30 Sekund Do Dwunastej (259) ”Błogosławiona Nadzieja”

Chyba nie ma na świecie osoby, która by nie słyszała wyrażenia „Życie Czarnych Ma Znaczenie” (ang. Black Lives Matter). Istnieje w USA komunistyczno-socjalistyczno-anarchistowska organizacja o tej samej nazwie, która nie dba o życie czarnych, takich jak np. 8-letnia czarna dziewczynka, R. Brooks zastrzelona dnia 4 lipca (święto amerykańskie) w mieście Atlanta, w stanie Georgia przez grupę czarnych bandytów. Życie Czarnych Ma Znaczenie, Życie Brązowych, Żółtych, Białych Ma Znaczenie, „Życie Wszystkich Ma Znaczenie” (ang. All Lives Matter). Tak naprawdę oraz w ostatecznych kategoriach wszechświata „Życie Wieczne Ma Znaczenie”. Apostoł Paweł pisze: „Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków”. (1 List do Tymoteusza 6: 12)

Wiele Chrześcijan straciło dzisiaj właściwą perspektywę obecnej rzeczywistości. My jesteśmy w trakcie prawdziwej walki; wojny. Jest to wojna w świecie, który nie jest placem zabaw dla dzieci, lecz raczej polem odwiecznej walki między siłami ciemności a Bogiem. Jesteśmy w środku walki o nasze własne Życie Wieczne. Nie jest to walka z ludźmi. Ten sam apostoł pisze: „Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z władzami nadziemskimi, ze zwierzchnościami, z władzami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich”. (List do Efezjan 6:11-12) Jest to więc walka duchowa o duszę człowieka w czasach, gdy – jak to Apostoł Jan określa: „Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa”. (Ew. Jana 4:35)

W tej perspektywie, w tym wymiarze bardziej poważne znaczenie nabiera globalna agenda, która jest realizowana w obecnych miesiącach na całym świecie. Jest to plan: testowania, tropienia i szczepień całej populacji świata. W czasie konferencji prasowej w Hongkongu przedstawiciele Fundacji B. i M. Gates przyznali, że zdołali zaszczepić w Indiach i Pakistanie szczepionkami typu LAIV oraz IPOL skonstruowanymi w laboratoriach firmy farmaceutycznej Glaxo (finansowanej przez fundację Gatesów) w ilości zaledwie 500 000, z planowanej dystrybucji ponad 10 milionów doz tych szczepionek. Szczepionki te spowodowały kalectwo i śmierć dziesiątek tysięcy dzieci w tych krajach. W 2019 r. przedstawiciele fundacji B. I M. Gates stwierdzili, że 11 milionów wyprodukowanych w latach 2010 do 2016 nie mogą być stracone i będą nazwane szczepionką na COVID-19. Już pod koniec 2019 r. fundacja miała zgodę FDA w USA oraz była w końcowej fazie negocjacji certyfikatu zezwalającego na dystrybucję tych szczepionek (LAIV i IPOL) na terenach Unii Europejskiej. Zgodnie z raportem wydawnictwie Rusia Today z dnia 26 czerwca 2020 r. „Bill Gates twierdzi, że ostateczną przeszkodą dystrybucji szczepionki na COVID-19 będzie przekonywanie ludzi, by się dać nią zaszczepić”. Mimo to – czytamy w artykule – „miliarder, B. Gates spodziewa się zaszczepić minimum 70-80% populacji świata niesprawdzonymi pod względem bezpieczeństwa, pośpiesznie produkowanymi szczepionkami z udziałem instytucji oraz charakterów spod ciemnej gwiazdy o wątpliwej reputacji, zanim ktokolwiek może mieć nadzieję normalnego życia włącznie z podróżami, partycypacją w igrzyskach czy zwykłymi wakacjami”.

Nasuwa się pytanie: Co się stanie z tymi, którzy odmówią przymusowej szczepionki? Ci, którzy wierzą Chrystusowi, będą porwani jako Oblubienica Chrystusa (zgodnie z tradycjami żydowskiego wesela). Ci, którzy pozostaną, uwierzą Chrystusowi i w dalszym ciągu odmówią przymusowych szczepień i w ten sposób odrzucą Znak Bestii, będą poddani egzekucji w formie ścięcia głowy. W Apokalipsie apostoł Jan opisuje ich następująco: „…widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją…”. (Apokalipsa Jana 20:4)

Taka rzeczywistość jest już przygotowana. Zgodnie z nowym systemem medycznych kodów wprowadzonych w USA oraz narzuconych przez WHO (World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia), który jest częścią systemu medycznego zwanego w USA Affordable Care Act, lub inaczej ObamaCare, specyficzny kod z 2014 r. „ICD-9-CM E978 dotyczy wszystkich egzekucji wykonywanych na żądanie sądownictwa lub organu władzy (stałej lub tymczasowej) przez: 1. Uduszenie gazem, 2. Ścięcie głowy (gilotyną), 3. Porażenie prądem, 4. Powieszenie, 5. Zatrucie, 6. Rozstrzelanie oraz 7. Inne, określone środki”. Koszty tych siedmiu sposobów uśmiercania są pokryte i zapłacone przez System ObamaCare.

Jest interesujące, że w USA, głównie w miastach rządzonych przez Demokratów posągi historycznych postaci są zrzucane i pozostają ich betonowe podstawy z napisami: „Gilotyny mamy gotowe”. Nie jest trudno zauważyć, że wandalizm protestujących wywrotowców,

Guillotines

anarchistów i zwykłych kryminalistów podżeganych przez organizacje Antifa oraz Black Lives Matter, którzy – niszcząc masowo posągi w USA – przygotowują miejsce na gilotyny (ich produkcja w USA jest nielegalna, ale jest ich wewnątrz kraju minimum 30 000, głównie w koncentracyjnych obozach FEMA) przeciwko tym, którzy odważą się odmówić przymusowe szczepienia.                               

Czy w tej sytuacji jest jakakolwiek nadzieja? W kim lub w czym pokładasz nadzieję? Apostoł Paweł pisze: „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Naucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach”. (List Do Tytusa 2:11-14) W Starym testamencie Pisma Świętego czytamy: „Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo ja jestem Bogiem twoim. Wzmocnię cię, dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości mojej. Bo Ja – Pan – jestem twoim Bogiem, który ujął ciebie za twą prawicę i który mówi do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę”. (Ks. Izajasza 41:10 i 13)                                                         

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz                                                 

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.   

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s