30 Sekund Do Dwunastej (235) „Pakt Stulecia”

Izrael, USA, Egipt, Arabia Saudyjska, Oman, Jemen, Quatar, Bahrajn, UAE, Moroco, Francja, Włochy, Anglia, Indie i Australia są państwami, które popierają ujawniony przez administrację Białego Domu w USA Plan Pokojowy Stulecia. Plan akceptują również: Republikańska Koalicja Żydów, Organizacja Syjonistów w Ameryce, AIPAC, Konferencja Prezydentów Organizacji Żydowskich W USA, EMET, B’nai Brith, Komitet Amerykańskich Żydów, Kongress Żydów W USA oraz Zjednoczeni Chrześcijanie Dla Żydów. Przeciwnikami tego planu są: Joe Biden (D), Bernie Sanders (D), Elizabeth Warren (D), Pete Buttigieg (D), Amy Klobuchar (D), Ilhan Omar (D), Rashida Tlaib (D), Alexandria Ocasio-Cortes (D), oraz Avanna Presley (D). „D” oznacza Demokrat(ka). W opozycji tego planu są również organizacje: J Street, New Israel Fund, Jewish Voice For Peace, IfNotNow, Hesbollah, Hamas, Fatah, The Palestinian Authority, Sekretarz ONZ, Peace Now, Women In Green, Jewish Policy Forum oraz kraje: Iran i Turcja.

Jak większość dobrych planów, tak i ten jest atrakcyjny dla obu stron. Plan Prezydenta USA, D. Trumpa w istocie takim jest. W największym skrócie plan ten przewiduje:

1. Dla Izraela:

– Natychmiastowe uznanie suwerenności Izraela włącznie ze strategiczną Doliną Jordanu oraz wszystkimi Żydowskimi Wspólnotami w Judei i Samarii od momentu opublikowania w Izraelu. Zgodnie z tym planem żaden Izraelita nie może być wysiedlony z jego domu.

– Izrael ma obowiązek/prawo do kontroli militarnej nad wszystkimi terytoriami na zachód od rzeki Jordan.

– „Prawa powrotu” dla Palestyńczyków są wyeliminowane.

– Jerozolima ma być uznana nie podzielną stolicą Izraela.

– Instytucje i działalność BDS narodów arabskich I Palestyńczyków ma być zakończona.

– Palestyńscy Arabii mają zakończyć jakiekolwiek roszczenia przeciwko Izraelowi włącznie z tymi, które są prezentowane w Międzynarodowym Sądzie Kryminalnym.

2. Dla Palestyńczyków, pod warunkiem, że:

– uznają Izrael za ojczyznę Żydów,

– zaniechają podżegania przeciwko Izraelowi i Żydom w podręcznikach szkolnych, mediach oraz publicznych/politycznych oświadczeniach,

– Hamas oraz inne ugrupowania terrorystyczne będą rozbrojone, oraz zrzekną się terroryzmu,

– zrezygnują z „Praw Powrotu” palestyńskich uchodźców, oraz

– zakończą jakiekolwiek formy przemocy przeciwko Izraelitom oraz przestaną płacić za terroryzm („Dochody Za Morderstwa”), UZYSKAJĄ:

A. Stan, który zawierać będzie większość terytoriów zwanych West Bank oraz wszystkie terytoria Gazy włącznie ze scedowanymi przez Izrael terytoriami Pustyni Negev wzdłuż granicy z Egiptem w celu stworzenia nowych, palestyńskich osiedli oraz centrów industrialnych. Żaden palestyński Arab nie będzie musiał opuszczać swego domu.

B. Stolicę w dzielnicach wschodniej Jerozolimy, gdzie populacja Arabów przeważa, poza obecną barierą bezpieczeństwa (Kafr Aqab, Abu Dis i Shufat). Prezydent Trump zbuduje tam odrębną Ambasadę USA.

