30 Sekund Do Dwunastej (256) ”Demolka”

Czy jest możliwe, że cała nasza rzeczywistość jest rezultatem zaplanowanych, więcej zainscenizowanych wydarzeń umożliwiających zbliżające się globalne przestawienie wszystkich systemów naszej cywilizacji? Jest to ściśle powiązane z organizacją i ruchem Black Lives Matter. Jak to wszystko wygląda z biblijnego punktu widzenia?

Jedną z podstawowych idei Pisma Świętego jest, że świat Czasów Ostatecznych (w którym żyjemy) jest bardzo nieprzyjazny i bezlitosny dla każdego, kto nie zgadza się z ogólnie przyjętą w kręgach chrześcijańskich interpretacją 2 Listu Do Tesaloniczan, którego kontrowersyjne słowa brzmią: „Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Bo nie nastanie wcześniej [Dzień Pański], zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia”. (2 List Do Tesaloniczan 2:3) Jedną z wielu książek napisanych w odniesieniu do tego zagadnienia jest praca Dr. A. Woods pt. „Odstępstwo czy Porwanie? Druga opinia  o 2 Tesaloniczan 2:3”. Autor podaje w nim 10 powodów, dla których to, co wielu określa mianem upadku lub apostazji wierzących, jest w rzeczywistości Porwaniem Kościoła. Powyższy cytat w istocie opisuje naszą rzeczywistość. Czy opisuje również Porwanie Kościoła?

Wiemy, że gdy Antychryst zostanie ujawniony, nastąpi potężne złudzenie; nastąpi bezprawie. Bezprawie może być kluczem do nadchodzącej totalitarnej, globalnej władzy Antychrysta na ziemi. Będzie on głową globalnego, scentralizowanego, dyktatorskiego systemu, który obejmować będzie gospodarkę całego świata, jeden, światowy rząd oraz jedną, światową religię. Obecne wydarzenia potwierdzają biblijne proroctwa, a nasze pokolenie jest świadkiem zorganizowanego demontażu/kontrolowanego burzenia „Starego Porządku Świata” w celu wprowadzenia „Nowego Porządku/Ładu Świata”. Pamiętajmy, ten konsekwentnie realizowany program jest tworzony i działa od dziesięcioleci. Obecnie osiąga swój ostatni etap.

W wywiadzie sprzed 36 lat, w 1984 roku rosyjski uciekinier KGB, Yuri Bezmenov wyjaśnia cztery etapy obalenia świata: „85% szpiegostwa jest powolnym procesem, który nazywamy albo subwersją ideologiczną, albo aktywnymi środkami (wojna psychologiczna, w języku KGB)”. Rezultatem ma być zmiana postrzegania rzeczywistości każdego Amerykanina do takiego stopnia, że pomimo obfitości informacji, nikt nie jest w stanie podjąć rozsądnych kroków w sprawie obrony siebie, swoich rodzin, społeczności i kraju. Jest to wspaniały proces prania mózgu, który przebiega bardzo wolno i jest podzielony na 4 podstawowe etapy:                                           

1. Demoralizacja – od 15 do 20 lat – jest procesem uczynienia mieszkańców kraju niemoralnymi, aby nie mogli uwierzyć w prawdę, gdy zostanie im ona przedstawiona.                                                               

2. Destabilizacja – 2 do 5 lat – stworzy warunki, w których mogą wystąpić punkty zwrotne.               

3. Kryzys – 6 tygodni – Są to krytyczne wydarzenia wymagane do przejęcia władzy.             

4. Normalizacja – Sukces: zainstalowana totalitarna kontrola rządu”.                         

O pierwszym etapie tego procesu Y. Bezmenow powiedział: „Rezultat widać u większości ludzi, którzy studiowali w latach 1960, odpadli lub zostali na wpół upieczonymi intelektualistami zajmującymi obecnie pozycje władzy w rządzie, służbie cywilnej, biznesie, środkach masowego przekazu i systemie edukacyjnym. Nie możemy się ich pozbyć. Są ideologicznie skażeni, splugawieni. Są zaprogramowani do myślenia i reagowania na pewne bodźce według wpojonych szablonów. Nie mogą zmienić zdania, nawet jeśli przedstawia im się autentyczne informacje. Nawet jeśli udowodnisz, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Nie zmienisz podstawowej percepcji i logiki zachowania. Dla tych ludzi proces demoralizacji jest zakończony i nieodwracalny. Aby pozbyć się takiego społeczeństwa, potrzeba ponad 20 lat, aby wykształcić nowe pokolenie patriotycznie nastawionych i zdrowych ludzie, którzy będą popierać dobro i interesy społeczeństwa USA. Jeśli ludzie nie pojmą zbliżającego się niebezpieczeństwa [1984], nic nigdy nie będzie w stanie pomóc Stanom Zjednoczonym. Możesz pożegnać się ze swoją wolnością. Cała ta wolność zniknie, wyparuje w 5 sekund”. Taka perspektywa istniała w 1984 r. Dzisiaj, po ponad 35 latach możemy się tylko zdziwić, jak precyzyjnie ta polityka została zrealizowana w Ameryce. Jesteśmy obecnie w procesie dążenia do czwartego etapu tego procesu.

