30 Sekund Do Dwunastej (264) ”Wielkie Wyzerowanie”

Przedstawiając system Światowego Forum Ekonomicznego  w moim komentarzu nr 256 „Demolka”, pisałem między innymi: „…prezes wykonawczy organizacji Światowego Forum Ekonomicznego, Klaus Schwab: „Pandemia reprezentuje i jest dla nas rzadkim/unikalnym oraz wąskim oknem szansy na refleksję, przekształcenie/przeobrażenie oraz ostateczne wyzerowanie całego/pełnego porządku

świata”. W diagramie „COVID-19” […] jest również kategoria „The Great Reset” (Wielkie Wyzerowanie)”. Globaliści całego świata są głęboko zaangażowani w wysiłkach do doprowadzenia i zrealizowania Wielkiego Wyzerowania. Na przeszkodzie stoi im jeden człowiek, który ma odwagę i siłę ich zatrzymać, przynajmniej na jakiś czas – D. Trump, Prezydent USA.

Globaliści zrobili błąd, usiłując przeciągnąć go na swoją stronę. W tym celu zaprosili Prezydenta D. Trumpa do Dawos w Szwajcarii w styczniu 2020 r. na kolejną konferencję Światowego Forum Ekonomicznego. Prezydent Trump mając świadomość of bestii, w której gardziel wjeżdża, wbił wielki kij w jej oko. Powiedział liderom świata między innymi: „Jesteśmy zaangażowani w ochronę majestatu Bożego stworzenia i naturalnego piękna naszego świata. Aby wykorzystać możliwości przyszłych dni/jutra, musimy odrzucić odwiecznych proroków zagłady i ich przepowiednie apokalipsy. Ci alarmiści zawsze domagają się tej samej rzeczy; absolutnej mocy/władzy w celu dominacji i kontroli każdego aspektu naszego życia. Nigdy nie zezwolimy skrajnym socjalistom zniszczyć naszej ekonomii, zrujnować naszego kraju”. Dwa dni później lewicowiec, dziwak i miliarder, 89-letni J. Soros podjął się awaryjnej interwencji, gdzie? W Dawos, ostrzegając globalistów, że: „…elekcja 2020 r. w USA zadecyduje o losach całego świata”.  W tym kontekście znamienną jest reakcja Watykanu dnia 6 lutego podczas konferencji w Rzymie z udziałem globalisty J. Sachs (patrz 30 Sekund Do Dwunastej (237) „Wróg Numer 1”), który powiedział między innymi: „…USA stanie się niezmiernie skomplikowanym czynnikiem dla całego świata, gdy D. Trump wygra re-elekcję”. „…GDY TRUMP WYGRA RE-ELEKCJĘ!”.

Papież Franciszek zaprosił globalistę, J. Sachsa na Amazoński Synod w Watykanie jako honorowego gościa i doradcę. Jest on też personalnym doradcą byłego kandydata na stanowisko Prezydenta USA, socjalisty, B. Sandersa. Jest otwarte pytanie: co robi w Watykanie, socjalista i globalista w jednej osobie, J. Sachs? Dlaczego ma wtyczki w Watykanie? J. Sachs popiera aborcje i eutanazje, ale to nie zdaje się stanowić żadnego problemu dla administracji Watykanu. Dla Watykanu, dla Papieża Franciszka oraz jego przyjaciół w ONZ problemem/wrogiem numer 1 jest Prezydent USA, D. Trump. Jednym z przyjaciół Papieża Franciszka jest J. Soros, który powiedział: „Uważam, że bezspornie i najwyraźniej administracja Trumpa jest zagrożeniem dla świata, ale uznaję to za zjawisko przejściowe, które zniknie w 2020 r.”.

Czy rozumiesz te słowa? Czy możesz ogarnąć głębię nienawiści do Prezydenta USA, D. Trumpa? D. Trump jest kapitalistą. Trump nie jest globalistą i nigdy nim nie będzie. Dlatego wycofał USA z Układu Paryskiego w sprawie klimatu (czerwiec 2017 r.) oraz ze Światowej Organizacji Zdrowia – WHO (lipiec 2020 r.), która jest pod finansowym kapciem B. Gatesa i jego kumpli. Obecnie D. Trump mówi głośno o wycofaniu USA z WTO – Światowej Organizacji Gospodarczej. Jego krytycy twierdzą, że ponieważ jest żonaty drugi raz, jest on złym człowiekiem. Nikt nie twierdził, że D. Trump jest świętym chodzącym po ziemi. Jednak to właśnie D. Trump ma do czynienia ze wcieleniami demonów na tym świecie, którzy jak doradca Papieża Franciszka, J. Sachs stwierdził: „Obecnie plenarne sesje ONZ rutynowo głosują 185 do 1 przeciwko USA niemal w każdej kwestii”. Jedynie D. Trump przepędza święte krowy ONZ-towskie.

