30 Sekund Do Dwunastej (252) ”Punkt Bez Powrotu”

Jest coraz bardziej jednoznaczne dla coraz większej grupy obecnej populacji świata, że osiągnęliśmy punkt, od którego nie ma powrotu w pogrążaniu się w okrucieństwie zła. Pod pretekstem kryzysu oraz walki z „pandemią” koronowirusa zło drastycznie nasila się i potęguje na świecie. Bieżąca sytuacja całego świata ma swoje odzwierciedlenie w zapisie rzeczywistości politycznej i socjalnej świata tuż przed potopem: „Gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim”. (Ks. Rodzaju 6:5-6) Bezpośrednie powiązanie tej zamierzchłej rzeczywistości z realiami naszego świata znajdujemy w Nowym Testamencie Pisma Świętego w słowach Jezusa Chrystusa, Syna Bożego: „A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego”. (Ew. Łukasza 17:26) W największym uproszczeniu, mamy do czynienia z: „wielką złością człowieka” oraz „jego myślami i dążeniami serca USTAWICZNIE złymi”.

Drastycznym przykładem jest masowe zwalnianie kryminalistów z więzień (stan Kaliforni uwolnił z więzień 3500 kryminalistów, miasto Chicago zwolniło z więzień ponad 1300. W tym samym czasie fryzjerka S. Luther w stanie Texas zasądzona została za „nielegalne” otwarcie biznesu z powodu braku funduszy na wyżywienie dzieci, na 7 dni więzienia oraz dodatkowe kary finansowe. W stanie Michigan 77-letni fryzjer jest atakowany za podobną „niesubordynację” w stosunku do zarządzeń gubernatorki stanu, Whitmer – włącznie z nakazem zabrania licencji oraz ciągłych kar finansowych. Właściciel biznesu, Manke powiedział: „Oczywiście gubernator stanu Whitmer w ogóle nie zdaje sobie sprawy, jak dużo zniszczenia powoduje dla naszego stanu oraz dla [mieszkających tu] rodzin”). Dobro jest uznane za zło, a zło jest uznane za dobro. Tak spaczony sposób myślenia oraz działania jest również opisany na kartach Starego Testamentu Pisma Świętego: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłoś w ciemność; którzy zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych”. (Ks. Izajasza 5:20-21) W oczach ludzi ze spaczonymi umysłami zamknięcie całej populacji narodu i zakaz opuszczania miejsca zamieszkania jest „dobrym”, zakaz pracy w niekoniecznych, nieistotnych biznesach jest „dobry”, przymuszanie do potencjalnie śmiercionośnych szczepień jest „dobry”, nakaz zakładania masek w miejscach publicznych, mimo że ta praktyka zmniejsza o 20% dopływ tlenu do organizmu i powoduje niedotlenienie płuc, serca i mózgu oraz spadek odporności systemu immunologicznego jest „dobry”, zwykły spacer do parku jest „złem”, przebywanie na słońcu i na świeżym powietrzu jest „złem”, przetwórnie mięsa zamyka się dla „publicznego dobra” (w lokalnych sklepach pojawiają się na stoiskach z mięsem, że można kupić tylko dwie sztuki wyrobów mięsnych) oraz sklepy z nieograniczonym prawem kupna alkoholu i narkotyków są koniecznym/kluczowym „dobrym” serwisem dla narodu…

Dzisiaj niemal na całym świecie narzucany jest przymus zasłaniania twarzy „personalnymi maskami”. Jest to metoda przyuczania całej populacji świata do dobrowolnego poddania się w niewolnictwo. Następnym etapem będą przymusowe szczepienia, które zawierać będą mikroskopijne nano-cząsteczki identyfikacyjne. Będą one wymaganą dokumentacją do prawa korzystania z podstawowych dóbr i serwisów, np: prawo powrotu do pracy i wynagrodzenia, prawo wejścia do lokalnego sklepu i zaopatrzenia w żywność, prawo podróży nie tylko samolotem, ale i własnym samochodem, prawo kupna paliw i wiele innych. Dnia 14 maja 2020 r. W telewizyjnym wywiadzie z dziennikarką M. Bartimoro i stacji Fox Business Prezydent D. Trump powiedział: „Nasze siły zbrojne są obecnie mobilizowane, by pod koniec roku [lub kiedykolwiek szczepionka będzie gotowa] być w stanie bardzo, bardzo szybko zaszczepić wiele ludzi”. Gwardia Narodowa w ilości 47 000 ludzi oraz inne części sił zbrojnych USA są w stanie gotowości do dystrybucji ponad 300 milionów dawek szczepionki. Kontrakt na jednorazowe strzykawki w wysokości $138 milionów został podpisany przez Departament Obrony USA.  Wszystko jest przygotowywane na jesienne miesiące bieżącego roku. Prezydent Trump otwarcie mówi, że administracja Białego Domu i cały kraj będą gotowi na [potencjalną] drugą falę zakażeń chorobą COVID-19 podczas sezonu grypowego w jesienno-zimowych miesiącach lat 2020-21.

