30 Sekund Do Dwunastej (274) ”Decydujące Wybory W USA”

„Oto moja Biblia; Jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem, Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam, Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, Aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Z Anglii mamy następujące statystyki  zgodnie z raportem z dnia 21 października 2020 r.: z powodu raka umiera tam 450 osób dziennie, z powodu obłędu (dementii) umierają 192 osoby dziennie, z powodu chorób serca 174 dziennie, z powodu udaru mózgu ginie 99 osób dziennie oraz z powodu COVID-19 umiera 21 osób dziennie. W USA liberalne media praktycznie nie raportują zgonów, koncentrując się na zawyżonych statystykach zarażeń (około 9 milionów), którymi można łatwiej zastraszyć populację kraju.    

Dr Piotr Rubas ostrzega przed GENETYCZNYMI SZCZEPIONKAMI przeciw Sars Cov 2. Informuje opinię publiczną powołując się na niemieckiego eksperta Dr. Wolfganga Wodarga, iż z 12 testowanych obecnie szczepionek przeciw Covid 19, aż 7 to nowej generacji szczepionki WEKTOROWE – GENETYCZNE, których celem będzie modyfikowanie ludzkiego DNA! Czy w ten sposób ludzie staną się ORGANIZMAMI MODYFIKOWANYMI GENETYCZNIE? Czyli GMO. Oczywiście… To jest pierwszy cell tych szczepionek. Należy zaznaczyć, że zmiana ludzkiego DNA zmienia status osoby. Taki osobnik przestaje być człowiekiem; staje się hybrydą. Dlatego zbawienie w Jezusie Chrystusie przestaje dotyczyć i nie jest aktualne dla żadnych hybryd. Na przestrzeni prawie 6000 historii naszej cywilizacji hybrydy pojawiały się często i zawsze ostatecznym ich losem było unicestwienie. Hybrydy najnowszych lat tej historii nie mogą mieć udziału w zbawieniu Chrystusa.         

Drugim celem jest wprowadzenie poprzez szczepionkę znaku identyfikacyjnego, za pomocą którego będzie można jednoznacznie zidentyfikować, że dana osoba w istocie została zaszczepiona. Realizacja tego drugiego planu jest faktem, który umożliwi wprowadzenie Nowego Porządku Świata pod bezwzględnymi i brutalnymi rządami nadchodzącego Antychrysta zgodnie z tekstem Pisma Świętego: „On też sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia; to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia”. (Apokalipsa Jana 13:16-17) Kwestia konsekwencji zdrowotnych, skutków ubocznych zaszczepionej populacji jest spychana na dalszy plan.

Co najmniej dwa kraje są przeszkodą w tych dążeniach globalistów, zwłaszcza pod rządami konserwatywnych liderów: Premiera Izraela, B. Netanyahu oraz Prezydenta USA, Donalda Trumpa. Rok 2020 jest czasem wyborów. Jeśliby Prezydent D. Trump miał nie wygrać wyborów, Stany Zjednoczone mogą zostać zrujnowane. Jeden ze scenariuszy może wyglądać następująco:                                             

„Koniec Ameryki w 17 krokach –  Plan Socjalistycznych Demokratów:

1. Uciszenie wszystkich skandalów rodziny Biden, szantażowanie mediów;

2. Ukrycie radykalnie komunistycznych poglądów Kamali Harris;

3. Organizowanie zamieszek przez płatnych bojówkarzy Antifa w czapeczkach Make America Great Again;

4. Obwinianie za chaos Donalda Trumpa;

5. Fałszowanie kart do głosowania i nieuczciwie wygranie wyborów;

6. Umocowanie 20 stycznia Joe Biden i Kamala Harris w Białym Domu;

7. Usunięcie Joe Biden z urzędu, wykorzystując jego zarzuty kryminalne lub jego stan zdrowia psychicznego (25 poprawka do Konstytucji);

8. Kamala Harris zostaje Prezydentem i mianuje Nancy Pelosi lub Alexandria Ocasio-Cortez na stanowisko Wiceprezydenta;

9. Ogromne podwyższenie podatków dla wszystkich osób fizycznych i korporacji;

10. Rejestracja broni prowadząca do jej konfiskaty;

11. Zamknięcie kościołów i synagog z wyjątkiem meczetów;

12. Gwarantowany dochód dla każdego płacony przez podatników;

13. Puerto Rico staje się 51. stanem (2 kolejnych senatorów socjalistycznych demokratów);

14. Waszyngton staje się 52 stanem (2 kolejnych senatorów socjalistycznych demokratów);

15. Powiększenie składu Sądu Najwyższego do 15 sędziów, 6 następnych nominuje Kamala Harris;

16. Otwarcie granic, w tym przyznanie zielonych kart dla wszystkich nielegalnych obywateli i konsekwentnie obywatelstwa USA na 3 lata przed następnymi wyborami prezydenckimi;17. Koniec Ameryki, jaką znamy, socjalizm w stylu Wenezueli, system jednopartyjny, w którym Republikanie nie mają szansy na odzyskanie Białego Domu, Senatu, Izby Reprezentantów i Sądu Najwyższego”.                                                                                  

