30 Sekund Do Dwunastej (251) ”Tyrania Sankcji I Regulacji”

Obecny światowy kryzys spowodowany koronowirusem ma niemal prorocze znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do idei i praktyki Nowego Porządku Świata, który biblijne proroctwa Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego przewidziały tysiące lat temu. Z tych proroctw wiemy, że wkrótce pojawi się globalny lider kontrolujący globalny rząd oraz globalna, cyfrowa ekonomia i jedna, globalna religia – wszystko pod sztandarem Nowego Porządku Świata. Wydaje się, że wiele ludzi to dostrzega, jednakże głosy, które mają odwagę wyrazić jakikolwiek sprzeciw czy ostrzeżenie, są coraz częściej umniejszane, a w najgorszym przypadku cenzurowane i wygaszane zgodnie z „teoriami konspiracyjnymi” propagowanymi przez wszystkich, którzy przedstawiają protestujących jako niedorozwiniętych ludzi. Zgodnie z najnowszymi informacjami wiemy obecnie, że prognozowane liczby ofiar „pandemii” są dramatycznie większe od aktualnych statystyk, a te statystyki w dalszym ciągu nie odzwierciedlają prawdziwej rzeczywistości. Pojawiają się również raporty, że COVID-19 nie jest zagrożeniem dla dzieci poniżej dziesięciu lat życia, które nie są nośnikami wirusa. Pojawiają się także raporty, że gromadną odporność immunologiczną społeczeństwa można bezpiecznie osiągnąć, gdy mniej ograniczające metody są używane. Jednakże w USA ponad 30 milionów Amerykanów straciło pracę w ciągu zaledwie kilku tygodni z powodu drakońskich regulaminów blokowania i zamykania całej populacji kraju w przymusowej kwarantannie. Takie traktowanie całej populacji jest niezgodne z podstawowymi zasadami zdrowego rozsądku. W starożytnym Izraelu zgodnie z Bożym regulaminem, kwarantanną nałożone były tylko osoby trędowate, a nie całe społeczeństwo.

Dnia 2 maja 2020 r. wydawnictwo Fox News opublikowało najnowsze regulaminy w odniesieniu do zgromadzeń przewidujące kary pieniężne minimum $1000.00 oraz areszty osób uczestniczących np. w urodzinowych uroczystościach w czasie, gdy miasto uwolniło z więzień ponad 1300 kryminalistów z powodu rzekomego zagrożenia pandemią. Lesbijka, lider miasta Chicago, L. Lightfoot powiedziała między innymi: „Zamkniemy was, pozwiemy was do sądu, nałożymy kary finansowe i jeśli będziemy musieli, zaaresztujemy i wsadzimy do więzienia”. Na Hawajach małżeństwo zostało aresztowane w czasie oraz z powodu podróży poślubnej.

Sytuacja ludności w USA zdaje się pogarszać z dnia na dzień. Dziennikarz reprezentujący Fox News powiedział między innymi: „W czasie, gdy otwarta debata jest wymagana w celu określenia słusznych kroków w odniesieniu do pandemii, lokalne rządy – niestety – taką debatą nie są zainteresowane. Oni chcą bezwzględnego, niekwestionowanego posłuszeństwa, dlatego stosują ekstremalne sankcje dyscyplinarne przeciwko wyrażaniu w jakiejkolwiek formie wolności indywidualnej społeczeństwa”.

Nie jest dla nikogo zaskakujące, że w tej sytuacji w różnych regionach kraju ludzie zaczynają się burzyć. Fox News donosi o wzmagających się protestach ludności w skali całego kraju przeciwko regulacjom przymusowej kwarantanny ze względu na zagrożenie upadku całej gospodarki. Ludzie chcą z powrotem pracować. Jedna z organizatorek takiego protestu w stanie Michigan powiedziała: „Kwarantanną jest, gdy ogranicza się poruszanie chorych ludzi. Natomiast ograniczanie wolności poruszania się całej populacji jest tyranią”. Zgodnie z raportem izraelskiego wydawnictwa Arutz Sheva multimiliarder Elan Musk stwierdził, że kwarantanny z powodu koronowirusa są faszystowskie i niekonstytucyjne: „Ekspansja ‘schroniska w miejscu zamieszkania’ lub inaczej przymusowego więzienia we własnym domu w przeciwieństwie do wszystkich konstytucyjnych praw człowieka oraz łamanie podstawowej wolności osobistej jest z gruntu złe i jest przeciwne temu, dlaczego ludzie przybyli do Ameryki oraz budowali ten kraj. Jest to skandal! Jest to skandal, który spowoduje wielkie szkody”.

