30 Sekund Do Dwunastej (298) ”Wiosenne Pogłoski Wojenne”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

J. Biden podżega do wojny między Rosją i Ukrainą. Czy nie jest to bezsensowne twierdzenie? J. Biden ma na Ukrainie potężne wpływy. Kto pamięta wydarzenie z dnia 20 września 2019 r., gdy J. Biden publicznie przyznał się do międzynarodowego przekupstwa, używając pożyczki $1 miliarda jako narzędzie przeciwko Naczelnemu Prokuratorowi Ukrainy, W. Szokinowi, który stracił swoją pracę około 6 godzin przed końcem wizyty J. Bidena na Ukrainie? W. Szokin nadzorował śledztwo przeciwko synowi J. Bidena, Hunterowi Biden, który otrzymał ponad $3 miliony w machlojkach kompanii gazowej Burisma. J. Biden opisał to wydarzenie następująco: „Miałem ogłosić gwarancje kredytowe. Dostałem zobowiązanie od Poroszenki i Jacena, że podejmą działania przeciwko prokuratorowi, ale tego nie zrobili. Więc wyszli z konferencji prasowej, a ja im powiedziałem: „Nie dam wam 1 miliarda dolarów”. Oni odrzekli: „Nie masz autorytetu, nie jesteś prezydentem. Prezydent nam dał gwarancje…”. Powiedziałem: „Dzwońcie do niego.., mówię wam, nie dostaniecie 1 miliarda dolarów. Wyjeżdżam za 6 godzin. Jeśli prokurator nie zostanie zwolniony, nie otrzymacie pieniędzy”. No cóż… sukinsyn został wyrzucony/zwolniony i umieścili [dla nas] kogoś solidnego…”.

Oczywiście Pentagon jest gotowy na wypróbowanie najnowszej  i najszybszej broni międzykontynentalnej, podobnie jak Rosja i Chiny tylko czekają na podobną okazję. Dlatego podpisanie w dniu 24 marca 2021 r. przez obecnego Prezydenta Ukrainy W. Zeleńskiego Dekretu Nr. 117/2021 stanowiącego praktycznie ogłoszenie wojny z Rosją w

sprawie Krymu jest nie tylko zaskakujące, ale intrygujące. Taki dekret praktycznie nie byłby możliwy bez wiedzy i „błogosławieństwa” Białego Domu w Waszyngtonie – zemsta Huntera..? W odpowiedzi Rosja w pośpiechu wysyła w pobliże granic z Ukrainą ciężki sprzęt wojenny. W dodatku J. Biden wysłał do Norwegii 4 bombowce z pociskami nuklearnymi w pobliże Rosji (zobacz artykuły #296 i 291).

Innym zapalnym punktem jest Taiwan, który oddzielony był od Chin w 1949 r. USA nie ma formalnych związków z Taiwanem, jednak istnieją głębokie powiązania ekonomiczne ze szczególnym wsparciem tego kraju w czasie rządów byłego Prezydenta USA, D. Trumpa. Obecnie Chiny dyktują politykę USA w sprawie Taiwanu J. Bidenowi. Chińscy komuniści grożą inwazją Taiwanu w dodatku do zaostrzania sytuacji w Hongkongu (tłumienie masowych protestów oraz masowe aresztowania liderów politycznych Hong Kongu), który został przez Chiny wchłonięty w 1997 r. W tych warunkach Japonia „sprzeciwi się” Chinom, jeśli te zaatakują Taiwan. Amerykańscy „sinofile” Białego Domu (osoby okazujące wielki podziw, uznanie i zainteresowanie chińszczyzną – zwłaszcza w sferze politycznej) muszą się jednak liczyć z innymi partnerami USA na dalekim wschodzie (Japonia, Indie i Australia), którzy współpracują w celu ograniczenia ekspansjonistycznej polityki Chin w tym regionie.

Koalicja Rosji, Syrii, Iranu, Iraku oraz Libanu (Hesbollah) istnieje od 2015 r. (Czasy rządów B.H. Obamy w USA). Ostatecznym celem tej koalicji jest najazd na Izrael. Iran otwarcie i wielokrotnie stwierdza, że ponad 100 000 rakiet jest stale wycelowanych w kierunku Izraela. Rosja ma cele ekonomiczne w takim ataku (pola naftowe i gazowe Izraela w dolinie Meggido, na terenach wzgórz Golan oraz na

granicznych wodach Morza Śródziemnego). Militarno-polityczne pakty między Rosją, Iranem i Turcją (Erdogan ma aspiracje odnowienia Imperium Tureckiego) są również nastawione przeciwko Izraelowi. Te pakty były opisane w proroczych słowach na kartach Pisma Świętego.   

Pismo Święte jest wyjątkowym dokumentem w bibliografii całego świata, który rejestruje historię naszej cywilizacji oraz okręgu ziemi od jej początku aż do ostatecznego jej końca. Proroczy sen babilońskiego króla Nabuchodonozora był wyjaśniony przez niewolnika, proroka oraz najwyższego po królu zarządcy Imperium Babilońskiego w jednej osobie – Daniela. Ten proroczy zapis został zrealizowany precyzyjnie w staro- i nowo-żytnej historii ponad 2500 lat. W Apokalipsie Jana mamy dodatkowe szczegóły wskazujące na technologie, które dzisiaj umożliwiają kontrolę każdej osoby na świecie, masowe przemieszczanie ludności oraz podróży, natychmiastowy przekaz informacji na całym świecie. Największym cudem oraz spełnieniem biblijnych proroctw XX wieku było odrodzenie Izraela. W historii naszej cywilizacji jest to jedyny naród, który – po niemal 2000 latach rozproszenia po całym świecie – wrócił do ojczystej ziemi. 

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s