30 Sekund Do Dwunastej (271) ”Bez Precedensowe…”

„Oto moja Biblia; Jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem, Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam, Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, Aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

W USA każdego roku następują pożary lasów. Jednak od sierpnia 2020 r. ogień w samej Kalifornii pochłonął ponad 4 miliony akrów. Jest to 2 razy więcej od poprzedniego rekordu z ubiegłych lat. Eksperci powtarzają opinię, że jest to bez precedensowa sytuacja. Nie wszystkie lasy płoną z naturalnych powodów. W stanie Georgia w ostatnich latach zanotowano około 700 podpaleń rocznie, których wynikiem było spalenie ponad 9000 akrów lasów. W stanie Waszyngton tylko jeden podpalacz wzniecił 23 pożary w ciągu zaledwie 2 tygodni. W USA płoną nie tylko lasy. Miasta są niszczone na tle politycznym. Motłochy, anarchiści, niszczą, plądrują i palą (cokolwiek nie da się ukraść) podburzani przez agitatorów Antify, Demokratów i pieniądze Sorosa. Portlant i Seatle – to tylko dwa przykłady konsekwencji wprowadzania siłą socjalizmu zwłaszcza w stanach rządzonych przez Demokratów.                            

Tymczasem w południowej Francji  nastąpiły tak dewastacyjne powodzie, że prasa określa je jako „najgorsze, bez precedensowe powodzie żywej pamięci”.                                                       

W Dubai, w Emiratach Arabskich otwarto „Muzeum Przyszłości”. Bez precedensowym detalem jest, że budowla została zaprojektowana przez

sztuczną inteligencję; dosłownie bez udziału architektów.

W Chinach istnieje ponad 87 000 zapor wodnych. Jedna z nich upadła i spowodowała zalanie ponad 10 000 akrów pól uprawnych. Specjaliści obawiają się upadku największej tamy wodnej (Thre-Gorges-Dam, długości 2.3 km oraz wysokości 185 m – jest ona 6 razy większa od największej w USA zapory wodnej, Hoover Dam)) w Chinach, której upadek może znieść z powierzchni ziemi całe miasta.                                                    

W Australii policja ma prawo porwać/uprowadzić każdą osobę z powodów medycznych oraz usunąć ubranie (włącznie z bielizną) w celu egzekwowania przymusowego szczepienia.                    

Bez precedensowymi są również konflikty włącznie z Libią, Syrią, Armenią, Azerbajdżanem, nie wspominając o imperialistycznych ambicjach Turcji oraz religijno-politycznych ambicjach Iranu. Oczywistym powodem dodatkowego/potencjalnego konfliktu jest ugoda między Turcją i Libią, na mocy której te państwa stworzyły sztuczną strefę na Morzu Śródziemnym. Celem tej ugody jest uniemożliwienie Izraelowi i Egiptowi zbudowanie rurociągu gazowego z tych krajów bezpośrednio do Europy. W tym świetle znamiennym jest ugoda USA z Grecją w sprawie obrony lotniczej przed Turcją. USA negocjuje zamknięcie największej bazy militarnej w Turcji (gdzie umieszczona jest broń nuklearna) i przeniesienie jej do innego kraju. Istnieją pogłoski, że będzie ona przeniesiona do Grecji, Rumuni, albo nawet do UAE. Na marginesie należy zauważyć, że – zgodnie z wydawnictwem OilPrice.com – ceny ropy mają znowu trend zniżkowy i spadły ostatnio poniżej $40.00 za baryłkę.                                                 

Izraelici są z powrotem zamknięci z powodu drugiej fali COVID-19 do tego stopnia, że muszą mieć specjalne zezwolenie na oddalenie się z miejsca zamieszkania/pobytu dalej niż pół kilometra. Zamknięcie kraju może trwać od 6 do 12 miesięcy. Izrael ma względny pokój z zachodu (Egipt) ze wschodu (Jordan) oraz z południa (ostatnie ugody z UAE, Bachrain i spodziewane w krótkim czasie ugody z innymi krajami arabskimi). Jedynie od północy Izrael czuje się zagrożony (Liban, Turcja oraz Rosja).                      

Premier Izraela, B. Netanyahu stwierdził, że uderzenie wyprzedzające przeciwko Iranowi w dalszym ciągu jest aktualne i jest jedną z opcji. Sudan (od południa graniczący z Egiptem) żąda od USA $4 miliardy pomocy finansowej oraz usunięcie tego kraju z listy krajów terrorystycznych w zamian za „normalizację stosunków z Izraelem”.  Natomiast tzw. Palestyńczycy stracili 85% dotacji z innych krajów muzułmańsko-arabskich (z $267 milionów do $38 milionów w pierwszych 7 miesiącach lat 2019 i 2020), które wolą raczej negocjować pokój z Izraelem, niż wspierać niedorzeczne roszczenia arabskie z Pasa Gazy.                     

Jednym z niepożądanych skutków „plandemii” na całym świecie, a w szczególności w USA jest kryzys komercjalnego budownictwa. Z powodu wymuszonego zamykania różnych instytucji (co miało trwać zaledwie kilka tygodni) biznesy prowadzą swoją działalność coraz więcej w sferze i za pomocą narzędzi internetowych/elektronicznych. Okazuje się, że wynajmowanie potężnych biur  nie jest już tak potrzebne. Potężne budynki stoją do 85% puste. Nikt nie wie co z tymi inwestycjami, które nagle przestały przynosić dochody, zrobić. Co więcej, jesteśmy świadkami migracji ludności na skalę masową, zwłaszcza z bardzo drogich (zarządzanych przez Demokratów) miast i stanów (Nowy Jork, Kalifornia). Cały świat obserwuje przygotowania do prezydenckich wyborów w USA. Arcybiskup Vigano (USA) stwierdził: „D. Trump stawia czoło przeciwko biblijnemu wyzwaniu rzuconemu przez demoniczne siły Nowego Porządku Świata”.                                                                                      

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:                   

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.                                                             

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…                                                                                  

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.       

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.                                                  

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:                                                                                    

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz                

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                         

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s