30 Sekund Do Dwunastej (257) ”Przed Wielkim Finałem”

Ponad 100 lat temu, a może nawet dawniej rozpoczęto proces, który obecnie prowadzi do „Wielkiego Finału”. Od wielu lat istniała agenda, plan zniszczenia „starego” porządku świata pod druzgocącym ciężarem bezprawia i chaosu, który ma zapoczątkować „nowy” porządek świata. Sukces tego, z góry „ustalonego programu i procesu” jest bliski realizacji i jest to tylko kwestią czasu kiedy to zostanie zrealizowane. Bezprawie jest fundowane i realizowane obecnie. Było to przewidziane tysiące lat temu w odniesieniu do Czasów Ostatecznych i jest zapisane w Liście Apostoła Pawła do Tesaloniczan. Tekst ten jest doskonałym obrazem wszystkiego, co dzieje się dzisiaj na świecie, szczególnie  w USA. Wydarzenia te zdają się być wskaźnikiem tego, jak blisko jesteśmy enigmatycznego (dla niektórych), katastrofalnego dla świata , nadchodzącego faktu Porwania Kościoła.

W 1913 r. prezydent USA, W. Wilson powiedział: „Od początku mojej kariery politycznej wiele ludzi  ujawnia mi swe prywatne poglądy. Niektórzy z największych postaci w USA w dziedzinie handlu i produkcji, czegoś się obawiają. Wiedzą oni, że istnieje zorganizowana, subtelna, czujna, powiązana, zupełna i tak wszechobecna siła/moc, że nawet obawiają się głośno ją potępiać ”. Ta „siła, moc” nazwana jest po imieniu w wielu wywiadach z uciekinierami z Rosji. Od Lat Komuniści przygotowują plany używania rasowej agitacji, przemocy oraz przymusowego socjalizmu w celu realizacji komunistycznej rewolucji w Ameryce. Już w 1928 r. Komuniści oświadczyli, że: „różnice rasowe wśród amerykańskiej populacji są najsłabszym i najbardziej wrażliwym punktem struktury społecznej. Przez nieustanną eksploatację tego faktu obliczyli, że można tę tkaninę społeczeństwa rozerwać na strzępy i że w ten sposób Amerykanie mogą być podzieleni, osłabieni, a nawet nastawieni przeciwko sobie w otwartej walce. Komuniści umieścili agitatorów nie tylko w czarnych społecznościach, ale pracują po obu stronach rasowych różnic. Wzniecają nienawiść, przemoc i dążą do rozlewu krwi na tle rasowym. Nie ma dla nich znaczenia, w jaki sposób osiągną swe cele, kto się zaangażuje, nawet dzieci, jeśli będzie to konieczne”.

M. Johnson w swojej książce pt. „Barwy, Komunizm I Zdrowy Rozsądek” opisując życie komunisty E. Griffina, zaznaczył: „Zapisał się on do komunistycznej partii w Ameryce, ponieważ szczerze wierzył, że 

komuniści dążyli do poprawienia warunków jego ludzi (czarnych). Jednakże  po wielu latach odkrył, że  [komuniści] jedynie planowali użyć ich w celu zniszczenia Ameryki w krwawej rewolucji”. Komuniści  wzywają nie tylko do totalnego chaosu w obrębie miast, ale także do podpalania każdej wioski, każdego lasu, pola i każdej stodoły. Planem są szalejące pożary od jednego miasto do następnego. Jest bowiem (według komunistów) pewna wartość zwykłej  i kompletnej dewastacji. Po drugie, masowa dewastacja kraju zmusiłaby do rozmieszczania jednostek obrończych i ratowniczych na jak największym obszarze. Komuniści dobrze wiedzą, że dopóki Gwardia Narodowa oraz policja pozostają skoncentrowani, są niepokonani. Jeśli zostaną zmuszeni do akcji na terenie całego miasta, powiatu czy stanu, można łatwo ich pojedynczo obezwładnić w zasadzce. Po trzecie palenie miast jest również formą wojny psychologicznej. Zwłaszcza w wielkich miastach zniewieściali Amerykanie raczej pochowają się w swoich domach, zamiast stawić czoło bandytom, ich agitatorom i zwykłemu motłochowi. Z tych powodów Czarna Rewolucja jest skonstruowanym kryzysem, który bardzo odpowiada Moskwie.  W Seattle, w stanie Waszyngton powstał „autonomiczny” twór bezprawia o nazwie CHAZ, a następnie CHOP.

