30 Sekund Do Dwunastej (299) ”Z Głębi Izraelskiego Wywiadu”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Nikt na świecie nie kwestionuje twierdzenia, że najlepszy system wywiadowczy istnieje w Izraelu. W moim komentarzu nr 297 (Celowe Niszczenie Świata) kolejny raz wspomniałem o międzynarodowym handlu dziećmi , który „jest największym skandalem naszej cywilizacji” i jest to „światowy problem pedofilii oraz satanistycznych rytuałów włącznie z torturowaniem i morderstwami dzieci”. Zgodnie z najnowszym raportem wydawnictw: Israeli News Live oraz Before It’s News, ponad 433 metrów

długości, 220 000 tonowy kontenerowiec Evergreen, który w dniach od 23 do 29 marca 2021 r. zablokował Kanał Sueski, miał specjalne „cargo” na swym pokładzie. Okazuje się, że jeden z największych kontenerowców nie był zatrzymany w tym punkcie wodnym bez przyczyny. Tytuł artykułu brzmi: „Szmuglowane Dzieci, Ciała, Broń Masowego Rażenia Znalezione Na Statku Evergreen Blokującego Kanał Sueski”.

Amerykańskie, egipskie i izraelskie oddziały specjalne znalazły na tym statku ponad 1000 szmuglowanych dzieci, ciała zmarłych dzieci oraz broń masowego rażenia przeznaczoną do wywołania wojny na Bliskim Wschodzie, która miała być przekazana Muzułmanom, wśród 18 000 transportowanych kontenerów. Statek jest własnością Japonii, operatorem jest korporacja Evergreen z Tajwanu oraz współwłaścicielami są: amerykańska firma Walmart oraz Fundacja Clintonów(!), która jest powszechnie znana jako jedna z międzynarodowych organizacji zajmujących się handlem dziećmi oraz załoga statku pochodzi z Indii. Znalezione dzieci pochodzą między innymi z magazynów meblowych kompanii meblowej Wayfair sprzedającej meble i meblościanki w cenach $12-15 000.00 (z dzieckiem wewnątrz kabinetu meblowego), zgodnie z raportem z dnia 15 lipca 2020 r. Normalne ceny tych mebli są w granicach od $50.00 do $600.00.

Wiele innych z ponad 400 statków wstrzymanych w Kanale Sueskim miało na swych pokładach różne formy szmuglowanej broni. Handlarze dziećmi zostali aresztowani, kartele z nimi związane oraz mające powiązania z międzynarodowym przemytem broni straciły krytyczne dla ich właścicieli dochody na całym świecie. Operacje „Deep State” straciły $400 milionów na godzinę w ciągu sześciu dni, gdy transport został wstrzymany w Kanale Sueskim. Po uwolnieniu Statek, którego pierwszym docelowym portem był Rotterdam w Holandii, został tymczasowo skonfiskowany i zakotwiczony na jeziorze Bitter w Egipcie z rozkazu Prezydenta Egiptu, A. F. El-Sisi.

Historia się w tym punkcie nie kończy. Kapitan statku Evergreen odmówił kooperacji. Ma poważne powody? Dlaczego nie chce udostępnić danych Czarnej Skrzynki statku? Kto decydował, że pierwszym docelowym portem zatrzymanego w Egipcie statku jest Holandia i dlaczego?

Egipt żąda odszkodowań minimum $1 miliarda za straty zwłaszcza w głównym porcie Kanału Sueskiego, Antwerpii oraz jednostki holujące i koszty związane z uwolnieniem blokującego statku. Straty wynikające z opóźnienia dostawy milionów kontenerów na całym świecie nie będą przez nikogo pokryte, ponieważ kompanie ubezpieczeniowe mają standardowe klauzule wykluczające kompensację z powodu opóźnień transportowych.                                                                                                                                                         

Handel dziećmi, tortury dzieci oraz używanie ich w rytuałach religijnych ma swe źródła w starożytnych czasach, gdy dzieci były składane w ofierze bożkom. Jednym z nich był mosiężny posąg Molocha, na którego rozpalone ogniem ręce składano żywe dzieci. W Księdze Kapłańskiej (Mojżesza) Starego Testamentu Pisma Świętego czytamy: „Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha, nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego”. (Ks. Kapłańska 18:21) Masowy handel dziećmi na całym świecie jest jeszcze jednym znakiem Czasów Ostatecznych.

Czas Wielkiego Ucisku na świecie nadchodzi. Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą… 

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie…

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s