30 Sekund Do Dwunastej (230) „Na Progu Nowego Roku”

Nie zamierzam się angażować w przewidywanie przyszłości. Jednakże nasuwają się dwie obserwacje.

1. Pierwsza wiąże się ze Syrią oraz proroctwem biblijnym: „Wyrok na Damaszek: Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów”. (Ks. Izajasza 17:1) Najnowsze zdjęcia z Damaszku przypominają Warszawę po II Wojnie Światowej, tj. nie ma w mieście ani jednego domu, który nie byłby zburzony. Syria może się stać katalizatorem przyśpieszającym wypełnianie się proroctw biblijnych na naszych oczach. Rozwijający się w ubiegłych latach w Iraku i w Syrii Stan Islamu (IS) w celu narzucenia całemu światu Kalifat, dzisiaj – przynajmniej formalnie – nie istnieje. Al-Bakhdadi, który zaledwie kilkanaście miesięcy temu opublikował wideo, w którym stwierdził: „Palestyna” – mówiąc o terytoriach Izraela – „stanie się grobowcem dla Żydów” – dzisiaj sam jest w grobie. Z drugiej strony Muzułmanie do dzisiaj nazywają Ziemię Obiecaną terminem ISIL, co oznacza „Islamski Stan Iraku I Lewantu”. Terytoria Lewantu są identyczne z oryginalnymi terytoriami Ziemi Obiecanej przyrzeczonej Izraelowi przez samego Boga. Obecne terytoria Izraela stanowią zaledwie 1/10 część Ziemi Obiecanej przez Boga. I Arabii oraz arabscy Muzułmanie całego świata dobrze wiedzą o tych faktach od wieków – i tego cały czas się obawiają. Jest to jeden z powodów, dlaczego siły zbrojne Rosji, Iranu i Turcji stoją niemal na granicach Izraela. W ostatnich tygodniach Turcja wymyśliła pakt z Libią, którego jedynym celem jest uniemożliwienie Izraelowi przerzucenia rurociągu gazowego/naftowego przez Morze Śródziemne do Europy. Libia, Rosja, Turcja oraz Iran są wymienione po imieniu w biblijnych proroctwach Starego Testamentu Pisma Świętego w odniesieniu do Czasów Ostatecznych, oraz do planowanej przez nich inwazji grabieżczej na Izrael.

2. Druga obserwacja wiąże się z artykułem w magazynie Time, który ukazał się ponad trzy lata temu, pt. „Brak Globalnego Przywództwa Kształtuje Burzliwy Rok 2016”. Krótki cytat z tego artykułu brzmi następująco: „…tylko poprzez globalny kryzys na większą skalę, niż kiedykolwiek w przeszłości, można osiągnąć połączenie całego świata. Może to być wojna, kryzys finansowy, zagrożenie publicznego zdrowia, katastroficzny terroryzm, klęska ekologiczna – a więc rodzaj kataklizmu, który wymusi nowy poziom globalnej kooperacji bazowanej na rzeczywistym balansie sił całego świata”. O czym jest tu mowa? O szukaniu pretekstu do wprowadzenia w życie Nowego Porządku Świata (ang. NWO).

Największym, do tej pory nieznanym na wiecie kryzysem, może być Porwanie Kościoła. Gdy nagle braknie w mgnieniu oka milionów ludzi na całym świecie, dla tych, co pozostaną, będzie to naprawdę kryzys, jakiego nasza cywilizacja do tej pory nie doświadczyła. Porwanie Kościoła jest nadzieją wielu Chrześcijan. Jest otwarte pytanie: dlaczego wiele kościołów, jak również Kościół Katolicki nie naucza o proroctwie Porwania Kościoła, po którym nastąpi ujawnienie Antychrysta? Porwaniu Kościoła, tj. wierzących Chrystusowi, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Po Porwaniu Kościoła oraz ujawnieniu Antychrysta nastąpi 7-letni okres Wielkiego Ucisku. Celem Wielkiego Ucisku jest zbawienie Narodu Wybranego, Izraela. Okres Wielkiego Ucisku zwany jest w Piśmie Świętym również jako Czas Utrapienia Jakuba oraz jest on określony jako „70 Tydzień” w proroctwach zarejestrowanych w Księdze Daniela w Starym Testamencie Pisma Świętego. Jednakże ujawnienie Antychrysta oraz 7-letni Wielki Ucisk nie może nastąpić, dopóki Chrześcijanie są na tej ziemi.

W 1 Ks. Kronik czytamy: „Synowie Isachara odznaczali się głębokim zrozumieniem czasów i znajomością tego, co ma czynić Izrael”. (1 Ks. Kronik 12:33). Ten cytat nie wymaga komentarza poza tym, że my również powinniśmy mieć zrozumienie czasów, w których żyjemy – Czasów Ostatecznych!. W Nowym Testamencie apostoł Paweł pisze: „A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!” (List Do Rzymian 13:11-12) Nie zapominajmy, najciemniej jest tuż przed brzaskiem. Podobnie obecne warunki na całym świecie zdają się potwierdzać tę zależność. Dlatego mając świadomość, że Porwanie Kościoła może nastąpić w każdej chwili, kluczowym pytaniem jest; czy jesteś gotowy, ty i twoja rodzina? Pismo Święte mówi: „O sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz”. Co pisze Mojżesz? „Słowo [Boga] jest blisko ciebie: na ustach twoich i w sercu twoim’”. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie”. (List Do Rzymian 10:5 i 8-9) W ten sposób będziesz gotowy na spotkanie z Jezusem twarzą w twarz w każdej chwili. Będziesz gotowy na wszystko, co się wydarzy w nadchodzącym, nowym roku.

