30 Sekund Do Dwunastej (241) „Kolaboracja”

W ostatnich miesiącach w USA można zauważyć zjawisko, o którym media kompletnie milczą. Prezydenci wielkich firm amerykańskich ustępują ze swoich (lukratywnych) stanowisk (Disney, MasterCard, LinkedIn, Netflix, Uber Eats, SalesForce, MGM, Match, Hulu, IBM, oraz wiele innych). Jakby w oczekiwaniu na załamanie gospodarki nie tylko USA, ale i całego świata.

Bill Gates również nie ma czasu dla kompanii Microsoft oraz Berkshire Hathaway, gdzie sprawował funkcje w zarządzie dyrektorów. Bill Gates, znany na świecie globalista, otwarty propagator redukcji populacji świata, od lat jest aktywny w świecie biologii i medycyny. W 2018 r. The Pirbright Institute opatentował Koronawirus (patent numer: 20170216427). Instytut jest fundowany przez Fundację B. & M. Gates co najmniej od 2013 r. Dnia 18 października 2019 r. Fundacja B. & M. Gates wraz z Instytutem Hopkins zorganizowała symulację pandemii z powodu Koronawirusa pod nazwą „Ewent 201”, której konkluzją było, że wirus jest skonstruowany w celu masowego mordu 65-130 milionów ludzi na świecie. To oznacza, że w ostatecznym rozrachunku zarażonych tym wirusem może być około 1.5 tryliona ludzi (1/5 populacji świata). Podczas tej konferencji/symulacji zdecydowano, że środkiem ratunkowym będzie przymusowe szczepienie. Tuż po tej symulacji stacja TV Netflix opublikowała film dokumentalny pt. „Pandemia, jak zaradzić jej wybuchowi”. Film promuje szczepienia przez „bohatera ludzkości”, B. Gates. W tym samym czasie Fundacja B.&M. Gates stworzyła firmę medyczną Inovio Pharmaceuticals w celu wyprodukowania szczepionki na Koronawirusa. Społeczeństwo sterroryzowane i zastraszone wielkim zagrożeniem zgodzi się na wszystko.

Ogólnoświatowe, przymusowe szczepienia są następnym etapem w procesie budowania Nowego Porządku Świata (jednej, światowej religii, jednej, światowej ekonomii oraz jednego, światowego rządu). Problemem jest, że kontrola świata wymaga kontroli każdej indywidualnej osoby. Istnieją już urządzenia składające się z ponad 250 000 podzespołów, które są mniejsze od ziarna ryżu. Największym problemem jest zasilanie (bateria) tego urządzenia, które już obecnie może być masowo wszczepiane w ludzkie ciała. Rozwiązanie tego problemu znaleziono w tekście proroctw Pisma Świętego: „On też sprawia, że wszyscy; mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole”. (Apokalipsa Jana 13:16) Okazuje się, że największe zmiany temperatur zachodzą powyżej dłoni oraz na czole. Zmiany temperatur są naturalną baterią, która zawsze dostarcza wystarczająco energii maleńkim urządzeniom wszczepionym ludziom. Należy więc stworzyć wystarczająco dokuczliwy kryzys, aby populacja dobrowolnie dała się zniewolić pod rządami nadchodzącego Antychrysta przez wszczepianie nowej technologii.

Każda konwencjonalna wojna, włącznie z zagrożeniem nuklearnym, jest w swej naturze lokalna. Najszerszy zasięg może mieć broń biologiczna. Koronawirus nie jest naturalnym wirusem. Jest to laboratoryjnie skonstruowana kombinacja trzech wirusów: SARS, HIV oraz MERS. Elementy wirusa HIV mają na celu zmniejszenie odporności atakowanego systemu immunologicznego. Wirus był skonstruowany w laboratorium z zabezpieczeniami 4 klasy (poziom militarny) w Północnej Karolinie, w USA z udziałem amerykańskich, kanadyjskich i chińskich biologów. Wirus został zaprogramowany w celu bardziej agresywnego rozprzestrzeniania się wśród ludzkiej populacji w porównaniu z innymi wirusami. Mamy więc do czynienia z ofensywną bronią biologiczną, która była uwolniona z podobnego laboratorium tej samej 4 klasy zabezpieczeń znajdującego się w Wuhan, w Chinach. W tej genetycznej inżynierii byli zaangażowani nie tylko amerykańscy naukowcy biologii, ale – między innymi – przedstawiciele rządowej Agencji Do Spraw Leków I Żywności w USA, jak również na końcu tej listy nazwisk i nazw instytucji jest biolog, Zeng Li She z głównego laboratorium specjalnych patogenów i bio-bezpieczeństwa Instytutu Wirusologii w Wuhan, w Chinach.

