30 Sekund Do Dwunastej (260) ”COVID-19”

Poniższy cytat został przetłumaczony z artykułu JD Hall w wydawnictwie Christian Lapointe

„Wszyscy powinni o tym wiedzieć:                                                                                               

1. Federalna Agencja CDC przyznała, że zawyżała liczbę zakażeń COVID19, wprowadzała w błąd opinię publiczną i ostatnio „przeprosiła”, wyjaśniając, że liczba osób naprawdę zarażonych jest znacznie niższa, niż pierwotnie zgłoszono – błąd tak rażący, że dyrektor Instytutu Harvard Global Health powiedział: „Jak CDC mogło popełnić taki błąd? To jest bałagan”.                                                                               

2. Przedstawiciele amerykańskiego oddziału specjalnego (pod przewodnictwem Dr. Fauci i Dr Brix) ds. Koronowirusa przyznali się również do fałszowania krajowej liczby zgonów COVID19, gdy dr Birx powiedziała, że wszystkie zgony ludzi, którzy zmarli „włącznie z” COVID19, a nie „z powodu” COVID19, są do dzisiaj częścią ogólnych statystyk, dzięki czemu rzeczywista liczba zgonów jest znacznie niższa niż obecnie.                                                                                                                                                     

3. Dr. A. Fauci przyznał, że maski nie pomogą w walce z wirusem, a producenci masek zawierają teraz ostrzeżenia, że ​​ich produkty nie zabezpieczają przeciwko COVID19.                                           

4. Dr. A. Fauci powiedział również, że dalsze zamykanie kraju może spowodować nieodwracalne szkody.

5. Federalna Agencja CDC wycofała się z pierwotnego twierdzenia, które doprowadziło gubernatorów do zamknięcia ich stanów i wyjaśniła, że COVID19 nie rozprzestrzenia się łatwo na różnych powierzchniach.

6. Gubernator Nowego Jorku A. Cuomo potwierdził najnowsze badania medyczne, z których wynika, że ​​70% nowych zakażeń pochodzi z domu, co sprawia, że ​​„kwarantanny domowe” są jednym z najbardziej niebezpiecznych, obecnie obowiązujących mandatów.                                                             

7. Prezydent USA, D. Trump przestał finansować WHO (Światową Organizację Zdrowia) i zagroził trwałym odcięciem pieniędzy, dopóki nie udowodni ona, że już nie jest skorumpowana oraz nie jest pod wpływem komunistycznych Chin po tym, jak Chiny okłamały cały świat, a w szczególności USA w sprawie przenoszenia COVID19 z człowieka na człowieka w styczniu 2020 r.                                         

8. Wykres krzywej statyk jest spłaszczony. Agencje: CDC, WHO, dr. Fauci, gubernatorzy stanów i wielu innych całkowicie się myliło, co do potencjalnego zagrożenia tym wirusem.                                   

9. Nawet stan Kaliforni otwiera się wcześniej, niż ktokolwiek się spodziewał, ponieważ dowody są sprzeczne z długą, zawiłą i niedokładną narracją, podtrzymywaną przez wyjątkowo nieuczciwe i skorumpowane media.                                                                                                                                   

10. Jeśli nadal żyjesz w strachu, nie musisz tak żyć. Media, globalne organizacje, rządy i ich agencje „wprowadzają w błąd” opinię publiczną.                                                                                           

11. Ludzie nazywali tych z nas, którzy wiedzieli o tym od samego początku „teoretykami spiskowymi”, ale okazało się, że śledziliśmy aktualne fakty!                                                                                     

12. Otwórzcie swoje firmy, kościoły i domy. Nie dajcie się nabierać ani nie traćcie głowy z powodu jawnych kłamstw i oszustw. Obudźcie się i dołączcie do tych, którzy poszukują prawdy.                               

