30 Sekund Do Dwunastej (205) “Porwanie Kościoła”

 Jest publiczną tajemnicą, że żyjemy w Czasach Ostatecznych. Najwięcej proroctw związanych z czasami ostatecznymi, z końcem obecnego świata jest w Objawieniu Świętego Jana.

W Piśmie Świętym jest 66 ksiąg w dwu częściach: Stary i Nowy Testament. Jest to zagadkowe oraz zaskakujące, że tylko w jednej, ostatniej księdze Biblii (w Apokalipsie Jana)  jest zawarte specjalne błogosławieństwo. Błogosławieństwo, którego nie ma w żadnej z pozostałych 65-ciu ksiąg Biblii. Wiersz 3 pierwszego rozdziału mówi: „Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski”. (Apokalipsa Jana 1:3)

W amerykańskim tłumaczeniu jest to napisane w ten sposób: God will bless everyone who reads this prophecy to others, and he will bless everyone who hears and obeys it. The time is almost here”. Co można przetłumaczyć: „Bóg będzie błogosławić tego, który czyta oraz tych, którzy słuchają…”. W takim tłumaczeniu jest wyraźniej zaznaczona obietnica: „Bóg będzie”. Co Bóg będzie..? „…Bóg będzie błogosławić…”. Dzięki niech będą Bogu, że nie tylko czytający, ale również słuchający nie są zostawieni w tyle, ale tak samo będą przez Boga błogosławieni.

Ktoś może powiedzieć: dlaczego zajmować się czytaniem, czy słuchaniem? Dlaczego przywiązywać uwagę, aby: „… zachować słuchane słowa proroctwa”? Ten sam wiersz odpowiada, podaje powód: „…czas bowiem jest bliski”. Lub z tego samego amerykańskiego tłumaczenia: „…czas prawie nadszedł”.

O czym Apostoł Jan pisze..? Co to jest za księga? Jest to księga Apokalipsy. Z greckiego oryginału: „Apokalupsis”.    W j. Polskim słowo to tłumaczy się: „Objawienie”. Słownikowe znaczenie tego wyrażenia brzmi następująco: „Odsłonięcie, zdjęcie pokrowca tak, aby przedmiot pod nim ukryty był całkowicie widoczny. Aby tajemnica była poznana i zrozumiana. Aby rzeczy nieznane, symbole, wizje dotyczące przyszłości mogły być wyjaśnione, przedstawione i zrozumiane”.

Księga Apokalipsy lub inaczej Księga Objawienia Świętego Jana jest skonstruowana tak, by przedstawić trzy formy czasu: Przeszłość, Czas Obecny, oraz Przyszłość. Jest to wyraźnie zaznaczone w wierszu 19 pierwszego rozdziału, który brzmi: „Napisz to, co widziałeś, i co jest, i co ma się stać potem”. 

1. „To, co było” mówi o przeszłości. W odniesieniu do Księgi Objawienia jest to o Jezusie Chrystusie i Jego misji na ziemi. Jest to zawarte w rozdziale 1 tej księgi.

2. „To, co jest” zawarte jest w rozdziałach 2 i 3. Jest to historia teraźniejszości, historia kościoła. W tych rozdziałach przedstawione są również różne formy lub typy kościoła. W innej interpretacji czas teraźniejszości dotyczył okresu współczesnego Apostołowi Janowi.

3. W rozdziale 4 i 5 Apostoł Jan zaczyna pisać o zdarzeniach, które się jeszcze nie spełniły do dzisiaj. Są to opisy „Porwania Kościoła”, w j. angielskim: „Rapture”. Jest to połączenie Oblubienicy i Oblubieńca, o którym Jezus mówił na wzgórzu oliwnym do swoich uczniów.

4. Rozdziały 6 do 19 opisują czasy Wielkiego Ucisku. Proszę zauważyć, że w tych rozdziałach nie ma wzmianki o kościele. Dlaczego? Najprostsze i logiczne jest stwierdzenie, kościół Chrystusa – Oblubienica został porwany.

