30 Sekund Do Dwunastej (261) ”Deszcze Meteorów”

W oficjalnych mediach na całym świecie nikt nie mówi o sytuacji spoza okręgu naszej ziemi. Chodzi o pas asteroid, które zdają się zbliżać do naszej planety. Planeta Jowisz zabezpiecza ziemię od największych asteroid. Naukowcy mają ogólną wiedzę o 80% asteroid, które mogą zagrażać życiu na naszej planecie, jednak 20% tych ciał niebieskich jest zbyt mała lub zbyt szybka, by je w porę zauważyć. Od około czterech miesięcy pojawiają się „pogłoski” tu i ówdzie o szczegółach tych faktów. W ostatnich dniach niezidentyfikowany inżynier z administracji FEMA ujawnił detaliczne informacje potwierdzające cząstkowe informacje pochodzące z Białego Domu oraz militarnej administracji Pentagonu. Personalnie nie jestem w stanie gwarantować, że informacje te są 100% poprawne, ale informacje pochodzą od najbliższych doradców Prezydenta USA, fizyków nuklearnych, osób wewnątrz Pentagonu, włącznie z generałami i ich doradcami oraz federalnej agencji FEMA.

Jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości populacja całego świata może doświadczyć wydarzeń, jakich nie było od tysięcy lat na ziemi. Coraz częściej w ostatnich tygodniach biurokraci amerykańskiej instytucji NASA ujawniają detale informacji, z których wynika, że komety i asteroidy zdają się zagrażać coraz bardziej i coraz częściej ziemi, przelatując coraz bliżej naszej planety. Według obliczeń jednego z amerykańskich astrofizyków około grudnia 2023 r. orbita ziemi będzie przecięta przez binarny (podwójny) system (Hiboculus), o którym również mówił, nieżyjący dzisiaj astronom z Chile. Ten binarny system planetarny ma orbitę, która przecina system słoneczny co 3600 lat.

Innym, cyklicznym (około co 320 lat) zjawiskiem, które szczegółowo opisałem w moich komentarzach z dnia 07/09/2017 oraz 07/12/2017 nr 100-101 pt. „Planeta X (Część 1-2)”, jest planeta znana w środowisku naukowców i astronomów jako dziesiąta planeta naszego układu słonecznego. Znana jest pod różnymi nazwami: Cometa Elenin (nazwa używana przez NASA), P-7X, Planeta X (te dwie nazwy oraz wszelkie informacje z nimi związane są usunięte z katalogu NASA), 10 Planeta, Nibiru, Hercolubus, Tyche, Nemesis, Wormwood, 2 Słońce, Czerwona Planeta, Czerwona Gwiazda, Gwiazda, Niebieska Gwiazda, Niebieska Kachina, Ognisty Czerwony Odwieczny Dragon, Niszczyciel oraz Chińska Odwiedzająca Gwiazda 1054 r. Te wszystkie nazwy dotyczą jednego ciała niebieskiego okrążającego słońce wzdłuż jajowatej orbity o cyklu jednego okrążenia wahającym się w ciągu 6000 lat historii ludzkości w granicach od około 290 do 360 lat. P-7X jest 7 razy większa od ziemi i na powierzchni ziemi jest ją najłatwiej obserwować z Antarktydy. Planeta ta ma cechy charakterystyczne gwiazdy, ponieważ niektórzy zaliczają ją do kategorii czerwonych karłów, jak również i komet, ponieważ krąży wokół większej gwiazdy (wokół słońca) w ekliptycznej orbicie. W dwunastym rozdziale Apokalipsy Jana jest zidentyfikowana jako: „…wielki Smok barwy ognia , [który] stanął przed mającą rodzić Niewiastą (gwiazdozbiór Panny), ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię”. (Apokalipsa Jana 12:3-4) Planeta-7X ma niszczycielski wpływ na ziemię oraz na historię ludzkości. Z wyjątkiem dwu, każde z pozostałych jej zbliżeń do ziemi zostało zarejestrowane na kartach Pisma Świętego.

