30 Sekund Do Dwunastej (233) „Przed Wyborami W USA”

Wyraźnie w odwecie, powtarzam – w odwecie za śmierć Generała Sulejmana Iran strącił samolot pasażerski Ukraińskich Linii Lotniczych. Według międzynarodowej propagandy strącenie samolotu było „pomyłkowe”. Jednak okazuje się, że po pierwszej rakiecie, która trafiła „pomyłkowo” w ukraiński samolot pasażerski, natychmiastowo wystrzelona była druga rakieta, która „poprawiła” do końca „pomyłkę”. Oczywiście dla Rosji, dla USA, dla krajów zachodniej Europy, dla Chin i innych krajów całego świata, nie zapominając oczywiście, że i dla Iranu „pomyłka” jest wygodnym słowem umożliwiającym ochłodzenie podbramkowej sytuacji (zagrożenia wybuchu III Wojny Światowej). Duma narodowa oraz honor irańskich mullahów i kleryków zostały zaspokojone (według reguły oko za oko, śmierć za śmierć).

W Syrii dnia 12 stycznia 2020 r. polityk, profesor Uniwersytetu w Damaszku, Jamal Al-Mahmoud powiedział w wywiadzie telewizyjnym: „Żądam, by konflikt z Amerykanami był rozwiązany militarnie. Absolutnie nie zgadzam się na negocjacje polityczne. Dlatego żądam, by wszystkie odłamy PMU oraz narodowe siły [zbrojne] Iraku zjednoczyły się w jedno, w celu wydalenia amerykańskich sił ze Syrii. Za rok, w listopadzie 2020 r. będą prezydenckie wybory w USA. Powinniśmy wykorzystać tę sytuację i wszcząć militarne operacje przeciwko siłom zbrojnym Ameryki, ponieważ śmierć jednego, dwu lub trzech amerykańskich żołnierzy odegra rolę w grze wyborczej, w nadchodzącej prezydenckiej elekcji. To może do pewnego stopnia powstrzymać Trumpa. Dlatego powinniśmy wykorzystać te okoliczności”. Taka filozofia zagranicznej polityki Iranu bardzo odpowiada Demokratom w USA, którzy z nienawiści nie mogą ścierpieć osoby Prezydenta Ameryki. Ta nienawiść przenika ich do szpiku kości. I dlatego, gdy naród irański (odwieczny naród Persów) protestuje masowo w Teheranie i ponad 70 innych miastach Iranu przeciwko liderom i reżimowi Iranu (skandując: „Śmierć Khamenei” zamiast „Śmierć Ameryce” oraz „Śmierć Izraelowi”), amerykańscy liberałowie, Demokraci, globaliści i ich skorumpowane media informacyjne (CNN i inne) „płaczą” z powodu śmierci monstrualnego Generała, Sulejmana. To jest jawna zdrada interesów narodowych USA (ang. treason).

W tym samym czasie globaliści Zachodniej Europy również obawiają się Prezydenta D. Trumpa. Zgodnie z raportem Intelligencer z dnia 27 grudnia 2019 r., dla przeciętnego Niemca Prezydent USA, D. Trump jest większym zagrożeniem niż Kim Jong-un (Północna Korea), W. Putin (Rosja), czy A. Khamenei (Iran). Podczas ostatnich obrad Paktu militarnego NATO Prezydent Trump wypomniał Prezydentowi Kanady, J. Trudeau, że jego kraj nie wywiązuje się z obligacji fundowania paktu w wysokości 2% narodowego budżetu militarnego. Jeśli Polska jest w stanie podołać takim wymogom, to dlaczego nie Kanada? Podczas tej samej konferencji 29 członków NATO, zgodnie z raportem wydawnictwa HuffPost z dnia 3 grudnia 2019 r., Prezydent Francji, E. Makron stwierdził, że „Pakt NATO jest tumanowaty”. Prezydent Trump z oburzeniem skonfrontował Makrona: „Myślę, że jest to obraźliwe dla wielu [z nas]. Nie można się tak wyrażać o NATO. To wskazuje na ogromny brak szacunku”. Oraz brak kultury, należałoby dodać. Europejscy globaliści zdążają do skonstruowania silnego, militarnego paktu Wskrzeszonego Imperium Rzymskiego, który ma być jednym z narzędzi do wprowadzenia Nowego Porządku Świata (ang. NWO) i może to jest powodem lekceważenia Paktu NATO, który znacznie się wzmocnił finansowo, odkąd D. Trump został Prezydentem USA.

