30 Sekund Do Dwunastej (236) „Histeria Koronawirusa?”

Zgodnie ze statystykami z www.worldometers.info/, w pierwszym miesiącu Nowego Roku (w dniach od 1 do 31 stycznia) miały miejsce na całym świecie następujące fakty:

– 684 497 osób zmarło na świecie z powodu chorób nowotworowych,

– 633 508 dzieci poniżej 5 roku życia zmarło z różnych powodów,

– 140 112 osób zmarło z powodu zarażenia HIV/AIDS,

– 112 511 osób zginęło w wypadkach drogowych,

– 89 378 osób zginęło na skutek samobójstwa,

– 81 757 osób zmarło z powodu malarii,

– 70 189 osób zginęło z powodu niezdatnej do picia wody,

– 40 452 osoby straciły życie z powodu zwykłej grypy,

– 25 763 kobiety straciły życie w czasie porodu, natomiast

– 213 osób zginęło w wyniku „Globalnej Pandemii KoronaWirusa”.

Z powodu 9 przyczyn zginęło więc na świecie 1 878 167 ludzi. Histeria wokół KoronaWirusa zdaje się sztucznym kryzysem wycelowanym w specyficznym kierunku. W świetle tych faktów jest niezmiernie intrygujące, że dnia 18 października 2019 r. miała miejsce konferencja pod hasłem „Event 201” z udziałem przedstawicieli globalistów z całego świata zorganizowana przez Światowe Forum Ekonomiczne oraz Fundację Bila i Melindy Gates. Podczas tej konferencji dyskutowano światowe konsekwencje pandemii KoronaWirusa (nCoV-2019). Ostatecznym celem takiej pandemii miało być zmniejszenie populacji świata o 65 do 130 milionów ludzi (zgodnie z dokumentacją filmową z tej konferencji) w okresie około 18 miesięcy. Fundacja Bila i Melindy Gates finansowała (ponad $5.5 miliona) laboratorium biologiczne w Anglii, The Pirbright Institute, gdzie KoronaWirus (patent numer: US 2017/0216427 A1 z dnia 3 sierpnia 2017 r.) został skonstruowany.

KoronaWirus jest laboratoryjnym tworem tak zaprogramowanym, by mógł się aklimatyzować w naturalnym środowisku – stąd zagrożenie mutantami tego wirusa może być globalne zwłaszcza w naszych czasach, gdy przemieszczanie ludzi jest masowe. Jest to wirus „zmilitaryzowany”. I jest to zgodne z dążeniami sił ciemności. Jest to również zgodne z tekstem Pisma Świętego, w którym mamy jednoznaczny opis chorób (epidemii) ogólnoświatowych. Z powodu tych chorób ogromna część populacji świata zginie w Czasach Ostatecznych: „Jeżeli i wtedy nie poprawicie się i będziecie postępować Mnie na przekór, to i Ja postąpię wam na przekór i będę was karał siedmiokrotnie za wasze grzechy. Ześlę na was miecz, który się pomści za złamanie przymierza. Jeżeli wtedy schronicie się do miast, ześlę zarazę pomiędzy was…”. (Ks. Kapłańska 26:23-25) „Gdy czas nadejdzie […] zaraza idzie przed [Boga] obliczem, w ślad za Nim gorączka śmiertelna”. (Ks. Habakuka 3:2 i 3) „Bóg otworzył drogę dla swego gniewu: nie zachował ich od śmierci, ich życie wydał zarazie”. (Psalm 78:50) „Prorocy, którzy byli przede mną i przed tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie”. (Ks. Jeremiasza 28:8) „Wtedy [Jezus] mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie»”. (Ew. Mateusza 24: 7 i Ew. Łukasza 21:10-11)

