30 Sekund Do Dwunastej (278) ”ROZMOWA Z ATEISTĄ”

„Oto moja Biblia; Jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem, Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam, Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, Aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Publiczna dyskusja z ateistą na internecie rozpoczęła się od momentu, gdy na mojej stronie w portalu Facebook’a ukazało się następujące satyryczne zdjęcie:

ATEISTA nie wytrzymał: „To jest przekaz dla trzylatków, a oni nie głosują. Już dawno nie widziałem tak naiwnego mema!”               

ODPISAŁEM: Może jest on naiwny, ale w USA działa. Dowodem jest, że nie znajdziesz go w żadnych liberalnych mediach. (MSN, MSNBC, CNN…) Te demokratyczne/liberalne/komunistyczne trzylatki boją się takich obrazków jak diabeł święconej wody…

ATEISTA: Czy działa, zobaczymy po wyborach.

ODPISAŁEM: Jeśli D. Trump przegra wybory 2020 r. będzie to świadectwem masowej defraudacji przez amerykańskich komunistów/Demokratów. W 2016 r. poza białymi na Trumpa głosowało poniżej 5% kolorowych (włącznie z murzynami). W 2020 r. wśród samej populacji murzynów na Trumpa chce głosować ponad 45% tej populacji. Wśród grupy „niezależnych” poprzednio głosowało poniżej 10% ludzi; obecnie ponad 70% z tej grupy zamierza głosować na Trumpa. Oczywiście komunistyczne media i faszystowskie, globalistyczne korporacje ukrywają skrzętnie te fakty – jest to część konspiracji globalistów i komunistów w Ameryce. Sylwester, jakie są Twoje przekonania polityczne, czy nie jesteś dumnym socjalistą/komunistą/globalistą i może dlatego powyższe meme Cię tak dotknęło..?

ATEISTA:  Nic mnie nie dotyka, tylko podział Świata na komunistów i faszystów wydaje mi się, zestarzały. To Łukaszenko i Putin nazywa swoich przeciwników politycznych, faszystami. W Polsce rząd nazywa siebie prawicowym, walczącym z „lewakami”. Przyjmując, że lewicowość to pomoc biednym, można założyć, że lewactwo to rozdawnictwo bez opamiętania aż do zrujnowania gospodarki. Tak definiując, mamy rząd najbardziej lewacki w historii! Szafowanie nazwami przekroczyło poziom absurdu i niczego nie wnosi do dyskusji.

ODPISAŁEM: Dopóki istnieją faszyści i komuniści, dopóty nazwy są i będą aktualne, czy komuś się to podoba, czy nie. A globaliści wraz z nimi dążą do utopii zwanej Nowy Porządek Świata – Jeden Światowy Rząd, Jedna Światowa Ekonomia oraz Jedna Światowa Religia pod przewodnictwem Antychrysta, tak jak o tym mówili prorocy tysiące lat temu…

ATEISTA:  No to mnie nie przekonasz. Jestem ateistą. Antychrysta wkładam w bajki między muminkami a gumisiami.

