30 Sekund Do Dwunastej (296) ”Prezydent W Krótkich Spodenkach”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)  

Gdy Prezydent D. Trump obejmował rządy w USA, demokraci i liberałowie całego świata – a najgłośniej amerykańscy – krzyczeli, że nadszedł koniec świata, że Trump wywoła III Wojnę Światową, że to Armagedon… Prezydent D. Trump okazał się być pierwszym od wielu generacji Prezydentem USA, który nie tylko nie dopuścił podczas swojej 4-letniej kadencji do żadnego nowego lokalnego czy też międzynarodowego konfliktu, ale umożliwił i uruchomił serię pokojowych układów (Abraham Accords) między arabskimi krajami a Izraelem – niemożliwe do osiągnięcia przez jakąkolwiek poprzednią administrację Białego Domu w Waszyngtonie. Jest to znaczące zwłaszcza w odniesieniu do biblijnych proroctw dotyczących Czasów Ostatecznych, w których biblijna obietnica dana Izraelowi w formie wyrażenia: „Pokój I Bezpieczeństwo” w zamian za posłuszeństwo Bożym przykazaniom, będzie globalnie i powszechnie powtarzanym hasłem politycznym.

W ostatnich tygodniach hasło „Pokój I Bezpieczeństwo” jakby przycichło. Możliwe, że jest to następny krok – etap w procesie wypełniania się biblijnych proroctw, które przewidują również okres potężnych konfliktów, wojen i pogłosek o wojnach zgodnie z następującymi słowami Chrystusa: „Potem usłyszycie o wojnach i wieści/pogłoski o wojnach. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści”. (Ew. Mateusza 24:6-8) Prawdopodobnie Prezydent D. Trump musiał ustąpić miejsca na arenie politycznej świata człowiekowi, który przez swoją głupotę doprowadzi nie tylko do ruiny ekonomicznej i socjalnej kraju, ale przyczyni się do wypełnienia biblijnych proroctw.

Zaledwie w dwu pierwszych miesiącach rządów obecnego Prezydenta USA, J. Biden narozrabiał gorzej niż kilkunasto-letni pętak. J. Biden jest silnym przeciwnikiem aneksji Samarii i Judei (niegodziwie nazwanych West Bank). Jest on zwolennikiem zbankrutowanej w ostatnich 50 latach idei „Rozwiązania Dwu-Stanowego” (ang. Two State Solution). J. Biden unieważnia pozycję USA w sprawie przynależności Wzgórz Golan do Izraela, których suwerenność jest podstawą obrony narodowej tego kraju. Zgodnie z tekstem biblijnym Wzgórza Golan były własnością trzech plemion izraelskich: Rubena, Gada i Manassesa (zobacz Ks. Jozuego 20:8 i 21:27) J. Biden, Prezydent USA oraz (zgodnie z jego własnymi słowami) Katolik, który powinien znać biblijne znaczenie Wzgórz Golan, stojąc po przeciwnej stronie interesów Izraela, wszczyna spór nie z tym krajem, ale z Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. J. Biden zatrudnił byłego pomocnika Kongresmena A. Schiffa oraz antyizraelskiego działacza/aktywisty, M. Bitara, który przez lata promował anty-semityczne programy BDS (ang. Boycott, Divestment and Sanctions – Bojkot, Zubożenie i Sankcje). Zgodnie z raportem wydawnictwa Haaretz administracja J. Bidena ujawniła reporterom wydawnictwa The WallStreet Journal szczegóły militarnych informacji dotyczących izraelskich ataków na irańskie statki łamiące międzynarodowe sankcje nałożone na Iran. W ciągu 2 miesięcy swych rządów J. Biden nie miał ani jednego dyplomatycznego spotkania z Premierem Izraela, B. Netanyachu. Dopiero po 4 tygodniach nastąpiła pierwsza telefoniczna (chłodna w swej naturze) rozmowa tych dwu polityków. J. Biden był znacznie szybszy w stosunku do tzw. Palestyńczyków – uzurpatorów żyjących i okupujących Ziemie Obiecane, którym obiecał już w połowie stycznia 2021 r. wznowienie dyplomatycznych stosunków oraz szeroką pomoc finansową (której większość nie poprawi ekonomicznego statusu mieszkańców Gazy, lecz będzie wykorzystana do budowy tunelów atakowych na Izrael oraz zakupu różnych form broni militarnej przeciwko Izraelowi, jak to było w czasach Obamy i innych poprzednich prezydentów USA, którzy zamykali oczy i uszy na te fakty). W Syrii J. Biden autoryzował bezsensowny atak „na budynki należące do paramilitarnych jednostek irańskich” w odpowiedzi na rakietowe ataki na amerykańską bazę w Irbil, w których zginęli Amerykanie. Iran przestał się liczyć z USA. Zgodnie z orderami Prezydenta D. Trumpa amerykańskie siły zbrojne miały być wycofane z Afganistanu do dnia 1 maja 2021 r. J. Biden unilateralnie przedłużył do listopada 2021 r. tę negocjowaną z reprezentantami Talibanu ugodę. Pomimo że rodzinna mafia Bidenów uzyskała wielo milionowe korzyści finansowe z Chin, administracja J. Bidena zdaje się iść w kierunku otwartej wojny z Chinami. W spotkaniu reprezentantów wysokiego szczebla obu krajów na Alasce Chiny stwierdziły, że USA „nie jest na pozycji siły” w sprawach dominacji Chin nad Australią, Taiwanem, Tybetem, Wietnamem, Indonezją, Malazją czy

