30 Sekund Do Dwunastej (292) ”Globalne Ludobójstwo 2020 Roku – 1”

„Oto moja Biblia; jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem. Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam. Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

„Za każdym razem, gdy ktoś staje w obronie jakiejś idei, działa na rzecz poprawy losu innych lub przeciwstawia się niesprawiedliwości, wysyła niewielką falę nadziei i krzyżuje się z milionem różnych ośrodków energii i odwagi; te fale tworzą prąd, który może zmieść najpotężniejsze mury ucisku i oporu” – R. F. Kennedy.

„Plandemia” COVID-19 była od dawna zaplanowana i realizowana w dokumentach i ćwiczeniach symulacyjnych pochodzących od eugeników: B. Gatesa i Fundacji Rockefellera. Platforma z 200 szczegółowymi poziomami jest udostępniana przez Światowe Forum Ekonomiczne pod przewodnictwem K. Schwaba, technokraty i propagatora trans humanizmu […] w celu dostarczenia szczegółowych instrukcji dotyczących „Plandemii COVID-19” (plan-owanej pan-demii), która ma zostać wykorzystana do wprowadzenia globalnego odtworzenia/przerobienia systemu monetarnego i wdrożenia cyfrowej waluty oraz ustanowienia i formalnego wprowadzenia w życie rządów technokracji za pomocą totalitarnego, faszystowskiego rządu na całym świecie pod przywództwem idei socjalizmu i ochrony środowiska naturalnego […], z Chinami jako prawzorem, oraz zniewolenia ludzkości przez złowrogi spisek dotyczący masowego użycia śmiertelnych, obowiązkowych szczepionek.

Wcześniej podejmowano próby zaprojektowania i zrealizowania pandemii, ale w skali globalnej żadne z nich się nie udały. Tym razem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) z wyprzedzeniem zmieniła kryteria pandemii, aby mogła ogłosić pandemię z fałszywych powodów. T. A. Ghebreyesus, terrorysta wielokrotnie oskarżany o ludobójstwo, został mianowany szefem Światowej Organizacji Zdrowia w celu zaaranżowania pandemii i ułatwienia totalitarnego przejęcia nadzoru świata.

Istnieją dowody, że technologia bezprzewodowa (ang. wireless technology) bezpośrednio niszczy układ odpornościowy ludzi. System 5G jest zaangażowany w COVID-19 poprzez korelacje między lokalizacjami wdrożenia 5G a zachorowalnością/śmiertelnością, a także wcześniejszym szczepieniem przeciw grypie w Wuhan (Chiny) oraz Mediolanie (Włochy). Objawy „COVID” są praktycznie identyczne z objawami narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne (ang. EMR). Rozległe badania wojskowe tych technologii przez wiele dziesięcioleci były tajne, a agencje regulacyjne zostały dokooptowane, aby uniemożliwić społeczeństwu poznanie ekstremalnych niebezpieczeństw związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym (EMR). Lekarze nie przechodzą szkolenia w zakresie zagrożeń dla zdrowia związanych z narażeniem na EMR, dlatego błędnie diagnozują objawy EMR. Szpitale są ekstensywnie wyposażone w technologię 5G, która zagraża zdrowiu i życiu pacjentów.

Technologia 5G służy wielu celom. Jest to forma broni wojskowej, za pomocą której można zrealizować masową depopulację świata. Ułatwia ona wprowadzenie technokracji i totalitarnej kontroli, umożliwiając inwigilację/policyjny nadzór, rozpoznawanie twarzy, całodobową obserwację monitorowanych osób, kontrolę umysłu i ciała oraz – w połączeniu ze szczepionkami i smugami chemicznymi (ang. chemtrails) zawierającymi nanocząsteczki – torturowanie lub mordowanie indywidualnych osób. EMR może służyć do symulowania patogenów (trucizn) i obezwładniania układu odpornościowego […], a telefony komórkowe mogą być używane do symulowania zakażenia COVID-19 wśród współpracowników lub członków rodziny. Technologia 5G została szeroko zainstalowana na lądzie i w przestrzeni kosmicznej, aby atakować i kontrolować lokalne populacje (np. masowe ataki w Wuhan i Milanie).

