30 Sekund Do Dwunastej (249) ”Depopulacja Świata”

Ponad 2500 lat temu prorok Jeremiasz napisał: „Nie bój się ich, bo Ja jestem z Tobą, aby cię ratować! – mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie Pan: ‘Oto wkładam moje słowa w Twoje usta’”. (Ks. Jeremiasza 1:8-9) W odniesieniu do obecnej sytuacji całego świata z powodu „pandemii Koronowirusa” nie można przemilczeć faktu, że ten właśnie, sanitarny kryzys może spowodować upadek wielu rządów, ruinę wielu ekonomii oraz zjednoczenie wielu religii. Wygląda na to, że to się teraz dzieje; że istnieją obecnie doskonałe warunki, by wprowadzić w życie Nowy Porządek Świata (Globalny Rząd, Globalną, Bezgotówkową, Cyfrową Ekonomię oraz Jedną, Ogólnoświatową Religię współistniejącą pod kontrolą Antychrysta).

Mówią o tym jednoznacznie księgi Pisma Świętego, między innymi: Księga Daniela, Apokalipsa Jana oraz drugi rozdział 2 Listu Do Tesaloniczan, gdzie czytamy przede wszystkim o Porwaniu Kościoła w Czasach Ostatecznych. Porwanie Kościoła poprzedzi ujawnienie Antychrysta oraz stanie się faktem potwierdzającym 7-letni układ pokojowy. Układ pokojowy z Izraelem rozpocznie 7-letni okres Wielkiego Ucisku. Jesteśmy na progu spełnienia tych, od wieków oczekiwanych wydarzeń. Pretekstem są globalne wysiłki organizowane przeciwko kryzysowi zdrowia.

Trzema głównymi zawodnikami w USA w tej niebezpiecznej grze dla populacji całego świata są: przedstawiciele Globalnych Funduszy oraz Globalnych Fundacji: Dr Fauci, D. Birx oraz B. Gates. „Dr” Fauci oraz B. Gates, ściśle ze sobą powiązani, są w czołówce najnowocześniejszych technik i metod biotechnologii w formie globalnych szczepień z technologią cyfrowej identyfikacji umieszczoną w tych szczepionkach. Zgodnie z raportem Yahoo z dnia 15 kwietnia 2020 r. Fundacja B. i M. Gates wzywa do globalnej kooperacji w celu zaszczepienia ponad 7 miliardów ludzi na całym świecie. Dyrektor naczelny tej fundacji, M. Suzman powiedział: „Nie będzie powrotu do normalności, dopóki nie będzie szczepionki”. To jest powodem podwójnego problemu:

1. Różne formy szczepionki są w trakcie fabrykacji i proces ten musi trwać minimum 12-18 miesięcy.

2. Szczepionki zawierają nanocząsteczkowy, identyfikacyjny system cyfrowy.

Dnia 24 marca 2020 r. B. Gates powiedział: „Ostatecznie będziemy musieli mieć certyfikaty/zaświadczenia o tym, kto wyzdrowiał oraz kto jest zaszczepiony, ponieważ nie można pozwolić, by ludzie przemieszczali się po całym świecie, gdzie istnieją kraje, które niestety nie chcą takiej kontroli. Nie można całkowicie zablokować prawa przemieszczania się, podróży i powrotu, więc musi istnieć cyfrowy (digital) dowód odporności [na wirusy], który ułatwi ponowne otwarcie świata”.

Dnia 20 czerwca 2019 r. B. Gates i jego organizacje złożyły aplikację, której tytuł brzmi: „System Krypto-Walutowy Z Użyciem Ludzkiego Ciała [W Celu] Rejestracji Danych Aktywności” (ang. Cryptocurrency System Using Body Activity Data). W USA jest to patent Nr: W02020060606 (2020 – symbolizuje rok(?), 666 – czy jest to symbol znaku Bestii(?)). Na arenie międzynarodowej jest to patent Nr: PCT/US2019/038084. Zgodnie z artykułem w specjalistycznym wydawnictwie Science Translational Medicine technologia opisana w tym patencie bazowana jest na „biokompatybilnych kwantowych kropkach wielkości bliskiej podczerwieni (około 800 nanometrów) dostarczane pod skórę przez mikroigiełkowe plamy dokumentujące szczepienie”. Po wszczepieniu działają one przez ponad 16 lat i mają być „przepustką” do ubiegania się o paszport, pozwolenie na poruszanie się (np. z miasta do miasta), oraz np. prawo wejścia do lokalnego sklepu z żywnością…

Jest to zgodne z proroctwem Apokalipsy Jana, gdzie czytamy: „On [Antychryst/ożywiony posąg zwierzęcia] też sprawia, że wszyscy; mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżenie nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć”. (Apokalipsa Jana 13:16-18)

Wysiłki w tym kierunku wzbudzają uzasadnione obawy, zwłaszcza gdy czytamy oficjalną internetową stronę: „ID2020.org”: „Potrzeba na dobrą formę cyfrowej identyfikacji jest uniwersalna, ponieważ dla ponad miliarda osób na całym świecie dostęp do podstawowych towarów i usług jest trudny, jeśli nie niemożliwy, z powodu braku rozpoznawalnej identyfikacji. Za pomocą doskonałej, cyfrowej identyfikacji indywidualne osoby mogą używać poświadczenia/mandaty/zezwolenia przyznane przez różnorodne instytucje, aby uzyskać dostęp do różnych, podstawowych dóbr/towarów i serwisów”.

