30 Sekund Do Dwunastej (300) ”Szczepionkowe Paszporty”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Wszystko, co dzieje się obecnie na świecie, sugeruje, że żyjemy w ostatnich momentach Czasów Ostatecznych, o których mówi tekst Pisma Świętego. To, co było planowane dawno temu, jest obecnie wprowadzane/wdrażane w życie – nie za pomocą prawa wyboru, ale z użyciem siły. Te fakty mogą dla wielu być powodem strachu i głębokich stresów w przeciwieństwie do zapisu w Liście do Rzymian, gdzie czytamy: „Wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: ‘Abba, Ojcze!’ Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale”. (List Do Rzymian 8:14-17)

Rozdział 13. Apokalipsy Jana zawiera opisy dwu bestii: jednej wychodzącej z morza znanej jako Antychryst oraz drugiej wychodzącej z ziemi znanej jako Fałszywy Prorok. Antychryst jest opisany w tym proroctwie jako lider polityczny oraz Fałszywy Prorok jako lider religijny. Upraszczając, te dwie osobistości współpracują ze sobą, a czyniąc to, otrzymują wszelką władzę, autorytet, a zwłaszcza kontrolę nad każdym plemieniem, każdym językiem i każdym narodem na ziemi. Co więcej, Antychryst będzie żądać i otrzyma cześć pod groźbą śmierci dla tych, którzy odmówią (składania mu czci). Apostoł Jan pisze: „[Drugiej bestii] dano, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: 666”. (Apokalipsa Jana 13:15-18) To dzieje sie podczas Wielkiego Ucisku. Pewna grupa ludzi nie podda się tej rzeczywistości. Apostoł Jan opisuje ich następująco: „I ujrzałem trony – a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia – i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło, ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem”. (Apokalipsa Jana 20:4) Tę część prześladowanej i masowo mordowanej populacji świata określa się jako Święci Z Wielkiego Ucisku w odróżnieniu od porwanej wcześniej grupy wierzących Chrystusowi – Kościoła, która zwana jest Oblubienicą Chrystusa.

Ze specyfiki tego proroctwa możemy wyciągnąć pewne wnioski dotyczące Znaku i Kultu Bestii. Przede wszystkim obecnie istnieje technologia potrzebna do wypełnienia się tego proroctwa. Technologia ta musi być podłączona do globalnego systemu gospodarczego w celu kontroli wszystkich transakcji finansowych, aby każda osoba na ziemi mogła kupować i sprzedawać. Taka technologia musi być na swoim miejscu. Taka technologia już nie jest już blisko, a raczej jest już tutaj i jest wprowadzana w życie.  Wiele razy mówiłem i cytowałem różne źródła dokumentujące nadejście jednego światowego rządu, jednej światowej gospodarki i jednej światowej religii. Mówiłem też, że COVID-19 jest materiałem wybuchowym w kontrolowanym wyburzaniu obecnej, światowej gospodarki. COVID-19 nie tylko został zainicjowany, by zmiażdżyć gospodarkę, ale także zintegrować rządy i zjednoczyć światowe religie. Ten proces jest konsekwentnie realizowany i będzie wkrótce zakończony/osiągnięty pod hasłem tzw. Wielkiego Resetowania zgodnie z projektami Światowego Forum Ekonomicznego. Jest to reset globalnej gospodarki za pomocą kryptowaluty oraz za pomocą technologii i nadchodzącego, Powszechnego, Podstawowego Dochodu. Nawiasem mówiąc, tylko w USA tryliony są drukowane i wydawane zgodnie z planem doprowadzenia do upadku dolara. W ten sposób miażdży się obecne systemy ekonomiczne. COVID-19 jest szpilką, która przebija balon. To wszystko było dawno zaplanowane i jest realizowane na naszych oczach. Zbliża się Uniwersalny Dochód Podstawowy, gdy każda osoba otrzyma określoną kwotę minimalnego dochodu w nowej, światowej, cyfrowej gospodarce. Globalna gospodarka zostanie w pełni zresetowana i Uniwersalny Dochód Podstawowy zostanie wdrożony w oparciu na tak zwanym Systemie Kredytów Społecznych. Nie możemy już powiedzieć, że to nastąpi w przyszłości, ponieważ to już JEST realizowane obecnie. Podobnie jak przy ubieganiu się o pożyczkę musimy mieć wystarczający poziom zaufania kredytodawcy wprowadza się obecnie na całym świecie system kredytów, by cokolwiek otrzymać. Jest to w formie socjalnych kredytów społecznych wynikających z osobistej akceptacji globalnych wymogów i regulaminów oraz globalnego zarządzania. Ten system jest egzekwowany przez sztuczną inteligencję (ang. Artificial Inteligence – AI) i powszechny nadzór jest gwarantowany za pomocą cyfrowej identyfikacji każdej osoby. Ten system identyfikacji cyfrowej gwarantuje weryfikację i autentyczność szczepienia każdego człowieka. Jeśli ktoś nie został zaszczepiony, jego kredyt społeczny natychmiast opadnie, co uniemożliwi mu kupowanie, sprzedawanie, a nawet wstęp do miejsca pracy. To nie jest fantastyka naukowa ani teoria spiskowa. Dzieje się to za pomocą cyfrowego Paszportu Szczepionkowego. Pierwszy taki paszport został wprowadzony w życie w Nowym Yorku, w USA w dniu 2 kwietnia 2021 r. Zgodnie z raportem The Jerusalem Post z dnia 7 kwietnia 2021 r. idea Paszportów Szczepionkowych wspierana jest przez następujące stany: New York, Hawaje, New Jersey, Illinois i 29 innych. Natomiast zgodnie z raportem Washington Examiner z dnia 7 kwietnia 2021 r. 17 stanów: Arizona, Arkansas, Kalifornia, Iowa, Floryda, Luisiana, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Pensylwania, South Carolina i Dakota, Wisconsin, Wyoming i Texas jest w opozycji wprowadzania w życie tych paszportów. Dnia 12 marca 2021 r. administracja J. Bidena w czysto faszystowskiej formie określiła warunki i regulaminy systemu paszportów szczepionkowych do realizacji przez prywatny sektor. Każdy

