30 Sekund Do Dwunastej (279) ”Komuna W Ameryce”

„Oto moja Biblia; Jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem, Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam, Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, Aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Dnia 16 listopada 2020 r. wydawnictwo NewYorkPost podało do publicznej wiadomości informację, że elekcyjni urzędnicy znaleźli w hrabstwie Floyd w stanie Georgia ponad 2600 głosów niezaliczonych Prezydentowi D. Trumpowi. Zgodnie z oficjalnymi statystykami J. Biden miał wtedy przewagę nad D. Trumpem w ilości 14,000 głosów. Głosy nie zostały zaliczone D. Trumpowi, ponieważ „…pracownicy elekcyjni nie wprowadzili (zapomnieli w prowadzić?) zapisane D. Trumpowi głosy na karcie pamięci do głównego systemu liczącego głosy” oraz „…i tak nie zmieniłoby to wygranej w stanie Georgia”.              

Zgodnie z raportem z dnia 18 listopada 2020 r. w tym samym stanie Georgia elekcyjni nadzorcy „odkryli” dodatkowo 9,626 „błędnych głosów” faworyzujących J. Bidena(!) Stan Georgia składa się ze 159 hrabstw (ang. Counties). Tylko w jednym (hrabstwo DeKalb), po ręcznym przeliczeniu głosów, monitorujący wybory stwierdził „BŁĄD” 9626 głosów (zamiast 10,707 dla Bidena i 13 dla Trumpa, RZECZYWISTY wynik jest: 1081 dla Bidena i 13 dla Trumpa). Oficjalna liczba głosów w całym stanie przed „błędem” wyniosła: 2 475 141 głosów dla Bidena i 2 462 857 dla Trumpa – dając Bidenowi zwycięstwo w wysokości 12 284 głosów NETTO nad Trumpem. Po odjęciu „błędu” 9626 głosów od zwycięstwa Bidena (12 284 – 9 626 = 2658), przewaga Bidena w stanie Georgii spadła do zaledwie 2,658 (!) głosów. „Pomyłkowe 9.626 głosy” są dowodem ogromnego oszustwa!!! Jeśli odejmiemy od końcowej ilości 2658 głosów te, które były „znalezione” dwa dni wcześniej (2658-2600 = 58), to różnica wygranej J. Bidena spada do 58 głosów.                              

Jeśli przyjmiemy, że podobna praktyka została przeprowadzona we wszystkich 159 hrabstwach tego stanu (za pomocą oprogramowania Dominion i innych metod), powinniśmy założyć, że całkowity licznik WSTĘPNY w stanie Georgia NIE JEST WIARYGODNY i cały stan powinien zostać UWAŻNIE przeliczony! Spekulujmy: jeśli we wszystkich pozostałych 158 hrabstwach po ręcznym przeliczeniu znajdą tylko 1/10 podobnych „błędów głosowania” jak w hrabstwie DeKalb (około 1000 głosów), oznacza to, że D. Trump rzeczywiście miałby OGROMNĄ WYGRANĄ (ang. LANDSLIDE) minimum (158 X 1000) – 2658 = 155,342 głosów dla D. Trumpa! RĘCZNE i SKRUPULATNE PRZELICZENIE CAŁEGO STANU GEORGII JEST KONIECZNE DLA KORZYŚCI CAŁEGO KRAJU USA.               

W jednym z internetowych socjalnych serwisów (Facebook) czytamy między innymi: „Demokracja amerykańska legła w gruzach. Mała grupa finansowych i politycznych kryminalistów obrócą ją w popiół! Po czterech latach nieustannego ataku na prezydenta Donalda Trumpa wrogowie Stanów Zjednoczonych zdecydowali się na sfałszowanie wyborów. Czy zostaną oni zatrzymani i osądzeni bez taryfy ulgowej? Czas pokaże!”     

W ostatnich dniach ukazała się mapa, którą znaleziono na serwerze przejętym w Niemczech. „Według pogłosek stan wyborów wskazywał na miażdżącą wygraną Prezydenta D. Trumpa w ilości 410 „Elektoralnych” głosów oraz przegranej J. Bidena w ilości zaledwie 128 „Elektoralnych” głosów. Było to – według pogłosek – w nocy, w czasie między 2:00-4:00 AM lokalnego czasu (8:00-10:00 rano w Niemczech). W tym czasie w USA maszyny elekcyjne nagle, bez żadnego wyjaśnienia przestały liczyć. Po wznowieniu elektronicznego liczenia wygrana D. Trumpa „wyparowała” oraz zwycięzcą okazał się J. Biden. JL Trahan napisał: „Serwery przejęte przez armię amerykańską w Niemczech w piątek, na których zainstalowano oprogramowanie wyborcze Dominion & Hammer, używane przez 28 stanów USA, opowiadają bardzo interesującą historię. Wczesne analizy danych pokazują, że Trump wygrał 410 głosami wyborczymi, a programy komputerowe: Dominion & Hammer przestawiły głosy D.Trumpa na Bidena”. Korporacja, której serwer zarekwirowano we Frankfurcie twierdzi, że były to zapasowe systemy elekcyjne, dublujące i nie były używane od 2019 r. (aha – kto w to uwierzy?)        