B. Gates jest również zaangażowany w szczepieniu kobiet , którym wszczepia mikroskopijne kapsułki do kontroli zapłodnienia, które mogą być zdalnie aktywowane w celu automatycznej aborcji płodu np. za pomocą systemów telekomunikacyjnych 5G lub zwykłego telefonu komórkowego.

Technologie kontroli każdego człowieka na całym okręgu ziemi są gotowe. Potrzebny jest tylko ogólno-światowy kryzys, którego – zgodnie z komunistycznymi zasadami Alińskiego – nie można stracić. Zanim jednak ktoś wykorzysta kryzys, najpierw trzeba stworzyć kryzys. W tym kontekście trudno się dziwić, że wiele ludzi w USA nie nazywa obecnej sytuacji świata „pandemią”, ale „plan-demią” (ang. „plandemic”), tj planowaną pandemią. Przypominam, dnia 18 października 2019 r. z udziałem Fundacji M. I B. Gates w Nowym Jorku odbyła się konferencja w sprawie „Symulacji Pandemii Koronowirusa” dosłownie na tygodnie przed wybuchem aktualnej „pandemii” w Chinach. Dwa lata wcześniej, w styczniu 2017 r. „Dr” A. S. Fauci w swoim przemówieniu na Uniwersytecie w Georgetown powiedział: „Nie ma wątpliwości, że w przyszłości nadejdzie wyzwanie przeciwko nowej administracji [D. Trumpa] w dziedzinie zakaźnych chorób w formie chronicznych chorób kontynuowanych obecnie […], ale będzie również ‘niespodzianka’ – pandemia”. Skąd „Dr” Fauci o tym wiedział trzy lata przed aktualną pandemią???

Jedno jest pewne, niezależnie od intencji, „Dr” Fauci, B. Gates i wielu innych, podobnych im specjalistów/globalistów, ich głównym szatańskim planem i celem jest drastyczna redukcja populacji świata. W marcu 2015 r. B. Gates w swoim przemówieniu powiedział między innymi: „Na świecie żyje obecnie 6 miliardów ludzi [2015 r.]. Liczba ta szybko wzrośnie do 9 miliardów. Jeśli dokonamy naprawdę dobrej roboty w dziedzinie 1. nowych szczepionek, 2. systemów lecznictwa, oraz 3. serwisów reprodukcyjnych [aborcja], możemy te liczby zmniejszyć o 10-15%”. William H. Gates, Sr, ojciec B. Gatesa był jednym z dyrektorów największej w USA instytucji aborcyjnej, Planed Parenthood. Jak tata, tak I syn. Wielu sposobami B. Gates i jego fundacje/korporacje są zaangażowane w każdym z tych siedmiu pracach nad 7 szczepionkami.

Gates, B and W

Ich poczynania nie mają nic wspólnego z ochroną zdrowia, czy życia. Oni są agentami masowej śmierci. Są gorsi od Hitlera, ponieważ Hitler był otwarty w swych poczynaniach. Natomiast globaliści pokroju „Dr” A. Fauci, B. Gatesa i wielu innych działają podstępnie. Masowo niszczą zdrowie i życie innych ludzi oraz strzegą i usiłują przedłużać swoje własne życie.

Apostoł Jan pisze: „Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie; pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. Świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki”. (1 List Jana 2:15-17) Prorok Jeremiasz nie miał pozytywnego słowa dla narodu Izraela, który odwrócił się od Boga i Jego praw. Przepowiadał im zniszczenie narodu oraz niewolę. I tak się stało. Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej. Według proroctw Pisma Świętego ziemia i niebo w obecnej formie nie pozostaną na zawsze. Kataklizmy nadchodzą, zarazy, tragiczne zmiany socjalne i ekonomiczne są tylko kwestią czasu.

W Nowym Testamencie Pisma Świętego czytamy: „Wtedy [Jezus] mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie»”. (Ew. Mateusza 24: 7 i Ew. Łukasza 21:10-11) Jezus, odchodząc z ziemi, powiedział: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Kluczowymi słowami są: „A GDY SIĘ TO ZACZNIE DZIAĆ…”. To jest znak rozpoznawszy dla nowonarodzonych z Ducha, wierzących Chrystusowi. Jest to również ostrzeżenie dla wszystkich, którzy jeszcze nie są dziećmi żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s