30 Sekund Do Dwunastej (201) “Czy Jesteś Gotowy?”

Jest oczywiste dla wielu obserwatorów bieżących wydarzeń geopolitycznych w odniesieniu do biblijnych proroctw, że cała nasza rzeczywistość może się drastycznie zmienić w błyskawicznym tempie. To twierdzenie bazowano na specyficznych wersetach Pisma Świętego dotyczących powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. W nich mamy wyrażenia, które wskazują na Jego powrót szybko, nagle oraz niespodziewanie; np. w Ew. Mateusza 24:42-44 czytamy: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie”.

O czym jest tu mowa? Jezus mówi, że mamy Go się spodziewać oraz oczekiwać. Zwłaszcza w czasie, gdy wszystko zdaje się w porządku, rzeczy toczą się jak zawsze, świat się kręci jak zwykle. W takich warunkach obecnych czasów nie trudno jest zauważyć tendencję w kierunku apatii, samozadowolenia zwłaszcza w środowiskach Chrześcijańskich. Podobnie jak w czasach Noego nie ma poczucia presji. W swej przemowie Jezus przypominał uczniom: „Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Jak w owych dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. (Ew. Mateusza 24:37-39) Tamto pokolenie było beztroskie i obojętne w obliczu nadchodzących katastrofalnych wydarzeń. Katastrofalne wydarzenie nastąpiło; był potop. Z całej cywilizacji około 8 miliardów ludzi uratowało się zaledwie 8 ludzi.

Nasza obecna cywilizacja liczy sobie niewiele ponad 7 miliardów ludzi, z których niewiele zdaje sobie sprawę, jak szybko Chrystus może powrócić i zabrać swoich wyznawców. Ludzie robią plany 5,10 czy 15-letnie. Planować należy. Z drugiej strony nie można dopuścić, by te plany zawładnęły nami. Król Salomon w swoich przypowieściach pisze: „Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana”. (Przypowieści Salomona 21:31) Nie można pokładać wszystkich życiowych nadziei w czymś, co nie jest gwarantowane, zwłaszcza co przyniesie jutro.

Zgodnie z raportem wydawnictwa Hayom-Israel z dnia 3 czerwca 2019 r. Izrael atakuje irańskie bazy militarne w Syrii. W Starym Testamencie Pisma Świętego mamy jednoznaczne proroctwa (Ks. Izajasza 17 oraz Ks. Ezechiela 38) stwierdzające, że w Czasach Ostatecznych Izrael będzie zaatakowany w celach grabieżczych właśnie z terenów obecnej Syrii. Obecne wydarzenia na Bliskim Wschodzie wypełniają się dokładnie według Starotestamentowych proroctw. W wydawnictwie The Jerusalem Post z dnia 4 czerwca 2019 r. czytamy, że niemieckie agencje wywiadowcze potwierdziły, iż Iran nielegalnie kupuje części i całe systemy do produkcji broni nuklearnej, chemicznej i biologicznej. Dzisiejsi Irańczycy są potomkami biblijnych Asyryjczyków z czasów, gdy prorokował Zachariasz. W 14 rozdziale Księgi Zachariasza mamy precyzyjny opis wybuchu jądrowego, który będzie mieć w Czasach Ostatecznych na Bliskim Wschodzie. Podobnie Prorok Ezechiel w swojej księdze opisuje skutki nuklearnego ataku i umieszcza całe wydarzenie w Czasach Ostatecznych. W ostatniej księdze Nowego Testamentu Pisma Świętego, w  Apokalipsie Jana mamy potwierdzenie Staro-Testamentowych proroctw o katastrofach za pomocą broni, która ma moc zniszczyć w kilka sekund większość populacji żyjącej obecnie na ziemi. Tego typu broń nieznana była poprzednim pokoleniom naszej cywilizacji. Istnieje teoria, że tego typu broń masowej zagłady była znana i używana przeciwko mieszkańcom ziemi przed stworzeniem Adama i Ewy przez najpotężniejszą, stworzoną przez Boga istotę – Cheruba o imieniu Szatan.  W ten sposób ziemia: „…stała się pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód”. (Ks. Genesis 1:2)

Odwieczny wróg Izraela, Asyria, a dzisiaj Iran będzie mieć funkcjonującą broń nuklearną w ciągu najbliższych 6 miesięcy – raportuje izraelskie wydawnictwo Arutz Sheva dnia 6 czerwca 2019 r. Natomiast zgodnie z raportem Al-Arabia z tego samego dnia amerykański generał stwierdził, że zagrożenie ze strony Iranu jest „bardzo realne”. W tych warunkach jest znamienna wypowiedź admirała marynarki Izraela, który zgodnie z raportem w wydawnictwie The Jerusalem Post w dniu 3 czerwca 2019 r. powiedział, że: „…Izrael jest gotowy na jakikolwiek atak ze strony Iranu lub ich przedstawicieli, gdziekolwiek”.

Rodzi się bardzo prywatne pytanie: czy ja sam biorę to wszystko poważnie? Czy te wszystkie geopolityczne wydarzenia spełniające się dokładnie według scenariusza zarejestrowanego na kartach Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego są w stanie wywrzeć jakąś presję na moim życiu? Drugim pytaniem jest: czy jestem osobiście gotowy na powtórne przyjście Chrystusa, który może przyjść w każdej następnej chwili? Gdyby to się zdarzyło teraz, czy byłoby to dla ciebie tak, jak w słowach Jezusa: jak złodziej w nocy? Czy byłoby to niespodziewane? Czy raczej jesteś gotowy, oczekujesz tego momentu w każdym czasie?

Wszystkie polityczne przepychanki i drastyczne wydarzenia naszych czasów; wszystko, co się wokół nas dzieje, dzieje się dokładnie w ten sposób, jak Bóg przez swych proroków przepowiedział, że się będzie dziać. Wszyscy, którzy patrzą na to wszystko przez pryzmat Słowa Bożego, łatwo to mogą dostrzec.

Dwa tysiące lat temu Jezus powiedział swoim uczniom: „Teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to się stanie”. (Ew. Jana 14:29) Było to tuż po rozmowie z nimi o Czasach Ostatecznych, gdy im obiecał, że odchodzi do Boga-Ojca i przyjdzie po Chrześcijan powtórnie oraz tuż przed Jego ukrzyżowaniem. Słowa Chrystusa są dzisiaj tak aktualne, jak były w czasie Jego prywatnej rozmowy z uczniami. W 21 wieku naszej ery jesteśmy świadkami wypełniania się tych słów na naszych oczach. Czyż nie powinniśmy uwierzyć Bożym Słowom, Bożym proroctwom, które możemy obserwować w naszej rzeczywistości?

W dziejach Apostolskich czytamy, że nie istnieje żadne inne imię, które zbawia człowieka poza imieniem Jezus. My wierzymy, że powtórne przyjście Chrystusa jest zasadniczym, podstawowym oraz najwyższej wagi faktem powiązanym z ewangelią Pisma Świętego. Dobrą Nowiną, tj. Ewangelią Pisma Świętego jest, że sam Bóg posłał Syna swego na świat, który urodził się w ciele. Został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tej ofierze zostało przyjęte pojednanie człowieka z Bogiem. To jest w istocie dobra nowina, że nikt nie musi zarabiać na pojednanie z Bogiem. Do nas należy tylko przyjąć ten Boży plan tak, jak dzieci przyjmują urodzinowe prezenty. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się więc od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie – z wdzięcznością – Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. W ten tak prosty sposób narodziłeś się na nowo.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem, codziennie.                                                                                             

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s