BYŁY ATEISTA włączył się do publicznej rozmowy: To dorośli zrozumieją…

ODPISAŁEM: Sylwester, ty musisz mieć niezwykle silną wiarę(!) w ateizm. Filozofię ateizmu wielokrotnie (nie tylko w USA) obalono w publicznych debatach. Ateizm się „kupy nie trzyma” (przepraszam za trywialne, ale celowe i dosadne wyrażenie). Natomiast Abraham, Mojżesz, królowie Dawid i Salomon, prorocy: Ezechiel, Daniel Zachariasz i wielu innych, Jezus, 12 apostołów – wszyscy sa osobami historycznymi. Prorocy prorokowali, że w Czasach Ostatecznych państwo Izraela będzie ODRODZONE. To się stało w 1948 r. po ponad 1900 latach rozproszenia Żydów po całym świecie. ŻADEN NARÓD NA ŚWIECIE po podboju/rozproszeniu nie przetrwał i nie zachował swojej narodowej tożsamości. To jest największy cud naszej 6000-cznej cywilizacji. To nie jest kwestia wiary, to są fakty historyczne. Ponieważ te historyczne fakty zostały przepowiedziane tysiące lat temu, zanim zostały zrealizowane, oznacza to, że TEN (BÓG), który przekazał ludziom te słowa, a ludzie je skrzętnie zapisali jako proroctwa, istnieje i daje się ludziom poznać. Czytaj niesamowitą historię Cyrusa, który został w proroctwie nazwany po imieniu 150 lat przed jego urodzinami oraz o jego szoku, gdy po wkroczeniu (bez bitwy) do Babilonu spotkał się z niewolnikiem – Danielem. Jeszcze 50 lat temu oznakowanie każdego człowieka na świecie było niemożliwe. Sylwester, jak ci przyślą do domu nakaz stawienia się w specyficzne miejsce w celu przyjęcia Znaku Bestii, bez której nie będziesz mieć prawa iść do pracy ani kupić bochenka chleba, wtedy przypomnisz sobie może proroctwo, które zostało zapisane 2000 lat temu przez ucznia Chrystusa, Jana (Apokalipsa Jana 13:16-17). Obecnie świat jest gotowy do dosłownego spełnienia tego proroctwa o „znamieniu/znaku na czole lub prawej ręce, bez którego nikt nie może sprzedawać ani kupować”. Rosja, Iran i Turcja stoją wzdłuż granic Izraela i tylko czekają na odpowiedni moment w celu grabieżczego najazdu. O tym pisał prorok Ezechiel 2700 lat temu (rozdział 38) Te fakty historyczne są tworzone obecnie. Izrael był w stanie konfliktu/wojny od początku swego odrodzenia/istnienia w 1948 r. Ponad 2700 lat temu prorok Daniel napisał, że odnowiony Izrael zawrze pokój z wieloma narodami (Daniel 9:27). Do niedawna Izrael miał układ pokojowy tylko z dwu narodami: Jordanem i Egiptem. W ostatnich tygodniach z pomocą Prezydenta USA D. Trumpa Izrael podpisał 3 układy pokojowe z: UAE, Bahrajnem i Sudanem. 7-9 dodatkowych krajów arabskich stoi w kolejce do podpisania podobnych układów pokojowych. Jeszcze raz, wypełnianie się proroctwa sprzed ponad 2700 lat na naszych oczach/obecnie jest niesamowitym faktem historycznym i nie jest zależne od indywidualnej wiary/niewiary jakiejkolwiek osoby na świecie. ATEISTO, nie pretenduję do zmiany twojej silnej wiary w ateizm – to jest domena twej osobowości i twego sumienia. Jednak racjonalny ateizm zezwala chyba na przyjęcie faktów historycznych? Jeśli zapis proroczy powstał 2000-2700 lat temu oraz wypełnia się co do joty w podczas Twojego i mojego życia, to te fakty również nie podlegają subiektywnej wierze, ale są obiektywnymi faktami. Jako uczciwy ateista musisz tym faktom stawić czoła. Musisz skonfrontować swój ateizm w świetle tych i wielu innych faktów/proroctw spełniających się na naszych oczach, w Czasach Ostatecznych – w XXI wieku! Jeśli chodzi o Antychrysta, były Premier Belgii oraz Sekretarz Generalny NATO, Henry Spak w 1957 r. powiedział: „Nie potrzebujemy komitetów politycznych, mamy dość związków i organizacji międzynarodowych. Poślij nam człowieka/lidera, który nas wyciągnie z międzynarodowego bagna politycznego. Czy będzie on bożyszczem, czy diabłem, my go przyjmiemy”. Myślę, że dzisiaj cały świat jest bardziej gotowy do przyjęcia takiego osobnika jako lidera CAŁEGO ŚWIATA…