Nielegalne środki koronawirusa zostały wykorzystane przez rządy, aby przyspieszyć wdrożenie 5G i zainstalować publiczne punkty dostępu 60 GHz nawet w szkołach (USA i inne kraje), aby atakować dzieci. W wielu krajach wprowadzono nielegalne przepisy mające na celu, między innymi: zniesienie wolności obywatelskich, zniszczenie gospodarek, zamknięcie małych i średnich przedsiębiorstw, oddzielenie, izolację i terroryzowanie członków rodzin (Australia), zubożenie ludzi, w tym niszczenie miejsc pracy, usuwanie dzieci od swoich rodzin (Chiny, USA wśród rdzennych

mieszkańców Ameryki, Niemcy i inne kraje), do internowania dysydentów w obozach koncentracyjnych (dzieje się tak obecnie w Kanadzie), udzielanie immunitetu funkcjonariuszom rządu na popełnienie morderstwa, gwałtu i tortury (Anglia), używanie policji, wojska i najemników do kontrolowania populacji (Chiny i wiele innych krajów), do szczepienia ludności na siłę niemedyczną szczepionką zawierającą mechanizmy kontroli populacji bez ich świadomej zgody (do dnia 18 lutego 2021 r.: w Izraelu zaszczepiono przynajmniej jeden raz ponad 81% populacji, w Emiratach Arabskich 54%, w Anglii 25%, w USA 17.3% w Polsce 6.8%, w Niemczech 5.6%, we Włoszech 5.5%, we Francji 4.9%, w Kanadzie 3.6%, w Brazylii 2.9%, w Chinach 2.8%, w Rosji 2.7% w Indiach .7% oraz w Indonezji .7%).

Nie było i nie ma pandemii, ponieważ „krzywa zachorowań” spłaszczyła się przed wprowadzeniem środków blokujących (zakazy i ograniczenia swobody poruszania się). Ogólna śmiertelność kształtuje się na niższym poziomie niż w poprzednich latach. Stosowany masowo test PCR, który nigdy nie został zaprojektowany jako test diagnostyczny i daje do 94% fałszywie pozytywnych wyników, jest używany przez (kontrolowane przez oligarchów i rząd) platformy głównego nurtu i media społecznościowe do terroryzowania populacji w celu uzyskania bezwzględnego posłuszeństwa. Złudzenie pandemii jest podsycane przez lekarzy zmuszonych do przypisywania praktycznie każdej śmierci pandemii „COVID”. Personel medyczny i lekarze są zastraszani, aby uniemożliwić im mówienie prawdy o pandemii. W Wielkiej Brytanii akt zgonu jest zmieniany w sposób, aby krewni nie mogli kwestionować przyczyny zgonu. Dziesiątki tysięcy lekarzy potwierdziło wielokrotnie, że „COVID-19” to mistyfikacja. W Irlandii nie było zgonów spowodowanych COVID do 20 kwietnia 2020 r. I od tego czasu zarządzono ograniczenia swobody poruszania się na podstawie zaledwie 98 zgonów na 5 milionów ludzi. Takich ograniczeń osobistych praw nigdy nie było, mimo że około 30 tysięcy osób umiera rocznie w tym kraju z powodu jakiejkolwiek z innych chorób.

Tylko ludzie z „gorącą” infekcją; z objawami, takimi jak bóle głowy lub ból gardła, są zaraźliwe. Ponad 86% tak zwanych „przypadków COVID”, jest nosicielami „bezobjawowymi”, a zatem nieszkodliwymi. Badanie przeciwciał na Uniwersytecie Stanforda wykazało, że śmiertelność z powodu pandemii wynosi od 0,1 do 0,2%, co odpowiada grypie sezonowej. Wstępne przewidywane współczynniki zgonów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „były 20–30 razy wyższe”. W czerwcu 2020 roku Amerykańskie Centra Kontroli Chorób (CDC) potwierdziły, że ogólny wskaźnik śmiertelności z powodu infekcji (IFR) wynosi zaledwie 0,26%, czyli znacznie mniej niż 3,4% oszacowane przez WHO, co pomogło napędzić panikę i blokady osobistej wolności. Ale nawet te statystyki są zawyżone: śmiertelność z powodu infekcji wśród populacji (z wyjątkiem mieszkańców domów starców) wynosi prawdopodobnie poniżej 0,1%, czyli mniej niż 1 na 1000.

