30 Sekund Do Dwunastej (275) ”Wielkie Wyzerowanie”

„Oto moja Biblia; Jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem, Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam, Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, Aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Dnia 3 listopada 2020 r. Joe Biden może zostać wybrany na kolejnego prezydenta USA, ale większość Amerykanów nadal nie zna prawdy o radykalnej ideologii Bidena. Pomimo tego, że przez dziesięciolecia sprzedawał się jako „umiarkowany” demokrata, Biden konsekwentnie pokazywał, że jego poglądy na temat globalizmu i miejsca Ameryki na świecie są dalekie od głównego nurtu. Najlepszym dowodem tego argumentu jest zbadanie bliskich powiązań J. Bidena ze Światowym Forum Ekonomicznym, które obecnie naciska na niezwykle niepokojące „Wielkie Wyzerowanie” (ang. „Grand Reset”) kapitalizmu, oraz liczne oświadczenia, które J. Biden wygłosił w ciągu ostatnich kilku lat, odzwierciedlając ideologię Wielkiego Wyzerowania. Ruch Wielkiego Wyzerowania został szeroko przyjęty przez wielu światowych przywódców, w tym szefa ONZ, księcia Anglii, Karola, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, międzynarodowe związki zawodowe i dyrektorów generalnych, potężnych korporacji.                

Posługując się „plandemią” COVID-19 i zmianami klimatycznymi jako uzasadnieniem fundamentalnej transformacji światowej gospodarki, ruch Wielkiego Wyzerowania ma na celu zniszczenie nowoczesnego kapitalizmu i zastąpienie go systemem obejmującym liczne lewicowe programy społeczne, takie jak systemy dochodów podstawowych i „Green New Deal”, a także zmusić wszystkie korporacje na całym świecie do przyjęcia lewicowych zasad sprawiedliwości społecznej.                                 

W artykule opublikowanym na stronie Światowego Forum Ekonomicznego założyciel WEF i prezes wykonawczy, Klaus Schwab, który jest liderem ruchu Wielkiego Wyzerowania na świecie, napisał: „Świat musi działać wspólnie i szybko, aby odnowić wszystkie aspekty naszych społeczeństw i gospodarek, począwszy od edukacji do umów socjalnych i warunków pracy. Każdy kraj (od Stanów Zjednoczonych po Chiny) musi w nim uczestniczyć, a każda branża, od ropy i gazu po technologię, musi zostać przekształcona. Krótko mówiąc, potrzebujemy ‘Wielkiego Wyzerowania’ kapitalizmu”.            

K. Shwab i inni zwolennicy Wielkiego Wyzerowania obwiniają wiele światowych problemów za postrzeganą porażkę istniejącej „umowy społecznej” i tego, co nazywają „kapitalizmem udziałowców” – obecnego systemu gospodarczego w większości zachodniego świata. W ramach „kapitalizmu udziałowców” osoby fizyczne mogą kupować akcje spółek, od których oczekuje się, że będą wytwarzać towary i usługi, które mogą sprzedawać klientom z zyskiem. Jest wiadomo, że J. Biden nigdy nie został bezpośrednio zapytany o to, czy popiera Wielkie Wyzerowanie, mimo że poczynił liczne komentarze, w których powielał podobne poglądy. Na przykład w lipcu Biden wezwał do końca „ery kapitalizmu akcjonariuszy”. Dodatkowo podobnie jak Światowe Forum Ekonomiczne i zwolennicy Wielkiego Wyzerowania, J. Biden powiedział, że rząd powinien wykorzystać „plandemię” koronawirusa jako uzasadnienie „przepisania umowy społecznej” Stanów Zjednoczonych.                                              

Plan Bidena „Odbudujemy Lepiej” (ang. „Build Back Better”) również wywodzi się bezpośrednio z podręcznika ruchu Wielkiego Wyzerowania. Przez wiele lat zwolennicy Wielkiego Wyzerowania na Światowym Forum Ekonomicznym i nie tylko mówili o „budowaniu z powrotem lepiej” poprzez radykalne rozszerzenie władzy rządu, realizowanie kosztownych „zielonych” planów infrastrukturalnych i znaczące zwiększenie autorytetu instytucji międzynarodowych. Propozycje J. Bidena są właśnie takie, a nazwa „Odbudujemy Lepiej” (ang. „Build Back Better”) jest zbyt podobna do tego, co inni związani z ruchem Wielkiego Wyzerowania oraz Światowego Forum Ekonomicznego uznali za zwykły zbieg okoliczności. 

W 2016 r. Specjalista ds. Rozwoju z Banku Światowego, omawiając klęski żywiołowe związane ze zmianą klimatu, napisał dla WEF: „Nacisk na rządy nie polega teraz na czekaniu, aż nadejdzie katastrofa, aby ‘Odbudować Lepiej’. Zamiast tego pilną potrzebą jest obecnie lepsze budowanie i dokładna ocena bieżących zagrożeń dla infrastruktury przemysłowej”. W maju 2020 roku Światowe Forum Ekonomiczne zamieściło na swojej stronie internetowej artykuł zatytułowany „Lepiej budować –  oto jak możemy poruszać się po zagrożeniach, przed którymi stoimy po COVID-19”, w którym pisarz argumentował: „Szukaliśmy sposobów ‘Odbuduj Lepiej’ i jest bardzo jasne, że inwestowanie w bardziej ekologiczne gospodarki będzie ogromną częścią działań naprawczych”. Dnia 13 lipca 2020 r., niecały tydzień po tym, jak J. Biden wezwał do „zakończenia ery kapitalizmu akcjonariuszy”, promując swój własny plan „Build Back Better”, Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało artykuł zatytułowany „W Celu Lepszej Odbudowy Musimy Odnowić Kapitalizm. Oto jak [do tego dojdziemy]”.                    