OBSERWATORKA tej publicznej dyskusji, Karolinka stwierdziła: świetny komentarz…

ATEISTA:  No to mnie ubawiłeś! Wpierw nazywasz ateizm wiarą, tak jak byłby to zarzut! Dziwne postępowanie jak na osobę… wierzącą. Autokrytycyzm? Ateizm nie jest wiarą, jest postawą niepozwalającą na zakładanie istnienia czegoś, na co nie ma dowodu. To wiara zakłada istnienie nieudowodnionych rzeczy\zjawisk\istot. Źle trafiłeś, bo śledzę amerykańskie, angielskie, i australijskie debaty ateistów z wierzącymi (np. na TED). Były miażdżące dla wierzących. Dowody w kształcie proroctw… litości! Jezus prorokował swoje drugie przyjście, które miało się odbyć za życia jemu współczesnych. Jakie teraz fikołki robią kapłani, by to przekręcić na własną korzyść! Dowody muszą być tak samo mocne, jak postulowane tezy. Teza istnienia Boga Wszechmogącego jest tak poważna, że wymaga czegoś o wiele, wiele więcej niż spełnienie przepowiedni o spotkaniu dwóch gości o przewidywanych imionach (a wszystko spisane jeszcze później). Zresztą dowód na istnienie Boga powinien być ontologiczny. Tomasz z Akwinu to zrobił, ale jest to obalane od Davida Hume’a do dziś. Zresztą Twoje Chrześcijańskie podejście (tu Cię zdziwię) jest bardzo… lokalne. Na Świecie jest 7 miliardów 600 milionów ludzi, z czego tylko miliard 300 milionów to Chrześcijanie (podzieleni na 20 tysięcy denominacji). 6 miliardów trzysta milionów są niechrześcijanami i mają gdzieś jakiegoś wymyślonego antychrysta!

