30 Sekund Do Dwunastej (294) ”Szczepienia I Maski: Do Śmieci”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Dnia 2 marca 2021 r. dwa stany (Texas i Mississipi) ogłosiły kompletną eliminację stanowych ograniczeń z powodu „Plandemii” włącznie z wymogami noszenia masek na twarzy. Stany te gwarantują 100% otworzenie wszelkich biznesów działających na ich terenie.

Dnia 4 stycznia 2021 r. w wydawnictwie 9 News ukazał się artykuł: „Covid-19 nonsens. Sekcje Zwłok Zmarłych Z Powodu Koronowirusa Są Dowodem, Że Jest To Globalne Oszustwo. Promieniowanie Elektromagnetyczne 5G Jest Odpowiedzialne Za Zgony”. W masowych mediach świata do dzisiaj jest kompletna cisza w sprawie tej globalnej konspiracji.

Włochy przeprowadziły sekcje zwłok zmarłych na Covid-19. Podczas tego procesu dokonano wielkiego odkrycia. Włochy  są pierwszym krajem na świecie, który przeprowadził sekcje zwłok Covid-19 i po dokładnym zbadaniu stwierdził, że Covid-19 NIE ISTNIEJE JAKO WIRUS. JEST TO GLOBALNE OSZUSTWO! Ludzie umierają z powodu „…Wzmocnionego Promieniowania Elektromagnetycznego 5G (powodującego wytwarzanie trucizn w żywych organizmach)”. Włoscy lekarze naruszyli prawo Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która nie zezwala na przeprowadzanie sekcji zwłok osób zmarłych z powodu Covid-19(!!!). Po opublikowaniu tych naukowych badań nie można więcej twierdzić, że jest to wirus. Przeciwnie, jest to bakteria, która pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego staje się aktywna i doprowadza do śmierci, przez zabijanie cząstek krwi bezpośrednio prowadząc do powstania zakrzepów krwi w żyłach i nerwach. Dlatego pacjent umiera z powodu tej bakterii. W ten sposób Włochy pokonały wirusa, twierdząc, że: „…nie ma nic oprócz zakrzepicy wewnątrznaczyniowej – zakrzepica (ang. phelia-intravascular coagulation – thrombosis), a prosta metoda leczenia się natychmiastowo łagodzi oraz odwraca skutki promieniowania 5G”. Tą prostą metodą są działające przeciwzapalnie tabletki antybiotykowe i antykoagulanty (aspiryna). To oznacza, że można łatwo wyleczyć takie schorzenie. Tę rewelacyjną wiadomość dla świata przygotowali włoscy lekarze na podstawie sekcji zwłok pacjentów wirusa Covid-19.

Według innych włoskich naukowców respiratory i oddział intensywnej terapii (UCI) nigdy nie były potrzebne. Protokoły i prace naukowe w tym zakresie zostały już opublikowane we Włoszech. Chiny znały te fakty znacznie wcześniej, ale nigdy nie opublikowały swoich raportów (!!!).

Udostępnij te informacje rodzinie, sąsiadom, znajomym, przyjaciołom, współpracownikom, aby mogli uwolnić się od strachu przed Covid-19 i zrozumieć, że nie jest to wirus, ale zwykła, jedna z milionów bakterii istniejących w ludzkim organizmie narażona na promieniowanie 5G. Przyczyną zachorowania i ewentualnej śmierci jest zranienie promieniowaniem osób o bardzo niskiej odporności. To promieniowanie powoduje również stan zapalny i niedotlenienie. Osoby, które są ofiarami, powinny przyjmować Asprinę-100 mg i Empromax lub Paracetamol 650 mg (we Włoszech i innych krajach Europy, lub inne odpowiedniki tych lekarstw).

Ponieważ wykazano, że Covid-19 powoduje krzepnięcie krwi, co powoduje zakrzepicę i skrzepy krwi w żyłach, dlatego mózg, serce i płuca, nie mogą uzyskać minimalnej ilości tlenu, co utrudnia oddychanie człowieka i prowadzi do szybkiej śmierci z powodu skróconego oddechu. Lekarze we Włoszech zignorowali  protokoły WHO i przeprowadzali sekcje zwłok pacjentów Covid-19. Lekarze otwierali ręce, nogi i inne części ciała i po ich prawidłowym zbadaniu zauważyli, że naczynia krwionośne były powiększone, a żyły były wypełnione skrzepami, co zwykle uniemożliwia przepływ krwi, a także ogranicza przepływ tlenu w organizmie, co powoduje, że pacjent szybko umiera. Upraszczając, pacjenci Covid-19 umierają przez uduszenie. Po usłyszeniu wiadomości o tych badaniach Ministerstwo Zdrowia Włoch natychmiast zmieniło protokoły leczenia Covid-19, zalecając  podawanie aspiryny swoim pacjentom z pozytywnym wynikiem tego schorzenia, Aspirynę – 100 mg oraz Empromax. W rezultacie pacjenci masowo zaczęli dochodzić do siebie, a ich zdrowie zaczęło się znacznie i szybko poprawiać. Ministerstwo Zdrowia Włoch wypisało ponad 14 000 pacjentów w ciągu jednego dnia i odesłało ich do domu. Źródło tych informacji: Ministerstwo Zdrowia Włoch.

Przypominamy, szczepienia przeciw Covid-19 są formą Masowej Broni Biologicznej. Na przestrzeni ostatnich 150 lat wynaleziono zaledwie 72 szczepionki przeciw różnym schorzeniom. Nigdy nie były w nich używane części modyfikowanego RNA (podstawowego nośnika informacji genetycznej). Z różnych źródeł dochodzi coraz więcej informacji o śmiercionośnych właściwościach tych szczepionek, które są tak skonstruowane, by doprowadzić do masowej śmierci zaszczepionych osób w czasie od 45 dni do 2 lat od przyjęcia szczepionki (najmniej odporni ludzie umierają zaledwie po kilkunastu minutach od momentu  zaszczepienia). Globaliści, masowi kryminaliści przeciwko ludzkości (B. Gates, A. Fauci

i wielu innych) naciskają, by masowe szczepienia były dokonane w jak najkrótszym czasie. Do dzisiaj nie istnieją statystyki zgonów osób zaszczepionych(!) W USA nowa administracja J. Bidena ma plan zaszczepienia całego kraju do czerwca 2021 r. Ta konspiracja ma na celu ukrycie rzeczywistego powodu spodziewanej masowej śmierci populacji tego i innych krajów. Inną formą dezinformacji oraz masowej, globalnej propagandy są publikacje o pojawiających się wariantach koronawirusa. Jednak do dzisiaj nie istnieje tabela wyjaśniająca i przedstawiająca precyzyjnie różnice domniemanych wariantów wirusa. Nikt tych informacji nie powszechnie nie zamierza publikować! Te wszystkie fakty są zgodne z Agendą 20 i 30 ONZ, która przewiduje redukcję populacji świata z około 8 miliardów do 500 milionów (pół miliarda) ludzi.

Czas Wielkiego Ucisku na świecie nadchodzi. Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s