Próbki oryginalnego wirusa były udostępnione przez laboratorium w Fort Detrick, w stanie Maryland USA, gdzie od 1943 r., pod patronatem CIA pracowali nazistowscy biolodzy z Niemiec sprowadzeni w ramach akcji „Paper Clip” przez rząd USA. Fort Detrick był do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku mekką badań biologicznych w zakresie kontroli umysłu. Obecnie Fort Detrick jest centrum amerykańskiego programu broni biologicznej. Praca nad zmilitaryzowanym Koronawirusem została wynagrodzona przez Narodową Fundację Nauki Chin. Naukowcy/biolodzy pracujący dla różnych agencji amerykańskich z pełną świadomością udostępnili te technologie chińskim partnerom. W opisie konstrukcji Koronawirusa czytamy: „Zbudowaliśmy chimerycznego wirusa, który koduje nowe zwierzęce białko w kontekście żywego SARS”. Jest to więc sztuczny organizm zbudowany z kilku różniących się genetycznie komórek. Antidotum – efektywna szczepionka przeciwko temu wirusowi nie może być skonstruowana w żadnym komercjalnym laboratorium na świecie. Musi być skonstruowana w tej samej czwartej/militarnej klasie biologicznego laboratorium. Wcześniej czy później półśrodki będą oferowane i będą dodatkowym zagrożeniem populacji.

Dnia 28 stycznia 2020 r. podano do publicznej informacji, że trzej biolodzy, Amerykanin, C. Lieber, dziekan wydziału Chemicznego i biologicznego Uniwersytetu Harward, który był wieloletnim uczestnikiem chińskiego „Planu Tysiąca Talentów” i miał tajne, lukratywne kontrakty z Uniwersytetem Technologii w Wuhan, w Chinach; Yanqing Ye (porucznik chińskich sił militarnych), biolog pracujący na Uniwersytecie w Bostonie oraz Zaosong Zheng, który został zatrzymany na lotnisku w Bostonie z biologicznymi materiałami „skradzionymi” z amerykańskich laboratoriów – zostali oskarżeni o działanie przeciwko USA.

Koronawirus jest laboratoryjnym tworem tak zaprogramowanym, by mógł się aklimatyzować w naturalnym środowisku – stąd zagrożenie mutantami tego wirusa jest globalne. Jest to wirus „zmilitaryzowany”. I jest to zgodne z dążeniami sił ciemności, dla których wiele tych firm pracuje. Jest to również zgodne z tekstem Pisma Świętego, w którym mamy jednoznaczny opis chorób (epidemii) ogólnoświatowych. Z powodu tych chorób ogromna część populacji świata zginie w Czasach Ostatecznych: „Jeżeli i wtedy nie poprawicie się i będziecie postępować Mnie na przekór, to i Ja postąpię wam na przekór i będę was karał siedmiokrotnie za wasze grzechy. Ześlę na was miecz, który się pomści za złamanie przymierza. Jeżeli wtedy schronicie się do miast, ześlę zarazę pomiędzy was…”. (Ks. Kapłańska 26:23-25),

Coronawirus i Bog

„Gdy czas nadejdzie […] zaraza idzie przed [Boga] obliczem, a wraz z Nim gorączka śmiertelna”. (Ks. Habakuka 3:2 i 3) „Bóg otworzył drogę dla swego gniewu: nie zachował ich od śmierci, ich życie wydał zarazie”. (Psalm 78:50) „Prorocy, którzy byli przede mną i przed tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie”. (Ks. Jeremiasza 28:8) „Wtedy [Jezus] mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie»”. (Ew. Mateusza 24: 7 i Ew. Łukasza 21:10-11)

Jezus, odchodząc z ziemi, powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowonarodzonych, z Ducha wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s