ODPISAŁEM: Twoja ostatnia odpowiedź jest niestety „miażdżącym” argumentem wykazującym Twą ignorancję oraz odrazę do faktów historii. Mówisz, że „spotkali się dwaj goście o przewidywanych imionach (a wszystko spisane jeszcze później”. To jest tak jakbyś powiedział, że dzieła Karla Marksa zostały spisane przez Putina. Absurd. Izajasz żył i pisał co najmniej 150 lat przed Danielem. Wywieziony do Babilonu Daniel pojechał tam z kopią proroctw Izajasza, w których był następujący proroczy zapis: „Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: ‘Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę. Skruszę miedziane podwoje i połamię żelazne zawory. Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca,   n a z w a ł e m   c i e b i e   t w o i m   i m i e n i e m,  pełnym zaszczytu,  c h o c i a ż       M n i e    n i e    z n a ł e ś.   Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń,    c h o c i a ż    M n i e n i e    z n a ł e ś,   aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma innego’”. (Ks. Izajasza 45:1-6) Absurdem jest twierdzenie, że te słowa były zapisane w późniejszym czasie. Rodzice Persowie, nadając imię Cyrusowi, nie znali Izajasza, ani jego proroctw. Jako ateisty, twoim jedynym argumentem może być, że gdy nadali mu to imię, był to tylko zbieg okoliczności. Jednak kariery polityczno-militarnej Cyrusa opisanej 150 lat wcześniej w proroctwie Izajasza nie możemy nazwać zwykłym zbiegiem okoliczności. Jego narodziny, kariera oraz spotkanie z Danielem w zdobytym przez Cyrusa Babilonie były z góry zaplanowane przez Boga i są to    k o n s e k w e n t n e    fakty w zrealizowanej historii tamtych czasów. Izajasz urodził się i pisał swe proroctwa w 8 wieku przed Chrystusem. Daniel był niewolnikiem Babilonu w 6 wieku przed Chrystusem i wtedy doszło do spotkania dwu osób Cyrusa i Daniela, który mu pokazał pisma Izajasza sprzed 150 lat. To nie są postulowane tezy (jak to określasz); to są historyczne fakty. Ta historia jest potwierdzona w treści archeologicznego znaleziska z Persji, zwanego „Cylinder Cyrusa”, który znajduje się w muzeum w Londynie. Jeśli chodzi o ateizm, jest to Twój wybór i w moim komentarzu jest wyrażony tylko podziw dla Twej wiary w ateizm. Nie ma w mych słowach żadnego zarzutu. Jakikolwiek „zarzut” z mojej strony nie ma sensu. Podobnie słowo „ignorancja” nie ma odniesienia do Twojego charakteru i nie jest atakiem personalnym. Chodzi mi tylko o szczegóły historii, o której rozmawiamy poprzez platformę Facebooka. Szczegóły dotyczące zapisu proroczego 150 lat wcześniejszego od aktualnych wydarzeń w Babilonie. Jeśli chodzi o religie świata, to również rozminąłeś się jakoś z faktami. W Twojej interpretacji wynika, że Chrześcijan jest na świecie mniej niż Muzułmanów. To nie jest prawda. Fakty są następujące: największą religią świata jest Chrześcijaństwo w ilości 2.4 miliarda, drugą co do ilości wyznawców są religie islamskie w ilości 1.8 miliarda, następnie Hinduizm 1.1 miliarda i Buddyzm pół miliarda. Z populacji 7.6 miliarda ludzi największych 11 religii 6 miliardów wierzy w “jakiegoś” Boga. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg Izraela, Bóg Chrześcijan daje się poznać ludziom wszystkich epok naszej cywilizacji. A Jego Osoba/prawdziwość nie jest zależna od cyfr wyznawców. Nadchodzi czas, gdy niezależnie od lokalnej wiary wszyscy ludzie na ziemi będą poddani woli Antychrysta, zgodnie z proroctwami Pisma Świętego. Muszę powtórzyć: gdy dostaniesz w domu nakaz stawienia się w specyficzne miejsce w celu przyjęcia Znaku Bestii, bez której nie będziesz mieć prawa iść do pracy ani kupić bochenka chleba, wtedy przypomnisz sobie może proroctwo, które zostało zapisane 2000 lat temu przez ucznia Chrystusa, Jana (Apokalipsa Jana 13:16-17). W Chinach jest to już rzeczywistość. Jeśli nie masz wystarczająco „kredytów socjalnych” nie masz prawa wsiąść do samolotu, na pociąg, nie masz prawa opuścić miasto ani podróżować samochodem, możesz zostać zamknięty w swoim własnym mieszkaniu. Ku temu zmierzają wysiłki globalistów na całym świecie. Te fakty rozwijające się na naszych oczach były przepowiedziane 2000 lat temu nie przez Koran, nie przez Buddystów, Taoistów czy Hinduizm. Jakkolwiek byś próbował, nie możesz zapisu tego proroctwa zmienić. Jest to fakt historyczny i jest realizowany w naszej geo-politycznycznej rzeczywistości za pomocą obecnych technologii. Apostoł Paweł pisze, że ludzie: „…przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem”. (List do Rzymian 1:18:20) Historia naszej cywilizacji jest dowodem Jego istnienia i subtelnej ingerencji. Wiele przedstawicieli nauki: Matematyki, astronomii, fizyki, biologii podaje niezbite dowody na istnienie Boga. Dzisiaj Darwin spaliłby się ze wstydu za swoją (sam to pod koniec swego życia przyznał) pełną niekonsekwencji teorię pochodzenia człowieka. Sekwencja ludzkiego DNA (jemu nieznana) po rozwinięciu ma długość powyżej 9,296,000,000 Mil (14,960,000,000 Km) i jest bazowana na ściśle zorganizowanym kodzie cyfrowym, który jest jej podstawą. Nie istnieje w naturze możliwość autonomicznej realizacji tak skomplikowanej struktury kodowej. Musiał to KTOŚ wymyślić i konsekwentnie skonstruować. Ontologiczny argument wyjaśniający istnienie i konstrukcję DNA zakłada, że musi istnieć Konstruktor tego systemu. Ateisto, piszesz, że: „Wiara zakłada istnienie nieudowodnionych rzeczy/zjawisk/istot”. Teoretyczny fizyk, ateista, St. Hawking szukał Cząsteczki Boga. Czas nie może istnieć bez 3-wymiarowej przestrzeni, a ta przestrzeń nie może istnieć bez czasu – kto je skonstruował w jedną rzeczywistość czasoprzestrzeni? Nie jestem pewien, że możesz nazwać nieudowodnionymi rzeczami/zjawiskami/istotami wszystkie, które są ogólnie zwane UFO? Naoczni świadkowie, setki tysięcy ich filmów z całego świata, inżynieria wsteczna pozaziemskich technologii są faktualnym dowodem istnienia rzeczy/zjawisk/istot, które ingerują NIE z głębi kosmosu (nasze systemy optyczne i elektroniczne sięgają w głąb miliony lat świetlnych, ale dotąd nie odkryły żadnych podróżujących w niezmiernych przestrzeniach istot/zjawisk/rzeczy (kosmitów oraz ich międzygwiezdnych pojazdów). Wszystkie te zjawiska dzieją się w pobliżu okręgu ziemskiego i są to zjawiska/rzeczy/istoty pochodzące z innych wymiarów (matematycznie wyliczono, że jest ich 10). Jeśli pojawiają się i szybko znikają te rzeczy/istoty/zjawiska, jeśli są one nieudowodnione, to jak radzi sobie z tymi faktami ateizm? Istnienie Boga nie jest tezą, jest faktem. Podobnie jest faktem, że w pewnym momencie istnienia wszechświata aniołowie zostali strąceni w pobliże ziemi. Pismo Święte i w tej kwestii jest jednoznaczne, historyczne i faktualne. Ateisto, obecni kapłani wielu denominacji Chrześcijańskich obawiają się Powtórnego Przyjścia Chrystusa, tak samo, jak obawiają się tego wszyscy, którzy o tym słyszeli (wierzący lub nie, oraz wyznawcy innych religii). Powierzchownie mogą mieć to gdzieś (cytując Twe słowa), ale to nie zmienia ich losu i statusu w ostatecznym rozwoju historii naszej cywilizacji i okręgu ziemskiego. Ziemia była zniszczona globalnie przez potop (historyczny fakt, niezależnie zarejestrowany w wielu zakątkach świata) i jest zachowana na zniszczenie przez ogień. Niezależnie od naszych nabytych i pielęgnowanych uprzedzeń oraz światopoglądowych wykrzywień Jezus Chrystus wkrótce przychodzi (najpierw po swój kościół w formie porwania). Globaliści, ateiści przygotowują obecnie systemy telekomunikacyjne i medialne na wyjaśnienie tego, nadchodzącego momentu/zjawiska. Ci, którzy pozostaną, wkrótce będą poddani rządom jednego Światowego Lidera – Antychrysta, niezależnie od ich prywatnych przekonań, uprzedzeń, światopoglądów, odczuć…

