Sekund Do Dwunastej (239) „Obawy Demokratów”

Jeden z ostatnich kandydatów na stanowisko Prezydenta USA, Demokrata, Mike Bloomberg w czasie debaty dnia 25 lutego 2020 r. przyznał się do masowej manipulacji wyborów do Kongresu w USA w 2018 r. Powiedział on: „Za kwotę $100 milionów kupiłem 21 miejsc Demokratom oraz umieściłem N. Pelozi na czele Kongresu”. I jest to prawda. Bez tych dodatkowych 21 Demokratów przewaga była w rękach Republikanów. Demokraci byliby mniejszością w Kongresie USA. M. Bloomberg wykorzystał swoje bogactwo, by pokonać opozycję. M. Bloomberg, zamiast kandydować na Prezydenta USA, powinien być sądzony za masową manipulację procesu wyborczego w USA i powinien być umieszczony na długie lata za kratkami. Jest on niebezpiecznym dla USA oligarchą reprezentującym interesy globalistów, które są sprzeczne z interesami tego kraju.

Jednak Demokraci obawiają się bardziej B. Sandersa, 79-letniego Senatora ze stanu Vermont, który otwarcie twierdzi, że jest Socjalistą (Komunistą, Marksistą). Jego ideałami są Lenin, Breżniew, M. Gorbaczew w Rosji, F. Castro (uwięził ponad 60 000 politycznych przeciwników oraz zamordował ponad 17 000 Kubańczyków) na Kubie, H. Chavez oraz N. Maduro, komuniści w Wenezueli (75% populacji głoduje zgodnie z raportem Praw Człowieka ONZ oraz oficjalne bezrobocie jest 35% – 15 lat temu był to jeden z najbogatszych krajów Południowej Ameryki).

Socjalne programy B. Sandersa będą kosztować minimum $75 000.00 rocznie każde domostwo w USA. Z ostatnich danych powszechnego spisu ludności w 2019 r. wynika, że w 2018 r. przeciętne dochody przeciętnej rodziny w USA wynosiły $61 937.00 na rok oraz $63 030.00 w 2019 r. (rządy Prezydenta D. Trumpa, Republikan). Za czasów rządów byłego Prezydenta, Demokraty, Socjalisty i Muzułmanina, B. H. Obamy dochody przeciętnej rodziny w USA spadły w latach 2011-2014 do poniżej $56 500 z kwoty około

Median Income

$61 500 w latach 2006-2008 za rządów Prezydenta G. W. Busha (Republikan). Krótko mówiąc, programy socjalne B. Sandersa spowodują formalne niewolnictwo w USA. Może dlatego Demokraci robią wszystko, by B. Sanders nie uzyskał nominacji od Partii Demokratycznej. Zgodnie z raportem New York Times: „…rosnąca grupa super-delegatów DNC oraz liderów Partii Demokratycznej planuje zatrzymanie demokratycznego socjalisty [B. Sandersa] podczas konwencji nominacyjnej w Milwaukee, w stanie Wisconsin w lecie 2020 r., nawet za cenę utraty szansy w ogólnonarodowych wyborach w listopadzie”. Okazuje się, że tylko 9 z 93 super-delegatów skontaktowanych przez dziennikarzy przyznaje, że B. Sanders powinien reprezentować Demokratów.

Tymczasem, po powrocie z Indii, Prezydent Trump miał konferencję prasową poświęconą sytuacji zagrożenia epidemią Koronawirusa. Do dzisiejszego dnia w USA jest zaledwie 59 przypadków zachorowań. Większość z nich została zarażona podczas podróży turystycznych na Dalekim Wschodzie (w Chinach i w Japonii). Zostali oni przywiezieni do USA przez dwa militarne/transportowe samoloty i natychmiastowo umieszczeni w ścisłej kwarantannie.

Co musimy wiedzieć o koronawirusie?

1. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.

2. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem.

3. Wirus przenosi się drogą kropelkową.

4. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.

5. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Prezydent D. Trump zażądał od Kongresu USA dotacji na koszty związane z walką przeciw groźbie tej epidemii w wysokości $2.5 miliarda. Oczywiście amerykańscy Demokraci z C. Schumer i N. Pelozi na czele natychmiastowo atakują Prezydenta: „A dlaczego tak mało? Dlaczego nie $8.5 miliarda?” Demokratka N. Pelozi oskarża Administrację Białego Domu o nieprzejrzyste, chaotyczne działania. Prezydent D. Trump podczas konferencji prasowej opisywał detale podejmowanych kroków zaradczych włącznie z tak prostymi, jak częste mycie rąk oraz działaniami w celu skrócenia stworzenia szczepionki do 12-14 miesięcy. Mówił między innymi o skutkach zmniejszenia zagrożenia przez budowę ścian granicznych w celu zmniejszenia nielegalnej migracji i przenoszenia różnych chorób do USA oraz wstrzymaniu lotów do, oraz z najbardziej zagrożonych krajów świata. Mówił o koordynacji różnych agencji rządowych do walki z Koronawirusem pod przewodnictwem Wiceprezydenta USA, M. Pence.

Dnia 25 lutego w Krakowie stwierdzono pierwsze zachorowanie na Koronawirusa. Następnego dnia – według nowej pogłoski – pierwszym przypadkiem w Polsce jest osoba zarażona w Łodzi. Nawet w Izraelu podano informację o pierwszym przypadku Koronawirusa. Rząd Izraela przestrzega swych obywateli o groźbie zarażenia w czasie zagranicznych podróży.

Jest dla wielu obserwatorów tych wydarzeń i faktów oczywiste, że nie są one tylko naturalnym zbiegiem okoliczności, ale są precyzyjnie planowaną i zrealizowaną we właściwym miejscu i właściwym czasie epidemią koronawirusa. Tym bardziej że według raportów z różnych krajów wynika, że nowe ogniska choroby pojawiają się bez żadnego związku z przenoszeniem tej choroby w podróżach z miejsca na miejsce.

W Nowym Testamencie Pisma Świętego czytamy: „Wtedy [Jezus] mówił do nich: ‘Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie’”. (Ew. Mateusza 24: 7 i Ew. Łukasza 21:10-11) Jezus, odchodząc z ziemi, powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowonarodzonych z Ducha, wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s