W 1992 r. globalista, H. Kissinger w czasie kolejnego zgromadzenia Organizacji Bilderbergera w Evian, we Francji powiedział między innymi: „Dzisiaj Amerykanie byliby oburzeni, gdyby żołnierze ONZ wkroczyli do Los Angeles w celu przywrócenia porządku. Jutro będą wdzięczni. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli powiedziano im, że istnieje rzeczywiste czy ogłoszone zagrożenie z zewnątrz, które zagraża naszemu istnieniu. Wtedy wszystkie narody świata zobowiążą się wraz z ich przywódcami, aby uwolnić ich od tego zła. Jedyne, czego obawia się każdy człowiek, jest nieznane/niewiadome. Po zaprezentowaniu takiego scenariusza cała populacja zrzeknie się dobrowolnie swych indywidualnych praw za gwarancję ich dobrobytu udzieloną im przez Nowy Światowy Rząd”.

Wcześniej, w 1975 r. ten sam H. Kissinger powiedział na sesji plenarnej ONZ: „Historia mojego kraju, panie prezydencie, mówi nam, że jest możliwe, by budować jedność, jednocześnie dbając o różnorodność; aby możliwe było wspólne działanie pomimo różnorodności ras, zainteresowań i przekonań, które widzimy tutaj, na tej sali. Postęp, pokój i sprawiedliwość są osiągalne. Więc mówimy wszystkim narodom i rządom, stwórzmy razem Nowy Porządek Świata”.

Wspomniany Nowy Porządek Świata jest nam narzucany przez Światowe Forum Ekonomiczne, które właśnie zostało zgromadzone jako wirtualna konferencja dnia 3 czerwca 2020 r. Na stronie głównej „The Great Reset” czytamy: „Istnieje pilna potrzeba globalnego zaangażowania interesariuszy do współpracy przy jednoczesnym zarządzaniu bezpośrednimi konsekwencjami kryzysu COVID-19. Aby poprawić sytuację na świecie, Światowe Forum Ekonomiczne rozpoczyna inicjatywę The Great Reset”.

Światowe Forum Ekonomiczne powinno być powszechnie znane, ponieważ jest to także Światowe Forum Gospodarcze, które było gospodarzem konferencji/wydarzenia „201” zorganizowanej w Nowym Jorku, dnia 18 października 2019 r. przez Fundację B. i M. Gates oraz Uniwersytet J. Hopkinsa. Było to ćwiczenie  pandemiczne wysokiego poziomu symulujące globalny model epidemii, który wtedy nazwali „fikcyjnym” koronawirusem, na kilka tygodni wcześniej, zanim aktualny wirus uderzył. Jest to także to samo Światowe Forum Ekonomiczne, którego internetowa witryna jest tak niesamowita, że aż trudno jest nią opisać. Zawiera linki do wszystkiego, co można sobie wyobrazić; a wszystko jest ze sobą powiązane pod sztandarem globalnego zarządzania. To było planowane przezWEF Covid19 długi czas. Możesz tam znaleźć wszystko o COVID-19, o badaniach nad znalezieniem szczepionki, roli mediów podczas COVID-19, o globalnym zarządzaniu, o zmianie klimatu, a nawet o LGBTQ oraz utopijnej idei zrównoważonego rozwoju (czytaj: masowej depopulacji). Po prawej stronie tego wielopoziomowego diagramu znajdują się tytuły artykułów (tysiące) na całym świecie opisujących z detalami dane zagadnienie w diagramie. Na stronie Tweater Światowego Forum Ekonomicznego dnia 10 czerwca 2020 r. zatytułowany: „7 sposobów, jak biznes może udowodnić, że szanuje życie czarnych”. Nawet w wielu amerykańskich kościołach przewrotowa ideologia organizacji i ruchu Black Livesd Matter (BLM) bierze górę nad czystą doktryną wynikającą z tekstu Pisma Świętego w imię skorumpowanej interpretacji „miłości, która wszystkiemu wierzy i wszystko znosi”. (1 List Do Koryntian 13:7) Jest to rezultatem odejścia od tekstu Pisma Świętego i głoszenia „innej, socjalnej ewangelii” w wielu kościołach na całym świecie, a w szczególności w USA. Politycy obu partii (Demokratycznej i Republikanów) w USA, policjanci w wielu miastach oraz wiele indywidualnych osób klęka przed murzynami, poddając się ich żądaniom. Jest to ciekawe w odniesieniu do biblijnych proroctw, gdzie mowa jest o klękaniu i deklaracji solidarności, wierności i posłuszeństwa przed Antychrystem.