Te przykłady, to tylko widoczna część wierzchołka góry lodowej. Istnieje wiele innych osób, które wskazują na Światowe Forum Gospodarcze (WEF) używając sloganu „Odbuduj Lepiej” przed i po ujawnieniu przez J. Bidena propozycji dotyczących polityki „Odbudujemy Lepiej” (ang. „Build Back Better”) Biden ma również bliskie powiązania z licznymi zwolennikami Wielkiego Wyzerowania i liderami na Światowym Forum Ekonomicznym, na którym J. Biden wielokrotnie wygłaszał przemówienia. Były sekretarz stanu John Kerry, współprzewodniczący „Jedności Specjalnej Grupy Roboczej” J. Bidena i człowiek, który według wielu mógłby służyć w administracji Bidena, publicznie poparł Wielkie Wyzerowanie i wezwał do reformy amerykańskiej, ekonomicznej „umowy społecznej”. Burmistrz South Bend Pete Buttigieg, który został powołany do zespołu przejściowego Bidena, jest członkiem Forum Młodych Globalnych Liderów WEF. Warto również zauważyć, że doradca Buttigiega ds. Polityki klimatu, David Victor, jest powiązany ze Światowym Forum Ekonomicznym i w czerwcu 2020 r. był autorem obszernego artykułu dla Uniwersytetu Yale zatytułowanego „Building Back Better: Why Europe Must Lead a Global Green Recovery” („Odbudowujemy Lepiej: Dlaczego Europa Musi Przewodzić W Planach Globalnej, Zielonej Regeneracji.

Co więcej, Biden ma bliskie relacje z co najmniej trzema członkami zarządu Światowego Forum Ekonomicznego, którzy w różnym stopniu wspierają platformę Wielkiego Wyzerowania: Al Gore, David Rubenstein i Laurence Fink, prezes i dyrektor generalny międzynarodowej instytucji finansowej BlackRock, który podobno jest faworytem wielu demokratycznych ofiarodawców na stanowisko Sekretarza Skarbu Państwa w możliwej administracji J. Bidena. Ponadto członek zarządu WEF i dyrektor generalny Salesforce Marc Benioff jest długoletnim zwolennikiem Kamali Harris, kandydatki na Stanowisko WicePrezydenta USA.

Dodatkowym dowodem bliskich relacji J. Bidena ze zwolennikami Wielkiego Wyzerowania jest powołanie Instytutu Bidena, który ma siedzibę na Uniwersytecie Delaware. W 2017 r., gdy IB po raz pierwszy zaczęło działać, Biden powiedział, że chce modelować niektóre działania nowej organizacji na podstawie Światowego Forum Ekonomicznego, a nawet spotkał się z liderem WEF i największym na świecie zwolennikiem Wielkiego Wyzerowania, Klausem Schwabem, aby pomóc w opracowaniu planu na przyszłość Instytutu.

Podsumowując, plany polityczne J. Bidena, komunikaty kampanii i powiązania z kluczowymi postaciami stojącymi za Wielkim Wyzerowaniem wydają się prowadzić do bardzo niepokojącego wniosku: Joe Biden jest prawdopodobnie zwolennikiem radykalnego Wielkiego Wyzerowania, propozycji, która jeśli zostanie wprowadzona w życie, całkowicie zrewolucjonizuje światową gospodarkę faworyzującą kolektywizm i centralizację władzy w rękach międzynarodowych elit. Następuje Nowy Porządek Świata!     Amerykanie stoją więc przed wyborem: z jednej strony jest to Ameryka Najpierw, Pokój Przez Siłę, który jest wymagany w celu poskromienia ambicji ekspansji Chin, a z drugiej strony powrót do świata zbankrutowanego, chybionego globalizmu, powrót do katastrofalnej nie tylko dla Ameryki, ale i dla całego świata umowy Iranem, powrót do uległości w słabych rękach człowieka, który przez dziesięciolecia znajdował się po złej, marginesowej stronie historii.  Jeśli przywódca kryminalnego gangu rodziny Bidenów wygra wybory w 2020 r., USA w ciągu kilku miesięcy bardzo łatwo może zostać zrujnowana do takiego stanu, że według interpretacji wielu teologów, nie będzie odgrywać żadnej roli w końcowej historii naszej cywilizacji oraz historii Izraela. W biblijnych proroctwach bardzo łatwo można zidentyfikować Rosję, Chiny, Egipt Liban, Arabię Saudyjską, Iran, Turcję, Sudan, ale nie ma tam żadnej wzmianki ani aluzji do Ameryki.                                                                           

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:                                        

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.                                                              

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…                                                                                      

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.             

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.                                          

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:                                                                           

1. Czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz             

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                              

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s