30 Sekund Do Dwunastej (295) ”Resetowanie”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Jest interesujące pytanie: jak będzie wyglądać świat po Porwaniu Kościoła? Czy w istocie świat doświadczy upadku i jak to będzie wyglądać? Co się będzie działo pod rządami Antychrysta? Jak długą będzie godzina i jak się ona objawi, gdy Szatan obejmie kontrolę w okresie po Porwaniu Kościoła nad bezdusznym, bezbożnym światem bez Chrystusa? To wszystko brzmi jak szaleństwo, ale Biblia mówi, że to wszystko nadchodzi.

Już dzisiaj powszechnie i publicznie słyszy się wyjęte z tekstu Pisma Świętego słowa: „Pokój i bezpieczeństwo”. Te oryginalne słowa pojawiły się pierwszy raz w Księgach Mojżesza ponad 3000 lat temu jako obietnica dla narodu Izraela, jeśli będzie on przestrzegać Bożego prawa, które od Boga otrzymał. Obecnie cały świat domaga się tych dwu warunków egzystencji: „Pokoju I Bezpieczeństwa”. Bóg chce, żeby każdy człowiek żył w pokoju i bezpieczeństwie. Jednak żyjemy w niebezpiecznym świecie, a gdy sprawy stają się niepewne, ryzykowne, żenujące i problematyczne, chcemy żyć w pokoju i bezpieczeństwie.

Biblia mówi nam o nadchodzących czasach, kiedy cała miłość wzajemna zostanie usunięta z tego świata i pozostanie tylko bezprawie i anarchia, będą wojny, będzie chaos i przemoc na ziemi. Biblia ciągle nas ostrzega. Jest to wołanie o spokój i bezpieczeństwo. W starożytnej księdze Daniela 8:25 czytamy o Synu Zatracenia; o Antychryście: „…a dzięki przebiegłości w swej polityce  sprawi, że chytrość, [spryt], [szelmostwo] i [cwaniactwo] będą skuteczne w jego ręku. Wywyższy się w swym sercu, a pokojem zniszczy i zgotuje zagładę wielu”. W j. hebrajskim słowo „polityka” oznacza „odpowiedź”. To oznacza, że poprzez jego odpowiedzi dla wszystkich, którzy – również i dzisiaj – mają wiele pytań, przyjdzie zniszczenie dla wielu. Po fakcie Porwania Kościoła świat będzie znacznie więcej pytań. On będzie mieć gotowe odpowiedzi. Jego uwodzicielskie lub uwodzące oszustwa będą dowodem i znakiem nienawiści Szatana. W tym czasie ludzie będą w stanie łatwo zidentyfikować zgubne i  zwodnicze praktyki Antychrysta, który będzie używać pokoju i bezpieczeństwa jako narzędzi do realizacji swych celów.  Wszyscy, którzy pozostaną na ziemi po Porwaniu Kościoła, będą podlegać totalnej reorganizacji lub globalnej reformacji.                                                                                                                                        

W międzynarodowej nomenklaturze i polityce słowo: „resetowanie” (ang. reset) oznaczające, wyzerowanie, rozpoczęcie od nowa, totalna reorganizacja nie zostało wymyślone przez H. Clinton, gdy będąc Sekretarzem Stanu podczas spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych Rosji podarowała mu symboliczny, czerwony guzik z napisem „Reset”. Oczywiście nic się nie zdarzyło, gdy dwoje polityków wspólnie naciskało przed kamerami ten plastykowy guzik. Należy być bardzo ostrożnym, gdy ktoś mówi o „resetowaniu”, zwłaszcza w odniesieniu do Boga, który mówiąc o zmianie ma na myśli raczej zmartwychwstanie, odkupienie czy przebudzenie, niż „zresetowanie”. Dzisiaj to słowo jest powszechnie używane i jest to dowód masowej manipulacji nieczystych sił rządzących tym światem w celu przygotowania całej populacji świata do nadchodzącego, globalnego „wyzerowania – resetowania”.

