30 Sekund Do Dwunastej (213) “O Roku Sabatowym”

Między 4 a 24 października 2014 r., na podstawie książek Jonatana Cahn oraz innych źródeł przedstawiłem w czterech referatach zagadnienie okresu „Szmita” (Roku Sabatowego). W największym skrócie: co siedem lat następuje rok Szmita. Po upływie 7 siedmioletnich okresów Szmita następuje Rok Jubileuszowy w Izraelu. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ okres Szmita jest częścią większej rzeczywistości, którą moglibyśmy nazwać filozofią Miłości – Miłości Boga do ludzkości. W żadnej innej kulturze nie ma systemu powrotu do wolności, jaki gwarantuje Rok Szmita.

Jednak z drugiej strony, gdy po wyjściu z niewoli egipskiej Izrael osiedlił się w Ziemi Obiecanej, cały naród nie przestrzegał przez następne 490 lat Bożego nakazu w formie Roku Szmita. Dlatego cały naród znalazł się w niewoli babilońskiej dokładnie na okres 70 lat, reprezentujący 70 siedmioletnich okresów Szmita (70X7=490). Tak więc rok Szmita może być rokiem błogosławieństw lub nieszczęść. Ponieważ cała ziemi a jest własnością Boga, Jego prawa dotyczą nie tylko narodu wybranego – Izraela, ale wszystkich narodów świata. W starym Testamencie Pisma Świętego czytamy: „Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy”. (Psalm 24:1) W Nowym Testamencie Pisma Świętego brzmi to podobnie: „Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia”. (1 Koryntian 10:26)

Czas Łaski się kończy oraz Sąd Boży zbliża się szybkimi krokami. Jedne narody mają jednoznaczne dowody tego procesu, inne nie uznają Boga i Jego praw. Jest zrozumiałe, że kraje, które powstały w oparciu o podstawowe zasady Bożego prawa, jak np. USA będą podlegać surowszemu osądowi, gdy odwrócą się od Boga. Ameryka zmierza szybko w kierunku nieszczęścia. Ameryka przekroczyła granicę w odstępstwie oraz w buncie przeciwko Bogu. Dlatego jej status jako lider narodów będzie zmieniony. Wielki wstrząs jest przed Amerykanami oraz przed całym światem. Możemy również śmiało powiedzieć, że niemal cała Europa jest w procesie sądu Bożego za pomocą inwazji Muzułmanów.

Wiele ludzi szuka definitywnej daty Bożego Sądu. Jednakże Bóg jest suwerenny, co oznacza, że żadne wydarzenie; żadna kara nie musi zaistnieć w specyficznym dniu, czy miesiącu gregoriańskiego kalendarza. Z drugiej strony należy mieć na uwadze okresy oraz sezony związane z żydowskimi świętami. W tym punkcie należy zaznaczyć, że znacznie ważniejsza jest osobista relacja między człowiekiem a Bogiem, niż los Ameryki, czy Europy w Czasach Ostatecznych. Ponieważ osobisty kontakt i relacja z Bogiem decyduje o każdego człowieka przyszłości na wieczność.

Niezależnie od tego, czy w jakiejkolwiek dacie coś się wydarzy, czy nie Ameryka zmierza w kierunku sądu. Ostatnie dwa okresy Szmita w 2001 i w 2008 roku dla wielu ludzi były oszałamiającym dowodem Bożej ingerencji, gdy w specyficznym dniu biblijnego kalendarza nastąpiły krachy na giełdach amerykańskich. Te wydarzenia są faktem historycznym finansowego anulowania oraz wyrównania balansów w USA. Z tego powodu wiele ludzi spodziewało się, że podobny krach powinien był nastąpić w takiej samej, kulminacyjnej dacie, w dniu 13 września 2015 r. Mając to wszystko na uwadze, należy zauważyć, że w następnym Roku Szmita, który trwał od zachodu słońca w dniu 24 września 2014 r. do 13 września 2015 r., wiele znaczących zjawisk i wydarzeń było zrealizowanych. Zakończony wtedy Rok Szmita, podobnie jak wiele poprzednich lat, był rokiem finansowych, długoterminowych upadków.

