30 Sekund Do Dwunastej (202) “Nowe Formy Broni Masowej Zagłady”

Około 2000 lat temu wierzący Chrystusowi w mieście Tesaloniki martwili się, że powtórne przyjście Chrystusa już nastąpiło, a oni tego nawet nie zauważyli. Dlatego Apostoł Paweł napisał im list wyjaśniający. W końcowym, piątym rozdziale tego listu Ap. Paweł pisze: „Gdy będą mówić: ‘Pokój i bezpieczeństwo’, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną”. (1 L. Do Tesaloniczan 5:3) Jest niezmiernie intrygujące, że prorokowana w cytowanym wersecie Pisma Świętego „…nagła zagłada…” może nastąpić równocześnie z porwaniem kościoła. Innymi słowy, podczas gdy nagła zagłada stanie się faktem na ziemi, w tym samym momencie wierzący Chrystusowi zostaną porwani w górę. Obecne wydarzenia geopolityczne zdają się przyśpieszać swe tempo oraz zmierzać w tym właśnie kierunku.

Zgodnie z raportem wydawnictwa Breaking Israel News z dnia 14 czerwca 2019 r. Sekretarz Stanu USA, M. Pompeo oskarża Iran o atak na dwa tankowce znajdujące się na międzynarodowych wodach Morza Omańskiego. W przeszłości Iran wielokrotnie (ostatni raz w kwietniu 2019 r.) odgrażał się, że przetnie linię handlową przez cieśninę Hormuz, która jest miejscem transportu 20% światowej ropy naftowej i innych produktów. Atak na dwa tankowce jest realizacją tej polityki Iranu. Oczywiście Iran natychmiastowo argumentuje, że aktualny atak na dwa tankowce jest dowodem konspiracji USA, Izraela i Arabii Saudyjskiej w celach „…sabotażu wysiłków dyplomatycznych Iranu”. Obawiając się odwetu ze strony USA, Prezydent Iranu Rouhani stwierdził, że: „Iran uderzy z powrotem z miażdżącą siłą, jeśli USA ich zaatakuje” – zgodnie z raportem YnetNews.com z dnia 12 czerwca 2019 r. W odpowiedzi na te prowokacje Prezydent Trump jednoznacznie stwierdził, że: „Iran, jako naród terroru, stoi za kulisami tego ataku”. Dowodem jest video Gwardii Rewolucyjnej Iranu demontującej niewypał miny ze ściany japońskiego tankowca Kokua Courageous. Swoje ostrzeżenie Prezydent Trump zakończył słowami: „…jeśli [cieśnina Hormuz] zostanie zamknięta, nie będzie to na długo”. Iran natychmiastowo podwyższa poprzeczkę niebezpiecznej gry politycznej przez strącenie amerykańskiego dronu szpiegowskiego nad międzynarodowymi wodami cieśniny Hormuz dnia 20 czerwca 2019 r., na kilka godzin po wystrzeleniu rakiety do Arabii Saudyjskiej przez rebeliantów Jemenu wspieranych przez Iran. Pentagon miał przygotowane plany odwetowego ataku na Iran. Atak ten został wstrzymany przez Prezydenta Trumpa, zgodnie z raportem MSN News z dnia 23 czerwca 2019 r. ze względu na możliwą stratę życia ponad 150 osób w Iranie. Bez podawania tajnych detali Prezydent Trump autoryzował atak cybernetyczny przeciwko Iranowi, który zniszczył systemy komputerowe Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej Iranu w taki sposób, że – zgodnie z raportem MSN News z dnia 23 czerwca 2019 r. – „To nie jest coś, co oni będą mogli łatwo i szybko naprawić”.  

Tymczasem zgodnie z raportem wielu wydawnictw: New York Times, Economic Times, Bing.com z dnia 15 czerwca 2019 r. „USA intensyfikuje cyfrowe ingerencje w rosyjskiej sieci energetycznej jako ostrzeżenie dla W. Putina i zarazem demonstruje, w jaki sposób Administracja Białego Domu wykorzystuje nowe prawa w celu wdrożenia nowej broni i nowych narzędzi wojny cybernetycznej”. To ostrzeżenie wysłane Prezydentowi Rosji, W. Putinowi zostało potwierdzone oczywistym atakiem cybernetycznym na cztery kraje Ameryki Południowej (gdzie obecnie jest zima). W niedzielę dnia 16 czerwca 2019 r. o godz. 7:00 rano lokalnego czasu w Argentynie, w Paragwaju, w Urugwaju i w Chile nagle, bez żadnego wyjaśnienia brakło prądu na kilka godzin, gdzie ponad 45 milionów ludzi było ofiarą tego ataku cybernetycznego.

