30 Sekund Do Dwunastej (276) ”Klaun”

„Oto moja Biblia; Jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem, Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam, Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, Aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Tekst zaczerpnięty z internetu: Ktoś powie „kontrowersyjny”, ktoś inny „szaleniec”, jeszcze inny „najbardziej szanowany Prezydent USA”, ale czego wielu z nas nie wie o Trumpie? Patrząc na fakty zamiast sensacyjnych fałszywych wiadomości, łatwo zauważamy czego nie mówi się w mediach głównego nurtu .Ci, którzy Prezydenta USA, D. Trumpa nie mogą ścierpieć, nazywają go „Klaun”…             

„Klaun” Białego Domu właśnie wynegocjował cztery umowy pokojowe na Bliskim Wschodzie, coś, co nie wywołało interwencji politycznej i 71 lat niekończącej się wojny.

Ten sam Klaun Białego Domu jest pierwszym prezydentem, który od czasu Eisenhowera nie zaangażował Stany Zjednoczone w żadną nową wojnę za granicą.

Największy wpływ na gospodarkę wywarł „Klaun” Białego Domu, przynosząc miejsca pracy i zmniejszając stopy bezrobocia Czarnych i Latynosów spowodowane przez ubiegłego prezydenta.

„Klaun” Białego Domu ujawnił głęboką, powszechną i długotrwałą korupcję w FBI, CIA, NSA oraz partiach republikańskiej i demokratycznej.

„Klaun” Białego Domu zmienił NATO, a partnerzy sojuszu zaczęli pokrywać swoje koszty.

“Klaun” Białego Domu zneutralizował Koreańczyków z północy, uniemożliwiając im rozwijanie innej energii jądrowej, wysyłanie pocisków do Japonii i zagrożenie zachodnim wybrzeżom państw.

„Klaun” Białego Domu zmienił stosunki z Chińczykami, sprowadził setki firm z powrotem do Stanów Zjednoczonych i ponownie uruchomił gospodarkę.

„Klaun” Białego Domu zakończył nominację trzech sędziów Sądu Najwyższego i prawie 300 sędziów federalnych.

Ten sam „Klaun” w Białym Domu obniżył podatki, podnosząc standardowy zwrot IRS o 12 500 dolarów za małżeństwo do 24 400 dolarów, pchając giełdę do rekordowych poziomów, podnosząc emerytury do dziesiątek milionów, co pozytywnie wpływa na obywateli.

Ten “Klaun” z Białego Domu ujawnił rządowi i Hollywood powszechną pedofilię, ujawniając handel nieletnimi na całym świecie.

„Klaun” Białego Domu pracuje za darmo i stracił ponad miliard dolarów we własnych pieniądzach – i zrobił to wszystko i wiele więcej przeciwko nękaniu i sprzeciwowi osób zagrożonych za ujawnienie ich jako przestępców – jeśli zostaje ponownie wybrany.

Rozumiem, nie lubisz go. Wielu z was go nienawidzi i gardzi nim. Jednak służy On narodowi amerykańskiemu i nadal służy wszystkim mieszkańcom kraju. Oprócz tego „złapał chińskiego wirusa”.

Otwartym pytaniem jest: co Biden osiągnął podczas swoich 47 lat jako „profesjonalny” polityk i urzędnik państwowy?

Codziennie wybieram „Klauna” na język wideł dla skorumpowanych i obłudnych kłamców. Nie ma znaczenia, że wielu nie podoba się jego postać i nawet nie napiliby się z nim zwykłego piwa. Wolę silnego przywódcę, który nie boi się kogoś pobić. Nie potrzebuję kłamcy – są nimi: Hollywood, CNN, MSNBC, ABC, NBC, CBS i New York Times.

Politycy rzadko komukolwiek pomogli, ale nie chcę przeszkód ze strony starczego potwora z politycznego bagna. Niech Bóg błogosławi Donalda Trumpa – najbardziej szanowany prezydent wszech czasów.        

Podsumowując, Amerykanie stoją przed wyborem: z jednej strony jest to Ameryka Najpierw, Pokój Przez Siłę, który jest wymagany w celu poskromienia ambicji ekspansji Chin, a z drugiej strony powrót do świata zbankrutowanego, chybionego globalizmu, powrót do katastrofalnej nie tylko dla Ameryki, ale i dla całego świata umowy Iranem, powrót do uległości w słabych rękach człowieka, który przez dziesięciolecia znajdował się po złej, marginesowej stronie historii.  Jeśli przywódca kryminalnego gangu rodziny Bidenów wygra wybory w 2020 r., USA w ciągu kilku miesięcy bardzo łatwo może zostać zrujnowana do takiego stanu, że według interpretacji wielu teologów, nie będzie odgrywać żadnej roli w końcowej historii naszej cywilizacji oraz historii Izraela. W biblijnych proroctwach bardzo łatwo można zidentyfikować Rosję, Chiny, Egipt, Liban, Arabię Saudyjską, Iran, Turcję, Sudan, ale nie ma tam żadnej wzmianki ani aluzji do Ameryki.                                                                                               

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:                                         

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.                                                                       

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…                                                                            

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.          

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.                                         

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:                                                  

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz        

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.       

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s