W tym samym czasie w odniesieniu do pandemii COVID-19 stosuje się prawie na całym świecie śledzenie kontaktów. Metoda ta jest według wielu najlepszym sposobem zwłaszcza przeciwko tym, którzy odmówią masowemu szczepieniu. System: Test, Dotarcie Do, Oraz Skontaktowanie Wszystkich (ang. Test, Reach And Contact All – TRACE) oznacza wszystko, co w nazwie jest zawarte. Jeśli więc ambulans podjedzie pod twój dom/mieszkanie, przetestują cię i będziesz mieć pozytywny wynik na COVID-19, mają prawo bez twojej zgody usunąć cię z domu siłą. Jest to zgodne z inną ideą, że kryzys zdrowotny można wykorzystać do idei „zmiany kształtu, przeobrażenia i ostatecznego wyzerowania całego starego porządku świata”. Mówi o tym jeden z założycieli oraz prezes wykonawczy organizacji Światowe Forum Ekonomiczne, Klaus Schwab: „Pandemia reprezentuje i jest dla nas rzadkim/unikalnym oraz wąskim oknem szansy na refleksję, przekształcenie/przeobrażenie oraz ostateczne wyzerowanie całego/pełnego porządku świata”. W diagramie „COVID-19” (jak na zdjęciu powyżej) jest również kategoria „The Great Reset” (Wielkie Wyzerowanie). W opisie tej kategorii czytamy: „Świat znajduje się na historycznym rozdrożu, gdzie gospodarki świata starają się wyciągnąć z rzeczywistości narzuconej/wywołanej przez COVID-19. Wyrządzone szkody były przerażające pod względem życia ludzkiego oraz odebranych i utraconych źródeł utrzymania. To stwarza również okazję do przebudowania świata w bardziej integracyjny i odpowiedzialny sposób. Blokady związane z koronawirusem pozwoliły dojrzeć, co jest możliwe pod względem ograniczenia emisji i konsekwencji pandemii, która spowodowała straty ludzkie. Pozwoliły dojrzeć, co może się zdarzyć, gdy zaniedbuje się systemy opieki zdrowotnej i sieci zabezpieczenia społecznego. Teraz zależy od liderów w sektorze prywatnym i publicznym, aby wykorzystać ten moment i pomóc stworzyć bardziej sprawiedliwe i zrównoważone społeczeństwo”. Brzmi to dla niektórych nawet atrakcyjnie. Jednak jest to kamuflaż Agendy-21 oraz Agendy 30 ONZ. Chodzi o masową depopulację świata z obecnej liczby około 8 miliardów ludzi do pół miliarda. Jest to odwrotny, diaboliczny plan; plan przeciwstawny Bożemu nakazowi, który na początku naszej cywilizacji, około 6 tysięcy lat temu powiedział: „Rozradzajcie i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną…”. (Ks. Genesis 1:28)

Tym, którzy twierdzą, że „życie czarnych ma znaczenie” (ang: Black Lives Matter) należy zwrócić uwagę na fakt, iż Pismo Święte kategorycznie i ostatecznie stwierdza, że Życie Wieczne Ma Znaczenie. Jezus ma więcej naśladowców niż jakakolwiek organizacja socjalna na świecie. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. ; Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Najpierw musimy zauważyć, że mamy problem, grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga w wieczności w przeciwieństwie do Bożej łaski!

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. Następnie, w Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za nasze grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:                                                                           

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz                                                   

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.        

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s