30 Sekund Do Dwunastej (228) „Święta Bożego Narodzenia – 9”

Na całym świecie okres grudniowy kończący kolejny rok jest okresem, o którym mówi się, że jest to jedno z największych świąt roku. Mówimy o święcie Bożego Narodzenia (ang. Christmass). Jest dla nas ogólnie wiadomo, dlaczego obchodzimy to święto pomimo skoncentrowanych wysiłków, których celem jest zniekształcenie oraz wymazanie z naszej świadomości prawdziwego powodu przyjścia Jezusa na ten świat.

W księdze Izajasza 9:5-6 czytamy: „Dziecię narodziło się nam. Syn jest nam dany. Władza spocznie na jego ramieniu i nazwą go: ‘Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju’”. W tej samej księdze Izajasza 7:14 czytamy: „Sam Pan da wam znak: panna pocznie i porodzi syna. Nazwie go imieniem ‘Emanuel’, co oznacza ‘Bóg z nami'”.

Nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego ktoś nie chciałby obchodzić Świąt Bożego Narodzenia. Jest faktem, że (nie wspominając innych światowych religii, czy filozofii takich jak Buddyzm, Islam czy Ateizm) wśród Chrześcijan(!) są tacy, którzy nie obchodzą tych świąt. Świąt Bożego Narodzenia nie obchodzą między innymi:

1. Mormoni (w Polsce była to grupa wielkości około 1500 członków około 2015 r.),

2. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych W Dniach Ostatnich,

3. Świadkowie Jahwe, którzy nie wierzą, że Jezus jest Bogiem,

4. Ogólnoświatowy Kościół Chrystusa,

5. Grupy religijne Amiszów, oraz

6. Brytyjskie Grupy Żydowskie zwane Armstroniści…

Jednym z argumentów jest, że Święto Bożego Narodzenia połączone jest z pogańskimi świętami. W tym samym czasie obchodzone były święta przesilenia zimowego, Rzymskie Saturnalia – święta rolnictwa. Z historii wiemy, że Chrześcijanie trzeciego wieku zaadoptowali pogańskie święta do swoich celów. Jest jednak pytanie: dlaczego nie świętować jeden dzień w roku, gdy cały świat zwraca uwagę na osobę Jezusa? Że przyszedł na świat, że się urodził – „Bóg Wśród Nas”.

Bardzo lubię ten świąteczny okres. Zwłaszcza muzykę. W mojej kolekcji kolęd mam ich ponad 60 z całego świata: rosyjskie, czeskie, niemieckie, francuskie, norweskie, angielskie, amerykańskie i oczywiście polskie. Są to kolędy z tekstami opartymi na biblijnym przekazie zdarzeń związanych z narodzinami Chrystusa. Mam w swej kolekcji muzykę, którą nazywam „nie wierząca” ściśle łączącą się z tym okresem i którą słyszymy w mediach tylko w tym okresie świąt (Rudolf The Reindeer, White Christmas, I’ll Be Home For Christmas…).

Jest również faktem, że Święta Bożego Narodzenia są jednym z najbardziej ruchliwych okresów w roku, gdy mamy najwięcej dodatkowych zajęć takich jak przygotowania do świąt, organizowanie prezentów choinkowych – zajęcia same w sobie dobre, ale przesuwające naszą uwagę z osoby Chrystusa na inne aspekty tego okresu.

Ewangelia Łukasza 2:1-20 przedstawia to, co się zdarzyło następująco: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Mari czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.                                    

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

‘Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania’.

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Marię, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.”                                                            

Duch Święty przekonuje każdego wierzącego, że czasy, w których żyjemy, są to nie tylko Ostateczne Czasy, ale są to ostatnie chwile tych czasów. Jest jednak wiele ludzi, którzy tego w jakiś sposób nie zauważyli. Żyją jakby w „pół-śnie”. Do nich należałoby powiedzieć: człowieku, ratuj się; ratuj swoją rodzinę, swe dzieci, swych rodziców, swe wnuki, swych przyjaciół. Prostuj swe ścieżki, porządkuj swe sprawy z Bogiem, ponieważ są znaki „na niebie i na ziemi”, że Chrystus jest w drzwiach i przychodzi powtórnie, tym razem po swój kościół, tak jak to zapowiedział, odchodząc z tej ziemi po swoim zmartwychwstaniu.

Gdy kościół będzie zabrany, świat będzie mieć możliwość co najmniej przez następne 7 lat (pokoju z Izraelem) świętować „X-mas”. Amerykańskie słowo „X-mas” wskazuje na tendencję sekularyzacji tego święta. Świat jest coraz bardziej antagonistycznie nastawiony do Chrześcijan. W USA jest coraz więcej praw określających nawet granice świętowania. Jednak nawet w tym skróconym, politycznie poprawnym słowie „X-mas” świat nie jest w stanie wyeliminować Jezusa, ponieważ litera „X” w j. greckim oznacza „Chrystus”. Znaczenie słowa jest zachowane.