Za kilka dni zacznie się nowy, 2020 rok w kalendarzu Gregoriańskim. Jakim był dla ciebie miniony rok w skali od 1 do 10? Może był to rok, który mógłbyś określić cyfrą 8, 9 lub nawet 10? Innymi słowy, był to dobry, a nawet fantastyczny rok w twym życiu. Miałeś lub miałaś sukces w swym biznesie , w pracy lub w szkole, zdałeś wszystkie egzaminy, masz doskonałe stosunki w rodzinie oraz wiele przyjaciół. A może był to rok, który w skali od 1 do 10 możesz określić cyframi 4 do 6? Może był to kolejny rok jak każdy inny? Nic ekscytującego się nie zdarzyło, był to ponury i nudny rok, który zaczynał się każdego dnia tak samo: pobudka, praca, dom i w kółko dzień za dniem, to samo… Może był to rok, który w skali od 1 do 10 nie zasługuje na wyższą cyfrę, niż 2 lub 3? Ponieważ był to naprawdę ciężki rok dla ciebie. Cokolwiek mogłoby się popsuć lub pójść w złym kierunku, popsuło się lub obróciło sie przeciw tobie. Może właśnie w tym roku doznałeś tragedii, straciłeś przyjaciół, twe małżeństwo się rozpadło, uległeś ciężkiej chorobie, miałeś śmierć w rodzinie, dzieci zrobiły ci lub innym wielką krzywdę.

Popatrz wstecz i pomyśl, kim byłeś w minionym roku? Żałujesz czegoś? Jeśli mógłbyś cofnąć czas, zrobiłbyś coś inaczej; zachowałbyś się inaczej w specyficznych sytuacjach? Wykazałbyś lub wykazałabyś trochę więcej zrozumienia, cierpliwości, wsparcia twym bliźnim, twym domownikom? A co z twymi stosunkami wobec Boga? Przybliżyłeś się do Boga, czy też oddaliłeś od Niego? Czytałeś, pochłaniałeś Słowa Boga w Piśmie Świętym jak nigdy wcześniej, czy przeciwnie nawet nie wiesz, co to jest Stary Testament albo Nowy Testament Pisma Świętego oraz masz wrażenie, że Bóg nie miał w minionym roku żadnego wpływu w twoim życiu? Możesz sobie odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu twe życie odzwierciedla fakt, że jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boga? Czy byłeś w tym roku prawdziwym dzieckiem Boga? Czy w mowie, w czynach odzwierciedlałeś Bożą miłość, zrozumienie i przebaczenie, które było ci udzielone przez Chrystusa w minionym roku niezależnie od tego, czy wiedziałeś o tym, czy też w ogóle nie zdawałeś sobie z tego sprawy?

W Psalmach Starego Testamentu Pisma Świętego czytamy: „Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia; świat i jego mieszkańcy”. (Ps. 24:1) W Nowym Testamencie Pisma Świętego mamy potwierdzenie tej samej myśli, cytuję: „Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia”. (1 L. Do Koryntian 10:26) Tak więc wszyscy jesteśmy własnością Boga i może on dysponować nami według swej woli. Jeśli nie przynosimy owocu lub nasz owoc jest zły, tj. jeśli kłamiemy, kradniemy, mordujemy, przeklinamy, żyjemy dla samych siebie czy bluźnimy samemu Bogu, możemy być w każdym momencie dosłownie wycięci z tego świata. Świętość oraz sprawiedliwość Boga wymaga ciągłego oczyszczania Bożego ogrodu życia na naszej planecie. Jednakże Boży sprawiedliwy i prawny argument w sprawie twego życia na ziemi spotyka się z argumentem Wielkiego Ogrodnika – Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika pomiędzy tobą a Bogiem-Ojcem Świętym, który mówi: „Ojcze, daj temu drzewu jeszcze jeden rok…”. Dosłowny cytat brzmi: „…jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć’’. (Ew. Łukasza 13:6-9)          

W tym objawia się miłosierdzie Chrystusa w stosunku do każdego mieszkańca ziemi – do ciebie i mnie. On naprawdę widzi w tobie coś niezwykłego. Mimo twego grzechu, wszystkich upadków, depresji, samotności, Bóg-Ojciec Święty przez swojego Syna, Jezusa daje nam jeszcze jeden rok, nową szansę, podnosi nas do swojej rzeczywistości. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł wzrastać w Chrystusie przez cały następny rok. Rok Bożej Łaski.

W następującym cytacie Pisma Świętego dwa razy jest zdanie: „Łaską bowiem zbawieni jesteście”. Przeczytajmy cały fragment Słowa Bożego w całości: I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. Byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował; nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Efezjan 2:1-9)

Do nas należy tylko oddać swoje życie Chrystusowi i przyjąć dar zbawienia tak jak dzieci przyjmują od nas prezenty choinkowe. Okres choinkowych prezentów szybko minął. Okres Proroctw Starego Testamentu zakończył się około 2400 lat temu. Czas Dobrej Nowiny przez narodziny, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nastąpił 2000 lat temu. Okres Łaski rozpoczął się od momentu odejścia Chrystusa do Boga-Ojca Świętego po Jego zmartwychwstaniu oraz od zesłania Ducha Świętego w dniu żydowskiego Święta Pięćdziesiątnicy do dzisiaj obchodzone w Polsce jako Zielone Święta. Okres Łaski wyraźnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez oddanie swojego życia Jezusowi oraz uznanie jednorazowej, doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowonarodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują przyjścia Króla-Królów i Pana-Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s