30 Sekund Do Dwunastej (269) ”Wszystko O Porwaniu Kościoła (4)”

„Oto moja Biblia; Jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem, Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam, Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, Aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Wszystkie demoniczne manifestacje mają jakiś cel, o którym niewiele ludzi mówi. Głównym pytaniem jest: dlaczego? Jaki jest cell tych manifestacji? Odpowiedź brzmi: jest to forma tworzenia alternatywnej narracji/opisu nadchodzącego i oczekiwanego przez wielu Chrześcijan Porwania Kościoła. Metafizycy, mistycy, supernaturalni wywoływacze duchów, spirytualiści, nekromantycy, magicy, okultyści i wiele innych przedstawicieli ruchu New Age otwarcie mówią, że siły demoniczne faktycznie informują ich, co się stanie w przyszłości. Jednak w ich narracji wydarzenie Porwania Kościoła jest zniekształcone, wypaczone. Przykładami są prace autorów takich jak: B. Marciniak i Thelma (Tuella) Terrel, i wiele innych. Upadłe anioły i demony sprzeciwiają się prawdzie, wykorzystując narzędzia w formie skorumpowanych ludzi (Marciniak, Terrel). Nie mają powodu sprzeciwiania się czemuś, co nie jest prawdą. Są w opozycji prawdy; muszą ją wypaczyć, zmienić, stworzyć fałszywe doktryny i fałszywą narrację oraz sfałszowany opis biegu historii. Dlatego głównym celem ich ataku jest Porwanie Kościoła. Oni mają zrozumienie znaczenie tego faktu i dlatego w swej narracji mamy do czynienia z wyrażeniami: wielka ewakuacja, lewitacja, świetlne dźwigary. Jest interesujące, że siły ciemności nie oferują swojej własnej, oryginalnej alternatywy. Od początku naszej cywilizacji do dzisiaj mamy do czynienia z celowym fałszowaniem prawdy. Ponieważ wiele chrześcijańskich denominacji (włącznie z Kościołem Katolickim) nie uznaje oraz nie naucza doktryny Porwania Kościoła, działają one w zgodności z wolą demonów i upadłych aniołów raczej, aniżeli z wolą Boga. Porwanie Kościoła ma swe podstawy w tekście Pisma Świętego i dlatego ten fakt jest atakowany przez wrogów Boga Najwyższego.       

Pismo  Święte jednoznacznie stwierdza, że będą ludzie porwani oraz będą ludzie, którzy pozostaną. Jest interesujące, że ten detal jest również powielony w fałszywych naukach New Age. T. Terrel w książce „Projekt Ewakuacji Świata” zapewnia: „Nie martwcie się nadmiernie, jeśli nie uczestniczycie w tym pierwszym, tymczasowym uniesieniu dusz. Oznacza to po prostu, że twoje miejsce/działanie w planie jest gdzie indziej i otrzymasz instrukcje w inny sposób. Nie obrażaj się, jeśli nie jesteś uczestnikiem tej pierwszej fazy naszego planu. Twój czas nastąpi później, a te instrukcje nie są dla ciebie w tej chwili potrzebne”. Taka narracja wywodzi się bezpośrednio z teologii Pisma Świętego. Jednak jest kompletnie przekręcona. Pismo Święte daje największą nadzeję tym, którzy dostąpią, będą uczestnikami jednorazowego w historii ludzkości Porwania Kościoła. Nie będzie drugiego czy trzeciego porwania, jak to sugeruje przedstawicielka New Age. Ci, którzy pozostaną, będą przechodzić przez okres Wielkiego Ucisku. Ten biblijny fakt został powielony przez Thimothy G. Beckley, który napisał: „Wiele pracowników i nauczycieli New Age  wierzących, że będą porwani, nie będą porwani natychmiastowo. Pozostaną, by pomóc ludzkości w okresie kataklizmów. To jest ich misja”. (Objawienia Psychiczne I UFO W Czasach Ostatecznych) Jest to fałszywa interpretacja powodu, dlaczego wiele ludzi nie będzie uczestniczyć w Porwaniu Kościoła.                                

Kay Wheeler, która ma również spirytualne imię Ozmana, opisuje siebie jako „plejadiańskie ziarno gwiazd” i „metapsychiczne medium”, opublikowała artykuł: „Nadszedł Czas” w magazynie New Age w 1994 r. W artykule stwierdziła, że otrzymała informacje od istot, które zwą siebie „Dusze Światła” pochodzących z pozaziemskich „siedmiu niebiańskich wymiarów życia”. Istoty te: „zainteresowane są/troszczą się o pomoc [Matce] Ziemi w jej ewolucji do pełnej świadomości”. Mowa jest o ewolucyjnej czystce, która ma nastąpić; o Wielkiej Ewakuacji i o rozwoju ludzkości. Istoty te i ich wyznawcy wśród ludzi wierzą w duchową ewolucję i wyższą duchową świadomość oraz że biblijne wzorce myślowe, wartości i moralność Pisma Świętego są przestarzałe i muszą odejść, ponieważ wprowadza się nowe wartości i nową świadomość wszędzie tam, gdzie ludzie są zjednoczeni, a nie podzieleni. Jest to od dawna dobrze znana mantra: że musimy być zjednoczeni, musimy zapomnieć o naszych różnicach teologicznych, połączyć się, również z pogańskimi religiami (cel i teologia Papieża Franciszka). Jest to demoniczna, rodem z piekła filozofia. To właśnie oni mówią: „ludzie ewoluują duchowo”. To jest z gruntu złe i fałszywe. Ewolucja, która pochodzi od Darvina, nie pochodzi od niego, ale od szatana. Nauczał on poprzez fałszywe religie, że można rozwijać się duchowo, jak np. w religii Mormonów. W tej religii jednym z wierzeń jest, że można ewoluować od człowieka do boga. To stare kłamstwo i stara sztuczka pochodząca z ogrodu Eden, która była obecna w wielu pogańskich religiach i nadal istnieje. A zwłaszcza wyznawcy New Age wierzą, że ewoluują w kierunku wyższej świadomości. W takiej filozofii, w takiej teologii nie ma miejsca dla tych, którzy wierzą i dosłownie interpretują tekst Pisma Świętego według starych wartości moralnych. Ponieważ wierzący duchowi Pisma Świętego są przeszkodą w ewolucji spirytystycznej świata oraz są w opozycji tego procesu, muszą być usunięci z powierzchni ziemi i rozwijać się gdzieś indziej podczas, gdy bardziej oświeceni od fundamentalnych Chrześcijan będą mogli rozwijać się i osiągać kolejny poziom duchowej/spirytystycznej ewolucji.                                                 