ATEISTA: By uwierzyć w to, co napisałeś, musiałbym zaprzeczyć wiedzy z całego życia. Spytam wprost: Jesteś zwolennikiem Młodej Ziemi? Odniosę się do tych proroctw. Biblia była tyle razy redagowana, przepisywana, skracana, dopisywana na soborach i synodach, że nie spełnia żadnych rygorów metodologii naukowej. Nikt na Świecie z historyków nie bierze Biblii jako „książki z faktami”, a jako jeden – i nie najważniejszy materiał do ustalania faktów. Fakt w historii definiowany jest jako zdarzenie opisane minimum przez dwa, niezwiązane ze sobą źródła. Biblia jest jednym źródłem. Najstarszy zapis (egzemplarz) Starego Testamentu pochodzi … z drugiego wieku pne! A więc 200 lat PNE zapisano, że proroctwo z 800 PNE spełniło się w 600 PNE. To ma być ten dowód? I ta lokalność! Bóg stworzył cały Świat, gdzie tłukły się z sobą tysiące plemion od Ameryk przez Afrykę, Europę i Azję. Mamy pięć tysięcy lat wojen spisanych w Chinach, a Bozia w jedynej książce do Ludzi z Całego Świata na dwa tysiące lat opisuje wojenki jednego narodu??? Nie widzisz, że to książka pisana z perspektywy gościa, dla którego Świat kończy się za horyzontem, a nie z perspektywy Boskiej???

PETER włączył się do publicznej dyskusji: Ateisto, hehe, sam byłem ateistą do 50 roku życia. Argumentowałem podobnie jak Ty. W każdej dyskusji uważałem siebie za zwycięzcę. Uważasz, że twoja wiedza w tej materii jest dostateczna i nie wymaga żadnych poprawek? Pewien znany człowiek był może jeszcze bardziej zaciekłym ateistą niż Ty. Postanowił udowodnić całemu światu, że Biblia to „baśnie 1001 nocy” Przeprowadził badania Pisma Swiętego pod każdym możliwym kierunkiem (historycznym, prawnym, gospodarczym, filozoficznym… itd). Efekt jego dlugoletniej pracy znajdziesz np. tutaj: https://bonito.pl/k-90738791-wiarygodnosc-pisma-swietego…. Pozdrawiam serdecznie i zachecam do poszerzenia wiedzy… Czas Łaski absolutnie się kończy.

Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:                                                                               

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.                                                                                  

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…                                                                            

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.       

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.                                            

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:                                                      

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz          

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                        

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s