30 Sekund Do Dwunastej (238) „Plagi, Zarazy I Pakty Militarne”

Dnia 2 lutego w kolejnym komentarzu: 30 Sekund Do Dwunastej (235) „Pakt Stulecia” raportowałem między innymi: „Znacznie większym zagrożeniem [od koronawirusa] jest plaga szarańczy w krajach Wschodniej Afryki. Typowy rój szarańczy zawiera około 150 milionów osobników. Podróżuje 60-95 mil w ciągu jednego dnia oraz pożera codziennie zasoby żywnościowe wystarczające do wyżywienia 2500 ludzi. Obecna plaga szarańczy ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne ma potencjał zwiększyć się 500-krotnie. Kenia, Nairobi, Somalia, Jemen, Etiopia, Dżibuti, Erytrea oraz Sudan są krajami bezpośrednio walczącymi z plagą. W Kenii największy rój szarańczy objął powierzchnię o wymiarach 37X25 mil (60X40 km). Jest to powierzchnia 2400 km². Jest to obszar niemal 5 razy większy niż obszar stolicy Polski, Warszawy. ONZ wysłało zaledwie $10 milionów pomocy finansowej do walki z tą plagą, która może w ciągu kilku miesięcy spowodować głód narodów w tym regionie świata”.

Locust In Mecca

Plaga szarańczy objęła obecnie wschodnią część Afryki, kraje Bliskiego Wschodu oraz Południowej Azji. Jest interesujące, że plaga szarańczy oraz kakroci zaczęły się w mieście Mekka zgodnie z raportami z dnia 12 stycznia 2019 r. Jest to obecnie plaga biblijnych proporcji. Odnośnikiem jest wydarzenie z czasów ponad 4500 lat temu, gdy

Locust

Bóg nawiedził (jedną z dziesięciu) podobną plagą Egipt, gdzie Izrael przebywał w niewoli. Zgodnie z wierzeniami Żydów plagi egipskie czasów Mojżesza pojawią się przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Jest to potwierdzone przez proroctwo Micheasza: „Będziesz oglądać cuda (cudowne rzeczy) jak za dni twojego wyjścia z ziemi Egiptu. Ujrzą to narody i wstydzić się będą przy całej swej mocy. Położą rękę na ustach, ich uszy ogłuchną”. (Ks. Micheasza 7:15-16) W dzisiejszych realiach jest zaskakujące, że media na całym świecie praktycznie milczą (położyły rękę na ustach) i nawet w ONZ „…uszy [reprezentantów wielu krajów] ogłuchły” w tej sprawie.

Głody są zagrożeniem nie tylko z powodu plagi szarańczy w krajach muzułmańskich świata. Podczas gdy niemal połowa amerykańskiej populacji zdaje się głosować na socjalistę/komunistę, B. Sandersa, w Wenezueli (w Południowej Ameryce) ludność masowo poluje na psy, koty i gołębie oraz zagłodzone zwierzęta z zoo, z powodu braku żywności. Stan Wenezueli jest ostatecznym dowodem niszczycielskiej siły komunizmu.

W tym samym czasie rozwija się na całym świecie zagrożenie zarazą koronawirusa. W mieście Wuhan oraz w innych miastach w Chinach krematoria palą zwłoki ofiar koronawirusem przez wiele dni zgodnie z mapą wskazującą nagłe zmiany składu powietrza w tych miastach, gdzie gwałtownie zwiększa się zawartość dwutlenku siarki. Wielkie ilości dwutlenku siarki są pochodną spalania ludzkiego ciała (organicznej masy). Spalenie zaledwie 2000-3000 (śmiertelnych ofiar według oficjalnych statystyk z Chin) nie jest w stanie spowodować tak wielkich zmian w powietrzu. Nikt nie wie ile ludzi naprawdę zginęło do tej pory z powodu tego zmilitaryzowanego wirusa.

CoronaVirus Map   Wuhan-dwutlenek-siarki-607x420

Dnia 9 lutego 2020 r. w komentarzu: 30 Sekund Do Dwunastej (236) „Histeria Koronawirusa?” raportowałem między innymi: Histeria wokół Koronawirusa zdaje się sztucznym kryzysem wycelowanym w specyficznym kierunku. W świetle tych faktów jest niezmiernie intrygujące, że dnia 18 października 2019 r. miała miejsce konferencja pod hasłem „Event 201” z udziałem przedstawicieli globalistów z całego świata zorganizowana przez Światowe Forum Ekonomiczne oraz Fundację Bila i Melindy Gates. Podczas tej konferencji dyskutowano światowe konsekwencje pandemii Koronawirusa (nCoV-2019). Ostatecznym celem takiej pandemii miało być zmniejszenie populacji świata o 65 do 130 milionów ludzi (zgodnie z dokumentacją filmową z tej konferencji) w okresie około 18 miesięcy. Fundacja Bila i Melindy Gates finansowała (ponad $5.5 miliona) laboratorium biologiczne w Anglii, The Pirbright Institute, gdzie Koronawirus (patent numer: US 2017/0216427 A1 z dnia 3 sierpnia 2017 r.) został skonstruowany”. Konstrukcja tego wirusa przewiduje symptomy podobne do grypy. Jeżeli zarażona osoba uniknie śmierci, to po powtórnym zarażeniu wirus ten ma powodować zawał serca.

Jest fascynującym faktem, że dokładnie w tej samej dacie, gdy odbyła się konferencja fundowana przez B. i M. Gates (dnia 18 października 2019 r.) w mieście Wuhan rozpoczęły się militarne ćwiczenia z udziałem 20 ministrów sił zbrojnych oraz ponad 10 000 żołnierzy ze 109 krajów. Ćwiczenia te (pierwszy raz w Chinach od 24 lat – przypadek?) trwały 10 dni do 28 października 2020 r. Pod płaszczem tych formalnych ćwiczeń militarnych, w dniach 20-22 października 2019 r. (następny zbieg okoliczności?) odbyła się konferencja „Dziewiątego Xiangshan Forum” w Beijing, w Chinach. Tematem tej, niemal tajnej konferencji było: „Utrzymanie Międzynarodowego Porządku I Promowanie Pokoju W Azji I Na Pacyfiku”. Delegacje, 20 dyplomatów z Sekretarzem Sił Zbrojnych USA, Chad Sbragia na czele oraz Sekretarzem Sił Zbrojnyh Rosji, Sergei Shoigu

Beijing Military Forum

były obecne. Jest oczywiste, że Agenda 21 i 30 ONZ – agenda depopulacji świata – promowana również przez Papieża Franciszka jest realizowana na naszych oczach. Kooperacja sił zbrojnych całego świata jest celem oraz rezultatem tych międzynarodowych wydarzeń. Te wszystkie wydarzenia i fakty są tylko naturalnym zbiegiem okoliczności i nie mają żadnego związku z precyzyjnie planowaną i zrealizowaną we właściwym miejscu i właściwym czasie epidemią koronawirusa. Takie przynajmniej są założenia oficjalnej propagandy globalistów.

W Nowym Testamencie Pisma Świętego czytamy: „Wtedy [Jezus] mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie»”. (Ew. Mateusza 24: 7 i Ew. Łukasza 21:10-11) Jezus, odchodząc z ziemi, powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowonarodzonych z Ducha, wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s