30 Sekund Do Dwunastej (203) “USA Kontra Iran”

Zgodnie z biblijnymi proroctwami co najmniej 2/3 populacji świata zginie w Czasach Ostatecznych. Dlatego wiele ludzi zastanawia się, co się stanie z Ameryką? Jedni twierdzą, że USA można rozpoznać w tych proroctwach jako „Wielki Babylon” wskazując, że w Apokalipsie Jana mówi się o symbolu „młodych lwów” oraz orła. Narodowym symbolem USA jest orzeł. Inni twierdzą, że w Piśmie Świętym nie ma żadnej wzmianki o USA ani o kontynencie Ameryki.  Musimy pamiętać, że proroctwa biblijne nie są zogniskowane na Ameryce, a w szczególności na USA.

Ze szkolnych lat pamiętamy, że w centrum mapy była Polska. W Rosji, w centrum mapy jest Rosja. W USA w centrum mapy jest USA. W centrum mapy Australii jest Australia. Jeśli Bóg ma mapę świata, to w centrum Bożej mapy jest Izrael. Izrael jest jedynym krajem i narodem, wokół którego ogniskują się wszystkie proroctwa biblijne. Jest przyczyna tych faktów. Izrael jest jedynym narodem, z którym Bóg ma wieczyste przymierze. Bóg nie ma takiego przymierza z Australią, z Japonią, z Chinami, z Rosją, z Polską, z Francją, Niemcami czy Anglią, z Brazylią, z Meksykiem, Kanadą czy USA. Bóg nie ma przymierza z żadnym z krajów Afryki ani Bliskiego Wschodu. Jedynie z Izraelem Bóg ma przymierze na wieczność. Izrael ma obietnicę od Boga, że gdy wrócą do Ziemi Obiecanej, ojczystej ziemi  – co  zostało zrealizowane formalnie w politycznych realiach naszej cywilizacji w dniu 14 maja 1948 r. – NIGDY  więcej z niej nie zostaną usunięci. Ten fakt wypełnił najważniejsze proroctwo całego Pisma Świętego i rozpoczął nową erę, którą Chrześcijanie identyfikują jako Czasy Ostateczne.

Ponad 2600 lat, zanim to się wydarzyło, prorok Izajasz opisywał to wydarzenie następująco: „Kto widział takie jak te rzeczy? Czyż kraj rodzi się jednego dnia? Czyż naród rodzi się od razu? Bo Syjon ledwie zaczął rodzić, a już wydał na świat swe dzieci”. (Ks. Izajasza 66:8) Z pomocą jednego decydującego głosu w ONZ Izrael został poczęty w ciągu jednego dnia. Tak spełnione zostało proroctwo Izajasza. Ponad 2400 lat temu prorok Amos zapisał słowa Boga: „Uwolnię z niewoli lud mój izraelski – odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wino. Założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem – mówi Pan Bóg twój”. (Ks. Amosa 9:14-15) To proroctwo jest również w pełni spełnione, ponieważ Izrael jest (w czyjej?) – …w swojej ziemi. Którą kto im dał? Te ziemie dał im sam Bóg. Na jaki okres? Na zawsze! Dlatego wszyscy (Muzułmanie, głosujący przeciwko Izraelowi w ONZ przedstawiciele narodów całego świata) walczą przeciw samemu Bogu.

W tej perspektywie szczególne znaczenie ma eskalacja politycznych napięć między USA a Iranem. Podczas gdy masy populacji irańskiej wykrzykują: „Śmierć Ameryce, Śmierć Izraelowi”, zgodnie z raportem z dnia 20 czerwca 2019 r. w sieci telewizyjnej Fox News, generał Hussein Salami powiedział: „Nie mamy żadnych intencji wojennych przeciw żadnemu krajowi, ale jesteśmy w pełni gotowi na wojnę”. Innymi słowy, Iran nie chce wojny z Ameryką. Iran oczekuje możliwości zniszczenia, anihilacji Ameryki oraz Izraela. Iran twierdzi, że USA jest „wielkim szatanem” oraz Izrael jest „małym szatanem”. Dlatego polityką tego kraju jest zniszczenie „wielkiego szatana”, by później usiłować anihilację „małego szatana”.