Cartoon hand with mobile phone scanning QR code from document. Electronic scan, digital technology, barcode.

taki dowód osobisty zawiera bezpieczny kod QR, który uczestniczące firmy i biznesy mogą zeskanować za pomocą towarzyszącej aplikacji (oprogramowanie i odczytniki) w celu zweryfikowania dowodu negatywnego wyniku testu COVID-19 lub dowodu przyjęcia szczepionki. Jeśli posiadasz taki dokument wszytko będzie ci dostępne; jesli go nie będziesz posiadać, nie będziesz mógł nic zrobić, nie będziesz mógł podróżować, nie będziesz mógł nic sprzedać ani kupić. Idea paszportów szczepionkowych pochodzi z międzynarodowej organizacji Światowego Forum Ekonomicznego (ŚFE) i jest kluczowym elementem Wielkiego Resetowania/Wyzerowania. Dnia 19 maja 2019 r. założyciel Światowego Forum Ekonomicznego K. Shwab powiedział, że Czwarta Rewolucja Industrialna na platformie Chicago Council Of Global Affairs (Chicagowskie Forum Globalnych Interesów/Spraw) „…wiedzie do fuzji naszej fizycznej, cyfrowej i biologicznej tożsamości”. Ta fuzja doprowadzi więc do tran shumanizmu. Na internetowej stronie ŚFE znajdujemy definicję tran shumanizmu: „Tran shumanizm to przekonanie, że ludzie mogą i będą doskonaleni dzięki dzisiejszej inżynierii genetycznej i technologii informacyjnej, a także przewidywanym postępom, takim jak bioinżynieria, sztuczna inteligencja i nanotechnologia molekularna. Centralną przesłanką tran shumanizmu jest więc to, że ewolucja biologiczna zostanie ostatecznie wyprzedzona przez postęp w genetycznych, nadających się do noszenia i wszczepianych technologiach IMPLANTOWALNYCH, które sztucznie przyspieszają ewolucyjne procesy”. Są to idee rodem z piekła. Ostatecznym celem jest podrobienie/sfałszowanie Życia Wiecznego. Jest to ten sam cel, który został sprytnie przedstawiony Ewie w ogrodzie Eden.

Pismo Święte było i jest jedynym dokumentem na świecie, który ujawnia informacje od początku jego istnienia, aż do ostatniego momentu jego istnienia oraz przewidywał taki stan rzeczy na świecie, oraz gotowość akceptacji Antychrysta. Czas Wielkiego Ucisku na świecie nadchodzi oraz Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto: 

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności. 

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. 

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s