Prezydent Rosji, W. Putin wolałby widzieć Senatora B. Sandersa w roli nowego Prezydenta USA, który jest otwarcie komunistą i mówi językiem (skrajnych socjalistów) dobrze znanym liderowi Rosji, w przeciwieństwie do J. Bidena, który wywodzi się z tego samego środowiska amerykańskich Demokratów i Liberałów, co H. Clinton (2016 r.) – jeśli Demokraci rzeczywiście mieliby wygrać wybory w 2020 r. To może być bezpośrednim powodem wysiłków włamania się Rosji, zgodnie z raportem BBC News z dnia 14 stycznia 2020 r., do systemów finansowych ukraińskiej kompanii gazowej Burisma, w której synek J. Bidena, Hunter Biden otrzymał ciepłą (multi-milionową) posadkę w czasie, gdy tatuś był Wice Prezydentem oraz głównym negocjatorem amerykańskich interesów na Ukrainie. Amerykańscy Demokraci natychmiastowo krzyczą, że jest to jeszcze jeden sposób manipulacji wyborów 2020 r., wspierania Prezydenta Trumpa oraz przypuszczalnych, domniemanych konspiracji Putina z Trumpem – czy oni kiedykolwiek zaniechają tych nonsensów? Jednak bezpośrednie korzyści w czasie kampanii wyborczej przeciwko J. Bidenowi – jeśli Rosjanie znajdą tam coś kompromitującego J. Bidena – będzie mieć skrajny socjalista/komunista, Senator B. Sanders, a nie Prezydent D. Trump.

Jest niezmiernie interesujące, że w czasie gdy w Izraelu Premier B. Netanyahu stoi w obliczu aktu oskarżenia przez Knesset, w USA Prezydent D. Trump jest postawiony formalnie w stan (jednostronnego) oskarżenia przez Kongres USA. Jedynym logicznym wytłumaczeniem tej sytuacji jest, że ci dwaj politycy stanowią bezpośrednie zagrożenie agendy globalistów. Przygotowany od trzech lat, ale jeszcze nieujawniony Plan Pokojowy Izraela, zgodnie z analizą wielu obserwatorów, może być formalnie przedstawiony w najbliższych tygodniach, niektórzy sądzą przed końcem maja 2020 r. W wydawnictwie The Times Of Israel z dnia 9 stycznia 2020r. czytamy: „Trump oraz Netanyahu omawiają ‘krytyczne’ zagadnienia/problemy po irańskim odwecie rakietowym [na bazy militarne w Syrii]”. Jest znamienne, że Biały Dom nie podał żadnych detali tych rozmów do publicznej informacji.

Z drugiej strony, zgodnie z raportem Breaking Israel News z dnia 9 stycznia 2020 r. wiele narodów Bliskiego Wschodu jest przeciwnych aspiracjom mullahów i kleryków Iranu: „Badanie [Socjologiczne] Wykazuje: Po Bagdadzie, Damaszku i Bejrucie Muzułmanie Nie Chcą „Oswobodzenia” Jerozolimy Przez Iran”. W telewizyjnym wywiadzie reporter wydawnictwa Al-Jazzera zapytał dyplomatę Iranu, Tamir Musawi: „Co chcecie zrobić z ‘wyzwoloną’ Jerozolimą? Chcecie ją dodać do listy [zniszczonych] miast?

Damaszek 1980                                                   Damaszek 1980

Damaszek 2020                                                Damaszek 2020

Zamieni się ona po ‘wyzwoleniu’ w Bagdad, najbardziej podzielone i brudne miasto świata? Czy też Jerozolima zamieni się w Bejrut, największe wysypisko śmieci na Bliskim Wschodzie? Zamienicie ją w Damaszek, miasto, w którym ludzie umierają z głodu? Zamienicie je w Jemen grabiony przez Houthi? Arabowe wam mówią: ‘Chcecie wyzwolić Jerozolimę. Nie chcemy, żebyście ją oswabadzali! Z naszej ankiety wiemy, że nikt nie chce, abyście wyzwalali Jerozolimę…’”. I to jest sedno światowego problemu. Pismo Święte stwierdza, że w Czasach Ostatecznych: „Jerozolima stanie się upajającą czaszą dla wszystkich postronnych narodów. W owym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto ją spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się przeciw niej zgromadzą”. (Ks. Zachariasza 12:2-3)

Umowa pokojowa będzie wymuszona na Izraelu na okres siedmiu lat, zgodnie z proroctwem proroka Daniela, który pisze: „Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. […] Ustali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień…”. (Ks. Daniela 9:26-27) Proroczy tydzień trwa 7 lat. Z tego proroctwa oraz z dodatkowego proroctwa w Apokalipsie Jana, gdzie czytamy: „…dziedziniec zewnętrzny Świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom (dzisiaj na dziedzińcu zewnętrznym Świątyni Jerozolimskiej stoi Muzułmański Meczet Al-Aqsa) i będą deptać Miasto Święte przez czterdzieści dwa miesiące” (Apokalipsa Jana 11:2) możemy wnioskować, że Jerozolima będzie zdobyta i Żydzi będą musieli uciekać, zgodnie z innym proroctwem do Petry (są to tereny w dzisiejszym państwie Jordan). Siedmioletni pokój będzie przerwany dokładnie po upływie 42 miesięcy, tj. po upływie 3 i pół roku.

Najazd na Izrael jest planowany pod przewodnictwem Rosji, Iranu i Turcji zgodnie z proroctwem zawartym w księdze Ezechiela. To wiąże się bezpośrednio z totalnym zniszczeniem Damaszku, które jest opisane w pierwszych wersetach 17 rozdziału księgi Izajasza. A te wszystkie wydarzenia będą się zbiegać z wypełnieniem słów Jezusa, który, odchodząc z ziemi, powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowonarodzonych z Ducha, wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi.                                    

Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana-Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód by „porwać kościół”, cytuję: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s