Rosja oskarża USA o zaostrzanie stosunków z Iranem, pomimo że Iran zaatakował tankowce na międzynarodowych wodach, Iran odgraża się blokadą transportu przez cieśninę Hormuz, Iran strącił obserwacyjny dron amerykański. Z drugiej strony Książę Arabii Saudyjskiej, Mohamed Bin Salman ostrzega, że jego kraj: „nie będzie się wahać w obronie przed żadnym zagrożeniem”. Główną przyczyną zainteresowania w tym regionie są najbogatsze złoża ropy naftowej i gazu ziemnego odkryte na terytoriach Izraela w pobliżu miasta Haifa. I to jest hak w pysku Rosji. To jest powód agresji Iranu oraz Turcji. To jest jeszcze jeden powód nienawiści arabskich narodów do Izraela.

Jest to zapalny punkt, który będzie bezpośrednią przyczyną nadchodzącej inwazji ościennych narodów na Izrael zgodnie z proroctwem Ezechiela, który ponad 2500 lat temu zarejestrował słowa Boga: „Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu, i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze. Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm. Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą. Zbrój się i bądź w pogotowiu, ty i wszystkie twe zastępy, które wokół ciebie się zebrały, będziecie na moje usługi. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie. Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj: będziesz tam ty i całe twoje wojsko, i rozliczne narody z tobą. Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym – gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram – by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi. Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu? Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan Bóg: Czy nie tak będzie, że gdy lud mój izraelski mieszkać będzie bezpiecznie, wybierzesz się w drogę i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko? I nadciągniesz przeciwko memu ludowi, Izraelowi, jak chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie, wtedy sprowadzę ciebie do kraju mojego po to, by poznały Mnie pogańskie ludy, gdy na twoim przykładzie, Gogu, okażę moją świętość przed ich oczami. Tak mówi Pan Bóg: Ty jesteś przecież tym, o którym w dawniejszych czasach mówiłem przez moje sługi, proroków Izraela, którzy wtedy przepowiadali, że sprowadzę cię na nich. Ale w dniu, w którym przybędzie Gog do kraju Izraela – wyrocznia Pana Boga – gniew mój we Mnie zapłonie. I w uniesieniu moim, w ogniu mego gniewu, mówię to: Zaiste, w owym dniu przyjdzie wielkie trzęsienie ziemi na kraj Izraela. Przede Mną będą drżały ryby morskie i ptaki w powietrzu, zwierzęta polne i wszystko, co pełza po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy są na ziemi. Góry się rozpękną, skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię. I powołam przeciwko niemu wszelki strach – wyrocznia Pana Boga – miecz każdego zwróci się przeciwko bratu. I wymierzę im karę przez zarazę i krew, i ulewę, i grad jakby kamieni. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko, i na rozliczne ludy, które są z nim. Tak okażę się wielkim i świętym, tak ukażę się oczom wielu narodów: wtedy poznają, że Ja jestem Pan”. (Ks. Ezechiela 38) Wojna przeciw Izraelowi jest tylko kwestą czasu.

Wiele ludzi zastanawia się, dlaczego arabskie narody tak zażarcie walczą z Izraelem o Wzgórza Golan. Dla Izraela jest to ostatnia bariera militarna. Jednak to nie jest realny powód walki o te wzgórza. Realnym powodem są odkryte ostatnio bogate złoża złota na Wzgórzach Golan. Siły zbrojne Rosji, Iranu i Turcji są obecne po wschodniej stronie Wzgórz Golan, w Syrii gotowe zaatakować Izrael w każdej chwili, zgodnie z innym proroctwem, w którym Izajasz przedstawia obraz ostatecznego zniszczenia miasta Damaszek. (Ks. Izajasza 17:1-2) Już dzisiaj Damaszek wygląda jak Warszawa w latach 1944-45. Jednak ludzie w dalszym ciągu tam mieszkają. Proroctwo przewiduje czas, gdy mieszkanie w tym mieście będzie niemożliwe na zawsze z powodu kontaminacji. Czy będzie to z powodu wybuchu nuklearnego, czy z powodu zniszczenia potężnych magazynów broni chemicznej i biologicznej w podziemiach tego miasta? Przyszłość pokaże. Jak blisko jest przyjście Chrystusa? Jedną formą odpowiedzi jest obserwacja, że operacja militarna USA przeciw Iranowi była odwołana przez Prezydenta USA, D. Trumpa zaledwie 10 minut przed aktualnym atakiem przygotowanym przez siły zbrojne Pentagonu. Dzieliło nas zaledwie 10 minut od wojny z nieobliczalnym Iranem. Pismo Święte wyraźnie stwierdza: „…a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28)

