30 Sekund Do Dwunastej (263) ”Co wybuchło W Bejrucie?”

Co wybuchło w Bejrucie dnia 4 sierpnia 2020 r.? Natychmiastowo po wybuchu oskarżano Izrael o atak nuklearny. Następnie media twierdziły, że wybuch był spowodowany wystrzeleniem rakiety typu Gabriel z okrętu wojennego Izraela. Szybko spekulacje się zmieniły i twierdzono, że wybuch był wynikiem ataku  rakiety typu Delilah wystrzelonej z przelatującego Izraelskiego samolotu F-16. Żadne z tych spekulacji nie są prawdziwe, ale robią swoją propagandową robotę, tj. zwiększają nienawiść do Izraela. Izrael kategorycznie zaprzeczył jakiejkolwiek formie ataku/ingerencji.

Jest wiadomo, że portowy magazyn jest kontrolowany przez Hezbollah. Filmowe migawki wskazują, że nie była to eksplozja jądrowa, ale był to wybuch konwencjonalnych materiałów militarnych w minimalnej  ilości około 2 kiloton trotylu. Efekt takiego wybuchu jest znany jako efekt pnia Macha. Po raz pierwszy został zidentyfikowany po badaniach eksplozji Halifax z 1917 roku przez inżyniera z Uniwersytetu  Chicago, Rogera MacDonalda, w artykule badawczym z 1931 roku. Efekt jest wynikiem odbicia atmosferycznego tak dużych eksplozji, że tworzą  one poziomą strefę nadciśnienia.  Wygląda na to, że eksplozja w Bejrucie miała moc ponad 5 kilotonom trotylu. Uwolniona energia była równoważna trzęsieniu ziemi o sile 3,5, co jest równe 6,5 kiloton trotylu. Duża ilość czerwonych

Explosion In Bejrut

chmur w chmurze podmuchowej wskazuje na hydrat hydrazyny, potężne PALIWO  RAKIETOWE!!! Krótko mówiąc, głównym składnikiem tego wybuchu było paliwo rakietowe.

Nie była to więc broń nuklearna. Gdyby tak było, wystąpiłby EMP (impuls elektromagnetyczny), który spowodowałby spalenie elektroniki każdego pojazdu w promieniu mili od centrum wybuchu. Co więcej, początkowy błysk wywołałby pożary we wszystkich budynkach w promieniu kilometra od centrum błysku i wytworzyłby wiatry o prędkości 1100 km na godzinę, a nie 400 km na godzinę, które widzimy na nagraniach wideo. Temperatura zapłonu broni jądrowej o mocy 5 kiloton przekracza 50 000 000° C.

Materiał, który wybuchł, z pewnością nie był azotanem amonu, ponieważ utworzyłby białawo-szarą chmurę podmuchową. W firmie Iron Ore Company na Labradorze w Kanadzie co drugi dzień o godzinie 12:00 wystrzela 249 000 kg azotanu amonu podczas swoich procesów produkcyjnych w kopalni. Jest bardzo jasne, jak wygląda 249 ton „AN/FO” (azotanu amonu i oleju opałowego) po wystrzeleniu.

Co więc mogło eksplodować? Były to zapasy militarne, między innymi: mieszanka środków wybuchowych, takich jak Semtex, TNT, gelignit i tym podobnych, z propelentami, takimi jak bawełna pistoletowa, hydrazyna (paliwo rakietowe) i tym podobne. Przed ostatecznym, wielkim wybuchem była słyszalna seria eksplozji, ale tak naprawdę analiza spektrograficzna opublikowanych urywków filmowych jest wymagana do zidentyfikowania szczegółów. Z drugiej strony jest niemożliwe, żeby to była „eksplozja nawozu”, pomimo entuzjastycznych komentarzy tak wielu nienawidzących Żydów, zgodnie z raportem Ra’anan Elozory z dnia 7 sierpnia 2020 w wydawnictwie IzraelNews.com.

Materiały militarne w Libanie są ciągle akumulowane w ostatecznym celu użycia ich przeciw Izraelowi. Jest to zgodne z proroctwami Pisma Świętego dotyczącymi agresji wielu narodów pod przewodnictwem Rosji Turcji i Iranu w celach rabunkowych w Czasach Ostatecznych naszej cywilizacji. Zdajemy się zmierzać szybko w tym kierunku, co jest jednym z powodów rozszerzającej się depresji populacji świata.

Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. ; Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Najpierw musimy zauważyć, że mamy problem, grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga w wieczności w przeciwieństwie do Bożej łaski!

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. Następnie, w Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za nasze grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s