30 Sekund Do Dwunastej (234) „Pestilence – Zaraza”

Od początku swej pierwszej kadencji Prezydent USA, D. Trump z grupą zaledwie kilku (5?) negocjatorów pracował nad planem pokojowym dla Bliskiego Wschodu, a w szczególności dla Izraela z ościennymi narodami okupującymi odwieczne terytoria Izraela. W czasie ostatnich trzech lat Prezydent USA, D. Trump uczynił, co każdy były Prezydent USA obiecywał, ale nie miał odwagi dokonać:

1. Uznał Jerozolimę za stolicę Izraela i przeniósł tam Amerykańską Ambasadę,

2. Uznał Wzgórza Golan za terytoria należące do Izraela,

3. Obciął fundusze tzw. Palestyńczykom, za które budowali oni podziemny system tuneli w głąb Izraela w celach agresji, organizowali różne formy terroryzmu przeciwko Izraelowi, oraz płacili renty rodzinom, wynagradzając ich za różne akty terroru przeciwko Izraelowi, oraz

4. Uznał Judeę i Samarię (historycznie niepoprawnie nazywanymi wyrażeniem West Bank) za odwieczne, ojczyste terytoria Izraela.

Zgodnie z raportem MSN News z dnia 23 stycznia 2020 r. Prezydent D. Trump zaprosił Premiera B. Netanyahu (oraz jego politycznego rywala, B. Gantz – za sugestią Premiera B. Netanyahu) do Waszyngtonu ze względu na formalne ogłoszenie Układu Pokojowego Izraela planowane na ostatni tydzień stycznia bieżącego roku. Cały świat oczekuje na ujawnienie szczegółów tego planu. Jest publiczną tajemnicą, że wiele arabskich narodów Bliskiego Wschodu wspiera wysiłki obecnej Administracji Białego Domu. Największym problemem są ciągłe podziały między ugrupowaniami Hamas w Gazie oraz Palestyńską Autonomią w West Bank (Judea i Samaria) – zgodnie z analizą A.D. Miller, byłego negocjatora Departamentu Stanu USA oraz członka Funduszu Carnegie W Sprawach Międzynarodowego Pokoju – którzy byliby gotowi podjąć ryzyko poważnych negocjacji z Izraelem…

W tym samym czasie w Chinach wybuchła epidemia spowodowana „KoronaWirus”. Do dnia 25 stycznia 2020 r. w samych Chinach zginęło (według oficjalnych statystyk) 41 osób oraz zakażonych jest ponad 1300, głównie w mieście Wuhan. Wirus przedostał się do Tajlandii, Południowej Korei, Tajwanu, Japonii i innych krajów. W Warszawie zanotowano pierwszy przypadek tego wirusa oraz w USA jest on obecny w kilku stanach (Nowy York, Illinois, Waszyngton). Dnia 24 stycznia 2020 r. zweryfikowano drugi przypadek zakażenia tym wirusem w Chicago, IL. Według niepotwierdzonych informacji w samym mieście Wuhan, w prowincji Hubei jest ponad 2.8 miliona zakażonych ludzi oraz do tej pory z powodu tego wirusa zginęło ponad 112 000 ludzi. To by było wystarczającym wyjaśnieniem, dlaczego pociągi metra w mieście Wuhan (populacja tego miasta wynosi ponad 11 milionów ludzi) jeżdżą kompletnie puste.

Zgodnie z oficjalną propagandą wirus przedostał się przez spożycie ryb i hodowlanych zwierząt do ludzkiej populacji. Jednakże wirus ten jest mutantem sztucznej manipulacji SARS i epidemii w Hong Kongu w latach 2003-2004. Od 2004 r. jest zarejestrowanych 20 patentów Koronawirusa przez firmy z różnych krajów świata, w tym USA, Kanada, Chiny , Japonia, Anglia, South Korea i wiele innych: 2 patenty przez biologów Adama Godzika (!) i Sergieja Sikorę (!). Większość patentów jest zarejestrowana przez liczne grupy chińskich biologów pracujących dla różnych firm na całym świecie. Przykładowe nazwy firm pracujących nad różnymi formami tego wirusa: Phibro Animal Health Corp., MJ Biologics, Corp., American Home Products Corp., The Royal Veterinary College, Chinese Academy OF Medical Sciences, Institute of Basic Medical Sciences, Diagnostic Hybrids, Inc., Health Research Inc., Electronics And Telecommunications Research Institute I inne…

KoronaWirus jest laboratoryjnym tworem tak zaprogramowanym, by mógł się aklimatyzować w naturalnym środowisku – stąd zagrożenie mutantami tego wirusa jest globalne. Jest to wirus „zmilitaryzowany”. I jest to zgodne z dążeniami sił ciemności, dla których wiele tych firm pracuje. Jest to również zgodne z tekstem Pisma Świętego, w którym mamy jednoznaczny opis chorób (epidemii) ogólnoświatowych. Z powodu tych chorób ogromna część populacji świata zginie w Czasach Ostatecznych: „Jeżeli i wtedy nie poprawicie się i będziecie postępować Mnie na przekór, to i Ja postąpię wam na przekór i będę was karał siedmiokrotnie za wasze grzechy. Ześlę na was miecz, który się pomści za złamanie przymierza. Jeżeli wtedy schronicie się do miast, ześlę zarazę pomiędzy was…”. (Ks. Kapłańska 26:23-25),

CoronaWirus

„Gdy czas nadejdzie […] zaraza idzie przed [Boga] obliczem, w ślad za Nim gorączka śmiertelna”. (Ks. Habakuka 3:2 i 3) „Bóg otworzył drogę dla swego gniewu: nie zachował ich od śmierci, ich życie wydał zarazie”. (Psalm 78:50) „Prorocy, którzy byli przede mną i przed tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie”. (Ks. Jeremiasza 28:8) „Wtedy [Jezus] mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie»”. (Ew. Mateusza 24: 7 i Ew. Łukasza 21:10-11)

Jezus odchodząc z ziemi, powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowonarodzonych z Ducha wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi.                                                       

Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s