30 Sekund Do Dwunastej (224) „Apostazja – Popękane Cysterny”

Nikt obecnie nie przeczy faktom, które wskazują, że żyjemy w Czasach Ostatecznych. Z drugiej strony prawie wszyscy usiłują rozpoznać i zdefiniować krytyczne znaki tych czasów. Jednym z nich jest odrodzenie narodu i państwa Izraela (w 1948 r.). Jest to jeden z głównych znaków, że Czasy Ostateczne nadeszły oraz jest to wymagany warunek wypełnienia wielu proroctw […]

30 Sekund Do Dwunastej (223) „Apostazja – 1”

Nikt obecnie nie przeczy faktom, które wskazują, że żyjemy w Czasach Ostatecznych. Z drugiej strony prawie wszyscy usiłują rozpoznać i zdefiniować krytyczne znaki tych czasów. Jednym z nich jest odrodzenie narodu i państwa Izraela (w 1948 r.). Jest to jeden z głównych znaków, że Czasy Ostateczne nadeszły oraz jest to wymagany warunek wypełnienia wielu proroctw […]

30 Sekund Do Dwunastej (222) „Kolejność Wydarzeń Czasów Ostatecznych – 7”

W celu zrozumienia, co Pismo Święte mówi o Czasach Ostatecznych, należy usystematyzować kilka podstawowych zagadnień powiązanych z tym okresem: 1. Kolejność najważniejszych wydarzeń Czasów Ostatecznych, 2. Przeznaczenie trzech odrębnych grup ludzkości, 3. Cel i okres trwania Wielkiego Ucisku, 4. Cel pochwycenia/porwania Kościoła, 5. Okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa,                 […]

30 Sekund Do Dwunastej (221) „Kolejność Wydarzeń Czasów Ostatecznych – 6”

W celu zrozumienia, co Pismo Święte mówi o Czasach Ostatecznych, należy usystematyzować kilka podstawowych zagadnień powiązanych z tym okresem: 1. Kolejność najważniejszych wydarzeń Czasów Ostatecznych, 2. Przeznaczenie trzech odrębnych grup ludzkości, 3. Cel i okres trwania Wielkiego Ucisku, 4. Cel pochwycenia/porwania Kościoła, 5. Okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa,                 […]

30 Sekund Do Dwunastej (220) „Prezydent USA, Donald Trump”

Zgodnie z oficjalną propagandą globalistów wielu narodów nasza cywilizacja powinna się obawiać wojny z użyciem broni masowej zagłady: atomowej, chemicznej, biologicznej. Jest to w istocie poważne zagrożenie. Jednakże istnieją znacznie potężniejsze formy broni, którymi władają wielkie mocarstwa. Formy broni, jakich obawiają się całe narody. Jest obecnie wiadomo, że istnieją systemy broni elektromagnetycznej „HAARP”. W Rosji […]

30 Sekund Do Dwunastej (219) „Kolejność Wydarzeń Czasów Ostatecznych – 5”

W celu zrozumienia, co Pismo Święte mówi o Czasach Ostatecznych, należy usystematyzować kilka podstawowych zagadnień powiązanych z tym okresem: 1. Kolejność najważniejszych wydarzeń Czasów Ostatecznych, 2. Przeznaczenie trzech odrębnych grup ludzkości, 3. Cel i okres trwania Wielkiego Ucisku, 4. Cel pochwycenia/porwania Kościoła, 5. Okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa,                 […]

30 Sekund Do Dwunastej (218) „Kolejność Wydarzeń Czasów Ostatecznych – 4”

W celu zrozumienia, co Pismo Święte mówi o Czasach Ostatecznych, należy usystematyzować kilka podstawowych zagadnień powiązanych z tym okresem: 1. Kolejność najważniejszych wydarzeń Czasów Ostatecznych, 2. Przeznaczenie trzech odrębnych grup ludzkości, 3. Cel i okres trwania Wielkiego Ucisku, 4. Cel pochwycenia/porwania Kościoła,                           […]

30 Sekund Do Dwunastej (217) „Kolejność Wydarzeń Czasów Ostatecznych – 3”

W celu zrozumienia, co Pismo Święte mówi o Czasach Ostatecznych, należy usystematyzować kilka podstawowych zagadnień powiązanych z tym okresem: 1. Kolejność najważniejszych wydarzeń Czasów Ostatecznych, 2. Przeznaczenie trzech odrębnych grup ludzkości, 3. Cel i okres trwania Wielkiego Ucisku, 4. Cel pochwycenia/porwania Kościoła, 5. Okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa, 6. Cel i okres trwania Tysiącletniego Królestwa (Milenium), […]

30 Sekund Do Dwunastej (216) „Kolejność Wydarzeń Czasów Ostatecznych – 2”

W celu zrozumienia, co Pismo Święte mówi o Czasach Ostatecznych, należy usystematyzować kilka podstawowych zagadnień powiązanych z tym okresem: 1. Kolejność najważniejszych wydarzeń Czasów Ostatecznych, 2. Przeznaczenie trzech odrębnych grup ludzkości, 3. Cel i okres trwania Wielkiego Ucisku, 4. Cel pochwycenia/porwania Kościoła, 5. Okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa, 6. Cel i okres trwania Tysiącletniego Królestwa (Milenium), […]

30 Sekund Do Dwunastej (215)„Kolejność Wydarzeń Czasów Ostatecznych – 1”

Wśród Chrześcijan , którzy oczekują Porwania Kościoła, zdecydowana większość jest przekonana, że to wydarzenie poprzedzi Sąd Dni Ostatecznych. To ogólnoświatowe wydarzenie potocznie nazywane jest Pochwyceniem, które ma nastąpić przed nadchodzącym Wielkim Uciskiem. Ci, którzy nie zgadzają się z tym poglądem, wierzą w porwanie po Wielkim Ucisku lub przed wylaniem Gniewu Boga, czyli po upływie przepowiedzianej […]