Dla wielu może to być szokujące, że ta radykalna zmiana nie jest wynalazkiem dzisiejszych mediów, ani polityków, ale ta idea znajduje się w tekście Pisma Świętego. W Apokalipsie Jana czytamy, że Bestia: „…sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub czoło  i że nikt nie może pupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia”. (Apokalipsa Jana 13:16-17) Wyobraźmy to sobie, w jednym momencie nie będziesz mógł użyć bankomatu (ang. ATM), nie będziesz mieć dostępu do swych oszczędności w lokalnym banku. Sklep nie przyjmie twej karty kredytowej ani gotówki. Pracodawca nie będzie mógł ci zapłacić za twoją pracę, jeśli nie będziesz mieć na swoim ciele znaku przynależności do systemu – Znaku Bestii „666”. Ta zagadkowa liczba może być tylko początkowym, rozpoznawczym markerem unikalnej dla każdego człowieka sekwencji cyfr i liter zakodowanych w ciele przez system sztucznej inteligencji (ang. IE). Od wielu lat usiłowano połączyć systemy technologiczne z żywymi organizmami. Obecne, masowe i globalne szczepienia zdają się być kolejnym, przygotowawczym krokiem do pełnej realizacji tego celu, a w konsekwencji do kompletnej i totalnej kontroli każdej osoby na świecie.

W dniach od 4 12 grudnia 2020 r. w różnych mediach (gadgets.ndtv.com, thenextweb.com, wulfstein.wordpress.com, sciencealert.com, hexus.net, dailymail.co.uk, express.co.uk, Bloomberg, CNN i wiele innych) pojawiały się informacje o zbudowaniu komputera kwantowego, który w porównaniu do posiadanego przez Google superkomputera (w ciągu 200 sekund wykonującego obliczenia, które innym superkomputerom zajęłyby ponad 10000 lat)jest w stanie wykonać tę samą pracę 10 miliardów szybciej. Jest to 10 miliardów razy szybciej od najbardziej zaawansowanego komputera Fugaku w Japonii. Chiński prototyp jest w stanie wykryć i kontrolować 76 cząstek światła (fotonów) poprzez próby bozonów Gaussa, który jest standardowym symulacyjnym algorytmem. Te technologiczne osiągnięcia prowadzą bezpośrednio do połączenia z ludzkim ciałem, w którym np. za pomocą obowiązkowych, globalnych szczepień wprowadzone będą unikalne, nano-cząsteczkowe identyfikatory (takie jak np. stosowane przez amerykańską firmę Moderna, kontrolowaną między innymi przez kryminalistę przeciw ludzkości, B. Gatesa). Takie identyfikatory (przyszły znak Bestii „666”) będą w ciągłej i nieprzerwanej komunikacji np. z chińskimi systemami kontroli – chińskim superkomputerem. Jest publicznym faktem, że w Chinach istnieje powszechny System Kredytów Socjalnych i jest on wprowadzony w życie praktycznie w całych Chinach. W USA istnieją również zaczątki podobnych systemów. Jednym ze znaków socjalnych ograniczeń wprowadzanych nie tylko w USA, ale i na całym świecie są formalne wymagania dowodu szczepień przeciw COVID-19 przez niektóre linie lotnicze oraz kompanie turystyczne, np. statki turystyczne (Royal Caribbean oferuje podróże turystyczne z Izraela na nowym statku turystycznym Odyssey Of The Seas, na który „wstęp mają tylko osoby w pełni zaszczepione”).

Biblijne proroctwa wypełniają się na naszych oczach. Były one zapisane przez proroków Boga nie w celu zastraszenia, ale w celu przygotowania nas na wszystko, co w przyszłości ma się wydarzyć. Antychryst posługujący się najnowszymi wynalazkami technologii będzie dla wielu jak bożyszcze, które będzie w stanie przewidywać rodzące się pytania i będzie mieć na wszystko gotową odpowiedź. Premier Belgii, Paul-Henri Spaak na początku 20 wieku powiedział: „Nie chcemy kolejnej komisji, następnego komitetu, mamy ich już wiele. Potrzebujemy i chcemy człowieka o dostatecznej posturze, aby utrzymać lojalność wszystkich ludzi [całej populacji świata] i wyciągnąć nas z ekonomicznego grzęzawiska, w które się pogrążamy. Poślij nam takiego człowieka, a my – czy będzie on bogiem, czy diabłem – przyjmiemy go”. Pismo Święte było i jest jedynym dokumentem na świecie, który ujawnia informacje od początku jego istnienia, aż do ostatniego momentu jego istnienia oraz przewidywał taki stan rzeczy na świecie, oraz gotowość akceptacji Antychrysta.

Czas Wielkiego Ucisku na świecie nadchodzi oraz Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s