Zbliżenie dwu ciał niebieskich (ziemi oraz jakiegokolwiek innego ciała: planety, wygasłej gwiazdy, asteroidy, komety…), oraz ewentualna kolizja jest powodem drastycznych konsekwencji. Zwiększona radiacja ziemi z powodu kolizji w przeszłości powoduje zwiększanie się temperatur wewnętrznych naszej planety oraz pęknięcia w jej skorupie. Pęknięcia te natychmiastowo wypełniane są wodą. Istnieje wiele doniesień z różnych miejsc na ziemi, że całe jeziora znikają w ciągu zaledwie kilku godzin. Budowane podziemne potężne bunkry do lat dwa tysiące dziesiątych za miliardy dolarów na całym świecie w celach ocalenia przynajmniej części populacji stają się coraz bardziej niebezpieczne. Są one zbyt gorące, by w nich żyć. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość zatopienia z powodu „zagrożenia znaczącej dyslokacji oceanów”. W wyniku kolizji kosmicznej całe kontynenty mogą być podniesione lub obniżone o kilkadziesiąt do kilkuset metrów. W takiej sytuacji brzegi mórz i oceanów całego świata będą się drastycznie różnić od dzisiejszych. Rzeki mogą zmienić kierunek spływu. Nowy Jork, cały stan Florydy, Londyn, Szczecin, Koszalin i Gdańsk, i wiele innych, potężnych miast na świecie może się nagle znaleźć głęboko pod wodą. W wyniku zbliżenia/kolizji większego ciała niebieskiego z ziemią może być dramatycznie przyśpieszona zmiana pola magnetycznego ziemi oraz nagłego przesunięcia biegunów co spowoduje potężne ruchy tektoniczne na całej planecie. Pismo Święte jednoznacznie stwierdza, że w Czasach Ostatecznych wszystkie góry i wyspy zostaną poruszone ze swoich miejsc: „I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było”. (Apokalipsa Jana 16:20) W czasie takich zjawisk naukowcy obliczają, że wiatry mogą osiągać prędkość do ponad 400-500 km/godz. lub więcej. Dla porównania, dzisiejsze, dewastujące tornada osiągają maksymalną prędkość wiatru do 200 mil/godz (260-280 km/godz).

Dnia 26 czerwca 2020 r. różne agencje informacyjne komentowały zjawisko „pióropusza kurzu”, który nagle pojawił się na Sacharze i zaczął się przesuwać w kierunku USA. W tym samym czasie

sahara-dust-usa-florida-alabama-texas

zanotowano na Północnym Biegunie temperatury powyżej 100  stopni Fahrenheita (37.8⁰C). Istnieją pogłoski, że są to konsekwencje kolizji  niewielkiej asteroidy na Saharze, która spowodowała wzniesienie piasku Sahary w stratosferę.

Nie istnieje stuprocentowo bezpieczne miejsce na ziemi. Jest intrygujące, że najbardziej bezpiecznym miejscem na ziemi zdaje się być Izrael, ale nawet w Izraelu będą trzęsienia ziemi i potężne wiatry. W USA najbardziej bezpiecznymi stanami, według naukowców i strategów są Missouri oraz Nebraska. Kontynent Ameryki może być podzielony wzdłuż Uskoku Madryckiego. W takim przypadku Chicago może się znaleźć pod wodą do głębokości ponad 400 stóp (122 metry, równowartość ponad 40 piętrowego wieżowca lub 2/3 wysokości Pałacu Kultury I Nauki w Warszawie). Ameryka będzie mieć dwie stolice: Kolorado Springs w stanie Kolorado oraz Atlanta w stanie Georgia. Systemy rządowe są po cichu przestawiane do tych miejsc. Natomiast generalna populacja Ameryki jest zostawiona sobie. Nie tylko nikt nie dba o przeciętnego mieszkańca USA, ale nawet wielu z nich uważanych jest na nieprzyjaciół państwa. Podczas gdy zamieszki są rozdmuchiwane w wielu miastach Ameryki (ponad 700 miast w USA w ciągu kilku miesięcy zostało częściowo zrujnowanych i spalonych do tego stopnia, że przypominają zdjęcia zrujnowanych miast w Syrii), kościoły stoją zamknięte pod pretekstem zagrożenia sztuczną „pandemią” koronowirusa.

Wspomniana wyżej potencjalna kolizja niewielkiej asteroidy na Saharze może być znakiem, że poczynając od września 2020 r. „…każda istota na ziemi będzie wiedzieć, że jesteśmy w poważnej sytuacji”, zgodnie z raportem izraelskiego komentatora  biura informacyjnego Israeli News Live, z dnia 19 lipca 2020 r. z powodu zagrożenia pasem asteroid. Kulminacją wielomiesięcznego „deszczu” asteroid będzie zbliżenie/kolizja planety/komety z ziemią między marcem, a kwietniem 2021 r.  W Apokalipsie Jana czytamy: „A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić. I pierwszy zatrąbił. A powstał grad i ogień – pomieszane z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona. I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń –te, które mają dusze – i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. I trzeci anioł zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy zowie się Piołun. I trzecia część wód stała się piołunem, i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie”. (Apokalipsa Jana 8:6-11)

Jest ciekawe, że ostatnio pracownicy Federalnej Agencji FEMA zostali poinstruowani, by zaopatrzyć się i zaznajomić z technologią mikrofalowej komunikacji. W tym samym czasie zaostrzane są wymagania masek w miejscach publicznych. Jest możliwe, że jest to forma przyuczania populacji narodu do ochrony dróg oddechowych w razie kolizji ziemi z innymi ciałami niebieskimi, w wyniku której w powietrzu będą się unosić miliony ton zmiażdżonego pyłu. To może być dodatkowym wyjaśnieniem, dlaczego w USA dramatycznie zwiększa się produkcję masek na twarz (jest ich obecnie ponad pół miliarda) i innych form ubiorów ochronnych.

Czas Łaski, który rozpoczął się w momencie zmartwychwstania Chrystusa i trwa 2000 lat, absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

One thought on “30 Sekund Do Dwunastej (261) ”Deszcze Meteorów”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s