Musimy pamiętać, że w listopadzie 2019 r. Prezydent D. Trump, tuż przed uwolnieniem/rozpyleniem na cały świat „plandemii” COVID-19, na plenarnej sesji ONZ zadeklarował wojnę przeciwko globalistom, mówiąc: „Mądrzy liderzy zawsze stawiają na pierwszym miejscu dobro swych obywateli i swojego kraju. Przyszłość nie należy do globalistów. Przyszłość należy do patriotów”. Zaledwie kilka dni po tej przemowie koronawirus został uwolniony z chińskiego militarnego laboratorium w Wuhan i kwitnąca ekonomia D. Trumpa została zrujnowana w ciągu kilkunastu dni, przy pomocy globalisty, moralnego kryminalisty, zdrajcy w administracji Białego Domu, Dr. A. Fauci, który powiedział: „Zamykamy ekonomię”. To wszystko nie jest przypadkiem. Dlatego, jeśli globaliści amerykańscy oraz całego świata nakazują ci zostać w domu (otwarcie nazywając twe mieszkanie naturalnym więzieniem), jeśli nakazują ci nosić maski na twarzy nie tylko w miejscach publicznych, ale nawet w twym własnym domu, gdy poślesz dzieci do szkoły oraz ponieważ „babcia może zachorować”, wiedz i zrozum, że globalistów nie obchodzi zdrowie twoich dzieci, czy starzejących się rodziców. Nie obchodzi ich los milionów nienarodzonych dzieci, przez których masowy mord uratują, oszczędzą ziemię. Jeśli chcesz uratować babcię, powiedz globalistom: „wara ci od niej”! Pamiętaj o takich kryminalistach w białych koszulach jak Gubernator Nowego Jorku, który zdrowiejących pacjentów zarażonych COVID-19 wysyłał masowo do lokalnych domów starców. Wynikiem tego masowego mordu jest, że 50% wszystkich przypadków śmiertelnych w stanie Nowy Jork są dziadkami i babciami mieszkającymi w tych domach starców, do których niedoleczeni pacjenci zostali wysłani z lokalnych szpitali. To powinno ci powiedzieć wszystko, co powinieneś wiedzieć o „ich – globalistów trosce o babcię”.

Obecnie celem globalistów jest takie zniszczenie amerykańskiej gospodarki, aby wszyscy zaczęli żądać „Wielkiego Wyzerowania”. Ich celem jest przekształcenie „nowej normalności” w tak nieznośną nienormalność, że każda istota będzie się rozpaczliwie domagać w pewnym momencie najbliższej przyszłości o szczepionkę, za pomocą której iluzja normalności (ale nie utraconej wolności) zostanie przywrócona przez treserów, strażników więziennych, kuratorów, dozorców – liberałów, demokratów, globalistów – bestii w ludzkich skórach, którzy nie mogą się doczekać tej władzy i totalnej kontroli. Tak, jak jest to już praktykowane w Chinach.

Dlatego musisz z nimi walczyć. Idź do pracy, idź z powrotem do szkoły, jeśli jesteś zdrowy, odrzuć maskę, i – na rany Chrystusa – idź do kościoła. Nie daj się zniewolić. Mega kościół pod przewodnictwem McArtura w Kalifornii sprzeciwił się Gubernatorowi Kalifornii, G. Newsom i w sądzie wygrał prawo do normalnej działalności kościoła. Idź do kościoła i módl się, by D. Trump wygrał ponownie wybory w listopadzie 2020 r. Globalistyczne hieny usiłowały zatrzymać jednego na świecie człowieka, D. Trumpa poprzez rosyjską konspirację, oszustwo związane z oskarżeniem o skandal ukraiński przez 4 lata, ponieważ jeśli on rzeczywiście wzmocni Amerykę, wzmocni siły zbrojne, uzdrowi ekonomię kraju jeszcze raz, wtedy „Wielkie Wyzerowanie” tak szybko nie nastąpi, Nowy Porządek Świata (ang. NWO) zostanie odroczony daleko w przyszłość. Kto wie, czy taka okazja jak COVID-19 zdarzy się globalistom kiedykolwiek i oni dobrze o tym wiedzą.

Zastanów się, dlaczego oni nienawidzą tego człowieka, Prezydenta USA? Nienawidzą Boga, nienawidzą nienarodzone dzieci, nienawidzą tradycyjną rodzinę, nienawidzą ciebie oraz twych starzejących się rodziców, nienawidzą D. Trumpa. Biją oni policjantów, powalają posągi świętych, palą narodowe flagi, niszczą i palą całe dzielnice wielu miast. Nie lubisz D. Trumpa ze względu na jego barwną osobowość, ze względu na jego „Twety”? Nie ma znaczenia. Musisz zobaczyć wszystko, co się wokół nas dzieje w szerszej perspektywie. Stój z USA i Jej Prezydentem, D. Trumpem, albo upadniesz w szpony NWO (Nowego Porządku Świata) w najbliższej przyszłości, którego amerykańskim przedstawicielem jest człowiek chory na demencję, moralny bankrut, do szpiku kości skorumpowany kandydat na stanowisko Prezydenta USA, J. Biden.

(Powyższy tekst jest parafrazą tekstu opublikowanego przez RemnantTV)

Globaliści wykorzystują każdy najmniejszy kryzys, każdą najmniejszą iskrę, by rozpalić i rozszerzyć ogień anarchii na cały świat, co jest podstawą walki z lokalnymi rządami wielu narodów w celu ich obalenia i wprowadzenia Nowego Porządku Świata (NWO). Liderem tej „nowej” rzeczywistości będzie Antychryst, zgodnie z odwiecznym przekazem Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego. Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Najpierw musimy zauważyć, że mamy problem, grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga w wieczności w przeciwieństwie do Bożej łaski!

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za nasze grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s