30 Sekund Do Dwunastej (254) ”Jak zniszczyć D. Trumpa?”

Wiele miesięcy przed inauguracją nowego Prezydenta USA siły ciemności, za pomocą „narzędzi w ludzkiej skórze”, wszczęły zażartą walkę z kandydatem na najwyższe stanowisko w kraju, D. Trumpem. Nie przebierano w metodach. Zostały złamane wszelkie formy moralne i prawne, włącznie z nielegalnym szpiegostwem przeciwko członkom (P. Manafort, C. Colins i inni) jego kampanii wyborczej. Szczegóły tych działań do dzisiaj nie są w pełni znane, nie mówiąc o konsekwencjach tych kryminalnych aktów dokonanych przez pełnych nienawiści, do szpiku kości skorumpowanych przedstawicieli FBI, Departamentu Sprawiedliwości i wielu innych instytucji rządowych, prywatnych korporacji oraz indywidualnych osób, dla których nie istnieją żadne hamulce, które mogłyby ich powstrzymać.

Dosłownie 19 minut po zaprzysiężeniu nowego Prezydenta USA, dnia 20 stycznia 2017 r. nie jedna, ale dwie grupy amerykańskich liberałów i wywrotowców formalnie zarejestrowały organizację ImpeachDonaldTrump.org, zgodnie z raportem wydawnictwa Washington Post z tego samego dnia. Cały blok „demokratycznych” polityków oraz niektórzy Republikanie zaangażowani są do dzisiaj w działaniu na szkodę przeciwko Administracji Białego Domu bez żadnego względu na koszty dla całego narodu. Bezpośrednimi poszkodowanymi są członkowie administracji Prezydenta Trumpa, jak np. Doradca Do Spraw Bezpieczeństwa Generał Flyn, którego prawomocny, dyplomatyczny kontakt z Ambasadorem Rosji S. Kislyakiem był powodem zniszczenia jego kariery w pierwszych dniach działania nowego rządu.

Ponieważ te wszystkie kryminalne poczynania przeciwników D. Trumpa spaliły na panewce, zarzucono nowemu Prezydentowi USA konspiracyjną zmowę z Rosją podczas kampanii wyborczej. Śledztwo w tej sprawie trwało ponad dwa lata kadencji nowego Prezydenta USA. Prowadzone było przez grupę liberalnych biurokratów pod przewodnictwem R. Muellera. Raport tego śledztwa został przedstawiony dnia 22 marca 2019 r. Prokuratorowi Generalnemu USA, W. Barr. Skrócony, 448 stronicowy raport, oczyszczający Prezydenta D. Trumpa ze wszystkich zarzutów jego wrogów został publicznie przedstawiony dnia 18 kwietnia 2019 r.

Trzy miesiące później Prezydent D. Trump miał telefoniczną dyplomatyczną rozmowę z Prezydentem Ukrainy, W. Zeleńskim. N. Pelozi, A. Schiff, J. Nadler byli głównymi aktorami wszczynającymi aktualny proces odsunięcia (impeachment) Prezydenta D. Trumpa z jego stanowiska. Został on oskarżony o konspirację przeciwko rodzinie Bidenów, Huntera oraz jego ojca, Bidena. Demokraci przeliczyli się, uważając, że Prezydent D. Trump nie odważy się ujawnić transkryptu tej rozmowy. Jednak rozmowa została publicznie ujawniona i dwa najsłabsze w historii Ameryki zarzuty przeciwko Prezydentowi USA zostały wkrótce odrzucone przez Senat USA.

Na trzynaście miesięcy przed wyborami w USA w listopadzie 2020 r. zorganizowano bardziej drastyczny środek w celu zniszczenia prężnie rozwijającej się ekonomii USA pod przewodnictwem Prezydenta D. Trumpa. W moim komentarzu z dnia 26 stycznia 2020 r. (nr 234 „Pestilence-Zaraza”) raportowałem między innymi: „…wirus ten jest mutantem sztucznej manipulacji SARS i epidemii w Hongkongu w latach 2003-2004. Od 2004 r. jest zarejestrowanych 20 patentów Koronawirusa przez firmy z różnych krajów świata, w tym USA, Kanada, Chiny, Japonia, Anglia, South Korea i wiele innych: 2 patenty przez biologów Adama Godzika (!) i Sergieja Sikorę (!). Większość patentów jest zarejestrowana przez liczne grupy chińskich biologów pracujących dla różnych firm na całym świecie. Przykładowe nazwy firm pracujących nad różnymi formami tego wirusa: Phibro Animal Health Corp., MJ Biologics, Corp., American Home Products Corp., The Royal Veterinary College, Chinese Academy OF Medical Sciences, Institute of Basic Medical Sciences, Diagnostic Hybrids, Inc., Health Research Inc., Electronics And Telecommunications Research Institute I inne…         

KoronaWirus jest laboratoryjnym tworem tak zaprogramowanym, by mógł się aklimatyzować w naturalnym środowisku – stąd zagrożenie mutantami tego wirusa jest globalne. Jest to wirus „zmilitaryzowany””.

W komentarzu z dnia 5 kwietnia 2020 r. (nr 244 „Histeria…”) zauważyłem: Ograniczenia wolności osobistej i poruszania się, przymusowe zakazy pracy, przymusowe zamykanie biznesów i fabryk, przymusowe ograniczenia produkcji, tworzenie warunków niewypłacalności prywatnych zadłużeń populacji, kwarantanny, godziny policyjne, stany wyjątkowe i wojenne oraz inne taktyki opresji spowodują groźne zniszczenia w ekonomii nie tylko USA, ale całego świata. Te taktyki są zaprojektowane w tym właśnie celu. W ten sposób konsekwencje za ekonomiczny i finansowy kryzys może być przerzucony na koronowirusa z globalistów, którzy stworzyli ten kryzys  i korupcję.                                   

