30 Sekund Do Dwunastej (272) ”Generalna Próba”

„Oto moja Biblia; Jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem, Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam, Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, Aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Istnieją oczywiste znaki Czasów Ostatecznych na całym świecie. Jednym z głównych znaków jest wskrzeszenie państwa Izraela w maju 1948 r. Czasy Ostateczne nie mogły się rozpocząć przed tym wydarzeniem. Okoliczności zdarzeń na całym świecie, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie z każdym kolejnym rokiem miesiącem, tygodniem i dniem przybliżają całą populację ziemi do Ostatecznego Wydarzenia (Powtórnego Przyjścia Chrystusa na ziemię niezależnie od tego, czy ktoś temu wierzy, czy nie). Jedni oczekują tego z niecierpliwością, inni obawiają się tego do tego stopnia, że budują ogromne schrony podziemne oraz usiłują opuścić okręg ziemi i realizować swoje plany zakładania baz na księżycu i Marsie.                           

W tym samym czasie globaliści są w końcowej fazie tworzenia Nowego Porządku Świata w formie Jednego Światowego Rządu, Jednej Światowej Religii oraz Jednej Światowej Ekonom ii. Narzędziem do stworzenia i wprowadzenia w życie takiej rzeczywistości jest wcześniejsze zniszczenie systemów socjalnych, ekonomicznych, politycznych i militarnych. W latach dwudziestych 21 wieku te dążenia i wysiłki są ogólnie powszechne oraz łatwo widoczne w każdym społeczeństwie istniejącym na okręgu ziemi. W przeszłości było wiele kryzysów socjalnych, politycznych, ekonomicznych, włącznie z wojnami, jednak większość z nich była lokalna w swej naturze. Nawet większość działań militarnych podczas II Wojny Światowej skoncentrowanych było głównie w Europie. Północna i Południowa Ameryka oraz Australia nie były miejscem zażartych walk wojennych w tym czasie.                                       

Nadeszły jednak dni, jakie nie mogły zaistnieć w poprzednich wiekach. Obecnie wojny toczone są za pomocą technologicznych wynalazków. Istnieją całe roje militarnych dronów, przed którymi nie ma ucieczki. Istnieje broń nuklearna, laserowa i elektromagnetyczna na powierzchni ziemi oraz w przestrzeni ponad ziemią. Istnieje broń powodująca zmiany pogody oraz ruchy tektoniczne. Istnieją różne formy broni chemicznej i biologicznej. Dowodem tej ostatniej jest ogólnoświatowa pandemia COVID-19. Różne koronowirusy istnieją naturalnie, jednak nie jest możliwe istnienie połączonych cząstek wirusów: SARS, MARS oraz HIV w naturze. Tak wyspecjalizowane połączenie cząstkowych DNA tych wirusów mogło być skonstruowane tylko w klasie militarnych laboratoriów biologicznych. COVID-19 jest rezultatem militarnego ataku uzgodnionego przez ugodę sił zbrojnych wielu krajów, zanim zmilitaryzowany wirus został uwolniony na cały świat.                                                          

Należy zauważyć, że obecna pandemia jest tylko jakby generalną próbą przed uwolnieniem znacznie bardziej złośliwych środków biologicznych. Pismo Święte zaznacza: „Wyszedł pierwszy [anioł] i wylał czaszę swoją na ziemię; i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi”. (Apokalipsa Jana 16:2) Takie objawy chorobowe jeszcze nie istnieją w skali globalnej. Jest to również próba generalna, której jednym z celów jest oszacowanie, do jakiego stopnia uda się zniewolić populację świata. Jest ogólnoświatową tajemnicą, że maska na twarzy jest symbolem poddania się, wymuszonego milczenia, uległości i niewolnictwa. Jest to również sposób przygotowania społeczeństw całego świata do przyjęcia obowiązkowego szczepienia całej istniejącej populacji. Mafia globalistów z B. Gatesem na czele otwarcie mówi,  że: „…powrót do normalności nie nastąpi dotąd, aż populacja całego świata będzie zaszczepiona, i to kilkukrotnie”.  Ich ostatecznym celem jest przyjęcie znamienia/znaku bestii zgodnie z biblijnym proroctwem: „…wszyscy: mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia…”. (Apokalipsa Jana 16-17) To nie jest opis lokalnej sytuacji; jest to opis globalnego stanu całego okręgu ziemi. Kandydat na stanowisko prezydenta USA, J. Biden (globalista, socjalista, oraz „ojciec chrzestny” mafii rodziny Bidenów – wszystko w jednej osobie; mafii, której kryminalne działania obejmują kilka kontynentów) otwarcie mówi, że jeśli wygra wybory, w pierwszych dniach swej kadencji wprowadzi w życie ogólnonarodowy nakaz noszenia masek na twarzy. Będzie to ogólnonarodowy znak niewolnictwa w USA.                          

Jest wiadomo, że w przestrzeni kwadratu 4 włókien przeciętnej maski mieści się 49 milionów Koronowirusa. Nie spełniają one więc w najmniejszym stopniu zadania ochrony. Nawet globalista, Dr. Fauci stwierdził kilkukrotnie, że maski nie są skonstruowane z myślą zabezpieczenia przed wirusem i: „…nie powinny być używane w miejscach publicznych”. Ten sam amerykański epidemiolog, Dr. Fauci w krótkim czasie zmienił zdanie i stwierdził, że maskę powinno się nosić nawet we własnym mieszkaniu, bezustannie. Jego rekomendacje mają mniej wspólnego z naukowymi podstawami, a znacznie więcej z jego pozycją i wynikającymi z niej konfliktami interesów finansowych. Dr Fauci i organizacje przez niego reprezentowane czerpią bezpośrednie, multimilionowe korzyści finansowe z powodu „plandemii” COVID-19.

Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Maski symbolicznie oraz ceremonialnie czynią nas sługami człowieka raczej niż Boga. Zamykanie kościołów jest dowodem satanistycznego ataku, którego celem jest odłączenie kościoła od Chrystusa oraz umożliwienie przyjęcia Antychrysta. Wymagana masowa izolacja ludzi jest formą psychologicznej tortury, jest szkodliwa fizycznie oraz jest formą opętania demonicznego. Pod banderą socjalnych dystansów (6 stóp – około 1.5 metra) Szatan zwycięża do pewnego stopnia, ponieważ zgodnie z raportem Barna Research w USA 32% praktykujących Chrześcijan przestała uczęszczać do kościoła w czasie „plandemii” COVID-19. W tym samym raporcie czytamy, że co piąty kościół w USA może być na zawsze zamknięty w najbliższych 18 miesiącach z powodu ograniczeń narzuconych przeciwko kościołom w czasie „plandemii” COVID-19.               

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:                             

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.                                                          

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…                                                                           

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.     

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.                                             

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:                                                              

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz            

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                   

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s