygentem chóru “Nowina” od 2015 – do dzisiaj. Ma na swym koncie wiele kompozycji (między innymi “Symphoniette in f-moll” w 2012 r.) i aranżacji, głównie muzyki religijnej.

Komentator radiowy w latach 1987-1994. Komentator zagadnień ekonomicznych w lokalnej polonijnej telewizji “Polvision” w 1993 r. Autor książki “Sekrety Giełdowe” w 1997 r. Autor wielu artykułów w polonijnej prasie dotyczących różnych zagadnień ekonomicznych w latach 1989-1995. Komentator radiowy na fali 1490AM (Chicago, IL) o bieżących wydarzeniach na arenie światowej w świetle proroctw biblijnych w latach 2013 – do dzisiaj oraz bloger od 2016 r.