Rządy Wielkiej Brytanii i Niemiec stwierdziły w dokumentach, że celowo zwiększały poziom strachu, włącznie z masowym zastraszaniem dzieci, przekonując je, że będą torturować i zabijać swoich krewnych, jeśli nie umyją rąk i nie zastosują się do wymaganych środków przeciwko koronawirusowi. Dzieciom kazano wierzyć, że mogą okazać swoją miłość dziadkom, nie zbliżając się do nich.  Dystans społeczny jest formą tortury opracowanej w celu traumatyzowania populacji. Jego celem jest skłonienie ludzi do zdystansowania się od innych, tak, aby mogli być widzialni i celowani przez systemy militarne 5G. Obecne systemy 5G nie są w stanie definitywnie zidentyfikować osoby, jeśli jest ona w odległości poniżej 6 stóp (poniżej 1.5 metra) od innych osób.

Polityka wielu rządów i WHO jest celowo ukierunkowana na zabijanie ludzi. W wielu krajach nakazano lekarzom nie przyjmowanie osób starszych na oddziały intensywnej terapii i uniemożliwienie im ogólnej opieki zdrowotnej. Ponadto krajowe systemy opieki zdrowotnej przestały zapewniać opiekę zdrowotną inną niż ta, która dotyczy „COVID”, pozostawiając chorych na śmierć. We Francji rząd wydał dekret nakazujący lekarzom podawanie osobom starszym leku objętego ograniczeniami od 2012 r., ponieważ był on przeciwwskazany w przypadkach problemów z oddychaniem. W USA szpitale były mocno przekupywane (ponad $30 000 dolarów na przypadek) w celu zdiagnozowania „COVID” i umieszczania pacjentów na respiratorach, które ich zabijały. WHO i rządy tłumiły skuteczne terapie, szczególnie te stosowane od ponad 70 lat (hydrochlorochina), i nękały lekarzy, którzy z powodzeniem nimi leczyli i ratowali pacjentów. W większości zapobiegano sekcji zwłok, które ujawniałyby prawdziwą przyczynę zgonu. Patolog sądowy, profesor K. Puschel oświadczył, że nie widział ani jednego przypadku „COVID-19” w sekcji zwłok, który nie obejmowałby innych poważnych, wcześniej istniejących schorzeń.

Rządy prawie całego świata i WHO promowały i wymuszały noszenie masek przez społeczeństwo z pełną świadomością, że nie zapewniają one żadnej ochrony przed jakimkolwiek wirusem, ale powodują poważne uszkodzenia neurologiczne i oddechowe, zagrażając życiu i zdrowiu ludzi. W Wielkiej Brytanii śmiertelność wzrosła dopiero po wprowadzeniu ogólnego ograniczenia swobody poruszania się. Czołowi ekonomiści ostrzegają, że rząd Wielkiej Brytanii „zabija więcej ludzi, niż mógłby uratować” poprzez takie blokady. Wydawnictwo Daily Mail w Anglii przeprowadziło rewizję 130 badań przeprowadzonych przez dzienniki, naukowców i organizacje charytatywne, dokumentujących zniszczenia społeczne i zdrowotne oraz zgony spowodowane zamknięciami ludności. Tylko w jednym hrabstwie w USA liczba samobójstw wśród młodych ludzi wzrosła o 100%. Miliona Nowojorczyków nie stać już na jedzenie. Brytyjski wysłannik WHO powiedział, że światowe ubóstwo podwoi się do 2021 roku w wyniku ograniczeń swobody poruszania się.

Wszystkie działania globalistów zmierzają szybkimi krokami do wprowadzenia w życie utopijnej, faszystowskiej rzeczywistości pod rządami Jednej Globalnej Ekonomii, Jednej Globalnej Religii i Jednego Globalnego Rządu, nad którymi będzie ustanowiony jeden globalny lider – Antychryst nadzorujący Nowy Porządek Świata (ang. NWO).

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s