30 Sekund Do Dwunastej (297) ”Celowe Niszczenie Świata”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Zgodnie z raportem Stansberry, Amerykanie stają się coraz biedniejsi w czasie, gdy zadłużenia narodu przekroczyły krytyczny punkt zwrotny. Wskazuje on, że obecnie 73% mieszkańców Ameryki umiera, zostawiając po sobie ponad $60,000.00 zadłużeń. Nowy Prezydent USA, J. Biden swoją komunistyczną polityką tylko pogarsza ten stan kraju. W ciągu najbliższych kilku lat klasa średnia w USA może zostać doszczętnie zrujnowana wprowadzanymi od stycznia 2021 r. i zapowiedzianymi, ogromnymi, nowymi podatkami. J. Bidena „Plan Pomocy Ekonomicznej” w ilości $1.9 tryliona zawierał bezpośrednią pomoc mieszkańcom USA w ilości zaledwie około $300 miliardów (poniżej 16% kosztu całego planu). Reszta pieniędzy została zużyta na bezsensowne projekty wewnątrz i na zewnątrz USA promowane przez liberałów i demokratów. W następnej fazie rozrzucania pieniędzy J. Biden i jego administracja ma plany finansowania przeróżnych programów w USA i na świecie, których koszt ma osiągnąć następne $4 tryliony (zgodnie z raportem  w wydawnictwie The New York Times z dnia 27 marca 2021 r.). Planowane nowe podatki w USA przez obecną administrację Białego Domu sięgają kwoty ponad $2.5 tryliona. Co oznacza, że kraj idzie głęboko w dodatkowe zadłużenia oraz wartość dolara w najbliższych latach będzie mieć trend spadkowy.

W tym samym czasie gwiazda biznesu rozrywkowego w USA rapista Lil Nas X (jego prawdziwe nazwisko jest: Montero Lamar Hill) w spółce z rozrywkową korporacją MSCHF w Brooklynie wypuszcza na rynek w cenie $1018.00 ograniczoną ilość (666) par snickers (rodzaj trampek), które nazwał „Buty Diabła”. W swej konstrukcji zawierają 60 milimetrów sześciennych czerwonej substancji oraz kroplę ludzkiej krwi. Degradacja Ameryki postępuje w wielu wymiarach: socjalnej, ekonomicznej i moralnej…

Jest niezmiernie intrygująca obecna polityka J. Bidena, który wielokrotnie molestował dzieci (zdjęcia i filmy są ogólnie dostępne w mediach internetowych, np. Google) w odniesieniu do nielegalnej imigracji. Zgodnie z najnowszymi raportami w przygranicznych stanach USA z Meksykiem

ponad 15 000 dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (w tym ponad 9000 chłopców) jest przetrzymywanych w nieludzkich warunkach. To nie jest sedno problemu. Tylko w USA „znika” ponad 470000 dzieci. Światowy problem pedofilii oraz satanistycznych rytuałów włącznie z torurowaniem morderstwami dzieci jest największym skandalem naszej cywilizacji. Zgodnie z wielu pogłoskami i formalnymi raportami z całego świata politycy wielu krajów, globaliści, a nawet Watykan są głęboko wplątani w przestępstwach przeciw dzieciom. Osobliwą ciekawostką obecnej imigracji do USA jest, że administracja J. Bidena zachęca do nielegalnej imigracji młodzieży i dzieci bez ich rodziców, za których przemycanie meksykańscy i amerykańscy „kojoci” otrzymują od $4 do $20 tysięcy (za dziecko). Nikt nie stawia oczywistego pytania ani nie ma odpowiedzi: jak wiele z tych dzieci i młodzieży stanie się niewolnikami seksualnymi lub zginie w satanistycznych rytuałach (sprawdź w systemie Google.com np. afery J. oraz T. Podesta, Clintonów powiązania z J. Epstein i wiele innych).

Zniszczenie USA oraz całego świata jest realizowanym programem międzynarodowych elit. Jednym z przejawów tej agendy jest promocja globalnej walki z dwutlenkiem węgla (CO2). Bóg stworzył nasz świat w doskonałej symbiozie: człowiek i inne stworzenia fauny potrzebują tlenu (O2) do życia oraz wydalają dwutlenek węgla (CO2), który jest potrzebny florze. Drzewa zużywają  dwutlenek węgla i wytwarzają tlen (O2). Od początku istnienia świata CO2 absolutnie nie był, nie jest i do końca jego istnienia nie będzie polutantem. Jednak globaliści twierdzą, że dwutlenek węgla JEST polutantem i dlatego każda działalność człowieka żyjącego na ziemi musi mieć ograniczenia w odniesieniu do ilości wytwarzanego CO2. Dlatego od wielu lat istnieje system „kredytów”, którymi różne korporacje w USA i w innych krajach świata mogą handlować (jeśli nie są wykorzystane). W makabrycznych planach globalistów ten politycznogospodarczy system (w dodatku do tworzonych obecnie systemów kredytów socjalnych) będzie mieć zastosowanie w odniesieniu do życia każdego człowieka. W niedalekiej przyszłości każde nowo narodzone dziecko będzie mieć przyznaną specyficzną ilość kredytów CO2 (dwutlenku węgla). Zgodnie z raportem Dr. L. Day, gdy osoba wykorzysta wszystkie kredyty, zostanie wysłana ciężarówka i natychmiastowo będzie przeprowadzona eutanazja tej osoby.