Alternatywą jest wygrana przez obecnego Prezydenta USA, D. Trumpa. Do obecnego czasu Prezydent Trump dotrzymał słowa i zrealizował między innymi:                                                                                                      

1. Przeniósł Amerykańską Ambasadę do Jerozolimy,               

2. Dramatycznie wzmocnił sojusz między USA a Izraelem niezliczonymi sposobami,                                   

3. Dramatycznie umocnił pakty i ugody  ze światem arabskim,           

4. Wycofał USA z szalonego paktu nuklearnego z Iranem,               

5. Zniszczył kalifat ISIS oraz zakończył masowe ludobójstwo Chrześcijan i Jazydów,                                 

6. Zwiększył masywnie wydatki na obronę kraju w celu odbudowy zdewastowanej przez administrację Obamy/Bidena amerykańskiej armii,

7. Zmusił członków NATO do zwiększenia ilości pieniędzy na własną obronę; zwiększył stabilność paktu NATO,                  

8. Prowadzi nieustępliwą politykę przeciwko Prezydentowi USA, W. Putinowi wbrew zarzutom o „zmowie” z Putinem, przez co miałby osłabiać bezpieczeństwo narodowe USA,                                          

9. Podpisał największą w historii USA ustawę o obniżce podatków i ogólnej reformie podatkowej, tworzące miliony nowych miejsc pracy oraz potężny i trwały wzrost gospodarczy,                      

10. Uczynił Amerykę niezależną energetycznie,                    

11. Mianował około 300 konserwatywnych, chroniących życie przed urodzeniem (ang. Pro-life), federalnych sędziów, oryginalistów (interpretujących Konstytucję USA bazowaną na oryginalnym jej zrozumieniu przez ich autorów),                                          

12. Skonstruował i przedstawił twórczy plan pokoju między Izraelem a tzw. Palestyńczykami,              

13. Pośredniczył w zawarciu historycznego paktu pokojowego między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (UAE),            

14. Pośredniczył w zawarciu historycznego paktu pokojowego między Izraelem a Bahrajnem,        

15. Pośredniczył w zawarciu historycznego paktu pokojowego między Izraelem a Sudanem,              

16. Pośredniczył w zawarciu historycznego paktu pokojowego między Serbią a Kosowem,                 

17. Prowadzi nieustępliwą, twardą politykę przeciwko Chinom,       

18. Zbudował/wzmocnił ponad 400 mil barykady/ściany bezpieczeństwa w celu ochrony południowej granicy z Meksykiem,                

19. Zorganizował największą od czasów II Wojny Światowej mobilizację rządu i sektora prywatnego w USA do walki z „plandemią” COVID-19,  

20. Mianował A.C. Barrett, konserwatywną sędzinę do Sądu Najwyższego USA,                                     

21. W USA, w czasach rządów poprzednich prezydentów (włącznie z Obamą-Bidenem), w latach 1999 do 2016 przeciętne dochody ludności wzrosły zaledwie $257, tj. przeciętnie $16.06 rocznie. W czasie pierwszych 3 lat rządów D. Trumpa przeciętne dochody ludności wzrosły o $6000, tj. około $2000 rocznie. Dlatego, pomimo dewastującej ekonomię USA „plandemii” COVID-19, ponad 56% populacji USA stwierdziło, że ich rodziny stoją finansowo/mają się lepiej niż 4 lata temu.              

Amerykanie stoją więc przed wyborem: z jednej strony jest to Ameryka Najpierw, Pokój Przez Siłę, który jest wymagany w celu poskromienia ambicji ekspansji Chin, a z drugiej strony powrót do świata zbankrutowanego, chybionego globalizmu, powrót do katastrofalnej nie tylko dla Ameryki, ale i dla całego świata umowy Iranem, powrót do uległości w słabych rękach człowieka, który przez dziesięciolecia znajdował się po złej, marginesowej stronie historii.  Jeśli przywódca kryminalnego gangu rodziny Bidenów wygra wybory w 2020 r., USA w ciągu kilku miesięcy bardzo łatwo może zostać zrujnowana do takiego stanu, że według interpretacji wielu teologów, nie będzie odgrywać żadnej roli w końcowej historii naszej cywilizacji oraz historii Izraela. W biblijnych proroctwach bardzo łatwo można zidentyfikować Rosję, Chiny, Egipt Liban, Arabię Saudyjską, Iran, Turcję, Sudan, ale nie ma tam żadnej wzmianki ani aluzji do Ameryki.                                                        

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:                            

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.                                                                

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…                                                     

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.     

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.                                      

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:                                                                         

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz                

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                        

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s