Kay Wheeler pisze: „Matka [Ziemia] rozpaczliwie walczy o swoje życie. Wiele jej wirujących sił zostało osuszonych. Jest ona obecnie w stanie krytycznym i jeśli ma przeżyć, musi zwrócić swoje myśli do siebie. Dlatego widzisz wiele kryzysów na świecie”. W kwietniu każdego roku w wielu krajach świata obchodzi się Dzień Matki Ziemi. Jest to powrót do czystego pogaństwa. Jest to również sposób przypisywania ziemi cech bóstwa. Następnie K. Weeler twierdzi: „Obecnie wiele się dzieje na waszej planecie. Matka Ziemia się oczyszcza. To wszystko, co potrafi w tej chwili zrobić, aby oczyścić się z zanieczyszczeń, które istnieją w jej ciele. Ale wy, nosiciele światła, możecie pomóc swojej Matce oczyścić się w sposób, który nie zniszczy całego życia na tej planecie”. Oczywistym zanieczyszczeniem „Matki Ziemi” są Chrześcijanie i Żydzi. Jest to również zgodne z realizowanymi na globalną skalę planami depopulacji świata według Agendy 20 i 30 ONZ. „To wszystko jest koniecznością. Wiele z tych ludzi jest naznaczonych, by odejść w tym czasie. Populacja ziemi musi być zmniejszona, by umożliwić na planecie niezbędne zmiany do przejścia do czwartego wymiaru” – pisze K. Weeler. B. Gates, A. Musk w USA i wiele innych globalistów całego świata wyznaje i praktykuje tę samą filozofię redukcji populacji świata w celu uratowania ziemi. A przecież, zgodnie z przekazem Pisma Świętego, w ostatecznym rozrachunku jest ona zachowana na totalne zniszczenie przez ogień.                                                                                  

W ostatnim cytacie tej autorki czytamy: „Wiele z tych istot, które w tym czasie opuszczą planetę, osiągnęło cel, zakończyło to, po co przybyły. Jest to dla nich czas wielkiej radości. Nie smućcie się z powodu ich odejścia. Wracają do domu, […] ponieważ ich sposób myślenia należy do przeszłości i które powstrzymują Matkę Ziemię”. Jest to jeszcze jeden dowód wytłumaczenia faktu Porwania Kościoła bez odwołania się do tekstu Pisma Świętego. Dzieje się to na platformie, której celem są indywidualne osoby, jak i całe społeczeństwa oraz ich polityczni liderzy.                                                  

Inny wyznawca New Age, Earlyne, Kuthumi Chaney w swoim artykule pisze: „Matka Diva (Matka Ziemia) zdaje sobie sprawę, że jej materia musi być oczyszczona. Jej akashityczne etery (akashityczny  eter lub niebo jest metafizycznym pojęciem z czasów 1200 lat przed Chrystusem i oznacza zbiór danych każdego słowa, myśli i czynności akumulowany w formie energii zawierający informacje każdej osoby lub istoty w kosmosie, bezustannie uaktualnianej w całym czasie istnienia wszechświata) muszą być oczyszczone z niepożądanych naleciałości”. Główną ideą jest, że żyjąca swoim życiem (?) Matka Ziemia musi być uwolniona od zanieczyszczenia, jakim jest ludzka cywilizacja.                              

Zgodnie z raportem Johanny Michaelson spirytystyczny duch J.R. Price  w grudniu 1986 r. powiedział jej, że: „…dwa miliardy ludzi, którzy nie zaakceptowali filozofii New Age, będzie starte z powierzchni ziemi podczas nadchodzącego oczyszczenia”.                           

Wszystkie powyższe cytaty są dowodem budowania systemu filozoficznego, którego celem jest wyjaśnienie nadchodzącego faktu Porwania Kościoła. System ten jest budowany przez siły ciemności, które w różny sposób manifestują się wśród ludzkiej populacji (zjawiska UFO, hybrydy, awatary). Stały się one bardziej agresywne od specyficznego momentu najnowszej historii świata; od roku 1948. Co się w tym roku stało? W 1948 r. powstało państwo Izraela. Jest to nie tylko dla ludzi, ale i dla wszystkich sił ciemności końcowy znak zwiastujący nastanie Czasów Ostatecznych; Porwania Kościoła oraz Powtórnego Przyjścia Chrystusa na ziemię. Jest ciekawe, że „Kosmici” (ang. Aliens) zawsze atakują Chrześcijan oraz Pismo Święte. Nie atakują Muzułmanów, Koranu, Buddystów i ich religii.               

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:                          

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.                                                           

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…                                                                  

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.        

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.                                        

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:                                                         

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz       

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                            

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s