Podobnie jak USA może w każdej chwili wyłączyć prąd jakiemukolwiek krajowi na świecie, Rosja znacznie wcześniej miała takie same cybernetyczne narzędzia kontroli systemów sieci elektrycznej w krajach Zachodniej Europy oraz w USA. W grudniu 2015 r. Rosja wyłączyła sieć elektryczną na zachodzie Ukrainy. W 2014 r. rosyjski cybernetyczny oddział militarny wkradł się do setek amerykańskich systemów kontrolujących przełączniki zasilania energii elektrycznej.

Wspólnym mianownikiem tych raportów, wydarzeń, zagrożeń, wojen i pogróżek wojennych jest, że w każdej chwili; w każdym momencie może się wydarzyć coś, co będzie mieć ogólnoświatowe konsekwencje. Coś, co było opisane proroczymi słowami Apostoła Pawła: „…wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą…”. W tym samym czasie równocześnie może nastąpić porwanie kościoła. Jest znamienne, że Apostoł Paweł mówi: „…nagła zagłada przyjdzie NA NICH”, oraz „…ONI jej [nagłej zagłady] nie unikną”. Implikacja tego tekstu jest następująca: KTOŚ uniknie nagłej zagłady. KTOŚ ocaleje lub ucieknie od nagłej zagłady. Oni nie unikną, natomiast my, wierzący Chrystusowi unikniemy tej nagłej zagłady. W odniesieniu do porwania kościoła Apostoł Paweł wyjaśnia: „A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana , nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli [umarli], gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej (trąba Boża jest dla kościoła, natomiast trąba anielska jest dla Izraela) zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem i my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy”. (1 L. Do Tesaloniczan 4:15-18) Jest to jeden z powodów, dlaczego porwanie kościoła musi nastąpić przed 7-letnim Wielkim Uciskiem. Czyż Ap. Paweł mógł wypowiedzieć słowa: „…Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” i kontynuować: „…jedna trzecia populacji będzie zniszczona, zginiecie w nuklearnym ataku, z powodu głodu, zamarzniecie w swoich łóżkach, gdy wam odetną energię gazową i elektryczną. Gdy Bóg zacznie sądzić ziemię niezwykłymi wydarzeniami i katastrofami – pocieszajcie się tymi słowy;  przejdziecie przez wielki ucisk – pocieszajcie się tymi słowy?” Jak ta tragiczna rzeczywistość pasuje do słów: „…przeto [dlatego] pocieszajcie się tymi słowy”? Coraz więcej wierzących Chrystusowi jest wspartych, zdopingowanych ideą, że będą mogli uniknąć tragicznych wydarzeń Wielkiego Ucisku przez porwanie kościoła, które musi nastąpić przed wypełnieniem się tych tragicznych dla świata proroctw. Otwarte jest pytanie: czy jesteś osobiście gotowy na ten moment, który może nastąpić w każdej chwili? Chrystus może przyjść po swój kościół w każdej chwili.

W dziejach Apostolskich czytamy, że nie istnieje żadne inne imię, które zbawia człowieka poza imieniem Jezus. My wierzymy, że powtórne przyjście Chrystusa jest zasadniczym, podstawowym oraz najwyższej wagi faktem powiązanym z ewangelią Pisma Świętego. Dobrą Nowiną, tj. Ewangelią Pisma Świętego jest, że sam Bóg posłał Syna swego na świat, który urodził się w ciele. Został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tej ofierze zostało przyjęte pojednanie człowieka z Bogiem. To jest w istocie dobra nowina, że nikt nie musi zarabiać na pojednanie z Bogiem. Do nas należy tylko przyjąć ten Boży plan tak, jak dzieci przyjmują urodzinowe prezenty. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się więc od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie – z wdzięcznością – Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. W ten tak prosty sposób narodziłeś się na nowo.                                                                                                                                                           W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem, codziennie.                                                                                             

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s