30 Sekund Do Dwunastej (240) „Czy To Plotki, Czy Realia?”

W Australii wygasły pożary masowo rozpalone przez prawie 200 lewicowych arsonistów. Zostali oni wszyscy aresztowani i o nowych pożarach nie słychać z tego kontynentu…

Turcja otworzyła granicę w kierunku Europy. Grecja walczy z nagłą masową emigracją z Bliskiego Wschodu. Było to w celach finansowych. Unia Europejska szybko wysyła Turcji 3 miliardy Euro. Teraz Turcja obiecuje wstrzymać falę migracyjną do Europy. Na jak długo?

Decyzją prezydenta Ruchaniego w Iranie zamykają wszystkie szkoły, przedszkola, uniwersytety na razie na miesiąc. W Iranie 3 tygodnie temu było 15 chorych, w piątek dnia 7 marca 2020r. było ich 4747. „Trzy dni temu dzicz podpaliła szpital z pacjentami w środku, żeby przyśpieszyć leczenie”. W tym samym czasie 4 osoby irańskiej administracji zostały zarażone Koronawirusem. Dwie z tych osób zmarły: Fatemeh Rahbar (prawnik irański) oraz Mohammad Mirmohammadi (prawnik, członek Expediency Council).

W Północnej Irlandii władze „…wymyśliły coś genialnego. Stworzyła punkty, gdzie się podjeżdża, zostawia wymaz śliny nie wysiadając z samochodu, zostawia się numer telefonu i jedzie do domu. Po 4 godzinach dzwonią i mówią, czy porządkować papiery, czy też nie ma takiej potrzeby”.

W Niemczech już jest ponad 500 zarażonych. Dwa tygodnie temu było 12. „Można w ciemno obstawiać, że za 2 tygodnie szkoły i imprezy masowe w Niemczech, Francji i Hiszpanii będą zamykane i odwoływane”.

W Rumunii ma być wprowadzony obowiązek szczepień z wysokimi karami, włącznie z groźbą odbierania dzieci tym, którzy będą przymusowych szczepień unikać.

We Włoszech planowana jest kwarantanna ponad 16 milionów ludzi (ponad ¼ populacji tego kraju). Masowa kwarantanna może być wprowadzona w niedzielę, dnia 8 marca. Z dniem 7 marca 2020 r. było tam 5883 zachorowań oraz stwierdzono śmierć 233 ludzi z powodu Koronawirusa. Szkoły, uniwersytety, muzea oraz narciarskie i inne ośrodki sportowe i wypoczynkowe są zamknięte. Wprowadza się drastyczne ograniczenia poruszania się.

Przez kilka dni z rzędu 83-letni Papież Franciszek anuluje publiczne wystąpienia ze względu na „nieujawnioną chorobę”. V. Grinko napisał: „Jeśli zastanawiacie się, jak się

pope-francis-ill-for-third-day

żyło w XIV (czternastym) wieku, to możecie przestać. Zasadniczo jak teraz. Mieli dwóch papieży naraz i epidemię”.

Izrael ostrzega swych obywateli przed podróżami za granicę z powodu Koronawirusa. Wstrzymuje również loty z najbardziej zagrożonych krajów na świecie. Przybysze/turyści nawet z USA do Izraela podlegają 14-dniowej kwarantannie. Wiele z nich nie jest wpuszczanych do kraju.

Z drugiej strony: „UWAGA!!! Koronawirus to zbiorowa choroba psychiczna pochodzenia medialnego. Na początek należałoby odizolować naczelne redakcje za rozmyślne prowokowanie paniki, a ludziom profilaktycznie odłączyć TV i internet na parę dni”. Innym wpisem internetowym jest:

„2000 – Zmiana daty 1999 na 2000 w komputerach wszystko zniszczy,                

2001 – Wąglik zabije nas wszystkich,                                                                        

2002 – Wirus Zachodniego Nilu zabije nas wszystkich,                                      

2003 – SARS zabije nas wszystkich,                                                                               

2005 – Ptasia Grypa zabije nas wszystkich,                                                               

2006 – E.coli zabije nas wszystkich,                                                                              

2008 – Załamanie rynków finansowych zniszczy wszystko,                                  

2009 – Świńska Grypa zabije nas wszystkich,                                                          

2012 – Kalendarz Majów zapowiada koniec świata,                                         

2013 – Północna Korea wywoła III Wojnę Światową,                                           

2014 – Ebola zabije nas wszystkich,                                                                    

2015 – ISIS zabije nas wszystkich,                                                                             

2016 – Wirus Zika zabije nas wszystkich,                                                              

2020 – Koronawirus zabije nas wszystkich…?

Co nas tak naprawdę zabija? Strach! Wyłącz TV! Umyj dobrze ręce! Zachowaj spokój!” 

Dnia 6 marca 2020 r. w trybie pilnym przedstawiono do zaaprobowania w Sejmie Polski 38 stron (żaden Senator nie miał możliwości nawet ich przeczytać) nowego prawa w sprawie Koronawirusa. Paragraf 13 przewiduje, że państwo nie bierze żadnej odpowiedzialności za konsekwencje/powikłania przymusowych szczepień/leków, izolacji, kwarantanny. Ten artykuł proponowanego prawa jest w sprzeczności z Konstytucją Polski, która mówi wyraźnie, że szkoda powinna być naprawiona. Natomiast artykuł 34A daje Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu władzę nad siłami zbrojnymi Polski. Paragraf ten przewiduje powołanie Generała Sanitarnego i jest potencjalnym narzędziem pacyfikacji obywateli w przyszłości. Ustawa została zaaprobowana tego samego dnia.

Od swego początku kilka miesięcy temu Koronawirus zabił na całym świecie około 3000 osób. Powstała światowa panika. Produkowane są codzienne informacje w mediach całego świata. Natomiast głód zabija CODZIENNIE około 24 tysiące ludzi, z czego 3 z 4 to dzieci poniżej piątego roku życia. Nikt nie panikuje. Media milczą… „Biednym nie jest ten, kto nie posiada pieniędzy. Biednym jest ten, kto nie posiada serca…”.                  

Jest dla wielu obserwatorów tych wydarzeń i faktów oczywiste, że nie są one tylko naturalnym zbiegiem okoliczności, ale są precyzyjnie planowaną i zrealizowaną we właściwym miejscu i właściwym czasie epidemią koronawirusa. Tym bardziej że według raportów z różnych krajów wynika, że nowe ogniska choroby pojawiają się bez żadnego związku z przenoszeniem tej choroby w podróżach z miejsca na miejsce. Jednak Psalmista pisze: „Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ‘Ucieczko moja i Twierdzo moja – Boże mój, któremu ufam’. On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. […] Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego…”. (Psalm 91:1-3 i 10)

Z drugiej strony w Nowym Testamencie Pisma Świętego czytamy: „Wtedy [Jezus] mówił do nich: ‘Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie’”. (Ew. Mateusza 24: 7 i Ew. Łukasza 21:10-11) Jezus, odchodząc z ziemi, powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowonarodzonych z Ducha, wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                              

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s