30 Sekund Do Dwunastej (214) „Żydzi I Mesjasz”

Wiele ludzi zna następujący biblijny cytat: „Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny”. (Ks. Joela 3:4) Jest powszechnie wiadomo, że Chrześcijanie, a zwłaszcza Żydzi oczekiwali niezwykłych wydarzeń w związku z siedmioletnim okresem „Szmita” oraz Rokiem Szmita, który zakończył się w połowie września 2015 roku. Ortodoksyjni […]

30 Sekund Do Dwunastej (213) “O Roku Sabatowym”

Między 4 a 24 października 2014 r., na podstawie książek Jonatana Cahn oraz innych źródeł przedstawiłem w czterech referatach zagadnienie okresu „Szmita” (Roku Sabatowego). W największym skrócie: co siedem lat następuje rok Szmita. Po upływie 7 siedmioletnich okresów Szmita następuje Rok Jubileuszowy w Izraelu. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ okres Szmita jest częścią większej rzeczywistości, […]

30 Sekund Do Dwunastej (212) „Biblijne Święta – 1”

  Na szczycie Góry Synaj Bóg dał Mojżeszowi daty i szczegóły obrzędów siedmiu Świąt Pańskich. Są to: 1. Święto Wyjścia (ang. Passover), 2. Święto Przaśników lub inaczej Święto Nie Kwaszonego Chleba (ang. Unlevened Bread), 3. Święta Pierwocin (ang. First Fruits), 4. Zielone Świątki (ang. Pentecostal), 5. Święto Trąb (ang. Trumpets), 6. Święto Pokuty (ang. Atonement) […]

30 Sekund Do Dwunastej (211) “Europa Oczekuje Antychrysta”

Imigranci z Afryki, którzy są do dzisiaj transportowani na łodziach, płacą szmuglerom za podróż przez Morze Śródziemne. Włoska mafia otrzymuje swoją „dolę” za dowiezienie ich do brzegów Włoch. Istnieje cały system przepływu funduszy z powodu masowej migracji do Europy. Tacy ludzie jak G. Soros robią krocie na potężnej fali migracji, podczas gdy coraz częściej słyszy […]

30 Sekund Do Dwunastej (210) “Europa Bliżej Antychrysta”

Żydowski fizyk, Albert Einstein żyjący w Niemczech powiedział: „Mniejszościowa – klasa panujących ma szkolnictwo, prasę oraz często i Kościół pod kontrolą. To jej pozwala organizować i popychać emocje mas i w ten sposób tworzyć z nich narzędzie dla swoich celów”. I jest to prawda zwłaszcza w odniesieniu do międzynarodowych karteli banków, przemysłowców, kompanii ubezpieczeniowych i […]

30 Sekund Do Dwunastej (209) “Znak Krzyża”

Każdego roku obchodzimy święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanoce. Podczas pierwszego święta czcimy narodziny wyjątkowej Istoty wszechświata. Podczas drugiego wspominamy fakty ukrzyżowania, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa. Święta te nie mają stałej daty jak np. Święto Bożego Narodzenia, które jest ustalone na konkretną, niezmienną datę 24 grudnia. Święta Wielkanocne są ruchome, ponieważ według reguł Soboru Nicejskiego […]

30 Sekund Do Dwunastej (208) „Sensacyjna Przyszłość Wierzących”

W obecnych Czasach Ostatecznych żaden człowiek nie może iść przez życie w pozycji neutralnej. Każda osoba w coś wierzy. Nawet ateista. Wierzący Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba są szczególnie wyróżnieni, ponieważ Bóg ma plan na całe życie każdego z nas. Można ten plan nazwać: „Sensacyjna Przyszłość Wierzącego”. Jeśli Chrystus jest Twoim Zbawicielem, wiesz, że nie […]

30 Sekund Do Dwunastej (207) “Ostatnie Słowo”

Dla wielu ludzi jest obecnie szokiem, inni wkrótce będą w głębokim szoku, gdy dla wszystkich stanie się oczywiste, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba będzie mieć ostatnie słowo z powodu naszej wypaczonej rzeczywistości. Słowa mają wartość, mają znaczenie. Jest oczywiste dla wielu obserwatorów, że obecne przepychanki między Iranem a USA prowadzą w specyficznym kierunku. Amerykański […]

30 Sekund Do Dwunastej (206) “Ewangelia W Akronimach”

Jest powszechnie znana zabawa w akronimy. Bierzemy pierwsze litery kilku wyrazów, ustawiamy po kolei i otrzymujemy nowy wyraz, który ma jakieś nowe znaczenie. W Piśmie Świętym szuka się „zakodowanych” informacji nawet z wykorzystaniem komputerów. Liczy się pojedyncze litery tekstu biblijnego, aby odcyfrować dodatkowe „podteksty” i „sekrety”. W ten sposób w różnych urywkach tekstu biblijnego znaleziono/odcyfrowano […]

30 Sekund Do Dwunastej (205) “Porwanie Kościoła”

 Jest publiczną tajemnicą, że żyjemy w Czasach Ostatecznych. Najwięcej proroctw związanych z czasami ostatecznymi, z końcem obecnego świata jest w Objawieniu Świętego Jana. W Piśmie Świętym jest 66 ksiąg w dwu częściach: Stary i Nowy Testament. Jest to zagadkowe oraz zaskakujące, że tylko w jednej, ostatniej księdze Biblii (w Apokalipsie Jana)  jest zawarte specjalne błogosławieństwo. […]