Gdy kościół będzie porwany, również i Duch Święty, który był zesłany na ziemię w okresie Pięćdziesiątnicy i jest do dzisiaj z wierzącymi, będzie z ziemi zabrany. Duch Święty, który jest również znany jako Ten, który powstrzymuje, poskramia i hamuje działanie Przeciwnika. Słowo „Przeciwnik” jest dosłownym tłumaczeniem nazwy super–anioła strąconego w przeszłości z powodu grzechu pychy, Szatana. Ludzie, którzy pozostaną po porwaniu kościoła, natychmiast zauważą różnicę. Ateiści tacy, jak R. Dawkins, mogą wypisywać sekularne intifada (opozycje, insurekcje, bunty) przeciwko Chrześcijanom, jednakże my mamy najlepsze i najpiękniejsze święto, najlepszą muzykę oraz najbardziej oczekiwane posłannictwo, orędzie: „Radość światu ‘Chwałę na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom’”.

W USA jest tradycja organizowania koncertów świątecznych na Boże Narodzenie w szkołach powszechnych. Jest niemal nie do pomyślenia, że w jednej ze szkół w Stanie Wisconsin dzieci zostały zmuszone do śpiewania kolędy „Cicha Noc”, w której wszystkie słowa dotyczące narodzin Jezusa zostały z niej usunięte. Tekst tej wersji brzmiał:

“Silent Night, holiday night
All is calm, all is bright
Round yon family, mother and child
Holiday infant so tender and mild
Sleep in holiday peace
Sleep in holiday peace

Tłumaczenie:

„Cicha noc, noc wakacyjna, Wszystko się uspokoiło, wszystko jest jasne, Zgromadź rodzinę, matkę i dziecko, Święte niemowlę – tak łagodne i delikatne Śpiące w świętym spokoju. Śpiące w świętym spokoju”.

Zwrotki 2-3 nie były śpiewane na tym koncercie w ogóle. Dla kontrastu przypomnijmy sobie ogólnie w Polsce znane słowa tej pieśni:

„Cicha noc. W górze skrzy. Mnóstwo gwiazd, wszystko śpi, Lecz z ócz Maryi uleciał sen. W świętej ciszy Najwyższego Syn Leży na łonie jej, Leży na łonie jej”.

Jak można było tak zniekształcić najbardziej znaną na świecie kolędę? Wszystkim ateistom należy przypomnieć, że to jest nasza pieśń, nasza muzyka. Przy okazji: gdzie jest wasza muzyka, gdzie jest wasza „radość dla świata”, wasz „wszystko przenikający pokój na ziemi..”? Nie jest to ciekawe, że siły ciemności usiłują narzucić nam falsyfikat, fałszują oryginał. Jednakże tak jak nie istnieje trzy dolarowy banknot, podobnie powyższy, zniekształcony nie do poznania tekst pieśni kościelnej jest tylko dowodem, że oryginalna myśl, pierwotne zdarzenie było autentyczne. Z tej prawdy wynika nasza wiara w Jezusa, którego świat odrzuca i któremu bluźni we wszystkich możliwych mediach, wszystkimi możliwymi sposobami.

Nasuwa się pytanie: dlaczego z każdym mijającym rokiem, z każdym następnym dniem coraz bardziej widać znaki wojny nie tylko przeciwko świętu Bożego Narodzenia, ale również przeciwko Chrześcijanom? Nie powinno to nas dziwić, ponieważ sam Chrystus powiedział: „…dla imienia mego będą was nienawidzić”. Będą nas nienawidzić, ponieważ Jezus jest objawiony w naszym życiu. Z tego powodu wcale nie musimy się starać o przyjaźń ze światem. Co więcej, to co Pismo Święte nazywa „przyjaźnią ze światem”, prowadzi do nieprzyjaźni z Bogiem. Księga Izajasza 5:20 mówi: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy zamieniają ciemność w światłość a światłość w ciemność; zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz”. Biada im lub inaczej przeklęci są ci, co w ten sposób zmieniają podstawowe pojęcia.

Z tego przekleństwa wynika i jest dla nich naturalne, że można obrażać Chrześcijan, a zarazem – broń Boże – aby nie obrazić Muzułmanów. W jednym z amerykańskich popularnych programów telewizyjnych komentator publicznie zwrócił uwagę w wywiadzie: „…nie chcemy [biblijnych] cytatów o Narodzeniu Bożym, ponieważ to obraża naszych muzułmańskich widzów”. Nasze największe święto w roku ich obraża? Mamy więc usunąć Chrystusa ze Świąt Bożego Narodzenia, aby inne religie nie miały powodu do obrazy?