Filipinami. Szczytem arogancji J. Bidena było publiczne nazwanie Prezydenta W. Putina „bezdusznym mordercą” w telewizyjnym wywiadzie J. Bidena z reporterem G. Stephanopoulosem. W odpowiedzi Rosja odwołała (tymczasowo?) swego Ambasadora z USA. Ten bezpośredni atak J. Bidena na W. Putina wywołał wściekłą reakcję rządu i narodu Rosji. W dodatku J. Biden pogarsza sytuację, grożąc Rosji „za wtrącanie się do elekcji” słowami: „Putin za to zapłaci”.  Dnia 10 lutego 2021 r. administracja J. Bidena ogłosiła oraz dnia 7 marca 2021 r. zrealizowała plan ulokowania/wysłania bombowców w pobliże granic Rosji. Syn B. Grahama, Pastor Franklin Graham zauważył, że J. Biden jest jednym z najgorszych morderców, który codziennie zabija nienarodzone dzieci poprzez agresywną politykę aborcyjną. W pierwszych dwu miesiącach bieżącego roku ponad 185000 dzieci zginęło w procesie aborcji. Cynizm J. Bidena nie ma granic!

W postawie USA na arenie politycznej świata nie ma obecnie umiaru. Podobnie jest w wewnętrznej polityce tego kraju. Skrajni liberałowie i demokracji przepychają najbardziej lewicowe programy i systemy bezpośrednio rujnujące Amerykę. Ten, kto przez sfałszowane wybory został nieprawnym prezydentem USA, w ciągu niespełna dwu miesięcy popycha USA i cały świat w kierunku wielu konfliktów i wojen. Jest to zgodne z opisem Czasów Ostatecznych zarejestrowanym na kartach jedynego dokumentu na świecie ujawniającego historię ludzkości od jej początku do ostatecznego końca.

Biblijne proroctwa wypełniają się na naszych oczach. Były one zapisane przez proroków Boga nie w celu zastraszenia, ale w celu przygotowania nas na wszystko, co w przyszłości ma się wydarzyć. Antychryst posługujący się najnowszymi wynalazkami technologii będzie dla wielu jak bożyszcze, które będzie w stanie przewidywać rodzące się pytania i będzie mieć na wszystko gotową odpowiedź. Premier Belgii, Paul-Henri Spaak na początku 20 wieku powiedział: „Nie chcemy kolejnej komisji, następnego komitetu, mamy ich już wiele. Potrzebujemy i chcemy człowieka o dostatecznej posturze, aby utrzymać lojalność wszystkich ludzi [całej populacji świata] i wyciągnąć nas z ekonomicznego grzęzawiska, w które się pogrążamy. Poślij nam takiego człowieka, a my – czy będzie on bogiem, czy diabłem – przyjmiemy go”. Pismo Święte było i jest jedynym dokumentem na świecie, który ujawnia informacje od początku jego istnienia, aż do ostatniego momentu jego istnienia oraz przewidywał taki stan rzeczy na świecie, oraz gotowość akceptacji Antychrysta.

Czas Wielkiego Ucisku na świecie nadchodzi oraz Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s