Inną formą histerii globalistów jest idea „Globalnego Ocieplania” ziemi. Jest to oczywiste oszustwo zwłaszcza w obliczu faktów opadów śniegu w stanach Arizony i Teksasie, w USA, w Jerozolimie w Izraelu i w wielu innych miejscach świata, gdzie do niedawna nikt śniegu nie widział. Dlatego globaliści szybko zmienili słownictwo. Zamiast Globalnego Ocieplania używają wyrażenie: „Globalne Zmiany Klimatu”. Amerykański globalista A. Gore wzbogacił się do ponad $350 milionów, twierdząc między innymi, że do 2021 r. lody Północnego i Południowego Bieguna ziemi kompletnie się roztopią. Ponieważ do dzisiaj te lody nie tylko istnieją, ale nawet się zwiększają, zbankrutowane hasło Globalnego Ocieplania musiało być zastąpione nowym hasłem.  Ochrona Systemu Ekologicznego, Globalne Ocieplanie, czy Zmiany Klimatyczne są ideami, które mają swe początki na konferencji globalistów i przedstawicieli rządu w Iron Mountain, USA w latach 1950. XX wieku. Stwierdzono wtedy, że do połowy 20 wieku wojny były doskonałym narzędziem kontroli populacji świata, jednak są niewystarczające. Głównym pytaniem było: w jaki sposób kontrolować człowieka, gdy nie będzie więcej wojen? Doskonałym rozwiązaniem stała się idea ochrony klimatu. W takim przypadku człowiek i jego działalność staje się zagrożeniem/wrogiem ziemi. Oczywiście jest to doskonała idea z punktu widzenia Szatana, który nienawidząc Boga, usiłuje wszelkimi sposobami spowodować czczenie stworzenia raczej niż Stworzyciela. Nawet zwykła woda nie jest w oczach globalistów prawem człowieka, ale przywilejem, który może być w każdej chwili odebrany.

Oczywiście „asymptomatyczna plandemia” COVID-19 jest dodatkowym narzędziem kontroli oraz redukcji populacji w rękach globalistów. Była ona wymaganym zjawiskiem w celu masowej dystrybucji „szczepionek”. W jednej z konferencji prasowych w marcu 2020 r. Sekretarz Stanu, M. Pompeo w obecności byłego Prezydenta USA, D. Trumpa powiedział w odniesieniu do „plandemii” : „Nie mścimy się. Są to aktualne działania bojowe…”. Na co Prezydent D. Trump stojący obok niego mruknął: „Powinieneś nas wcześniej o tym powiadomić” (ang. „You should have let us know”). Te działania związane z „plandemią” COVID-19 od początku, aż do dzisiaj są ogólnoświatowym militarnym aktem przeciwko całej populacji świata. Eksperymentalne szczepionki oparte na syntetycznym RNA są formą broni biologicznej, którą w USA i wszędzie na świecie rządy w porozumieniu z biznesami farmaceutycznymi usiłują użyć w jak najszybszym czasie. Rząd J. Bidena w USA ma cel zaszczepić całą populację Ameryki do maja 2021 r. Budzi się pytanie: dlaczego taki pośpiech? Jest prosta przyczyna. Wszystkie szczepionki zaaprobowane do dystrybucji (wyprodukowane wstecz aż do 2008 r.) mają datę ważności. Szczepionki kompanii Moderna (B. Gates) mają datę ważności do 28 kwietnia 2021 r. Korporacja Johnson & Johnson (pani Piasecka) nie podaje daty wygaśnięcia ważności szczepionki. Szczepionki AstraZeneca oraz Pfizera również wygasają około maja 2021 r. Szczepienia nie mają nic wspólnego z ochroną zdrowia, są formą broni biologicznej, których licencje masowej dystrybucji wygasają około maja 2021 r. Te wszystkie fakty są zgodne z Agendą 20 i 30 ONZ, która przewiduje redukcję populacji świata z około 8 miliardów do 500 milionów (pół miliarda) ludzi.   Czas Wielkiego Ucisku na świecie nadchodzi.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s