Jest interesujące, że Dobra Nowina jest w swej naturze ofensywna, zaczepna. I to jest główny powód, dlaczego świat chce się jej pozbyć. Zbliżają się dni, gdy nawet w kościele części Pisma Świętego dotyczące np. homoseksualizmu nie będą mogły być cytowane. Będą nazwane „mowami nienawiści”. Jednak Biblia wyraźnie mówi, że „…ci, co praktykują homoseksualizm, nie mają wstępu do niebios”. To nie jest interpretacja. To jest jasny, jednoznaczny cytat. Nagle jest to również „mowa nienawiści”. Dlaczego jest to „mowa nienawiści”? Ponieważ obwieszczenie przyjścia Zbawiciela sugeruje, że człowiek potrzebuje zbawienia.

Apostoł Piotr pisze: „Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: ‘Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia’. Obstając przy tym przeoczają, rozmyślnie, z premedytacją przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi”. (2 List Piotra 3:3-7) To jest dokładnie to, o czym tacy ludzie z premedytacją nie chcą słyszeć, odrzucają Chrystusa i zabraniają innym słuchania. Rozmyślnie zapominają.

Jeśli jest Dzień Sądu, jest również Sędzia. Jeśli jest Sędzia, to oznacza, że jest ten, który złamał prawo. Jeśli jest Zbawca, jest również grzesznik. Dzień Sądu jest bliżej, niż ktokolwiek z nas to sobie wyobraża. Jest bardzo ważne, aby ta zła informacja o sądzie była głoszona najpierw. Podobnie jak w następującym przykładzie: w lecącym samolocie pilot mówi: ‘Mam złą i dobrą wiadomość. Najpierw zła: straciliśmy silniki i samolot spadnie. A teraz dobra wiadomość. Dla każdego jest spadochron i to są instrukcje…’. Gdyby w tym przykładzie pilot zaczął od dobrej wiadomości, wiele z pasażerów nie zwróciłoby uwagi na to. Lub nawet wyśmialiby pilota: „Po co zakładać spadochron i siedzieć niewygodnie w samolocie aż do lądowania”? Podobnie Dobra Nowina dla wielu nie ma wielkiego znaczenia, dopóki nie znają oni realnego zagrożenia. Inaczej, im bardziej groźną jest zła informacja, tym bardziej zbawczą jest Dobra Nowina. Jeśli mam świadomość i jestem świadomy, że samolot mojego życia w tym świecie przeznaczony jest na nieuchronne zniszczenie, to „przyoblekę się w spadochron” Chrystusa i Jego sprawiedliwość, aby być zbawionym. I to jest Dobra Nowina. Nowina Nadziei. Nowina Bożego Narodzenia. Jest to wiadomość o pokoju, pocieszeniu, dobrej woli, szczodrobliwości , miłosierdziu, wielkiej radości dla wszystkich!

Dla tych, co są w Chrystusie, Święta Bożego Narodzenia mają wielkie znaczenie. Dla wszystkich innych są to tylko święta jak każde inne. Dla tych, co są w Chrystusie, Dobra Nowina jest prawdziwie dobrą. Dla tych, co nie są w Chrystusie, ta sama Nowina jest złą wieścią. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, zginiesz. Jest to więcej złej informacji dla tych, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa, gdy przyszedł pierwszy raz. Za drugim razem Jezus nie przyjdzie jako bezbronne dziecię, jak również nie przyjdzie jako Zbawiciel umierający na krzyżu. Następnym razem przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów i wtedy „…każde kolano się ugnie”. Nie jest lepiej ugiąć kolano dzisiaj z własnej, nieprzymuszonej woli?

Jezus przyszedł na świat w nocy. Drugi raz przyjdzie po swój kościół „…jak złodziej w nocy”. Innymi słowy, do końca nie będziemy znać godziny. Za pierwszym razem Jezus przyszedł, by umrzeć. Za drugim razem Jezus przyjdzie, by zabrać tych, którzy narodzili się na nowo. To jest powód, dlaczego w tym sezonie święcimy Narodziny naszego Zbawcy. Święta te byłyby niekompletne, gdyby nie było krzyża i zmartwychwstania. W Chrystusie Boży Plan Zbawienia Ludzkości został przygotowany i wykonany. Do nas należy tylko przyjąć ten plan tak, jak dzieci przyjmują choinkowe prezenty dopóki jeszcze jest Czas Łaski.

Zgodnie z tradycją Święta Bożego Narodzenia obchodzimy 25 Grudnia każdego roku. Jednakże Jezus urodził się w innej dacie. Są teolodzy, którzy obliczają precyzyjnie datę Jego urodzin. Zgodnie z tymi obliczeniami wiemy, że urodził się on około 11 września w drugim roku przed zmianą epok. Obliczenia są w oparciu o tekst Pisma Świętego. O tym w najbliższym czasie…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s