Siły ciemności działają również na arenie politycznej świata. Jednym z przejawów tej działalności jest oskarżenie Prezydenta USA, D. Trumpa o kolaborację z Rosją przeciwko rywalce, H. Clinton podczas wyborów w 2016 r. Po wnikliwych i kosztownych (ponad $32 miliony) dochodzeniach oraz ostatecznym raporcie R. Muelera okazało się, że całe oskarżenie było wyssane z palca. Co więcej, zaczęły przenikać do publicznej wiedzy szczątki informacji, że aktualnymi kolaborantami byli oskarżyciele: DNC oraz mafia Clintonów, oraz armia ich służalców rozmieszczona w różnych formalnych instytucjach rządowych USA: FBI, CIA, Departament Stanu i wiele innych. Amerykańscy Demokraci i liberałowie szybko skorzystali z poszlaki (telefon między Prezydentem USA, D. Trumpem oraz Prezydentem Ukrainy, W. Zeleńskim), by skonstruować powody do usunięcia Prezydenta Trumpa z rządu (w procesie Impeachment). W ostatecznym rozrachunku zarzucono Prezydentowi D. Trump obstrukcję Kongresu USA oraz nadużycie stanowiska. W zarzutach nie było żadnej wzmianki o złamaniu jakiegokolwiek federalnego prawa, na podstawie którego zarzuty (przedstawione w Senacie z kilkutygodniowym opóźnieniem) mogłyby być prawomocne. Senat odrzucił zarzuty liberałów i Demokratów, którzy do dzisiaj nie mogą się pogodzić z rządami Prezydenta Trumpa. Szczytem nienawiści do Prezydenta USA jest zachowanie Przewodniczącej

Cruella Pelosi                                                   “Cruela Pelosi”

Kongresu USA, N. Pelosi natychmiastowo po corocznym „Przemówieniu O Stanie USA” przez Prezydenta D. Trumpa w kongresie dnia 4 lutego, 2020 r. Naruszyła ona prawo o Zachowaniu Federalnych Dokumentów przez ceremonialne rozdarcie kopii przemówienia Prezydenta D. Trumpa. Pismo Święte mówi: „Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie”. (List Do Rzymian 13:1-5) Przewodnicząca Kongresu USA (szczycąca się swoim katolicyzmem) wielokrotnie i głośno oznajmiała: „Nikt nie jest ponad prawem”. Zwłaszcza w odniesieniu do (fałszywych) oskarżeń przeciwko Prezydentowi USA. Tacy ludzie są prawdziwie, do gruntu skorumpowanymi złodziejami, oszustami, oszczercami, mordercami i zdrajcami narodu, którzy są „święcie przekonani”, że „nikt nie jest ponad prawem” – z wyjątkiem ich: N. Pelosi, A. Schiff, J. Nadler, J. Biden, H. Biden, B. i H. Clinton (z rozkazów B. i H. Clinton ponad 100 osób zostało zamordowanych), J. Kerry i wielu innych im podobnych.

W tym samym czasie z Watykanu dochodzą sensacyjne informacje. Już wcześniej Papież Benedykt XVI w swojej homilii stwierdził, że Kościół: „nie uprawia prozelityzmu” (ewangelizacji). Obecny Papież Franciszek poszedł jeszcze dalej, gdy nazwał przekonywanie innych na Chrześcijaństwo „wielką głupotą”. Podczas swojej wizyty w Maroko w marcu 2019 r. Papież Franciszek dosłownie zakazał ewangelizacji słowami: „Proszę, nie prozelitujcie”. Dodał on również: „Ścieżkami misji nie jest ewangelizacja, która zawsze prowadzi na manowce, ale nasz sposób przebywania z Jezusem i innymi ludźmi”. Ostatnio w Rzymie powiedział: „Chrześcijanie nigdy nie powinni ewangelizować. Ktokolwiek to robi, nie jest prawdziwym Chrześcijaninem…”. Jest to przeciwstawna pozycja w porównaniu to tekstu Pisma Świętego, które mówi: „Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!” (List Do Rzymian 10:13-15) Apostoł Paweł „…w każdy szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał Żydów i Greków”. (Dzieje Apostolskie 18:4) Z tego powodu Apostoł Paweł – według Papieża Franciszka – nie jest prawdziwym Chrześcijanem. Kto się tu myli..? Możliwe, że powinniśmy się modlić o nawrócenie Papieża, skoro sam Jezus powiedział: „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Ew. Marka 16:15-16), oraz: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. (Ew. Mateusza 28:19)

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s