Lokalne rządy są częścią tego globalnego skandalu. Są one powodem szkód, które są obecnie celowo realizowane zgodnie z dążeniami redukcji populacji świata przez globalistów. Otwartym pytaniem jest: jak szybko oraz czy w ogóle USA i inne kraje świata kiedykolwiek w przyszłości zostaną całkowicie otwarte? Gubernator stanu Illinois ogłosił nowe (bezprawne) regulaminy w odniesieniu do kościołów przewidujące ich otwarcie w pięciu etapach: „…najpierw do 10 osób, następnie do 20 osób i w ostatnim etapie do 50 osób uczestniczących w religijnych praktykach w zależności od tego, czy oraz czy kiedykolwiek efektywna szczepionka zostanie wyprodukowana”. Krótko mówiąc, tym lokalnym zarządzeniem gubernator stanu, J.B. Pritzker efektywnie zatrzasnął drzwi praktycznie wszystkich kościołów w stanie Illinois na zawsze. Prezydent USA, D. Trump odmówił ogłoszenia podobnych zarządzeń i regulaminów instytucji rządowej CDC w odniesieniu do kościołów na terytorium całego kraju. Dlatego nikogo nie dziwią nagłówki oficjalnej propagandy, których wspólnym mianownikiem jest: „czeka nas jeszcze gorsze”. W nagłówkach mediów informacyjnych czytamy między innymi: „Pomimo rozszerzającej się udręki kwarantanny Fauci twierdzi, że druga fala pandemii koronowirusa jest nie do uniknięcia”, „Dopóki nie pojawi się szczepionka, linie lotnicze będą zniszczone na długie lata”, „Dochód Narodowy USA w pierwszym kwartale spadł do -4.8%, w największym spadku od 2008 r. i należy oczekiwać gorszych rezultatów w przyszłości”, „Do Kongresu, róbcie cokolwiek możliwe, by uniknąć katastrofy ekonomicznej”, „Niemal połowie globalnej klasy robotniczej grozi ryzyko utraty środków do życia”, „Jesteś ostrzeżony; koronowirus wiedzie do następnej, globalnej pandemii: GLOBALNEGO GŁODU”, „Ponad 70% uwięzionych we własnych domach Amerykanów twierdzi, że osiągną punkt krytyczny w połowie czerwca 2020 r.”, „Wielokrotne miliony kur, świń oraz bydła jest zarzynane w czasie, gdy media ostrzegają o nadchodzących brakach żywności”, „Irytacja narasta z powodu masowych opóźnień w próbach rejestrowania się na bezrobocie. Ludzie, którym brakuje żywności, mówią o samobójstwie”.

Jeśli ktokolwiek czyta te słowa i myśli w podobny sposób, żyjąc w USA czy gdziekolwiek na świecie, stanowczo mówię: samobójstwo nie jest rozwiązaniem. Jezus jest odpowiedzią na najgorszy kryzys. Bóg cię stworzył i cię umiłował, ma plan dla ciebie teraz i w przyszłości. Przyszedł w formie człowieka, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i w ten sposób zapłacił karę za wszystkie nasze grzechy w celu umożliwienia ratunku, zbawienia i wyrwania nas ze szponów tego świata zgodnie ze słowami Chrystusa: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony”. (Ew. Jana 3:14-17) Ten upadły świat nie jest naszym ostatecznym celem. Historia tego świata szybko się kończy. Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s