Jest to więc tylko kwestią czasu, gdy usłyszysz pukanie do drzwi. Gdy je otworzysz, ujrzysz kilku uzbrojonych, militarnych dryblasów. Jeden z nich będzie mieć przygotowany pakiet szczepionek dla całej rodziny… Albo, w pewnym dniu otrzymasz pocztą oficjalny list z żądaniem stawienia się w specyficznym lokalnym ośrodku w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie w celu przyjęcia przymusowego szczepienia „dla twojego dobra” i „dobra całego społeczeństwa”. Jest to uprawomocnione na mocy ustawy w Kongresie USA „H.R. 6666”. Prawo to autoryzuje Sekretarza Zdrowia I Serwisów Człowieka do: „…udzielenia dotacji wybranym jednostkom administracyjnym  w celu przeprowadzania testów diagnostycznych na COVID-19 i powiązanych z tym dodatkowych działań, takich jak śledzenie kontaktów – za pośrednictwem ruchomych jednostek medycznych, a w konieczności w indywidualnych miejscach rezydencji – jak również do innych celów”.

Zgodnie z protokołem „2006:1(3):1160-4, doi: 10.1038/nprot.2006.162” ujawnionym przez National Center For Biotechnology Information  (Narodowe Centrum Informacji O Biotechnologii) uaktywnienie microskopijnego tatuażu w ludzkim ciele nastąpi za pomocą: „połączenia komercjalnie dostępne samoświecące się koniugaty kwantowych kropek z emitującymi światło proteinami Renila Luciferase”. Przymusowa dystrybucja tego znaku

Quantum-Dot Tattoos

identyfikacyjnego w połączeniu ze szczepionką przeciwko wirusowi jest najbardziej szatańskim, cynicznym i zwodniczym aktem przeciwko człowiekowi. Było to przewidziane ponad 2000 lat temu: „On też sprawia, że wszyscy; mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia…”. (Apokalipsa Jana 13:16-17) W taki sposób ludzka rasa zostanie zmieniona w rasę lucyferiańską. Już obecnie istnieją badania naukowe świadczące, że biotechnologiczne, nano-cząsteczkowe technologie zmieniają system DNA człowieka. Krótko mówiąc, po przyjęciu znaku (bestii) przestajemy być ludźmi. Stajemy się (lucyferiańską) hybrydą.

Jest intrygujące, że coraz więcej gubernatorów i innych polityków w USA zaczyna powtarzać, że nie jest możliwe powrócić do stanu normalności, dopóki cała populacja USA nie zostanie zaszczepiona. Zgodnie z artykułem w wydawnictwie U.S. News z dnia 4 maja 2020 r. 1/5 do 2/5 populacji Ameryki nie przyjmie tak niebezpiecznej szczepionki: „Jeśli ci ludzie nie przyjmą szczepienia, cały proces odnowienia gospodarki kraju może być skompromitowany”. Tymczasem z Bliskiego Wschodu (z Izraela oraz sąsiadujących krajów arabskich) dochodzą raporty o spodziewanym głodzie w biblijnych proporcjach na całym świecie z powodu drastycznego zmniejszenia aktywności ekonomicznej i handlowej (wydawnictwo Al Arabia z dnia 7 maja 2020 r.).

Jezus jest odpowiedzią na najgorszy kryzys. Bóg cię stworzył i cię umiłował, ma plan dla ciebie teraz i w przyszłości. Przyszedł w formie człowieka, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i w ten sposób zapłacił karę za wszystkie nasze grzechy w celu umożliwienia ratunku, zbawienia i wyrwania nas ze szponów tego świata zgodnie ze słowami Chrystusa: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony”. (Ew. Jana 3:14-17) Ten upadły świat nie jest naszym ostatecznym celem. Historia tego świata szybko się kończy. Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa.  Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s