C. Systemy łącznościowe (tunele, drogi) między Strefą Gazy, a arabskimi terytoriami West Bank finansowane przez międzynarodowe społeczeństwa,

D. Kwotę $50 miliardów dolarów dla rozwoju gospodarczego w celu stworzenia miejsc pracy oraz możliwości ekonomicznego rozwoju, oraz

E. Likwidację obozów uchodźców, oraz nadanie obywatelstwa Palestyńczykom.

Plan Prezydenta USA, D. Trumpa likwiduje mrzonki, że Izraelici wycofają się z przed-1967 r. linii zawieszenia broni, oraz że Palestyńczycy uzyskają własny/odrębny stan bez zawarcia pokoju z Izraelem. Prezydent USA, D. Trump dał Palestyńczykom 4 lata do zaakceptowania tego planu. W razie odrzucenia wszystkie propozycje wygasają. W czasie 4-letniego okresu żadna ze stron (Izrael, Palestyńczycy) nie mogą zakładać nowych osiedli na negocjowanych terytoriach, ani rozbudowywać obecne.

Ryzyko tego planu polega na tym, że sensowne i rozsądne wymagania narzucone na Palestyńczyków w celu podjęcia konkretnych działań wskazujących, że są oni poważni w odniesieniu do pokoju z Izraelem, mogą być zignorowane przez przyszłą administrację USA, która może być mniej przyjazna Izraelowi. Ryzykiem jest również, że Palestyńczycy przywłaszczą sobie status państwowości oraz zignorują warunki tej ugody. To miało miejsce w przeszłości, gdy zgodnie z ugodą w Oslo Palestyńczycy zgodzili się na wstrzymanie podżegania i przemocy, ale w zamian stworzyli intifady, zainicjowali terroryzm oraz wzniecili podżeganie do przemocy, za które (do dzisiaj) świat nie pociągał ich do odpowiedzialności. Jednak dla obu stron zyski są zbyt wielkie, aby teraz nie skorzystać z tej okazji. Izraelski dziennikarz, Amit Segal podsumował różnice między Planem Pokojowym Prezydenta D. Trumpa a poprzednimi planami następująco: „Do dzisiaj Izrael oddawał terytoria w zamian za słowa obietnic. Od dzisiaj otrzymuje terytoria oraz daje słowa obietnicy”. To jest wielka różnica.

Konstrukcja Planu Pokojowego Stulecia zdaje się wynikać z podstaw konstytucyjnych USA, które drugi w historii Prezydent USA, John Adams wyraził słowami: „Nasz Plan jest tylko dla moralnych i [prawdziwie] religijnych ludzi. Jest on w całości nieadekwatny dla jakichkolwiek innych rządów”. Dlatego nikogo nie powinna dziwić opozycja ze strony liberalnych indywidualnych osób i organizacji oraz wrogów Izraela, Iranu i Turcji.

Tymczasem na całym świecie wzrasta zagrożenie „Korona Wirusem” według różnych źródeł informacyjnych. Z drugiej strony niektórzy usiłują ochłodzić międzynarodową histerię, wskazując że co roku na prozaiczną grypę umiera na świecie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Do dnia 25 stycznia w Chinach, gdzie stwierdzono 3000 zakażeń wirusem, zastosowano częściową lub całkowitą kwarantannę 15 miast zamieszkałych przez ponad 57 milionów ludzi. Stwierdzono formalnie przeniesienie wirusa minimum do 12 państw świata, między innymi: Francja, USA, Australia, Japonia, Południowa Korea, Tailandia, Malezja, Wietnam, Tajwan, Nepal, Sri Lanka.

Znacznie większym zagrożeniem jest plaga szarańczy w krajach Wschodniej Afryki. Typowy rój szarańczy zawiera około 150 milionów osobników. Podróżuje 60-95 mil w ciągu jednego dnia oraz pożera codziennie zasoby żywnościowe wystarczające do wyżywienia 2500 ludzi. Obecna plaga szarańczy ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne ma potencjał zwiększyć sie 500-krotnie. Kenia, Nairobi, Somalia, Jemen, Etiopia, Dżibuti, Erytrea oraz Sudan są krajami bezpośrednio walczącymi z plagą. W Kenii największy rój szarańczy objął powierzchnię o wymiarach 37X25 mil (60X40 km) Jest to powierzchnia 2400 km². Jest to obszar niemal 5 razy większy niż obszar stolicy Polski, Warszawy. ONZ wysłało zaledwie $10 milionów pomocy finansowej do walki z tą plagą, która może w ciągu kilku miesięcy spowodować głód narodów w tym regionie świata.

W Nowym Testamencie Pisma Świętego czytamy: „Wtedy [Jezus] mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie»”. (Ew. Mateusza 24: 7 i Ew. Łukasza 21:10-11) Jezus, odchodząc z ziemi, powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowonarodzonych z Ducha wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s