Wspólnym mianownikiem tych raportów, wydarzeń, zagrożeń, wojen i pogróżek wojennych jest, że w każdej chwili może się wydarzyć coś, co będzie mieć ogólnoświatowe konsekwencje. Coś, co było opisane proroczymi słowami Apostoła Pawła: „…wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą…”. W tym samym czasie równocześnie może nastąpić porwanie kościoła. Jest znamienne, że Apostoł Paweł mówi: „…nagła zagłada przyjdzie NA NICH”, oraz „…ONI jej [nagłej zagłady] nie unikną”. Implikacja tego tekstu jest następująca: KTOŚ uniknie nagłej zagłady. KTOŚ ocaleje lub ucieknie od nagłej zagłady. Oni nie unikną, natomiast my, wierzący Chrystusowi unikniemy tej nagłej zagłady. W odniesieniu do porwania kościoła Apostoł Paweł wyjaśnia: „A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli [umarli], gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej (trąba Boża jest dla kościoła, natomiast trąba anielska jest dla Izraela) zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem i my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy”. (1 L. Do Tesaloniczan 4:15-18) Jest to jeden z powodów, dlaczego porwanie kościoła musi nastąpić przed 7-letnim Wielkim Uciskiem. Czyż Apostoł Paweł mógł wypowiedzieć słowa: „…Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” i kontynuować: „…jedna trzecia populacji będzie zniszczona, zginiecie w nuklearnym ataku, z powodu głodu, zamarzniecie w swoich łóżkach, gdy wam odetną energię gazową i elektryczną. Gdy Bóg zacznie sądzić ziemię niezwykłymi wydarzeniami i katastrofami – pocieszajcie się tymi słowy;  przejdziecie przez wielki ucisk – pocieszajcie się tymi słowy?” Jak ta tragiczna rzeczywistość pasuje do słów: „…przeto [dlatego] pocieszajcie się tymi słowy”?

Coraz więcej wierzących Chrystusowi jest pocieszonych, zdopingowanych oraz wspartych ideą, że będą mogli uniknąć tragicznych wydarzeń Wielkiego Ucisku przez porwanie kościoła, które musi nastąpić przed wypełnieniem się tych tragicznych dla świata proroctw. Otwarte jest pytanie: czy jesteś osobiście gotowy na ten moment, który może nastąpić w każdej chwili? Chrystus może przyjść po swój kościół w każdej chwili.

W dziejach Apostolskich czytamy, że nie istnieje żadne inne imię, które zbawia człowieka poza imieniem Jezus. My wierzymy, że powtórne przyjście Chrystusa jest zasadniczym, podstawowym oraz najwyższej wagi faktem powiązanym z ewangelią Pisma Świętego. Dobrą Nowiną, tj. Ewangelią Pisma Świętego jest, że sam Bóg posłał Syna swego na świat, który urodził się w ciele. Został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tej ofierze zostało przyjęte pojednanie człowieka z Bogiem. To jest w istocie dobra nowina, że nikt nie musi zarabiać na pojednanie z Bogiem. Do nas należy tylko przyjąć ten Boży plan tak, jak dzieci przyjmują urodzinowe prezenty. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się więc od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie – z wdzięcznością – Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. W ten tak prosty sposób narodziłeś się na nowo.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem, codziennie.                                                                                             

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s