Gdy wielokrotnie dezynfekujemy nasze mieszkania, samochody i wiele innych przedmiotów toksycznymi chemikaliami; gdy rezygnujemy z naszych normalnych kontaktów socjalnych, nawet z najbliższymi rodzinami i stajemy się coraz bardziej zależnymi od elektronicznych platform mediów socjalnych (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube); gdy zezwalamy rządom na zamykanie naszych biznesów i niszczenie stanowisk prac – nie byłby to najlepszy czas, by zacząć myśleć o sobie i zastanowić się, czy mówi się nam prawdę, czy nie jesteśmy sterowani przez kłamców, oszustów i skorumpowanych biurokratów?”.

Cokolwiek liberaowie zażądali, w ciągu kilku tygodni, dni, otrzymywali: miliony personalnych masek, przyśpieszone badania nad szczepionkami, setki tysięcy wentylatorów, szpitale polowe, dwa statki medyczne (nigdy niewykorzystane). Żaden z poprzednich prezydentów USA nie byłby w stanie zrealizować ani małej części tak masowej reakcji na „pandemię”, która jest sztucznie rozdmuchiwana i podtrzymywana przez media oraz liberalnych gubernatorów, którzy z pełną świadomością opóźniają otwarcie stanów, powiatów i miast.

Wrogowie Prezydenta Trumpa osiągnęli wreszcie jeden ze swoich diabelskich celów. Zniszczyli Prezydentowi Trumpowi amerykańską ekonomię, zmuszając ponad 40 milionów ludzi do przymusowej kwarantanny. Jednakże jak każda inna sezonowa choroba, mimo swych militarnych, charakterystycznych cech, COVID -19 zanika w miesiącach wiosennych i letnich. Raport największego w historii USA powrotu do pracy w maju 2020 r. w ilości 2.5 miliona ludzi oraz zmniejszenie bezrobocia z ponad 14.7% do 13.3% zamiast spodziewanego przez „ekonomistów” bezrobocia powyżej 20% jest “belką w oku” globalistów/liberałów/anarchistów. Silna ekonomia Ameryki jest jednym z podstawowych atutów re-elekcji Prezydenta Trumpa.

Jak jeszcze zniszczyć D. Trumpa? Czy można przepuścić jakąkolwiek okazję wywołania kryzysu? Wielokrotny recydiwista z Teksasu, za posiadanie/dystrybucję narkotyków, napady z bronią w ręku, (pierwszy raz zasądzony w wieku 20 lat w sierpniu 1997 r.) G. Floyd, murzyn, zakończył życie pod kolanem policjanta w Mineapolis (Stan Minesota) podczas procesu aresztowania: był on pijany, używał fałszywe banknoty oraz zgodnie z istniejącym filmem wyrzucił pakiet narkotyków, oraz walczył z policjantami wewnątrz policyjnego samochodu. Taki był początek rozruchów, które jak pożar suchego lasu, rozprzestrzeniły się w całym kraju. Demokraci i liberali za pomocą ogólnokrajowych mediów robią z niego świętego oraz wzniecają zamieszki, gdzie się tylko da. Płoną amerykańskie biznesy, nie tylko białych, ale i czarnych właścicieli, rozbijane są witryny, palone samochody (w tym policyjne) rabowane są masowo sklepy różnych branży (jubilerskie, z częściami samochodowymi, materiałami konstrukcyjnymi, sprzętem elektronicznym i wiele innych). Demokraci/globaliści/liberałowie za wszelką cenę usiłują doprowadzić do anarchii. W mieście Minneapolis zarząd miasta orzekł, że departament policyjny będzie zdemontowany, rozbrojony. W wielu stanach Ameryki masowo wypuszcza się na ulice kryminalistów z więzień. Ostatnio w Stanie Illinois wypuszczono z więzień ponad 4000 recydywistów, w tym 65 morderców. W tym samym czasie zarządca miasta Chicago, Ligtfoot w stylu sowieckiego KGB grozi pastorom i kościołom: „Wszystkie kościoły pozamykamy, nałożymy wam ciężkie kary, będziemy was aresztować, wsadzimy was do więzienia”. Prezydent Trump zażądał, by gubernatorzy swoich stanów zaprowadzili porządek. Gubernator stanu Illinois zażądał zaledwie 375 żołnierzy Narodowej Gwardii (chyba tylko do ochrony swojego pałacu i kilku swoich kumpli), podczas gdy potrzeba w samym mieście Chicago jest na około 4000 ludzi w celu opanowania krytycznej sytuacji w tym mieście.

W Psalmie 91 czytamy: „Kto mieszka pod osłoną Najwyższego; kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ‘Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy”. (Psalm 91:1-3) Warto przeczytać cały psalm, ale jest jedno kluczowe wyrażenie na początku tego psalmu: „Kto mieszka pod osłoną Najwyższego”. Innymi słowy, należy się upewnić, że mieszkasz pod osłoną Najwyższego.

W naszym obecnym stanie; w stanie grzechu ciągle oddzielającego nas od naszego Stwórcy, kochającego Boga-Ojca:

1. Najpierw musimy zauważyć, że mamy problem, grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga w wieczności w przeciwieństwie do Bożej łaski!

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. Następnie, w Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”. List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za nasze grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego!

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez opisane wyżej przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s