W swoich instrukcjach pochodzących z lat 50. XX wieku amerykańscy komuniści  planowali między innymi: „Kilka lat gwałtownych oraz destrukcyjnych zamieszek/powstań przygotuje grunt na „Wielki Finał”. Gdy scena zostanie właściwie rozegrana, Ameryka może być rzucona na kolana w ciągu 90 dni [poprzez] silnie zorganizowaną, zaciętą walkę, sabotaż i burze ognia. {Amerykanie] będą mieć tylko jedno rozwiązanie: coraz więcej rządów, aż do faktu totalnego rządu, którym jest rząd Komunizmu”.  Planowany chaos ma planowane, szybkie rozwiązanie, które jest z góry przygotowane i jest podstawą do wdrożenia Lucyferiańskiej, totalitarnej kontroli Antychrysta nie tylko w USA, ale i na całym świecie. Gdy Antychryst zostanie ujawniony, nie będzie wszystkiego organizować od podstaw. On tylko „włączy przełącznik”. Wszystko będzie przygotowane do wprowadzenia w życie jednego, światowego rządu, jednej, światowej ekonomii oraz jednej, światowej religii.

To wszystko było przepowiedziane na kartach Starego (Ks. Daniela)i Nowego (Apokalipsa Jana) Testamentu Pisma Świętego. Proroctwa Ks. Daniela ściśle wiążą się z 13 rozdziałem Objawienia Jana, zwłaszcza w odniesieniu do znaku identyfikacyjnego bestii „666”, Porwaniu Kościoła oraz 7-letniego Wielkiego Ucisku. Prorok Daniel został wywyższony na jedno z najwyższych stanowisk  Babilońskiego Imperium (obraz Porwania Kościoła). Bestia wymagająca oznakowanie każdego człowieka swoim znakiem „666”, by mieć prawo handlu, korzyści społecznych oraz podstawowych dóbr materialnych do życia ma swoje odzwierciedlenie w Ks. Daniela w skonstruowanym przez króla Nabuchodonozora posągu o wymiarach 60 kubits na 6 kubits, przed którym wszyscy obywatele cesarstwa mieli się pokłonić  na głos 6 instrumentów. (666). Sadrach, Mesheh i Abednego (przyjaciele Daniela) zostali wrzuceni do 7-krotnie rozpalonego pieca (obraz 7-letniego Wielkiego Ucisku). Są oni reprezentantami Izraela i jest to obraz nadchodzącego prześladowania Żydów (w II Wojnie Światowej zginęła 1/3 populacji  Żydów; w czasie Wielkiego Ucisku zginie 2/3 populacji tego narodu). Obecny kryzys pandemii COVID-19 w powiązaniu z bezprawiem Czarnej Rewolucji i postępującym chaosem bezpośrednio prowadzi do Wielkiego Finału. Jeśli jesteś wierzącym i naśladowcą drogi Jezusa, nie masz się czego obawiać. Wręcz przeciwnie, oczekuje cię Porwanie; spotkanie z Królem Królów. Jeśli nie masz życia uporządkowanego Z Bogiem, masz naprawdę poważny problem, nie tylko na najbliższe tygodnie, miesiące i lata, ale na całą wieczność.

Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. ; Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Najpierw musimy zauważyć, że mamy problem, grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga w wieczności w przeciwieństwie do Bożej łaski!

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. Następnie, w Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za nasze grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz                                                     

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.      

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s