W USA, według liberalnych środków masowej propagandy (cyfry się zmieniają jak w kalejdoskopie)  50, 68, 70, a nawet ponad 80% Republikanów jest przekonanych, że elekcja została sfałszowana. Jest ciekawe, że nawet 30% Demokratów również tak twierdzi.       

Ostatnią formą obrony Prezydenta D. Trumpa jest postępowanie sądowe. Jedna z prawniczek broniących Prezydenta USA, D. Trumpa powiedziała w wywiadzie z dziennikarzami FoxNews, że posiada niezbite i oszałamiające dowody i zeznania pod przysięgą o masowej defraudacji systemu elekcyjnego w USA za pomocą maszyn oraz ich oprogramowania Dominion. Program komputerowy Dominion stosowany był do elektronicznego fałszowania wyników elekcyjnych od 2004 r. – ciekawostka – w krajach komunistycznych: Wenezueli, na Kubie i w Chinach. W 2012 r. amerykański komunista, Senator B. Sanders przegrał przedwybory przeciwko H. Clinton za pomocą programu Dominion. Tylko w jednym (kluczowym) stanie Michigan w ciągu zaledwie dwu tygodni zebrano 234 strony zeznań pod przysięgą świadków, którzy zaobserwowali różne formy fałszerstwa procesu elekcyjnego. R. McDaniel zaprezentowała 131 oświadczeń pod przysięgą o masowej ilości ponad 2800 przypadków defraudacji systemu i procesów elekcyjnych w stanie Minnesota. Setki tysięcy raportów z różnych stron USA nadchodzi ze skargami przeciwko procesom i systemom elekcyjnym w tym kraju.                 

„Demokraci” nie mają żadnej inklinacji ani odrobiny chęci czy skłonności do konfrontacji wierzytelności tych raportów. Przeciwnie, coraz częściej pojawiają się pogróżki przeciwko wszystkim (ponad 72 miliony – według oficjalnych statystyk, a może i więcej głosowało na Prezydenta D. Trumpa), którzy wspierają obecnego Prezydenta USA. Liberalny aktor, R. de Niro ostrzega sojuszników D. Trumpa: „powinniście się obawiać, będziecie się naprawdę bać!” D. Atkins, Demokrata, biurokrata Demokratycznej Partii zastanawia się publicznie: „Jak ‘przeprogramować’ 75 milionów ludzi?” AOC pyta wprost: „Kto archiwizuje tych psychopatów – pochlebców Trumpa..?” M. Simon, członek byłej administracji B.H. Obamy powiedział: „Każdy pracownik administracji Trumpa, każdy pracownik kampanii wyborczej Trumpa, prawnik – wszyscy będą [na celniku naszego] Projektu Odpowiedzialności”.  J. Rubin, felietonistka w wydawnictwie Washington Post stwierdziła: „Jakikolwiek „R” (Republikan) kwestionujący wyniki elekcji nie mogą być nigdy dopuszczeni do żadnego stanowiska w jakimkolwiek biurze rządowym ani w korporacyjnych zarządach, nie będą mieć prawa wstępu ani katedry na uczelniach, ani nie mogą być przyjęci do „miłego/uprzejmego społeczeństwa. My mamy listę”. C. Hayes, dziennikarz MSNBC powiedział: „Jeśli znasz kogokolwiek, kto wspierał Trumpa, dodaj jego nazwisko do naszej bazy danych. Zostaną oni ‘właściwie’ potraktowani w odpowiednim czasie, po wprowadzeniu naszych norm prawnych”. KOMUNA W AMERYCE!!! Z takimi perspektywami USA zmierza w bardzo szybkim tempie do kolosalnego upadku… 

Amerykanie w dalszym ciągu nie mają pewności, jak to wszystko się zakończy: z jednej strony jest to „Ameryka Najpierw”, „Pokój Przez Siłę”, a z drugiej strony powrót do świata zbankrutowanego, chybionego globalizmu, powrót do uległości w słabych rękach J. Bidena – człowieka, który przez dziesięciolecia znajdował się po złej, marginesowej stronie historii.  Jeśli przywódca kryminalnego gangu rodziny Bidenów ostatecznie wygra wybory w 2020 r., USA w ciągu kilku miesięcy bardzo łatwo może zostać zrujnowana do takiego stanu, że według interpretacji wielu teologów, nie będzie odgrywać żadnej roli w końcowej historii naszej cywilizacji oraz historii Izraela. W biblijnych proroctwach bardzo łatwo można zidentyfikować Rosję, Chiny, Egipt Liban, Arabię Saudyjską, Iran, Turcję, Sudan, ale nie ma tam żadnej wzmianki ani aluzji do Ameryki.  

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:                                   

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.                                                         

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…                                                                                     

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.             

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.                                                           

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:                                                       

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz           

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                        

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s