5. Rozdział 20 opisuje 1000-letnie panowanie Jezusa na ziemi.

6. Ostatnie 2 rozdziały Objawienia dotyczą wieczności oraz nowej ziemi i nowych niebios.

W Objawieniu rozróżnić można 3 grupy – przedstawicieli ludzkości:

1. Wśród wierzących istnieją dogmatyczne dyskusje co do Porwania Kościoła. Jedni twierdzą, że Kościół zwany Oblubienicą będzie porwany przed Wielkim Uciskiem, który będzie trwać 7 lat. A początek Wielkiego Ucisku ma się rozpocząć międzynarodowym, ogólno-światowym układem opartym na dwu założeniach: „Pokój i Bezpieczeństwo”. Układ ten będzie negocjowany z Izraelem.

W marcu 2013 r., bez realnego planu, w swej arogancji były Prezydent USA, B.H. Obama był w Izraelu z intencją negocjowania takiego paktu. Logo tego zdarzenia po angielsku brzmi: „Unbreacable”, czyli „Niemożliwe do złamania”. W j. Hebrajskim to samo logo brzmi: „Covenant with people”, czyli „Przymierze z ludem”. Obecnie Prezydent D. Trump negocjuje pakt pokojowy, nad którym Administracja Białego Domu pracowała ponad dwa lata w oparciu o detaliczne konsultacje z przedstawicielami Izraela oraz ościennych narodów wokół tego kraju.

W warunkach, gdy prorocze słowa „Pokój i Bezpieczeństwo” są hasłem politycznych negocjacji, „Porwanie” może nastąpić w każdej chwili. Czy jesteś gotowy/gotowa? Czy Twój mąż/żona, dzieci są gotowe na spotkanie z Jezusem, Oblubieńcem? Choćby dzisiaj? Oblubienica – w obecności Boga – jest bardziej szczegółowo opisana w rozdziale 7:9-10: „Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: ‘Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka’”. Zauważmy, ten opis już nie dzieje się na ziemi.

2. Inni twierdzą, że jeśli Bóg nie oszczędził swemu Synowi cierpienia, to dlaczego ma oszczędzić kościołowi od cierpień, które przychodzą na świat zgodnie z proroctwami i częściowo, może nawet z powodu odstępstwa kościoła od Boga. Ta grupa wierzących to wszyscy, którzy nie zostali porwani jako Oblubienica Chrystusa i musieli przejść przez Wielki Ucisk. Możliwe, że ta grupa jest opisana w rozdziale 6:9-11, cytuję: „A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: ‘Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?’ I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici…”.

3. Trzecia grupa opisana w rozdziale 7:3-8 oraz 14:1-5 jest najmniej liczebną grupą 144 000 z dwunastu pokoleń Izraela. Ta grupa ma 4 charakterystyczne cechy odróżniające od innych przedstawicieli ludzkości w niebie, to jest:

  1. Będą mieć „Znak Boga” lub inaczej „imię Boga” wypisane na ich czołach,
  2. Będą w liczbie po 12 000 z każdego z 12 pokoleń Izraela,
  3. Będą dziewiczymi, którzy nie skalali się z kobietami (Obj. 14:4), oraz
  4. Będą śpiewać Nową Pieśń przed Bożym tronem, której nikt inny, żadna istota w niebie nie może się nauczyć.

Jak nie powtórzyć słów księgi Kaznodzieji Salomona 1:9. „To, co było, znowu będzie; a co się stało, znowu się stanie: nie ma nic nowego pod słońcem”. W obecnym czasie, który ze względu na wiele zjawisk i czynników jest tak podobny do czasów Noego, jest ekstremalnie ważne nawoływanie Jana Chrzciciela: „Prostujcie ścieżki wasze, bo przyjście Pańskie jest bliskie”. A to może nastąpić w każdej chwili…

One thought on “30 Sekund Do Dwunastej (205) “Porwanie Kościoła”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s