W 2015 r., w zakończonym wtedy Roku Szmita, w ciągu kilku miesięcy takie wyrównywanie bilansów w świecie finansów nastąpiło. Nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie. W USA wzrost notowań giełdowych zakończył się w maju 2015 r. Następnie nastąpiła inwersja i od tego momentu, aż do końca Roku Szmita (Roku Sabatowego) nastąpiły spadki notowań. Kulminacyjnym dniem był Czarny Poniedziałek, 28 sierpnia, gdy w czasie pół godziny Giełda Nowojorska spadła ponad 1000 punktów z powodu niepewnej sytuacji ekonomicznej Chin. To było sygnałem spadku giełd na całym świecie. Kwota strat na giełdzie w Shanghai w ciągu kilku miesięcy wyniosła ponad 40%. 3000 punktów spadła giełda w Tokio, w Japonii. W tym samym czasie 25% spadły giełdy niemieckie. W Anglii straty wyniosły 16%, francuskie giełdy spadły 18%, 4000 punktów spadły giełdy w Indiach oraz ponad 12000 punktów spadły giełdy brazylijskie. W USA od szczytu na giełdach w maju do ostatniego dnia Roku Sabatowego w dniu 11 września straty wyniosły ponad $2 tryliony. Straty na pozostałych giełdach światowych wyniosły w tym czasie $5 trylionów. Zakończenie Roku Sabatowego nie oznacza automatycznego zatrzymania procesu strat na całym świecie.

Rok Sabatowy (Szmita) jest również okresem zmian geopolitycznych. Eon Ameryki rozpoczął się w 1871 r., gdy stała się ona mocarstwem świata. Niektórzy twierdzą, że na przestrzeni 2015 Roku Sabatowego era dominacji USA na świecie oficjalnie się zakończyła. W roku Sabatowym 1973 Sąd Najwyższy w USA zalegalizował aborcję. Podobnie Rok Sabatowy 2015 stanowi kamień milowy w formie upadku protekcji definicji małżeństwa. W tym roku Sąd Najwyższy USA unieważnił tradycyjną definicję małżeństwa. Jest to oczywisty dowód buntu przeciwko naturalnym prawom wyznaczonym przez Boga dla ludzkości.

Dlatego dotychczasowy lider świata, USA stoi w obliczu nadchodzącego wyroku, który może się przejawiać oraz być zrealizowany w wielu formach. Z powodu odstępstwa jedną z form wyroku może być prześladowanie Chrześcijan. Zwłaszcza dla konserwatywnych Katolików specyficzne prześladowania mogą być szokiem, jeśli ich źródłem będzie administracja Watykanu. Wiara wielu Katolików – zwłaszcza tych, którzy czytają Pismo Święte – będzie wypróbowana, podobnie jak trzech przyjaciół biblijnego proroka Daniela, którzy za wiarę w Jedynego Boga Abrahama, Jakuba i Izaaka zostali wrzuceni do ognistego pieca. (Ks. Dan. 3:1-30)

Od kilku lat mówi się w kręgach ekonomistów, że następnym gospodarczym kryzysem Ameryki będą lata 2019 do 2021. Następny Rok Sabatowy będzie w 2022 r., a Rok Jubileuszowy w 2037 r. Nie było głośno publikowane, że w ostatnich tygodniach lata 2019 r. Bank Centralny USA ingerował, pompując do systemu bankowego USA $54 miliardy oraz kilka dni później $75 miliardów dolarów by: „zapobiec natychmiastowemu kryzysowi bankowemu”. Wewnątrz USA agencja rządowa FEMA po cichu przygotowuje się do wydarzeń i potrzeb wynikających z globalnej wojny. W tym samym czasie na Bliskim Wschodzie wszystko zmierza ku otwartej wojnie między Iranem i ich sprzymierzeńcami oraz resztą świata.

Imię Jezus w j. Hebrajskim oznacza bezpieczeństwo, zbawienie. Zbawienie jest w Jezusie. Dla wszystkich, Katolików i Protestantów, którzy są zbawieni przez oddanie swojego życia Jezusowi i przyjęcie Jego jednorazowej ofiary przez ukrzyżowanie oraz przez zmartwychwstanie najbardziej bezpiecznym miejscem jest być, oraz żyć według woli Boga, Ojca Świętego.

Każdy człowiek, indywidualnie musi się upewnić, że znajduje się po właściwej stronie, po stronie Boga. Nie po stronie religii, tradycji, obrzędów. Te rzeczy są nieistotne. Należy się upewnić, że jesteś tym, kogo Pismo Święte nazywa „Dziećmi Bożymi”. Czytając zwłaszcza List Do Rzymian w Nowym Testamencie Pisma Świętego, każda zainteresowana osoba znajdzie specyficzne instrukcje, w jaki sposób jest to osiągalne. Wiara każdego czytelnika Pisma Świętego będzie ugruntowana i silna. W obecnych Czasach Ostatecznych każdy Chrześcijanin potrzebuje tej siły pochodzącej bezpośrednio od Boga, by przetrwać nadchodzące prześladowanie. Niech każdy z wierzących będzie silny w wierze i odważnie świadczy Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który po zmartwychwstaniu odchodząc do Boga, Ojca Świętego powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”, cytuję: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) W obecnych czasach, w Czasach Ostatecznych jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan. Może to być również i twoją nadzieją.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s