13. Agencja CDC potwierdziła statystykę 0,2% śmiertelności z powodu COVID19, podczas gdy śmiertelność z tego powodu  z użyciem szczepionek wynosi 0,5% (te statystyki nie uwzględniają obrażeń i innych komplikacji medycznych).                                                                                               

W walce przeciw „pandemii” (do dzisiaj, zgodnie z definicją pandemii, COVID19 nie jest pandemią, ponieważ nie przekroczył krytycznego poziomu 5% populacji) w USA dodano prawie 6 trylionów długu publicznego, zwolniono prawi e 50 milionów pracowników, mieszczono 60 milionów ludzi na zasiłkach żywnościowych, zwiększono bezrobocie 3,5% do 14,7%, zdewastowany jest przemysł naftowy, zrujnowany jest przemysł turystyczny, zbankrutował przemysł usługowy, został stworzony kryzys dystrybucji mięsa i białka w kraju, grozi się i stosuje kary grzywną i aresztami wobec  przywódców kościoła, zaostrza się problemy zdrowia psychicznego, zamykane są szkoły i uczelnie, przyznaje się prawa nieograniczonej władzy biurokratom, została zwiększona liczba samobójstw, których statystyki są wyższe niż liczba zgonów z powodu COVID19, opóźniane są operacje i leczenie ciężkich chorób populacji USA, naruszane są podstawowe swobody i prawa obywatelskie oraz umieszczono w domowym areszcie ponad 300 milionów Amerykanów. Te konsekwencje wynikają głównie z dwu faktów:               

1. Pogląd, że rząd – jak Bóg – może kontrolować Opatrzność i plagi. W naszej dumie postrzegamy rząd jako bóstwo, które może powstrzymać akty złego, sił ciemności  (Koronowirus nie jest naturalnym wirusem, jest to laboratoryjna, militarna hybryda trzech wirusów: MARS, SARS oraz HIV), oraz     

2. Nasza XXI-wieczna wiara i nadzieja w prawo bezpieczeństwa. Dążenie do „bezpieczeństwa” zrujnowało nasze bezpieczeństwo podatkowe, fizyczne, medyczne, żywnościowe, energetyczne i narodowe. 

Niestety nie ma szczepionki na kulturową głupotę”.                                                                      

Globaliści konsekwentnie realizują swoje utopijne cele i dążenia do stworzenia jednego, światowego rządu, jednej światowej ekonomii oraz jednej, światowej religii. Główną przeszkodą w tych wysiłkach jest silna politycznie, ekonomicznie, społecznie i moralnie Ameryka. Dlatego amerykański patriotyzm, nacjonalizm oraz jego uosobienie, Prezydent USA, D. Trump są niszczone bezustannie wszelkimi sposobami. Gdy oskarżenie o kolaborację obecnego rządu USA z Rosją spaliło na panewce, Demokraci i liberałowie wymyślili aferę z Ukrainą. Gdy nie udało się odsunąć Prezydenta Trumpa ze stanowiska oraz zatrzymać sukces amerykańskiej, silnie rozwijającej się ekonomii z powodu jego pragmatycznej polityki wewnętrznej i zewnętrznej, globaliści – z pomocą sił militarnych świata stworzyli sztuczną „pandemię”. Gdy konsekwencje „pandemii COVID19” okazały się niewystarczające i zwycięstwo w nadchodzących wyborach było w zasięgu ręki przez D. Trumpa i Republikanów, zostały wywołane zamieszki, w wyniku których części ponad 700 miast w USA zostały całkowicie zrujnowane i spalone. Globaliści wykorzystują każdy najmniejszy kryzys, każdą najmniejszą iskrę, by rozpalić i rozszerzyć ogień anarchii na cały świat, co jest podstawą walki z lokalnymi rządami wielu narodów w celu ich obalenia i wprowadzenia Nowego Porządku Świata (NWO). Liderem tej „nowej” rzeczywistości będzie Antychryst, zgodnie z odwiecznym przekazem Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego.                                                 

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s